Metformin "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metformin "Sandoz" 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Metformin "Sandoz" 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42019
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metformin Sandoz 500 mg, filmovertrukne tabletter

Metformin Sandoz 850 mg, filmovertrukne tabletter

metforminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Metformin Sandoz

Sådan skal du tage Metformin Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Metformin Sandoz anvendes til behandling af

type 2-diabetes

, hvis kostomlægning og motion ikke

har tilstrækkelig virkning på blodsukkerkontrollen. Type 2-diabetes er en sygdom, hvor kroppen

gradvist danner mindre insulin, og/eller hvor virkningen af insulin gradvist nedsættes. Metformin

Sandoz anvendes især til overvægtige personer.

Voksne

kan tage Metformin Sandoz alene eller i kombination med anden diabetesmedicin til

indtagelse gennem munden eller insulin.

Børn

, der er 10 år eller derover, kan tage Metformin Sandoz alene eller i kombination med insulin.

Metformin Sandoz tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes biguanider. De sænker

blodsukkerniveauet. De sænker også risikoen for at få de komplikationer, der er forbundet med

diabetes, hos overvægtige personer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Metformin Sandoz

Tag ikke Metformin Sandoz:

hvis du er

allergisk

over for metformin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

hvis du har ukontrolleret diabetes, f.eks. med alvorlig hyperglykæmi (højt blodsukker), kvalme,

opkastning, diarré, hurtigt vægttab, laktatacidose (se afsnittet ”Risiko for laktatacidose”

nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand, hvor såkaldte ’ketonstoffer’ ophobes i

blodet, hvilket kan medføre diabetisk prækoma. Symptomerne omfatter mavesmerter, hurtig og

dyb vejrtrækning, søvnighed eller ånde med en usædvanlig frugtagtig duft.

hvis du har

alvorlig diabetes med begyndende bevidsthedstab

, såkaldt diabetisk prækoma, på

grund af syredannelse i blodet.

hvis du har

nyreproblemer

hvis du har

leverproblemer

hvis du regelmæssigt indtager store mængder

alkohol

hvis du er i

væskemangel

, for eksempel efter

vedvarende eller alvorlig diarré eller

vedvarende opkastning.

hvis du bliver behandlet for

hjertesvigt

hvis du har haft et

hjertetilfælde

for nylig.

hvis du har alvorlige

kredsløbsproblemer

hvis du har

vejrtrækningsproblemer

hvis du har en

alvorlig infektion

, der for eksempel påvirker dine lunger, luftveje eller nyrer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Risiko for laktatacidose

Metformin Sandoz kan forårsage en meget sjælden men meget alvorlig bivirkning, der kaldes for

laktatacidose, især hvis dine nyrer ikke fungerer ordentligt. Risikoen for at udvikle laktatacidose er

også øget i tilfælde af ukontrolleret diabetes, alvorlige infektioner, langvarig faste eller indtagelse af

alkohol, væskemangel (se yderligere oplysninger nedenfor), leverproblemer eller en tilstand med

nedsat iltforsyning til en del af kroppen (såsom akut, alvorlig hjertesygdom).

Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning, hvis noget af ovennævnte gælder for dig.

Stop med at tage Metformin Sandoz i en kort periode, hvis du har en tilstand, som kan være

forbundet med dehydrering

(kraftigt væsketab), såsom alvorlig opkastning, diarré, feber, udsættelse

for varme eller mindre væskeindtag end normalt. Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning.

Stop med at tage Metformin Sandoz, og kontakt omgående lægen eller nærmeste hospital, hvis

du oplever symptomer på laktatacidose

, da denne tilstand kan føre til koma.

Symptomerne på laktatacidose omfatter:

opkastning

mavesmerter

muskelkramper

almen utilpashed med udpræget træthed

vejrtrækningsbesvær

nedsat kropstemperatur og langsommere puls.

Laktatacidose er en medicinsk nødsituation, der skal behandles på hospitalet.

Kontakt lægen, før du tager Metformin Sandoz, hvis et eller flere af nedennævnte forhold gør sig

gældende for dig:

Hvis du skal have en større operation, skal du stoppe med at tage Metformin Sandoz under

indgrebet og i nogen tid derefter. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe, og hvornår du kan

genoptage behandlingen med Metformin Sandoz.

Symptomerne på

lavt blodsukker

Svækkelse.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Svimmelhed.

Øget svedtendens.

Hurtig puls.

Synsforstyrrelser.

Koncentrationsbesvær.

Hvis du får et eller flere af disse symptomer, skal du spise eller drikke noget sukkerholdigt.

Metformin Sandoz alene sænker ikke blodsukkeret for meget, men det kan være tilfældet med

anden diabetesmedicin.

Overvægt

Overhold din kaloriebegrænsende diæt.

Brug af anden medicin

Se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Metformin Sandoz”.

Det er vigtigt, at du regelmæssigt:

Går til kontrol hos lægen, særligt i begyndelsen af behandlingen.

Får taget de sædvanlige blod- og urinprøver til kontrol af din diabetes.

Får foretaget en

nyrefunktionstest.

Under behandlingen med Metformin Sandoz vil lægen

kontrollere din nyrefunktion mindst en gang om året eller oftere, hvis du er ældre, og/eller hvis din

nyrefunktion er nedsat.

Indtager regelmæssige måltider fordelt over hele dagen, mens du er i behandling med Metformin

Sandoz – Se også afsnit 3 ”Indtagelse”.

Børn under 10 år

Metformin Sandoz er

ikke anbefalet

til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Metformin Sandoz

Hvis du skal have indsprøjtet et jodholdigt kontrastmiddel i blodet, for eksempel i forbindelse med en

røntgenundersøgelse eller scanning, skal du stoppe med at tage Metformin Sandoz forud for eller på

tidspunktet for indsprøjtningen. Din læge vil beslutte, hvornår du skal stoppe, og hvornår du kan

genoptage behandlingen med Metformin Sandoz.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan have brug for hyppigere blodsukkermålinger og nyrefunktionstest, eller din læge kan vælge at

justere din dosis af Metformin Sandoz. Det er særligt vigtigt at nævne følgende lægemidler:

Medicin, der indeholder

alkohol.

Glukokortikoider

, der er lægemidler, der anvendes til at forebygge afstødning af et organ efter

en organtransplantation og til at hæmme betændelse i for eksempel huden eller til at behandle

astma.

Lægemidler, der udvider luftvejene

, såsom salbutamol, fenoterol og terbutalin.

Lægemidler, der øger urinproduktionen (vanddrivende medicin).

Lægemidler, der anvendes til behandling af smerter og betændelse (NSAID’er og COX-2-

hæmmere såsom ibuprofen og celecoxib).

Visse lægemidler til behandling af højt blodtryk (ACE-hæmmere og angiotensin II-

receptorantagonister).

Blodsukkersænkende lægemidler

, såsom insulin eller til indtagelse gennem munden.

Hvis du tager ovennævnte lægemidler sammen med Metformin Sandoz, kan det sænke dit

blodsukker for meget. Se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Brug af Metformin Sandoz sammen med alkohol

Du bør undlade at drikke store mængder alkohol, mens du tager Metformin Sandoz, da det kan øge

risikoen for laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Tag ikke Metformin Sandoz

, hvis du er gravid eller ønsker at blive gravid.

Tal med lægen, der vil udskifte Metformin Sandoz med insulin.

Amning

Tag ikke Metformin Sandoz

uden først at tale med lægen, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når Metformin Sandoz anvendes alene i behandlingen af din diabetes, påvirker det ikke

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis du udover Metformin Sandoz får andre lægemidler mod diabetes, kan dit blodsukker falde for

meget. Dette kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør

derfor tale med lægen, inden du begynder at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Metformin Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet. Hvis du har nedsat nyrefunktion, vil lægen eventuelt ordinere en lavere

dosis.

Metformin Sandoz 500 mg:

Voksne

Anbefalet startdosis: 1 Metformin Sandoz-tablet 2 til 3 gange dagligt.

Når du har taget Metformin Sandoz i cirka 2 uger, vil lægen måle dit blodsukker og tilpasse

dosis derefter.

Maksimal dosis: 6 Metformin Sandoz-tabletter* dagligt, fordelt på 3 doser.

Børn på 10 år eller derover

Sædvanlig startdosis: 1 Metformin Sandoz-tablet eller 850 mg* metforminhydrochlorid

dagligt.

Når barnet har taget Metformin Sandoz i cirka 2 uger, vil lægen måle dets blodsukker og

tilpasse dosis derefter.

Maksimal dosis: 4 Metformin Sandoz-tabletter* dagligt fordelt på 2 eller 3 doser.

* Til individuel dosistilpasning kan Metformin Sandoz-tabletter også fås med 850 mg og 1000 mg

metforminhydrochlorid.

Personer på 65 år eller derover

Lægen fastsætter dosis på baggrund af din nyrefunktion, da personer i denne aldersgruppe ofte har

nedsat nyrefunktion. Se også afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Indtagelse

Tabletterne skal synkes hele sammen med et glas vand

under eller efter et måltid

Metformin Sandoz 850 mg:

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Voksne

Sædvanlig dosis: 1 Metformin Sandoz-tablet 2 til 3 gange dagligt.

Når du har taget Metformin Sandoz i cirka 2 uger, vil lægen måle dit blodsukker og tilpasse

dosis derefter.

Maksimal dosis: 3000 mg* metforminhydrochlorid dagligt, fordelt på 3 doser.

Børn på 10 år eller derover

Sædvanlig startdosis: 500 mg* metforminhydrochlorid eller 1 Metformin Sandoz-tablet

dagligt.

Når barnet har taget Metformin Sandoz i cirka 2 uger, vil lægen måle dets blodsukker og

tilpasse dosis derefter.

Maksimal dosis: 2000 mg* metforminhydrochlorid dagligt fordelt på 2 eller 3 doser.

* Til individuel dosistilpasning kan Metformin Sandoz-tabletter også fås med 500 mg og 1000 mg

metforminhydrochlorid.

Personer på 65 år eller derover

Lægen fastsætter dosis på baggrund af din nyrefunktion, da personer i denne aldersgruppe ofte har

nedsat nyrefunktion.

Se også afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Indtagelse

Tabletterne skal synkes sammen med et glas vand

under eller efter et måltid

. Delekærven er kun

beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

Behandlingsvarighed

Lægen fastsætter behandlingsvarigheden.

Hvis du har taget for meget Metformin Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metformin Sandoz, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Overdosering af Metformin Sandoz vil ikke medføre ekstremt lavt blodsukkerniveau. Til gengæld kan

det øge risikoen for overdreven syredannelse med laktatacidose i blodet som følge.

Symptomerne på overdreven syredannelse er nævnt i underafsnittet ”

Advarsler og

forsigtighedsregler”. Der kan inden for få timer udvikles muskelsmerter med kramper, dybt og hurtigt

åndedræt, bevidstløshed og koma. Dette kræver øjeblikkelig hospitalsindlæggelse.

Hvis du har glemt at tage Metformin Sandoz

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Metformin Sandoz

Hvis du stopper behandlingen med Metformin Sandoz uden lægens samtykke, kan det medføre, at dit

blodsukker stiger ukontrollerbart. Dette øger risikoen for på længere sigt at beskadige eksempelvis

øjnene, nyrerne og blodkarrene.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Metformin Sandoz kan forårsage en meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede) men meget alvorlig bivirkning, der kaldes for laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og

forsigtighedsregler”). Hvis det sker for dig, skal du

stoppe med at tage Metformin Sandoz og

omgående kontakte lægen eller nærmeste hospital

, da laktatacidose kan resultere i koma.

Andre mulige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Kvalme.

Opkastning.

Diarré.

Mavesmerter.

Appetitløshed.

Disse bivirkninger opstår hovedsageligt i begyndelsen af behandlingen og forsvinder i de fleste

tilfælde af sig selv. For at forebygge disse bivirkninger bør du fordele tabletterne på to eller tre

daglige doser og tage disse under eller efter et måltid.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Ændret smagssans.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Langtidsbehandling med Metformin Sandoz sænker optagelsen af vitamin B

i tarmen.

Rødfarvning af huden.

Kløe.

Kløende hududslæt.

Afvigende leverfunktionstal eller leverbetændelse.

Dette kan medføre:

- Træthed.

- Appetitløshed.

- Vægttab.

- Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene.

Stop straks behandlingen med Metformin Sandoz og kontakt lægen, hvis du får denne

bivirkning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, blisterkortet eller beholderen efter

“udløbsdato” eller “EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metformin Sandoz indeholder:

Aktivt stof

: metforminhydrochlorid.

Metformin Sandoz 500 mg

En filmovertrukken tablet indeholder 500 mg metforminhydrochlorid, svarende til 390 mg

metforminbase.

Metformin Sandoz 850 mg

En filmovertrukken tablet indeholder 850 mg metforminhydrochlorid, svarende til 662,9 mg

metforminbase.

Øvrige indholdsstoffer: povidon K 90, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 4000,

titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Metformin Sandoz 500 mg:

Hvide, runde, let bikonvekse filmovertrukne tabletter med skrå kanter, der er mærket “M 500” på den

ene side og blanke på den anden side.

Tablettens størrelse: 11 mm x 6 mm

Pakningsstørrelser:

HDPE-tabletbeholder med LDPE-låg med 30, 60, 100, 250, 330, 400 eller 500 filmovertrukne

tabletter.

Blisterpakninger i PVC/aluminium med 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250 eller 270

filmovertrukne tabletter.

Metformin Sandoz 850 mg:

Ovale, hvide, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og mærket “M 850” på den anden

side.

Tablettens størrelse: 19 mm x 6,5 mm.

Pakningsstørrelser:

HDPE-tabletbeholder med LDPE-låg med 30, 60, 100, 200, 250 eller 500 filmovertrukne

tabletter.

Blisterpakninger i PVC/aluminium med 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250 eller

300 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 c, 02-672 Warszawa, Polen

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-AIIee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Strykow, Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret 13. oktober 2017

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-8-2018

Komboglyze (AstraZeneca AB)

Komboglyze (AstraZeneca AB)

Komboglyze (Active substance: saxagliptin / metformin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5559 of Wed, 15 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2059/WS/1289

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Active substance: alogliptin / metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3346 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2654/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety