Mestinon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mestinon 60 mg overtrukne tabletter
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • overtrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mestinon 60 mg overtrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 47491
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mestinon

®

60 mg, overtrukne tabletter

Pyridostigminbromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere,

du vil vide.

Lægen har ordineret Mestinon

til dig personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Mestinon

3. Sådan skal du tage Mestinon

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Mestinon

hæmmer nedbrydningen af

signalsubstansen acethylcholin, som formidler

nerveimpulser til musklerne. Mestinon

hjælper

hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til

musklerne.

Du kan bruge Mestinon

til behandling af

myasthenia gravis (alvorlig muskelsvaghed).

Du kan også bruge Mestinon

til behandling af

slaphed af blære- og tarmmuskulatur.

Lægen kan have givet dig Mestinon

for noget

andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE MESTINON

Tag ikke Mestinon

hvis du er overfølsom (allergisk) over for

pyridostigminbromid eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis du har mekanisk tarmslyng.

hvis du har forstoppelse i urinrøret.

hvis du har bughindebetændelse.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mestinon

Behandling med Mestinon

kræver omhyggelig

kontrol hvis du lider af følgende sygdomme.

Tal med din læge, hvis du:

har astma.

har epilepsi.

har nedsat nyrefunktion.

har lavt blodtryk.

har en hjertesygdom.

har mekanisk tarmpassagehindring.

har urinrørs-passagehindring.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin som udvider pupillen (atropin).

muskelafslappende medicin (suxamethon).

betablokkere, da langsom puls og lavt blodtryk

kan forekomme.

medicin mod allergi og transportsyge

(antihistaminer).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager

nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Mestinon

efter

aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Mestinon

efter

aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mestinon

kan give bivirkninger, f.eks. lavt blodtryk,

svimmelhed og tågesyn, der i større eller mindre

grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer

Mestinon

indeholder saccharose. Kontakt lægen,

før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MESTINON

Tag altid Mestinon

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Myasthenia gravis:

Voksne: 1-3 tabletter (60-180 mg) 2-4 gange daglig.

Slaphed af blære- og tarmmuskulatur:

Voksne: 1 tablet (60 mg) hver 4. time.

Hvis du har taget for mange Mestinon

tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Mestinon

tabletter, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være

kraftigspytflåd, næseflåd, øget tåreflåd, rastløshed,

Mestinon

, 1. udgave

Senest revideret oktober 2010

sved, koliksmerter, kvalme, opkastning, diaré,

muskeltrækninger og tiltagende muskellammelse.

Desuden kan ved meget høje doser forekomme

vejrtrækningsbesvær, åndenød, kramper, koma,

kolik, svækket vejrtrækning og hjertebesvær.

Hvis du har glem at tage Mestinon

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage

en tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Mestinon

kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter):

Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter):

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget langsom puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Hurtige små muskelsammentrækninger.

Små pupiller, øget tåreflåd, tågesyn,

øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Øget slimproduktion i luftrøret som kan give

vejrtrækningsbesvær. Kan blive alvorligt. Hvis du

får vejrtrækningsbesvær, skal du straks kontakte

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Koliksmerter, diaré, kvalme, opkastning, sure

opstød, øgede muskelsammentrækninger i mave

og tarm, øget spyflåd.

Ufrivillig vandladning.

Kraftig sveden.

Muskelsvaghed, muskelkramper.

Appetitløshed.

Snue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Svimmelhed.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk

er alvorligt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Rastløshed, søvnløshed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

Hududslæt, hårtab ved langtidsbrug.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

Nældefeber.

Mestinon

kan være vanedannende.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er

generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes

til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger

kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og

vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Mestinon

ved temperaturer over 25

°C.

Tag ikke Mestinon

efter den udløbsdato, der står

på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mestinon

60 mg, overtrukne tabletter

indeholder

Aktivt stof: Pyridostigminbromid 60 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica,

pregelatineret stivelse, povidon, majsstivelse,

talcum, magnesiumstearat, saccharose,

risstivelse, spraytørret akaciegummi, gul jernoxid

(E172), rød jernoxid (E172), paraffin, tynd

paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelse

Mestinon

60 mg er orange runde filmovertrukne

tabletter.

Mestinon

60 mg få i en pakning med 150 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Tarp Byvej 81-83

6715 Esbjerg N.

Mestinon

er et registreret varemærke, der tilhører

ICN Dutch Holdings B.V.