Meropenem "Fresenius Kabi"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Meropenem "Fresenius Kabi" 500 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Meropenem "Fresenius Kabi" 500 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45319
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning

Meropenem Fresenius Kabi 1g pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning

meropenem

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Meropenem Fresenius Kabi

Sådan bliver du behandlet med Meropenem Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Meropenem Fresenius Kabi tilhører en gruppe af stoffer, der hedder carbapenem-antibiotika. Det virker ved

at dræbe bakterier, som kan give alvorlige infektioner.

Infektion, der påvirker lungerne (pneumoni)

Lunge- og bronkoinfektioner hos patienter, som lider af cystisk fibrose

Komplicerede urinvejsinfektioner

Komplicerede infektioner i maven

Infektioner, som du kan få under eller efter fødslen

Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner

Akut bakterieinfektion i hjernen (meningitis)

Meropenem Fresenius Kabi kan anvendes til behandling af patienter med neutropeni med feber, som

mistænkes at være forårsaget af en bakterieinfektion.

Meropenem Fresenius Kabi kan anvendes til behandling af infektioner i blodet, som er forårsaget af

bakterier, og som kan være forbundet med én af de ovenfor nævnte infektioner.

Lægen kan give dig Meropenem Fresenius Kabi for noget andet. Spørg lægen.

2.

DET SKAL DU VIDE OM MEROPENEM FRESENIUS KABI

Du må ikke få Meropenem Fresenius Kabi:

Hvis du er allergisk over for meropenem eller et af de øvrige indholdsstoffer i Meropenem Fresenius

Kabi (angivet i pkt. 6)

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre antibiotika såsom penicilliner, cefalosporiner eller

carbapenemer, fordi du så også kan være overfølsom over for meropenem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Meropenem Fresenius Kabi:

Hvis du har helbredsproblemer, såsom lever- og nyreproblemer

Hvis du har fået alvorlig diaré, efter du har taget andre antibiotika.

Du kan udvikle en positiv test (Coombs test), som viser, at du har antistoffer, der kan ødelægge røde

blodceller. Det vil din læge diskutere med dig.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, inden du får Meropenem Fresenius Kabi, hvis du er i tvivl, om nogle

af ovenstående punkter gælder for dig.

Brug af anden medicin sammen med Meropenem Fresenius Kabi

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det skyldes, at Meropenem Fresenius Kabi kan påvirke virkningen af andre lægemidler, og at andre

lægemidler kan påvirke virkningen af Meropenem Fresenius Kabi.

Du skal specielt være opmærksom på at fortælle lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager nogle af

følgende lægemidler:

Probenecid (bruges til behandling af gigt).

Valproinsyre/natriumvalproat/valpromid (bruges til behandling af epilepsi). Meropenem Fresenius

Kabi bør ikke anvendes, da det kan nedsætte virkningen af natriumvalproat.

Orale antikoagulante stoffer (tages igennem munden og anvendes til at behandle og forebygge

blodpropper)

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Man skal helst undgå at tage meropenem under graviditeten. Din læge vil beslutte, om du skal have

meropenem.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du ammer eller planlægger at amme, før du får meropenem. Små

mængder af denne medicin passerer over i modermælken. Derfor vil lægen bestemme, om du må bruge

meropenem, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt, om Meropenem Fresenius Kabi påvirker din evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Meropenem Fresenius Kabi er imidlertid blevet forbundet med hovedpine, prikkende og stikkende hud

(parastæsi) og ufrivillige muskelbevægelser, der kan føre til, at personens krop kommer til at ryste hurtigt og

ukontrollabelt (kramper) og som almindeligvis ledsages af bevidstløshed og enhver af disse kan påvirke din

evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Meropenem Fresenius Kabi indeholder natrium

Meropenem Fresenius Kabi indeholder natrium.

