Megace

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Megace 160 mg tabletter
 • Dosering:
 • 160 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Megace 160 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46887
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Megace™ og hvad De skal bruge det til.

Det skal De vide, før De begynder at tage Megace™.

3. Sådan skal De tage Megace™.

4. Bivirkninger.

5. Sådan opbevarer De Megace™.

6. Yderligere oplysninger.

1. VIRKNINGEN AF MEGACE™ OG HVAD DE SKAL

BRUGE DET TIL

Megace™ er et hormonelt lægemiddel, som hæmmer

vækst af visse typer af kræftsvulster. De kan bruge

Megace™ til behandling af tilbagevendende brystkræft

eller brystkræft der har spredt sig. Lægen kan have givet

Dem Megace™ til anden anvendelse. Følg altid lægens

anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYBNDER AT TAGE

MEGACE™

Tag ikke Megace™

hvis De er overfølsom over for megestrolacetat, eller

et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Megace™

De bør kun tage Megace™, når behandlingen forestås

af en læge med særligt kendskab til kræftsygdomme og

deres behandling.

Tal med lægen, inden De tager Megace™, hvis De:

har en sygdom med risiko for dannelse af

blodpropper

har en leversygdom

Brug af anden medicin

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt

i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og

mineraler.

Brug af Megace™ sammen med mad og drikke

De skal tage Megace™ tabletter sammen med et glas

vand.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager

nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis De er gravid må De kun tage Megace™ efter

aftale med lægen.

De må ikke tage Megace™ de første 4 måneder af

graviditeten. Tal med lægen.

Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge

sikker prævention, så længe De tager Megace™. Tal

med lægen.

Amning:

De bør stoppe med at amme, hvis behandling med

Megace™ er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ukendt, om Megace™ påvirker arbejdssikker-

heden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. De skal

være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker Dem.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Megace™

Denne medicin indeholder lactose. Hvis Deres læge har

fortalt Dem at De ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt

lægen inden De tager Megace™.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE MEGACE™

Tabletterne skal synkes hele sammen med rigelig

mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Individuel dosering. Sædvanligvis 1 tablet dagligt. Følg

altid lægens anvisning.

Børn:

Børn må normalt ikke få Megace™ tabletter.

Tag altid Megace™ nøjagtigt efter lægens anvisning. Er

De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Hvis De har taget for mange Megace

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har

taget flere Megace™, end der står i denne information,

eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem

utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er diarré, kvalme, mavesmerter,

åndenød, hoste, usikker gang, sløvhed og brystsmerter.

Hvis De har glemt at tage Megace™

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis De har glemt at tage en

dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis De holder op med at tage Megace™

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i

tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Megace™ kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hjertesvigt med åndenød ved anstrengelse, evt. også

i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben. Kontakt læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Tilbagevenden af svulster evt. ledsaget af for højt

kalk i blodet. For højt kalk i blodet kan medføre

beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer

hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Smerter og hævelse i ben eller arme pga.

årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt

læge.

Pludselige smerter i brystet, smerter ved

vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i

lungen. Ring 112.

Hyppigheden er ikke kendt:

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge,

hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat

muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken.

Kontakt lægen.

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat

funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig til meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter).

Vægtøgning.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter):

Kvalme, opkastning, diaré, luft i maven.

Udslæt.

Kraftesløshed, smerter.

Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Uregelmæssig, kraftig blødning.

Impotens.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge.

Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere

og ikke-diabetikere). Det kan være alvorligt.

Tal med lægen.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MEGACE

™ 160 mg tabletter

megestrolacetat

550671.01.02 12.2012

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug for

at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere De vil vide. Lægen har ordineret Megace™ til Dem

personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Vær opmærksom på, at indlægssedler opdateres jævnligt. De kan altid finde den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk.

megace 160mg 550671.01.02 [210x210].indd 1

08-01-13 09:26

Pakningsstørrelse

Megace 160 mg findes i pakningsstørrelse med 30

tabletter i blisterpakning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Tabs´n Caps Pack ApS, Lejrvej 27, DK-3500 Værløse

Ompakket og frigivet af:

New Neopharm BV, Wismarweg 22a, NL-9723 HB

Groningen

Megace™ er et registreret varemærke, der tilhører

Bristol-Myers Squibb Company.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2011.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle

udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk

skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.

Hedeture.

Forstoppelse.

Hårtab.

Humørændringer.

Hyppig vandladning.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer

hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

Føleforstyrrelser i hænderne pga. tryk på nerve

i håndleddet i form af smerter og prikkende,

snurrende fornemmelser eller følelsesløshed.

Rysten.

Øget behåring hos kvinder (f.eks. skægvækst og

behåring af og mellem brysterne).

Hyppigheden er ikke kendt:

Søvnlignende sløvhedstilstand.

Akne, fedtet hud.

Nedsat glucosetolerance, øget appetit.

Tørhed i skeden.

Nedsat sexual lyst

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail, med almidenligt brev eller

telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. SÅDAN OPBEVARER DE MEGACE

Opbevar Megace™ utilgængeligt for børn.

De kan opbevare Megace™ ved almindelig

temperatur.

Tag ikke Megace™ efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn

til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Megace™ 160 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Megestrolacetat .

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstivelsesglycolat, povidon, vandfri kolloid silica,

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende:

Megace 160 mg tabletter er hvide og ovale med

delekærv, mærket med 160 på den ene side.

megace 160mg 550671.01.02 [210x210].indd 2

08-01-13 09:26

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

1-10-2018

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Active substance: Icatibant acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6432 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/02/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety