Meloxicam "Cipla Chanelle Generics"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Meloxicam "Cipla Chanelle Generics" 7,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 7,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Meloxicam "Cipla Chanelle Generics" 7,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36041
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

ID: PL 55/56M DK

Version: 05

Effektiv dato: 03/04/2007

Side 1 of 4

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Meloxicam Cipla Chanelle Generics 7.5 mg tabletter

Meloxicam Cipla Chanelle Generics 15 mg tabletter

Meloxicam

Oversigt over indlægssedlen:

Meloxicam Cipla Chanelle Generics’s virkning og hvad du skal bruge det til.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Meloxicam Cipla Chanelle Generics.

Sådan skal du bruge Meloxicam Cipla Chanelle Generics.

Bivirkninger.

Sådan opbevarer du Meloxicam Cipla Chanelle Generics.

Yderligere oplysninger.

1. Meloxicam Cipla Chanelle Generics’ virkning og hvad du skal bruge det til

Meloxicam hører til gruppen af lægemidler kaldet nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDér) der

bruges til behandling af smerter og til at reducere betændelsestilstande i muskler og led.

Meloxicam Cipla Chanelle Generics er godkendt til:

• kortvarig symptomatisk behandling af akut forværring af slidgigt (ledsygdom hvor bruskmængden er

reduceret)

• langvarig symptomatisk behandling af leddegigt (rheumatoid arthritis)

• langvarig symptomatisk behandling af en lignende sygdom ved navn spondylitis ankylopoetica (gigt

/betændelse i rygsøjlen)

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Meloxicam Cipla Chanelle Generics

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering, end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Meloxicam Cipla Chanelle Generics

hvis du er i det tredje trimester af graviditeten eller hvis du ammer

hvis du er overfølsom (allergisk) over for meloxicam eller nogle af de øvrige indholdsstoffer i Meloxicam

Cipla Chanelle Generics

hvis du er allergisk over for acetylsalicylsyre (f.eks. Aspirin) eller andre nonsteroide antiinflammatoriske

lægemidler (NSAIDér)

hvis du har, eller har haft, tilbagevendende mavesår eller sår på tolvfingertarmen (tyndtarmen)

hvis du har blødninger i tarmkanalen, blødninger fra blodkar i hjernen eller andre blødningsforstyrrelser

hvis du lider af alvorlig nedsat leverfunktion

hvis du lider af alvorlig nyrefejl og ikke er i dialyse

hvis du lider af alvorlig hjertesvigt

Vær ekstra forsigtig med at bruge Meloxicam Cipla Chanelle Generics og kontakt din læge:

hvis du tidligere har haft problemer fra mave- eller tarmkanalen

hvis du er ældre

hvis du har gennemgået en større operation for nylig

hvis du har lever-, nyre- eller hjerteproblemer

hvis dit niveau af kalium i blodet er forhøjet

hvis du lider eller har lidt af astma

hvis du anvender spiral mod graviditet

hvis du opdager blod i din afføring

hvis du opdager nogen form for hudreaktion

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Meloxicam Cipla Chanelle Generics til dig personligt. Lad derfor være med at

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

ID: PL 55/56M DK

Version: 05

Effektiv dato: 03/04/2007

Side 2 of 4

oplys altid ved blodprøve- eller urinprøvekontrol at du er i behandling med meloxicam

hvis du forsøger at blive gravid eller gennemgår undersøgelser for infertilitet, da meloxicam kan svække

fertiliteten

hvis du tidligere har haft sår eller betændelsestilstande i mave-tarmkanalen.

Lægemidler som Meloxicam Cipla Chanelle Generics kan være forbundet med en let forøget risiko for

hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids

brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid bør ikke overskrides.

Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har oplevet slagtilfælde eller mener, at du er i risiko for dette (hvis du

f.eks. har forhøjet blodtryk, sukkersyge, for højt kolesterol eller er ryger), bør du tale med din læge eller

apoteket om behandlingen.

Meloxicam kan, som andre nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDér) maskere symptomerne på

en underliggende infektionssygdom.

Brug af anden medicin:

Informér din læge hvis du tager følgende medicin:

antikoagulantia, som hæmmer blodets sammenklumpning, som f.eks. warfarin, heparin og tiklopidin

andre nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDér) som f.eks. aspirin

lithium (mod psykiske sygdomme)

methotrexat (mod psoriasis og visse kræftformer)

trombolytika (til opløsning af blodsammenklumpning hos patienter med hjertesygdomme)

cholestyramin (kolesterolsænkende middel)

ciclosporin (hæmmer immunsystemet)

diuretika (vanddrivende midler)

Blodtrykssænkende medicin

Kortikosteroider (mod astma, betændelse og efter organtransplantation)

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Meloxicam Cipla Chanelle Generics sammen med mad og drikke

Meloxicam Cipla Chanelle Generics bør indtages hele, sammen med vand i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning:

Graviditet

Spørg din læge til råds, før du bruger meloxicam under de første to trimestre af graviditeten. Tag ikke

meloxicam under tredje trimester af graviditeten, da der er en forøget risiko for komplikationer både for

moderen og barnet.

Amning

Tag ikke meloxicam hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Meloxicam Cipla Chanelle Generics kan i nogle tilfælde give bivirkninger, som kan have indflydelse på en

persons evne til at køre og betjene maskiner. Eksempler herpå er synsforstyrrelser, døsighed eller

svimmelhed. I disse tilfælde anbefales det at undlade at køre bil eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Meloxicam Cipla Chanelle Generics

Meloxicam Cipla Chanelle Generics indeholder laktose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du bruge Meloxicam Cipla Chanelle Generics

Tag altid Meloxicam Cipla Chanelle Generics nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen

eller apoteket.

Den anbefalede dosis for symptomatisk behandling af akut forværring af slidgigt er 7,5 mg/dag (en 7,5 mg

tablet eller en halv 15 mg tablet). Denne dosis kan øges af din læge til 15 mg/dag (to 7,5 mg tabletter eller en

15 mg tablet) i tilfælde af udebleven virkning.

Den anbefalede dosis for symptomatisk behandling af leddegigt og spondylitis ankylopoetica er 15 mg/dag

(to 7,5 mg tabletter eller en 15 mg tablet). Denne dosis kan reduceres til 7,5 mg/dag (en 7,5 mg tablet eller en

halv 15 mg tablet) afhængig af behandlingsresultatet.

ID: PL 55/56M DK

Version: 05

Effektiv dato: 03/04/2007

Side 3 of 4

En daglig dosis på 15 mg må ikke overskrides. For dialysepatienter med alvorligt nedsat nyrefunktion, må en

daglig dosis på 7,5 mg ikke overskrides.

Hvis du er ældre kan din læge anbefale en lavere dosis. Børn og unge under 15 år bør ikke tage Meloxicam

Cipla Chanelle Generics.

Meloxicam Cipla Chanelle Generics skal indtages oralt som en enkelt dosis med vand i forbindelse med et

måltid.

Behandlingslængde:

Din læge vil informere dig om behandlingslængden.

Hvis du har brugt for mange Meloxicam Cipla Chanelle Generics:

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Cipla Chanelle Generics, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Medbring denne indlægsseddel og dine tiloversblevne tabletter.

Symptomer på overdosering er træthed og døsighed, kvalme, opkastning, mavesmerter, blødning i mave- og

tarmregionen, forhøjet blodtryk, nyresvigt, leverproblemer, åndedrætsbesvær, koma, krampeanfald,

hjerteproblemer og alvorlige overfølsomhedsreaktioner.

Hvis du har glemt at tage Meloxicam Cipla Chanelle Generics:

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er nået at

blive tid til næste dosis, skal du ikke tage en dobbelt dosis, men blot følge din sædvanlige dosering.

Hvis du holder op med at bruge Meloxicam Cipla Chanelle Generics:

Hvis du stopper med at tage din medicin før endt behandlingsforløb risikerer du at dine smerter eller din

betændelsestilstand forværres. Det er vigtigt at du ikke stopper med at bruge din medicin før du har snakket

med din læge.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

Bivirkninger

Meloxicam Cipla Chanelle Generics kan, som al anden medicin give bivirkninger, selvom ikke alle får

bivirkninger. Følgende bivirkninger er rapporteret:

Almindelige bivirkninger (set hos flere end 1 ud af 100 patienter og mindre end 1 ud af 10 patienter):

Anæmi (bleghed og ualmindelig træthed), ørhed, hovedpine, fordøjelsesbesvær, utilpashed, opkastning,

mavesmerter, forstoppelse, luft i maven, diarré, intens kløe, udslæt og væskeophobning, specielt i benene.

Ikke almindelige bivirkninger (set hos flere end 1 ud af 1000 patienter og mindre end 1 ud af 100 patienter):

Ændringer i blodparametre, svimmelhed, tinnitus, sløvhed, hjertebanken, hjertesvigt, forhøjet blodtryk,

rødmen, blod i afføringen, mavesår og sår på tyndtarmen, betændelse i spiserøret, herunder symptomer som

halsbrand og synkebesvær, øm mund og mundbetændelse, ændringer i nyre- eller leverfunktionsprøver,

kløende hævet hud, natrium- og vandophobning og forøgede niveauer af kalium i blodet.

Sjældne bivirkninger (set hos flere end 1 ud af 10.000 patienter og mindre end 1 ud af 1000 patienter):

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, humørsvingninger, søvnproblemer, mareridt, forvirring, synsforstyrrelser

herunder sløret syn, astmaanfald, smerter fra rifter på mavesækkens eller tyktarmens slimhinde, betændelse

af maven eller tyktarm, leverbetændelse (leverproblemer), alvorlige hudreaktioner (herunder udslæt, feber

eller afskalning af huden), lysoverfølsomhed og nyresvigt. Søg omgående læge hvis du får symptomer på en

anafylaktisk reaktion (for eksempel hævelser af ansigt eller læber eller åndedrætsbesvær) eller en alvorlig

hudreaktion.

Meloxicam kan forårsage en reduktion i antallet af hvide blodlegemer og din modstandsdygtighed overfor

infektioner kan være nedsat. Hvis du oplever en infektion med symptomer såsom feber og en alvorlig

forværring af din almentilstand, eller feber med lokale infektionssymptomer herunder ondt i hals/svælg/mund

eller vandladningsproblemer skal du omgående opsøge din læge. Der vil blive taget en blodprøve for at

undersøge en mulig reduktion i antallet af hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt at du informerer

din læge om at du bruger denne medicin.

Lægemidler som Meloxicam Cipla Chanelle Generics kan være forbundet med en let forøget risiko for

hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende.

Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

ID: PL 55/56M DK

Version: 05

Effektiv dato: 03/04/2007

Side 4 of 4

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

5.

Sådan opbevarer du Meloxicam Cipla Chanelle Generics

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Meloxicam Cipla Chanelle Generics efter den udløbsdato, der står på blisterpakningen og på den

ydre emballage. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Dette lægemiddel kræver ikke nogen

specielle opbevaringsforhold.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere information

Meloxicam Cipla Chanelle Generics indeholder:

Aktivt stof: meloxicam. Hver 7,5 mg tablet indeholder 7,5 mg meloxicam. Hver 15 mg tablet indeholder 15 mg

meloxicam.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret majsstivelse, laktosemonohydrat,

majsstivelse, natriumcitrat, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat.

Meloxicam Cipla Chanelle Generics udseende og pakningsstørrelse:

Meloxicam Cipla Chanelle Generics er lysegule og runde med en delekærv på den ene side. De findes i

pakningsstørrelser på 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 eller 1000 tabletter (ikke alle

pakningsstørrelses bliver nødvendigvis markedsført).

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Cipla Chanelle Generics, Loughrea, Co. Galway, Irland.

Fremstiller:

Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irland.

Dansk repræsentant:

1A Farma A/S, Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund, tlf: 43 20 12 60 (1a.info@1apharma.com).

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Meloxicam Cipla Chanelle Generics Tabletter 7,5 mg & 15 mg

Østrig

Meloxicam Genericon 7,5 mg & 15 mg Tabletten

Cypern

Meloxicam MA 7,5 mg & 15 mg

Tjekkiet

Artrilom 7,5 mg & 15 mg

Estland

Lormed 7,5 mg & 15 mg

Finland

Meloxikam IVAX 7.5 mg & 15 mg Tabletti

Tyskland

Meloxicam AAA-Pharma 7,5 mg & 15 mg Tabletten

Ungarn

Meloxicam PRO.MED 7,5 mg & 15 mg Tabletta

Irland

Movox 7.5 mg & 15 mg Tablets

Letland

Lormed 7,5 mg & 15 mg Tablets

Litauen

Lormed 7,5 mg & 15 mg Tablet

Polen

Lormed 7,5 & 15

Portugal

Meloxicam Generis 7,5 mg & 15 mg Comprimidos

Slovakiet

Lormed 7,5 & 15

Slovenien

Lormed 7,5 mg & 15 mg Tablete

Spanien

Meloxicam Kern Pharma 15 mg Comprimidos

Sverige

Meloxikam MA 7,5 mg & 15 mg Tabletter

Storbritannien

Meloxicam 7.5 mg & 15 mg Tablets

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den: 04/2007

14-9-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Inflacam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-9-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Pending EC decision: Rheumocam, meloxicam, Opinion date: 13-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-10-2018

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Bimeda Animal Health Limited)

Recocam (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6954 of Fri, 19 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2247/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Novem (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5413 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Eli Lilly and Company Limited)

Meloxivet (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3408 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-2-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Pending EC decision: Metacam, meloxicam, Opinion date: 15-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency