Maxidex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Maxidex 1 mg/ml øjendråber, suspension
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Maxidex 1 mg/ml øjendråber, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52238
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Maxidex

®

1 mg/ml øjendråber, suspension

Dexamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Maxidex

3. Sådan skal du bruge Maxidex

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Maxidex indeholder et binyrebarkhormon

(kortikosteroid). Det virker ved at dæmpe en

betændelseslignende tilstand (inflammation) i

øjet, der kan give hævelse, rødme og irritation.

Du kan bruge Maxidex mod betændelseslignende

tilstande i øjet, som ikke skyldes bakterier, virus

eller svampe.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Maxidex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Maxidex

– hvis du er allergisk over for dexamethason

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Maxidex

(angivet i afsnit 6).

– Hvis du har, eller tror du har:

– En akut ubehandlet øjenbetændelse

(infektion), som skyldes bakterier.

– Herpes simplex keratitis, kopper, eller anden

betændelse i øjet (infektion), der skyldes

virus.

– Tuberkulose i øjet.

– Svampesygdom i øjet eller ubehandlet

betændelse (infektion) med parasitter i

øjnene (parasitære øjeninfektioner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Maxidex.

Brug kun Maxidex til at dryppe i øjnene.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller

andre synsforstyrrelser.

Vær opmærksom på følgende

– Hvis du bruger Maxidex i længere perioder kan du:

– Få et forhøjet tryk i øjnene. Du skal have trykket

i øjnene kontrolleret regelmæssigt, mens du

bruger Maxidex. Spørg din læge om råd. Dette

er især vigtigt hos børn, da risikoen for øget

tryk i øjet på grund af kortikosteroider kan være

større hos børn og kan indtræffe tidligere end

hos voksne. Maxidex er ikke godkendt til brug

hos børn. Risikoen for øget tryk i øjet på grund

af kortikosteroider og/eller udvikling af grå stær

(katarakt) er øget hos prædisponerede patienter

(f.eks. med diabetes).

– Udvikle grå stær (katarakt). Du bør gå til lægen

regelmæssigt, hvis du bruger Maxidex over

længere perioder.

– Opleve hævelse og vægtøgning omkring livet

og i ansigtet. Tal med lægen, eftersom dette

normalt er de første tegn på et syndrom, der

kaldes Cushings syndrom. Binyrefunktionen

kan undertrykkes, når man holder op at bruge

Maxidex øjendråber efter langvarig eller intensiv

brug. Tal med lægen, før du selv stopper

behandlingen. Disse risici er særligt vigtige hos

børn og hos patienter, som behandles med et

lægemiddel ved navn ritonavir eller cobicistat.

– Hvis dine symptomer bliver værre eller pludselig

vender tilbage, skal du søge læge. Du kan blive

mere modtagelig over for øjeninfektioner med

brugen af dette produkt.

– Hvis du har en infektion, vil din læge ordinere

anden medicin til at behandle den infektion.

– Steroider anvendt på øjet kan forsinke helingen

af et sår i øjet. Topikale NSAID’er (Non-Steroidal

Anti Inflammatiory Drugs-Medications) er også

kendt for at forsinke eller udsætte helingen.

– Søg råd hos din læge eller apotekspersonalet,

hvis du har en lidelse, der medfører tyndere

øjenvæv (hornhinden eller senehinden), inden

brug af dette lægemiddel.

– Hvis du bruger kontaktlinser: Brugen af

kontaktlinser frarådes under behandling af en

øjenbetændelse.

08-2017

P519311-4

Børn

Maxidex bør ikke anvendes til børn. Tal med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Maxidex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Tal med din læge, hvis du bruger

– Topikale NSAID’er. Samtidig brug af steroider og

topikale NSAID’er kan øge risikoen for problemer

med opheling af hornhinden.

– Øjendråber til at udvide pupillerne og som kan

medføre øget tryk i øjet (f.eks. atropin).

– Medicin mod grøn stær (glaukom).

– Ritonavir eller cobicistat, da dette kan øge

mængden af dexamethason i blodet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Maxidex efter

aftale med lægen.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med

Maxidex er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har

brugt Maxidex, må du ikke køre bil eller arbejde

med maskiner, før dit syn er klart igen.

Maxidex indeholder benzalkoniumchlorid

Hvis du bruger kontaktlinser:

Det frarådes at bruge kontaktlinser under

behandling af en øjenbetændelse (infektion), da

det kan forværre tilstanden. Maxidex indeholder

et konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid),

som kan give irritation af øjnene og misfarve

bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde

kontaktlinser.

Hvis sundhedspersonalet mener, at du kan bruge

kontaktlinser, skal du tage dem ud, inden du

bruger Maxidex, og vente i mindst 15 minutter, før

du sætter linserne i igen.

Brugen af kontaktlinser frarådes dog generelt under

behandling af en øjenbetændelse.

3. Sådan skal du bruge Maxidex

Brug altid Maxidex nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1 dråbe 3-6 gange dagligt.

I alvorlige tilfælde: 1 dråbe hver time, dog normalt

højst 6 gange dagligt. Hyppigheden af drypninger

vil falde, efterhånden som inflammationen aftager.

Tal med din læge.

Brug kun Maxidex til drypning i øjet/øjnene.

Sådan bruger du Maxidex korrekt

Fjern den løse sikkerhedsring omkring hætten, når

du åbner flasken første gang.

1. Hent flasken med Maxidex.

2. Vask dine hænder, og sæt dig foran et spejl.

3. Ryst flasken grundigt inden brug.

4. Skru hætten af flasken.

5. Hold flasken med bunden i vejret mellem den

ene hånds tommel- og langfinger (billede 1).

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1

3

2

4

6. Læn hovedet tilbage. Træk ned i det nederste

øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en

”lomme” mellem det nedre øjenlåg og dit øje.

Dråben skal lægge sig der.

7. Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet. Brug

et spejl, hvis det gør det nemmere.

8. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende

områder eller andre overflader med spidsen

af flasken. Det kan forurene øjendråberne i

flasken.

9. Tryk ikke på siden af flasken, da den er designet

på en sådan måde, at et let tryk i bunden af

den er alt, der skal til (billede 2).

10. Tryk let på flaskens bund for at frigøre en dråbe

Maxidex ad gangen (billede 3).

11. Efter at have dryppet med Maxidex, skal du

lukke øjet og trykke en finger mod øjenkrogen

ind mod næsen i 2 minutter (billede 4). Det

forhindrer, at Maxidex kommer ud i resten af

kroppen.

12. Hvis du bruger Maxidex i begge øjne, gentages

trinnene 5-11 for det andet øje.

13. Luk flasken omhyggeligt umiddelbart efter

brug.

Hvis en dråbe ikke rammer øjet, prøv igen.

Hvis du bruger andre øjendråber eller øjensalver, så

vent mindst 5 minutter mellem Maxidex

øjendråber og de øvrige øjenlægemidler. Øjensalve

skal bruges sidst.

Hvis du har brugt for meget Maxidex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere af Maxidex, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Ved overdosering kan øjet skylles med lunkent

vand. Du må ikke dryppe yderligere, før det er tid

til næste regelmæssige dosis.

Hvis du har glemt at bruge Maxidex

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du

kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage

den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Maxidex

Du må ikke holde op med at bruge denne medicin

før tiden, selv ikke hvis dine symptomer er

forsvundet. Hvis du holder op med at bruge

medicinen for tidligt, kan dine symptomer vende

tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er observeret i

forbindelse med Maxidex

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

mellem 1 og 10 ud af 100 personer)

Reaktioner i øjet: Ubehag i øjet, skader på

hornhinden (cornea) ved langtidsbehandling,

øjensmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

mellem 1 og 10 ud af 1000 personer)

Reaktioner i øjet: Betændelseslignende tilstand

(inflammation) på øjets overflade, tørre øjne,

misfarvning af hornhinden med synlig farve,

lysfølsomhed, sløret syn, unormal følelse i øjet,

fornemmelse af fremmedlegeme i øjet, øget

tåredannelse, skorper på øjenlågsranden, øjenkløe,

irritation eller rødme, øjenbetændelse (infektion),

forhøjet tryk i øjet/øjnene.

Generelle bivirkninger: Dårlig smag i munden.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 personer)

Reaktioner i øjet: Øjenallergi, hævet øjet,

nedsat skarpsyn, grøn stær (glaukom), skader på

hornhinden (perforering), grå stær (katarakt) ved

langtidsbehandling, unormalt syn.

Der er rapporteret yderligere bivirkninger efter

markedsføring, for hvilke hyppigheden ikke er

kendt:

Reaktioner i øjet: Hornhindeerosion, hængende

øjenlåg, øget pupilstørrelse, grøn stær (glaukom),

sår på hornhinden.

Hormonproblemer: vækst af ekstra kropsbehåring

(især hos kvinder), muskelsvaghed og hentæring

af muskler, lilla strækmærker i huden, forhøjet

blodtryk, uregelmæssige eller manglende

menstruationer, ændringer i niveuet af protein og

calcium i kroppen, væksthæmning hos børn og

unge og hævelse og vægtøgning af kroppen og

ansigtet (kaldet ’Cushings syndrom’) (se afsnit 2

”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Generelle bivirkninger: Allergi, svimmelhed,

hovedpine.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

– Opbevar Maxidex utilgængeligt for børn.

– Må ikke opbevares over 25 °C.

– Brug ikke Maxidex efter den udløbsdato, der står

på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

– Kassér Maxidex 4 uger efter åbning af flasken.

– Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Maxidex 1 mg/ml øjendråber, suspension

indeholder:

– Aktivt stof: dexamethason. 1 ml suspension

indeholder 1 mg dexamethason.

– Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid

(konserveringsmiddel), polysorbat 80,

dinatriumedetat, dinatriumphosphat vandfri,

natriumchlorid, hypromellose, citronsyre og

renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Maxidex er en hvidlig, uigennemsigtig homogen

suspension i en 3 ml plastflaske (DROPTAINER

Maxidex fås i pakninger med to plastflasker á 3 ml

øjendråber, suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Maxidex

er et registreret varemærke, der tilhører

Novartis AG.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

august 2017.

24-9-2018

Neofordex (Laboratoires CTRS)

Neofordex (Laboratoires CTRS)

Neofordex (Active substance: dexamethasone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6239 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety