Methylphenidat "Alternova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Methylphenidat "Alternova" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Methylphenidat "Alternova" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54925
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Side 1 af 9

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Methylphenidat Alternova, 5, 10 og 20 mg tabletter

methylphenidathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Methylphenidat Alternova

Sådan skal du tage Methylphenidat Alternova

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hvis lægen har ordineret Methylphenidat Alternova til dit barn, så vær opmærksom på at al

information i denne indlægsseddel er henvendt til dit barn (læs ”dit barn” i stedet for ”du” eller ”dig”).

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Anvendelse

Methylphenidat Alternova bruges til behandling af ADHD (”Attention Deficit Hyperactivity

Disorder”).

Det bruges til børn og unge mellem 6 og 18 år.

Det bruges først, når der er forsøgt med behandlinger, der ikke omfatter medicin, f.eks. rådgivning og

adfærdsterapi. Det er ikke nødvendigt at behandle alle ADHD-patienter med medicin.

Methylphenidat Alternova må ikke bruges til behandling af ADHD hos børn under 6 år eller hos

voksne. Man ved ikke, om det er sikkert eller til gavn for disse patientgrupper.

Virkning

Methylphenidat Alternova har en gavnlig virkning på aktiviteten i visse dele af hjernen, som er

underaktive. Medicinen kan være med til at forbedre opmærksomhed og koncentration samt dæmpe

impulsiv adfærd.

Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter psykologisk terapi samt

undervisnings- og socialterapi.

Behandlingen skal ordineres af læger, som har erfaring inden for adfærdsproblemer hos børn og unge.

ADHD kan ikke helbredes, men sygdommen kan styres ved hjælp af behandlingsprogrammer.

Om ADHD

Børn og unge med ADHD har svært ved at sidde stille og at koncentrere sig. Det er ikke noget, de kan

gøre for.

Mange børn og unge kæmper for at gøre disse ting. På grund af ADHD kan de have problemer i

hverdagen. Det kan være svært for børn og unge med ADHD at lære og at læse lektier. Det er svært

Side 2 af 9

for dem at opføre sig pænt hjemme, i skolen og andre steder. ADHD påvirker ikke intelligensen hos

barnet eller den unge.

Andre anvendelser af methylphenidat: Narkolepsi

Methylphenidat Alternova bruges også til behandling af narkolepsi. Narkolepsi er en søvnforstyrrelse.

Patienter med narkolepsi har tilbagevendende anfald af overdreven søvnighed om dagen, selvom de

sover godt om natten. Methylphenidat bruges til at styre overdreven søvnighed om dagen. Diagnosen

narkolepsi skal stilles af en læge på grundlag af registrering af søvn/vågenhedsmønstre.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE METHYLPHENIDAT

ALTERNOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Methylphenidat Alternova:

hvis du er allergisk over for methylphenidat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit

hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen

hvis du har forhøjet tryk i øjet (glaukom)

hvis du har en svulst i binyren (et fæokromocytom)

hvis du har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller lyst til at spise – f.eks. ”anorexia

nervosa” (anoreksi)

hvis du har meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkarrene, hvilket kan give smerter i

arme og ben

hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer – f.eks. et hjerteanfald, ujævn hjerterytme, smerter

og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller hvis du har et medfødt hjerteproblem

hvis du har haft problemer med blodkarrene i hjernen – f.eks. et slagtilfælde, hævelse og

svækkelse af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar eller betændelse i

blodkarrene (vaskulitis)

hvis du inden for de sidste 14 dage har taget en MAO-hæmmer, som er en type medicin mod

depression (se ”Brug af anden medicin sammen med Methylphenidat Alternova”)

hvis du har psykiske helbredsproblemer, som f.eks.

en ”psykopatisk” eller ”borderline” personlighed

unormale tanker eller syner, eller en sygdom, der hedder ’skizofreni’

tegn på en alvorlig sindstilstand som f.eks.:

lyst til at begå selvmord

alvorlig depression, hvor du er meget ked af det og føler, at du er uduelig og håbløs

mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt, hyperaktiv og uden hæmninger.

Du må ikke tage Methylphenidat Alternova, hvis noget af ovenstående passer på dig. Hvis du ikke er

sikker, skal du tale med din læge eller apoteket, før du tager Methylphenidat Alternova.

Methylphenidat Alternova kan gøre disse problemer værre.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Methylphenidat Alternova:

hvis du har problemer med lever eller nyrer

hvis du har haft anfald (krampeanfald, krampetrækninger eller epileptiske anfald) eller unormale

hjernescanninger (EEG’er)

hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptmedicin eller narkotika

hvis du er en pige og er begyndt at menstruere (se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor)

hvis du har trækninger i kroppen, som er svære at kontrollere, eller du gentager lyde og ord

hvis du har højt blodtryk

hvis du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Methylphenidat Alternova”

ovenfor

Side 3 af 9

hvis du har et psykisk problem, som ikke står i afsnittet ”Tag ikke Methylphenidat Alternova”

ovenfor. Andre psykiske problemer kan være:

du lider af humørsvingninger (fordi du er manisk eller deprimeret – kaldes ”bipolar

sygdom”)

du begynder at blive aggressiv eller vred, eller du bliver mere aggressiv

du ser, hører eller føler noget, der ikke er der (hallucinationer)

du tror noget, der ikke er sandt (vrangforestillinger)

du føler dig unormalt mistroisk (paranoia)

du føler dig urolig, nervøs eller anspændt

du føler dig deprimeret eller føler skyld

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående passer på dig, før behandlingen

påbegyndes. Methylphenidat Alternova kan gøre disse problemer værre. Din læge vil følge med i,

hvordan medicinen påvirker dig.

Under behandlingen kan drenge og unge mænd opleve vedvarende erektioner. Dette kan være

smertefuldt og kan indtræffe på ethvert tidspunkt. Det er vigtigt at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis

din erektion varer længere end to timer, navnlig hvis du har smerter.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol at du er i behandling med Methylphenidat

Alternova. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Spørgsmål, som din læge vil stille, før du begynder at tage Methylphenidat Alternova

Disse spørgsmål skal bruges til at afgøre, om Methylphenidat Alternova er den rigtige medicin for dig.

Lægen vil spørge dig:

om eventuel anden medicin, som du tager

om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald i familien

om eventuelle andre medicinske problemer (f.eks. hjerteproblemer), som du selv eller din

familie har

hvordan du har det, f.eks. om du er glad eller ked af det, har mærkelige tanker, eller om du har

haft det sådan tidligere

om der er nogen i familien, der har ”tics” (ufrivillige, gentagne krampetrækninger i dele af

kroppen, eller ufrivillig gentagelse af lyde eller ord)

om alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer, som du eller nogen i din familie

nogensinde har haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om der er risiko for, at du får

humørsvingninger (fra at være manisk til at blive deprimeret – det kaldes ”bipolar sygdom”).

Lægen vil undersøge, hvordan du har haft det psykisk indtil nu, og om der er nogen i familien,

der har begået selvmord, eller som har bipolar sygdom eller en depression.

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre,

om Methylphenidat Alternova er den rigtige medicin for dig. Lægen vil måske beslutte, at der er brug

for andre medicinske undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin.

Brug af anden medicin sammen med Methylphenidat Alternova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tag ikke Methylphenidat Alternova, hvis du:

tager medicin af typen MAO-hæmmer, som bruges mod depression, eller har taget MAO-

hæmmere inden for de sidste 14 dage. Hvis du tager MAO-hæmmere sammen med

Methylphenidat Alternova, kan det medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

Hvis du tager andre former for medicin, kan Methylphenidat Alternova have indflydelse på, hvor godt

medicinen virker, eller det kan give bivirkninger. Hvis du tager nogen af følgende former for medicin,

skal du tale med din læge, før du tager Methylphenidat Alternova:

anden medicin mod depression

medicin mod alvorlige psykiske problemer

medicin mod epilepsi

Side 4 af 9

medicin, der bruges til at sænke eller øge blodtrykket

nogle midler mod hoste og forkølelse, som indeholder stoffer, der kan påvirke blodtrykket. Det

er vigtigt, at du forhører dig på apoteket, når du køber nogen af disse produkter

medicin, som fortynder blodet for at forhindre blodpropper.

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal du

spørge din læge eller på apoteket, før du tager Methylphenidat Alternova.

Hvis du skal opereres

Fortæl det til din læge, hvis du skal opereres. Methylphenidat Alternova bør ikke tages på

operationsdagen, hvis der bruges en bestemt type bedøvelsesmidler. Det skyldes, at der er en risiko

for, at dit blodtryk og din puls stiger pludseligt under operationen.

Narkotikatest

Denne medicin kan give et positivt resultat ved test for brug af narkotika. Det gælder også de

dopingtests, der bruges i forbindelse med sport.

Brug af Methylphenidat Alternova sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du tager methylphenidat sammen med mad, kan det være med til at forhindre mavesmerter,

kvalme, eller at du kaster op.

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk at

nogle former for mad og medicin indeholder alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Man ved ikke, om Methylphenidat Alternova vil påvirke et ufødt barn. Fortæl det til din læge eller på

apoteket, før du tager Methylphenidat Alternova, hvis du:

er seksuelt aktiv. Lægen vil tale med dig om prævention.

er gravid, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Lægen vil afgøre,

om du må tage methylphenidat.

ammer eller har planer om at amme. Det er muligt, at methylphenidat går over i modermælken.

Lægen vil derfor afgøre, om du må amme, mens du tager methylphenidat.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Methylphenidat Alternova kan give

bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du kan føle dig svimmel, have svært ved at fokusere eller se skarpt, når du tager Methylphenidat

Alternova. Hvis noget af dette sker, kan det være farligt at foretage sig visse ting som f.eks. at køre bil,

betjene maskiner, køre på cykel, ride eller klatre i træer.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE METHYLPHENIDAT ALTERNOVA

Tag altid Methylphenidat Alternova nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil normalt starte behandlingen med en lav dosis og øge den gradvist efter behov.

Den maksimale dosis pr. dag er 60 mg.

Tag Methylphenidat Alternova en eller to gange daglig (f.eks. til morgenmaden og/eller frokosten).

For at undgå problemer med at falde i søvn, skal du tage den sidste dosis senest 4 timer før sengetid.

Tabletterne skal tages sammen med et glas vand.

Du kan knække tabletterne, så de bliver lettere at synke. Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele

tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

Hvis du ikke har fået det bedre efter 1 måneds behandling

Side 5 af 9

Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til din læge. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for

behandling er nødvendig.

Hvis Methylphenidat Alternova ikke bruges korrekt

Hvis Methylphenidat Alternova ikke bruges korrekt, kan det resultere i abnorm adfærd. Det kan også

betyde, at du begynder at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din læge, hvis du nogensinde har

misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika.

Din læge vil foretage nogle undersøgelser, når du er i behandling med Methylphenidat

Alternova:

før du starter behandlingen, for at sikre sig at Methylphenidat Alternova er sikkert for dig og vil

hjælpe dig med at få det bedre.

når du er startet behandlingen. Undersøgelserne vil blive foretaget mindst hver 6. måned, men

muligvis oftere. De vil også blive foretaget, når dosis ændres. Disse undersøgelser vil omfatte:

spørgsmål om din appetit

måling af din højde og vægt

måling af dit blodtryk og din hjerterytme

spørgsmål om du har problemer med humøret, din psykiske tilstand, eller andre

usædvanlige følelser. Eller om disse er blevet værre, mens du har taget Methylphenidat

Alternova.

Langtidsbehandling

Det er ikke nødvendigt at blive ved med at tage Methylphenidat Alternova altid. Hvis du tager

Methylphenidat Alternova i mere end et år, vil din læge stoppe behandlingen en kort tid, det kan f.eks.

ske i en ferie. Det vil vise, om der stadig er brug for medicinen.

Hvis du har taget for meget Methylphenidat Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Methylphenidat Alternova, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Symptomer på overdosering kan f.eks. være: opkastning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser

bliver værre, muskeltrækninger, krampeanfald (kan efterfølges af koma), føle sig meget lykkelig,

forvirring, se, føle eller høre ting, der ikke er virkelige (hallucinationer), sveden, rødmen, hovedpine

eller høj feber, anderledes hjerterytme (langsom, hurtig eller ujævn), højt blodtryk, udvidede pupiller

og tørhed i næse og mund.

Hvis du har glemt at tage Methylphenidat Alternova

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal

du vente til tidspunktet for den næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Methylphenidat Alternova

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medicin, kan ADHD-symptomerne vende tilbage, eller

bivirkninger som f.eks. depression kan opstå.

Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den daglige medicin, før du holder op med at tage

Methylphenidat Alternova. Tal med din læge, før du holder op med at tage Methylphenidat Alternova.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom

nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at Methylphenidat Alternova hjælper dem. Din læge

vil tale med dig om disse bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført

nedenfor, skal du straks søge læge:

Side 6 af 9

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

ujævn hjerterytme (palpitationer)

humørforandringer, humørsvingninger eller personlighedsændringer

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

tanker om eller lyst til at begå selvmord

ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige (hallucinationer)

ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes syndrom)

tegn på allergi, som f.eks. udslæt, kløe eller nældefeber, hævelser i ansigtet, hævede læber,

hævet tunge eller hævelser i andre kropsdele, stakåndethed, hvæsende åndedræt eller

åndedrætsbesvær

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og uden hæmninger (mani)

smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen (angina pectoris)

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

pludselig død

hjerteanfald, hjertestop

anfald (krampeanfald, krampetrækninger, epileptiske anfald)

afskalning af huden eller purpurrøde pletter

muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og

nervesystem pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen

lammelse eller bevægelses- og synsproblemer, talebesvær (kan være tegn på problemer med

blodkarrene i hjernen)

nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og blodplader), hvilket kan gøre dig mere modtagelig for

infektioner og gøre, at du lettere bløder og får blå mærker

pludselig stigning af kropstemperaturen, meget højt blodtryk og alvorlige krampeanfald

(”Malignt neuroleptikasyndrom”). Det er ikke sikkert, om denne bivirkning skyldes

Methylphenidat Alternova eller andre lægemidler, der tages i kombination med Methylphenidat

Alternova

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

uønskede tanker, som bliver ved med at vende tilbage

uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortåndethed (kan være tegn på hjerteproblemer)

Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført ovenfor, skal du straks søge læge.

Andre bivirkninger kan også forekomme; hvis de bliver alvorlige, skal du fortælle det til din

læge eller på apoteket:

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

hovedpine

nervøsitet

søvnløshed

hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og svælg

nedsat appetit

kvalme, tør mund

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

ledsmerter

høj temperatur (feber)

usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere

usædvanlig søvnig eller døsig

appetitløshed, vægttab

kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt (nældefeber)

Side 7 af 9

højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi), uregelmæssig hjerterytme

kulde-følelse

svimmelhed, bevægelser, du ikke kan kontrollere, usædvanlig aktiv

aggressivitet, uro, nervøsitet, deprimeret, irritabel, unormal opførsel

rastløshed, søvnproblemer

mavesmerter, diaré, ubehag i maven og opkastninger

rysten eller skælven

stakåndethed

ekstrem megen sveden

træthed

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

forstoppelse

blod i urinen

dobbeltsyn eller sløret syn

muskelsmerter, muskeltrækninger

brystsmerter, hjertemislyd

forhøjede levertal (ses i blodprøver)

vrede eller lyst til at græde, overdreven bevidsthed om omgivelserne

sløvhed

blæredannelser i huden, afskalning af huden, hævelser i det ydre øre

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

ændringer i sexlyst

at føle sig desorienteret

udvidede pupiller, synsbesvær, synsforstyrrelser

forstørrede bryster hos mænd

rødme af huden, rødt, hævet hududslæt

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

hjerteanfald

muskelkramper

små, røde pletter på huden

betændelse i eller blokerede arterier i hjernen

unormal leverfunktion – herunder leversvigt og koma

ændringer i prøveresultater – herunder lever- og blodprøver

selvmordsforsøg, unormale tanker, manglende følelser eller sindsbevægelser, gøre tingene om

og om igen, være besat af én ting, nedtrykthed

fingre og tæer er følelsesløse, snurrer og skifter farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det

er koldt (’Raynauds syndrom’)

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

vedvarende og til tider smertefulde erektioner, eller hyppigere erektioner

migræne

meget høj feber

langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag

et større krampeanfald (‘grand mal-krampeanfald’)

at tro ting, der ikke er sande, forvirring, sygelig taletrang

problemer med blodkarrene i hjernen (slagtilfælde, cerebral artritis eller cerebral okklusion)

impotens

afhængighed

brystgener

Hos børn og unge ses endvidere følgende bivirkninger:

Når Methylphenidat Alternova tages i mere end et år, kan det medføre nedsat vækst hos nogle børn.

Dette er almindeligt og forekommer hos færre end 1 ud af 10 børn. Der kan være manglende

vægtøgning eller højdevækst. Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde og vægt, og hvor

Side 8 af 9

godt du spiser. Hvis du ikke vokser som forventet, kan behandlingen med Methylphenidat Alternova

blive stoppet i en kort periode

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Methylphenidat Alternova indeholder:

Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid. En tablet indeholder 5, 10 eller 20 mg

methylphenidathydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, calciumhydrogenphosphat-

dihydrat, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Methylphenidat "Alternova" 5 mg tabletter er hvide, runde, flade tabletter med en diameter på 6 mm,

trykt med "RU" på den ene side og "5" på den anden side.

Methylphenidat "Alternova" 10 mg tabletter er hvide, runde, flade tabletter med en diameter på 7 mm,

med delekærv på den ene side og trykt med "RU 10" på den ene side.

Methylphenidat "Alternova" 20 mg tabletter er hvide, runde, flade tabletter med en diameter på 9 mm,

med delekærv på den ene side og trykt med "RU 20" på den ene side.

Pakningsstørrelser

PVC/Alu blister.

Methylphenidat Alternova 5 mg: 30 tabletter

Methylphenidat Alternova 10 mg: 30 og 100 tabletter

Methylphenidat Alternova 20 mg: 30 tabletter

Side 9 af 9

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Fremstiller

Laboratorio Rubió S.A., Industria, 29-Pol Ind. Comte de Sert, 08755 Castellbisbal-Barcelona, Spanien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10.01.2017

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.