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg: Dette lægemiddel indeholder 1,96 mmol (eller 45,13 mg) natrium per

dosis på 500 mg. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Meropenem Fresenius Kabi 1,0 g: Dette lægemiddel indeholder 3,92 mmol (90,25 mg) natrium per dosis på

1.0 g. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du lider af en sygdom, som betyder, at du skal holde øje

med dit saltindtag.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED MEROPENEM FRESENIUS KABI

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Brug til voksne

Dosis afhænger af, hvilken type infektion du har, hvor infektionen er i kroppen, og hvor alvorlig den er. Din

læge vil beslutte, hvilken dosis du skal have.

Den normale dosis til voksne er mellem 500 mg (milligram) og 2 g (gram). Du vil normalt få en dosis hver 8.

time. Hvis dine nyrer ikke fungerer så godt, kan det være, at du ikke får en dosis så tit.

Brug til børn og teenagere

Dosis til børn i alderen 3 måneder til 12 år bliver bestemt ud fra alder og barnets vægt. Den normale dosis er

mellem 10 mg og 40 mg Meropenem Fresenius Kabi pr. kilogram (kg), barnet vejer. Der gives normalt en

dosis hver 8. time. Børn, der vejer over 50 kg, skal have voksendosis.

Sådan bruges Meropenem Fresenius Kabi

Du vil få Meropenem Fresenius Kabi som en injektion eller infusion ind i en stor blodåre.

Normalt vil en læge eller sygeplejerske give dig Meropenem Fresenius Kabi.

Dog er der nogle patienter, forældre eller hjælpere, der er oplært i at give Meropenem Fresenius

Kabi i hjemmet. Vejledning til dette findes i denne indlægsseddel (under punktet ”Vejledning om at

give Meropenem Fresenius Kabi til dig selv eller en anden i hjemmet”). Anvend altid Meropenem

Fresenius Kabi nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen, hvis du er i tvivl.

Din injektion bør ikke blandes med eller tilsættes opløsninger, som indeholder anden medicin.

Det kan tage 5 minutter eller mellem 15 og 30 minutter af få injektionen. Din læge vil fortælle dig,

hvordan du skal have Meropenem Fresenius Kabi.

Du skal normalt have din injektion på samme tid hver dag.

Spørg din læge eller sundhedspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af produktet.

Hvis du har fået for meget Meropenem Fresenius Kabi

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har fået mere Meropenem Fresenius Kabi, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis en dosis er glemt

Hvis du har glemt at få en injektion, skal du have den så snart som muligt. Hvis det næsten er tid til din næste

dosis, skal du dog springe den glemte dosis over.

Du må ikke få en dobbeltdosis (to injektioner på samme tid) som erstatning for den glemte dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Stop ikke med at få Meropenem Fresenius Kabi, før din læge siger, at du skal.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige allergiske reaktioner

Hvis du får en alvorlig allergisk reaktion, skal du stoppe med at få Meropenem Fresenius Kabi og straks

søge læge. Du kan have brug for akut medicinsk behandling. Tegnene kan omfatte pludselig forekomst af:

Alvorligt udslæt, kløe eller nældefeber på huden.

Hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen.

Åndenød, hvæsen eller problemer med at trække vejret.

Ødelæggelse af røde blodceller (hyppighed ikke kendt)

Tegnene er:

Du bliver forpustet, når du ikke forventer det.

Rød eller brun urin.

Hvis du får nogle af ovennævnte symptomer, skal du straks søge læge.

Andre bivirkninger:

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

Mavesmerter.

Kvalme.

Opkastning.

Diaré.

Hovedpine.

Hududslæt, kløende hud.

Smerte og betændelse (inflammation).

Øget antal blodplader i dit blod (ses ved en blodprøve).

Ændringer i blodprøveresultater, inklusive prøver som viser, hvordan din lever fungerer.

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

Forandringer i dit blod. Disse omfatter et nedsat antal blodplader (som kan gøre, at du lettere får blå

mærker), øget antal af nogle hvide blodceller, nedsat antal af andre hvide blodceller og et øget

indhold af et stof, som kaldes bilirubin. Din læge kan af og til tage blodprøver på dig.

Forandringer i blodprøveresultater, herunder undersøgelser, som viser, hvor godt dine nyrer virker.

En stikkende fornemmelse.

Infektion i mund eller skede, som skyldes svamp (trøske).

Betændelse i tarmene med diarré.

Ømme vener, dér hvor Meropenem Fresenius Kabi bliver sprøjtet ind.

Andre forandringer i dit blod. Symptomerne kan være, at du tit har infektioner, feber eller ondt i

halsen. Din læge kan af og til tage blodprøver på dig.

Pludselig alvorligt udslæt, blære eller afskallende hud. Dette kan være ledsaget af høj feber og

ledsmerter

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):

Krampeanfald

Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner omfattende feber, hududslæt og forandringer i blodprøver, der

undersøger, hvordan leveren fungerer (forhøjet niveau af leverenzymer) og en stigning i en type

hvide blodlegemer (eosinofili) og forstørrede lymfekirtler. Dette kan være tegn på en

overfølsomhedsreaktion, der påvirker flere organer, kendt som DRESS-syndrom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk, med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C

Efter opløsning: Den fremstillede opløsning til intravenøs injektion eller infusion skal anvendes med det

samme. Tidsintervallet fra påbegyndelse af opløsning og til afslutning af den intravenøse injektion eller

infusion bør ikke overstige en time.

Opløsningen må ikke fryses.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Meropenem Fresenius Kabi indeholder:

Det aktive stof er meropenemtrihydrat.

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg: Hvert 20 ml hætteglas/100 ml flaske indeholder 500 mg

meropenem.

Meropenem Fresenius Kabi 1 g: Hvert 20 ml hætteglas, 50 ml/100 ml flaske indeholder 1000 mg

meropenem.

Øvrigt indholdsstof: vandfrit natriumcarbonat

Udseende og pakningsstørrelser

Meropenem Fresenius Kabi er et hvidt til lysegult pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning i

hætteglas.

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg: 20 ml hætteglas og 100 ml glasflaske.

Meropenem Fresenius Kabi 1 g: 20 ml hætteglas, 50 ml og 100 ml glasflasker.

Pakningsstørrelsen er 1 eller 10 hætteglas/flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstillere:

FACTA FARMACEUTICI S.p.A.

Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64100 Teramo

Italien

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61346 Bad Homburg v.d.H

Frigivelsesadresse:

Pfingstweide 53, 61169 Friedberg

Tyskland

LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)

Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros

Portugal

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Østrig

Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.

Infusionslösung

Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.

Infusionslösung

Belgien

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of

infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur

Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie /

poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer

Injektionslösung oder Infusionslösung

Bulgarien

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1 g

Cypern

Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Meropenem Kabi 1g, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Tjekkiet

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1g

Danmark

Meropenem Fresenius Kabi

Estland

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1000 mg

Tyskland

Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.

Infusionslösung

Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.

Infusionslösung

Grækenland

Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση

Meropenem Kabi 1g, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση

Finland

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Meropenem Fresenius Kabi 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Ungarn

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1 g

Irland

Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion

Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion

Letland

Meropenem Kabi 500 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai

Meropenem Kabi 1000 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai

Litauen

Meropenem Kabi 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Meropenem Kabi 1000 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Luxembourg

Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder

Infusionslösung

Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder

Infusionslösung

Holland

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of

infusie

Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Norge

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske,

oppløsning

Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske,

oppløsning

Polen

Meropenem Kabi

Portugal

Meropenem Kabi 500 mg Pó para solução injectável ou para perfusão

Meropenem Kabi 1 g Pó para solução injectável ou para perfusão

Rumænien

Meropenem Kabi 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Meropenem Kabi 1 g pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă

Spanien

Meropenem Kabi 500 mg polvo para solución inyectable o para perfusión

Meropenem Kabi 1 g polvo para solución inyectable o para perfusión

Sverige

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver till injektionsvätska eller

infusionsvätska, lösning

Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektionsvätska eller

infusionsvätska, lösning

Slovenien

Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Slovakiet

Meropenem Kabi 500 mg

Meropenem Kabi 1 g

England

Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion

Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2016.

Vejledning/medicinsk oplysning

Antibiotika bruges til at behandle infektioner, der skyldes bakterier. De virker ikke mod infektioner, som

skyldes vira.

Infektioner, der skyldes bakterier, reagerer ikke altid på antibiotikabehandling. En af de mest almindelige

årsager til det er, at bakterien, som er skyld i infektionen, er resistent over for det antibiotikum, der tages.

Dette betyder, at bakterierne kan overleve og endda formere sig på trods af antibiotika.

Bakterier kan blive resistente over for antibiotika af mange årsager. Omhyggeligt brug af antibiotika kan

hjælpe med til at nedsætte risikoen for, at bakterier bliver resistente over for dem.

Når din læge udskriver en antibiotikabehandling, er det kun beregnet til at behandle din aktuelle sygdom.

Ved at være opmærksom på de følgende råd kan du hjælpe med til at forebygge, at der opstår resistente

bakterier, som kan forhindre, at antibiotikummet virker.

Det er meget vigtigt, at du tager antibiotikummet i den korrekte dosis, på det korrekte tidspunkt og i

det korrekte antal dage. Læs vejledningen i indlægssedlen og bed din læge eller apoteket om at

forklare det, hvis der er noget, som du ikke forstår.

Du skal ikke tage et antibiotikum medmindre det er blevet udskrevet specifikt til dig, og du skal kun

bruge det til at behandle den infektion, det er udskrevet til.

Du skal ikke tage antibiotika, der er udskrevet til andre personer, heller ikke selvom de har haft en

infektion, der er magen til din.

Du må ikke give antibiotika, som er udskrevet til dig, til andre.

Hvis du har noget antibiotikum tilovers, når du har taget din behandling efter din læges anvisning,

skal du aflevere resterne på apoteket, som vil destruere det på behørig vis.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale

Vejledning om at give Meropenem Fresenius Kabi til dig selv eller til andre i hjemmet

Nogle patienter, forældre eller hjælpere er oplært til at give Meropenem Fresenius Kabi i hjemmet.

Advarsel – Du må kun give denne medicin til dig selv eller andre i hjemmet, efter du er oplært af en

læge eller sygeplejerske.

Sådan blandes medicinen

Denne medicin skal blandes med en anden væske (opløsningsmidlet). Din læge vil fortælle dig, hvor meget

opløsningsmiddel du skal bruge.

Brug medicinen lige efter den er blandet. Opløsningen må ikke fryses.

Vask dine hænder og tør dem godt. Forbered et rent arbejdsområde.

Tag flasken (hætteglasset) med Meropenem Fresenius Kabi ud af æsken. Tjek hætteglasset og

udløbsdatoen. Tjek, at hætteglasset er intakt og ikke er blevet skadet.

Fjern den farvede hætte og rengør den grå gummiprop med en spritserviet. Vent til gummiproppen er

tør.

Saml en ny, steril nål med en ny, steril sprøjte uden at røre ved enderne.

Træk den anbefalede mængde sterilt ”vand til injektionsvæsker” op i sprøjten. Mængden af væske,

som du skal bruge, er vist i tabellen nedenfor:

Dosis Meropenem Fresenius Kabi

Mængede ”vand til

injektionsvæsker”, der skal

bruges til opløsning

500 mg (milligram)

10 ml (milliliter)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

40 ml

Vær opmærksom på: Du skal bruge mere end 1 hætteglas, hvis din dosis af Meropenem Fresenius Kabi er

større end 1 g. I så fald kan du trække væsken fra hætteglassene ind i den ene sprøjte.

Stik nålen på sprøjten igennem midten af den grå gummiprop og injicer den anbefalede mængde af

vand til injektionsvæsker ind i hætteglasset eller hætteglassene med Meropenem Fresenius Kabi.

Træk nålen ud af hætteglasset og ryst hætteglasset godt i cirka 5 sekunder, eller indtil alt pulveret er

opløst. Tør den grå gummiprop en gang mere med en ny spritserviet og lad gummiproppen tørre.

Med stemplet trykket helt i bund på sprøjten stikkes nålen tilbage gennem den grå gummiprop.

Derefter skal du holde ved både sprøjten og hætteglasset og vende det på hovedet.

Mens spidsen af nålen holdes i væsken, trækkes stemplet tilbage, og alt væsken suges fra

hætteglasset ind i sprøjten.

Træk nål og sprøjte ud af hætteglasset og kassér det tomme hætteglas på behørig vis.

Hold sprøjten lodret med nålen pegende opad. Bank forsigtigt på sprøjten, så alle luftbobler i væsken

kommer op i toppen af sprøjten.

Fjern al luft fra sprøjten ved forsigtigt at trykke på stemplet, indtil al luft er forsvundet.

Hvis du bruger Meropenem Fresenius Kabi derhjemme så kassér nåle og infusionsslanger, som du

har brugt, på en sikker måde. Hvis din læge beslutter, at du skal stoppe behandlingen, så aflever

ubrugt Meropenem Fresenius Kabi på apoteket.

Indgivelse af injektionen

Du kan enten give medicinen gennem en kort kanyle eller et venflon eller gennem adgang via centralt

kateter.

Indgivelse af Meropenem Fresenius Kabi gennem en kort kanyle eller venflon

Fjern nålen fra sprøjten og smid på en sikker måde nålen i din kanylespand.

Tør enden af den korte kanyle eller venflon af med en spritserviet og lad den tørre. Åben hætten på

din kanyle og sæt sprøjten til.

Tryk langsomt på sprøjtestemplet for at give antibiotikummet jævnt i løbet af cirka 5 minutter.

Når du er færdig med at give antibiotikummet, og sprøjten er tom, fjernes sprøjten, og der

gennemskylles med det, din læge eller sygeplejerske har anbefalet dig.

Luk hætten på din kanyle og smid på sikker måde kanylen i din kanylespand.

Indgivelse af Meropenem Fresenius Kabi gennem adgang via centralt kateter

Fjern hætten på adgangen og rens enden af kateteret med en spritserviet og lad det tørre.

Sæt sprøjten til og tryk langsomt på sprøjtestemplet for at give antibiotikummet jævnt i løbet af cirka

5 minutter.

Når du er færdig med at give antibiotikummet, fjernes sprøjten, og der gennemskylles med det, din

læge eller sygeplejerske har anbefalet dig.

Sæt en ny, ren hætte på dit centrale kateter og smid på sikker måde sprøjten i din kanylespand.

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): atorvastatin (calcium trihydrate),Perindopril (arginine),indapamide, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0333/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018


Human medicines European public assessment report (EPAR): Vabomere, meropenem / vaborbactam, Urinary Tract Infections,Bacteremia,Bacterial Infections,Respiratory Tract Infections,Pneumonia,Pneumonia, Ventilator-Associated, Date of authorisation: 20/11/20

Human medicines European public assessment report (EPAR): Vabomere, meropenem / vaborbactam, Urinary Tract Infections,Bacteremia,Bacterial Infections,Respiratory Tract Infections,Pneumonia,Pneumonia, Ventilator-Associated, Date of authorisation: 20/11/20

Human medicines European public assessment report (EPAR): Vabomere, meropenem / vaborbactam, Urinary Tract Infections,Bacteremia,Bacterial Infections,Respiratory Tract Infections,Pneumonia,Pneumonia, Ventilator-Associated, Date of authorisation: 20/11/2018, Status: Authorised

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018

Vabomere (Rempex London Limited)

Vabomere (Rempex London Limited)

Vabomere (Active substance: meropenem/vaborbactam) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7888 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4669/00

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4472 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3895/T/7

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Docetaxel Kabi (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3053 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2325/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

Busulfan Fresenius Kabi (Active substance: busulfan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3005 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2806/T/8

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Oncology Plc.)

Pemetrexed Fresenius Kabi (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3060 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety