Medrol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Medrol 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Medrol 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55908
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at

tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere De vil

vide.

Lægen har ordineret Medrol til Dem personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selv om de har de samme

symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Medrol

3. Sådan skal De tage Medrol

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Medrol er et syntetisk binyrebarkhormon, som:

dæmper tegn på betændelse og irritation af vævene såsom

rødme, kløe, hævelse, ømhed, smerter og varmefølelse.

nedsætter kroppens immunforsvar.

forhindrer eller svækker allergi.

De kan bruge Medrol tabletter ved leddegigt, blodsygdomme,

overfølsomhedssygdomme, nyresygdomme, sygdomme i mave-

tarmkanalen og sygdomme i immunforsvaret.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT

TAGE MEDROL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Medrol, hvis De:

er allergisk over for methylprednisolon eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Medrol (angivet i punkt 6).

har en udbredt svampesygdom; gælder dog ikke lokale

svampeinfektioner i f.eks. huden eller mundhulen.

Hvis De får Medrol i doser, som dæmper immunforsvaret, må De

ikke få visse vaccinationer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Medrol.

Vær ekstra forsigtig med at tage Medrol

Tal med lægen inden De tager Medrol, hvis De har:

diabetes, da De muligvis skal have justeret insulindosis.

for lavt stofskifte.

skrumpelever (levercirrhose).

virusinfektion i øjet (herpes simplex).

alvorlig tarmsygdom, som tyktarmssygdom med tendens til

blødning eller betændelse i tyktarmen.

mavesår.

fået en blodkar- eller tarmoperation (anastomose) for nylig.

tuberkulose, også hvis De har haft tuberkulose.

nedsat nyrefunktion.

hjerteproblemer.

for højt blodtryk eller har hjertesvigt.

haft blodprop eller er disponeret for det.

knogleskørhed.

abnorm muskeltræthed (myasthenia gravis).

visse psykiske lidelser f.eks. udtalte humørsvingninger eller

tendens til psykose, da behandling med Medrol kan forværre

dette.

traumatisk hjerneskade.

grøn stær.

måneansigt med ophobning af kropsfedt på maven og i

nakken (Cushings syndrom).

nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.

kramper.

haft allergi over for et lægemiddel.

ændringer i blodets fedtsammensætning.

svulst i binyremarven (fæokromocytom).

De skal straks kontakte lægen, hvis De:

får blårøde svulster i huden, da det kan være tegn på

hudkræft (Kaposis sarkom).

får feber og utilpashed, da dette kan være tegn på infektion.

får voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i

bugspytkirtlen.

De skal være opmærksom på følgende:

Kontakt lægen, hvis De får smerter i øjet eller problemer med

synet (specielt også børn).

Ved længerevarende brug kan der opstå grå stær (især hos

børn) og grøn stær (forhøjet tryk i øjet) med risiko for skader

på synet, samt risiko for infektion med svamp eller virus i

øjnene. Lægen vil derfor kontrollere Deres syn, hvis De

behandles i længere tid.

Fortæl altid, at De er i behandling med Medrol, hvis De skal

vaccineres.

Længerevarende behandling med Medrol kan nedsætte

sædkvaliteten hos mænd.

Kontakt lægen, hvis De får en infektion. Medrol kan skjule

tegn på infektioner og infektionerne kan blive værre.

Samtidig brug af binyrebarkhormoner og NSAID

(smertestillende medicin) øger Deres risiko for at få mavesår.

Lægen kan anbefale en saltfattig og kaliumrig diæt.

Medrol kan skjule tegn på mavesår, betændelse i bughinden

eller andre sygdomme i mave-tarmkanalen.

Medrol kan give en nedsat reaktion på hudpriktest (allergi-

test), så fortæl altid, hvis De er i behandling med Medrol.

Kontakt lægen, hvis De får en allergisk reaktion med udslæt

og hævelser.

Kontakt lægen, hvis De inden for få dage eller uger efter

behandlingsstart eller lige efter De stopper behandlingen

med Medrol får personlighedsændringer som humør-

svingninger, bliver meget deprimeret, får selvmordstanker,

hallucinationer eller søvnløshed.

Høje doser af binyrebarkhormoner kan give betændelse i

bugspytkirtlen.

Ved længerevarende behandling med Medrol kan der opstå

fedtophobning omkring rygsøjlen.

Børn og unge

De skal undgå at blive smittet med skoldkopper eller

mæslinger. Dette er især vigtigt, hvis De får store doser. Hvis

De alligevel kommer i kontakt med smitte, skal De kontakte

lægen. Dette er særlig vigtigt ved behandling af børn.

Medrol kan nedsætte udviklingen og væksten hos nyfødte og

børn ved længerevarende brug. Tal med lægen om kontrol.

Små børn, der får længerevarende behandling, kan få et

forhøjet tryk i hjernen.

Fortæl altid, at De er i behandling med Medrol, hvis De skal

opereres, har været udsat for en ulykke, får alvorlig infektioner

eller er udsat for stress. Dette gælder i op til 1 år efter, at De er

holdt op med behandlingen.

Behandling med Medrol kan have en negativ virkning på den

måde, calcium omsættes i Deres knogler. Derfor skal De afklare

risikoen for knogleskørhed (knogletab og -brud) med Deres læge,

specielt hvis De har familiemedlemmer, der tidligere har haft

knoglebrud, hvis De ikke dyrker motion regelmæssigt, hvis De er

kvinde i overgangsalderen eller har overstået overgangsalderen,

eller hvis De er ældre.

Hvis De skal i behandling med Medrol i længere tid, bør De bære

et kort, som fortæller, hvornår behandlingen begyndte, hvilken

dosis De tager, hvilket præparat De er i behandling med samt

navnet på den læge eller afdeling, som har ordineret

behandlingen. Dette kort skal sikre, at De får det rigtige i den

rigtige dosis, hvis De bliver indlagt og ikke selv er i stand til at

oplyse, at De er i denne behandling.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at De er i behandling

med Medrol.

Brug af anden medicin sammen med Medrol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager

anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er på recept, f.eks. naturlægemidler og

vitaminer og mineraler.

Medrol kan påvirke virkningen af andre lægemidler, ligesom

andre lægemidler kan påvirke virkningen af Medrol.

Tal med lægen, hvis De er i behandling med:

medicin, der skal nedsætte immunforsvaret efter

transplantation (ciclosporin, tacrolimus).

medicin mod epilepsi og kramper (phenobarbital, phenytoin

og carbamazepin).

medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid).

medicin mod svampeinfektion (itraconazol og ketoconazol).

medicin mod diabetes.

smertestillende medicin (acetylsalicylsyre og NSAID).

blodfortyndende medicin.

muskelafslappende medicin (neuromuskulær blokker, som

pancuronium, vecuronium).

medicin mod for højt blodtryk, hjertekrampe (angina pectoris)

(diltiazem).

prævention (ethinylestradiol, norethisteron).

medicin til at forebygge opkastning og kvalme efter operation

(aprepitant, fosaprepitant).

visse typer medicin til kræft (cyclophosphamid,

aminoglutetimid).

medicin mod infektioner (clarithromycin, erythromycin,

troleandomycin).

medicin mod hiv (indinavir, ritonavir).

medicin mod abnorm muskeltræthed, som kaldes

myasthenia gravis (kolinesterasehæmmere).

ikke-kalium besparende vanddrivende medicin (diuretika,

amphotericin B, xantener og beta-2-agonister).

De skal måske have Deres dosis ændret.

Brug af Medrol sammen med mad og drikke

De kan tage Medrol sammen med mad og drikke.

Tag mindst et halvt glas vand sammen med Medrol tabletterne.

De skal undgå at drikke grapefrugtjuice, mens De tager Medrol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller

apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet:

De må kun tage Medrol efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis behandlingen er nødvendig, skal De holde op med at amme,

da Medrol bliver udskilt i modermælken. Tal med lægen.

Fertilitet:

Medrol kan nedsætte fertiliteten.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Medrol påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken. Hvis De oplever svimmelhed, synsforstyrrelser,

og træthed efter behandling med Medrol, må De ikke køre bil

eller betjene maskiner.

Medrol 32 mg tabletter indeholder lactose og saccharose

Medrol 32 mg tabletter indeholder lactose og saccharose.

Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE MEDROL

Tag altid Medrol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tag tabletterne med mindst et halvt glas vand. De kan også dele

eller knuse tabletterne.

Dosering

Doseringen af Medrol bliver bestemt for den enkelte patient og

afhænger af hvilken sygdom De har, og hvor svær sygdommen er.

Hvis De har taget for mange Medrol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget

flere Medrol tabletter end lægen har foreskrevet.

Akut overdosering af Medrol medfører ingen umiddelbare

symptomer. Hyppigt gentagne doser i længere tid kan give bl.a.

måneansigt, ophobning af kropsfedt på maven og i nakken

(Cushings syndrom) og mange af de andre symptomer, der er

nævnt i afsnittet om bivirkninger.

Hvis De har glemt at tage Medrol

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De tage denne straks,

De kommer i tanke om det, medmindre det snart er tid til næste

dosis. Tag ikke dobbelt dosis som erstatning for den glemte

tablet.

Hvis De holder op med at tage Medrol

De må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale

med lægen. Skal De have en mindre dosis, skal ændringen af

dosis ske langsomt. Hvis behandlingen pludseligt ophører eller

Deres dosis bliver sat stærkt ned, kan De få en række særdeles

Indlægsseddel: Information til brugeren

Medrol

32 mg og

100 mg tabletter

methylprednisolon

072601P003

06/2017

Medrol

er et registreret varemærke,

der tilhører Pfizer Enterprises SARL.

ubehagelige symptomer som feber, led- og muskelsmerter og

dårlig almentilstand.

Herudover kan der også forekomme: dårlig appetit, kvalme,

opkastning, træthed, hovedpine, hudafskalning, vægtab og/eller

lavt blodtryk.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i

tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger afhænger af dosis og behandlingens varighed.

Mange bivirkninger forsvinder, når behandlingen ophører, og

bliver sædvanligvis mindre udtalte, hvis dosis sættes ned.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige – meget almindelige bivirkninger (det sker hos

flere end 1 ud af 100 patienter):

Opblussen af alvorlige betændelser (infektioner), f.eks.

herpes, svampeinfektioner, tuberkulose. Kontakt læge.

Sløring af alvorlig betændelse. Kontakt læge.

Betændelse (infektion) som kan opstå, hvis De har et

svækket immunforsvar.

Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af

binyrebarken med svækket reaktion på svære skader,

infektioner og operationer. Kontakt lægen.

Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine

pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på

maven og i nakken (Cushing-lignende symptomer). Kontakt

lægen.

Frembrud og forværring af sukkersyge (diabetes) (hyppig

vandladning, tørst, træthed). Kontakt læge.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i

blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde

blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme

(risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Nedsat vækst hos børn. Tal med lægen.

Grå stær (uklart syn).

Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet

pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i

nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig

eller sort ildelugtende afføring, hul i mavesæk eller tarm med

meget vold-somme mavesmerter og meget dårlig almen-

tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion/anafylaktoid reaktion). Kan være livsfarligt.

Ring 112.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga.

grøn stær, forhøjet tryk i øjet. Kontakt straks læge eller

skadestue.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end

1 ud af 1000 patienter):

Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, kvalme, opkastninger,

smerter bag øjnene, synsforstyrrelser). Udbuling af de bløde

partier i kraniet hos spædbørn (spændte fontaneller).

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i

bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i

maven, voldsomme smerter i maven og meget medtaget

almen tilstand pga. hul i tarm. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Meget medtaget almentilstand, voldsomme smerter i maven

pga. betændelse i bughinden. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Betændelseslignende tilstand i en knogle med smerter og

brud på knoglerne (knoglenekrose).

Hos hjertesyge kan der opstå åndenød ved anstrengelse, evt.

også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede

ben pga. hjertesvigt. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste

og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.

Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals,

voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser,

talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga.

blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ledlidelse (neuropatisk artropati) med smerte og hævede

led. Kontakt læge.

Træthed, sløvhed, stigende til koma. Tendens til muskel-

kramper og forstyrrelser i hjerterytmen (pulsen), kramper i

svælget pga. for lidt syre i blodet. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget

syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med

dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Skizofreni. Kontakt læge.

Sindssygdom (psykoser). Kontakt læge.

Selvmordstanker. Kontakt straks læge.

Smerter i lænden med prikkende, snurrende fornemmelser

samt kraftløshed i benene på grund af ophobning af fedtvæv

på lokaliserede dele af kroppen (epidural lipomatose).

Kontakt læge.

Mørk plet midt i synsfeltet samt sløret og nedsat syn

(nethindeløsning) pga. sygdom i nethinden og årehinden.

Kontakt læge.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

100 patienter):

Psykiske forstyrrelser (herunder depression og opstemthed).

Kan være alvorligt. Kontakt læge.

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos

flere end 1 ud af 100 patienter):

Betændelse (infektioner).

Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle

sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt læge, hvis De får

pludselige smerter i ryggen.

Nedsat sårheling.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det

være livsfarligt. Ring 112.

Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med lægen.

Hudrødmen, kraftig sveden, strækmærker i huden.

Udslæt, kløe, nældefeber.

Uren hud/akne (bumser).

Muskelsvaghed.

Tørst pga. nedsat udskillelse af salt.

Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væske-

ophobning i kroppen. Tal med lægen.

Vand i kroppen. Kontakt læge.

Nedsat glukosetolerance.

Hudforandringer med ændret fedtfordeling på maven og i

nakken.

Øget behåring.

Punktformede blødninger i huden.

Blødninger i huden, mindre blødning i hud og slimhinder.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 patienter):

Overfølsomhed over for lægemidler.

Muskelsvaghed og muskelsmerter (myopati). Kontakt læge.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal

behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.

Knoglebrud og sammenfald i rygsøjlen Tal med lægen.

Sprængte sener (især achillessenen).

Vævsdød.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end

1 ud af 1000 patienter):

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga.

betændelse i spiserøret. Tal med lægen.

Hyppigheden er ikke kendt for følgende bivirkninger:

Nedsat dannelse af et eller flere af hypofysens hormoner

(hypopituitarisme).

Øget behov for insulin og tabletbehandling af diabetes.

Udstående øjne.

Nedsat reaktion på hudpriktest (allergitest).

Svækkelse af musklerne.

Øget appetit (kan give vægtøgning).

Dannelse af fedtknuder.

Ændringer i blodets fedtsammensætning.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Mani, vrangforestillinger, hallucinationer. Kan være alvorligt.

Kontakt evt. læge eller skadestue.

Psykiske forstyrrelser, f.eks. tendens til kraftige følelses-

mæssige reaktioner, afhængighed, mental forstyrrelse,

personlighedsændringer, humørsvingninger, forvirring,

unormal opførsel, angst, søvnløshed, irritation.

Hukommelsestab, kognitiv forstyrrelser, svimmelhed,

hovedpine.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk.

Hikke.

Opsvulmet mave, mavesmerter, diarré, halsbrand, kvalme.

Menstruationsforstyrrelser.

Smerter i leddene, muskelsmerter.

Træthed, utilpashed.

Feber, led- og muskelsmerter og dårlig almentilstand (ved

ophør af behandlingen). Se punkt 3 ”Hvis De holder op med

at tage Medrol”.

Forhøjede antal hvide blodlegemer. Kan blive alvorligt. Hvis

De får feber, skal De kontakte læge eller skadestue.

Medrol kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke

mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal og ændringer i

urin- og blodprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Medrol utilgængeligt for børn.

Medrol 32 mg må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke Medrol efter den udløbsdato, der står på pakningen

(efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Medrol tabletter indeholder:

Aktivt stof: Methylprednisolon. 1 tablet indeholder

henholdsvis 32 mg og 100 mg methylprednisolon.

Øvrige indholdsstoffer:

32 mg tabletter: Lactosemonohydrat, paraffinolie,

calciumstearat, majsstivelse og saccharose.

100 mg tabletter: Methylcellulose, natriumstivelsesglycolat,

mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat og indigotin I

(E132).

Udseende og pakningsstørrelser:

Medrol 32 mg er en oval, hvid ellipseformet tablet med

”UPJOHN176” præget på den ene side, og krydskærv på den

anden side. Krydskærven er der for, at tabletten kan deles, så

den er nemmere at sluge, ikke for at dosere to halve eller fire

kvarte tabletter.

Medrol 100 mg er en rund, blå tablet med ”UPJOHN3379”

præget på den ene side. og krydskærv på den anden side.

Krydskærven er der for, at tabletten kan deles, så den er

nemmere at sluge, ikke for at dosere to halve eller fire kvarte

tabletter.

Medrol 32 mg fås i pakningsstørrelserne 20 og 60 (3x20)

tabletter.

Medrol 100 mg fås i pakningsstørrelserne 20 og 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32

8243 PM Lelystad, Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2016.

06/2017