Maxidex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Maxidex 1 mg/ml øjendråber, suspension
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Maxidex 1 mg/ml øjendråber, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 04879
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge MAXIDEX

Sådan skal du bruge MAXIDEX

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

MAXIDEX

indeholder et binyrebarkhormon (kortikosteroid).

Det virker ved at dæmpe betændelseslignende tilstand (inflammation)

i øjet (hævelse, rødme og irritation, der ikke skyldes bakterier, virus

eller svampe).

Du skal bruge MAXIDEX

mod betændelseslignende tilstand (inflam-

mation) i øjet, som ikke skyldes bakterier, virus eller svampe.

Lægen kan have givet dig MAXIDEX

for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE MAXIDEX

Brug ikke MAXIDEX

hvis du er overfølsom overfor dexamethason eller et eller flere af

de øvrige indholdsstoffer.

hvis du har øjenbetændelse (infektion) som skyldes virus, bakteri-

er eller svampe.

hvis du har en betændelse (infektion) eller skade i det yderste af

øjets hornhinde.

Vær ekstra forsigtig med at bruge MAXIDEX

Tal med lægen, inden du bruger MAXIDEX

hvis du har, har haft eller nogen i din familie har grøn stær (glau-

kom). Lægen vil vurdere om trykket i dit øje skal kontrolleres og

hvor ofte.

hvis du har sukkersyge (diabetes). Trykket i øjet skal kontrolleres

ugentligt.

hvis du har en lidelse, som medfører udtynding af øjenvæv (horn-

hinde eller senehinde).

Vær opmærksom på følgende

Høj dosis eller langvarig brug øger risikoen for bivirkninger i øjet

f.eks. forhøjet tryk i øjet og grøn stær samt optagelse af stoffet i

kroppen. Tal med lægen, hvis din tilstand ikke bliver bedre.

MAXIDEX

kan undertrykke dit immunforsvar og øge risikoen for

betændelse (infektion) i øjet, herunder svampe- og virusinfektio-

ner. Tal med lægen.

Hvis du har været behandlet for, eller er i behandling for en her-

pesinfektion i øjet, kan MAXIDEX

få din herpessygdom til at blus-

se op eller blive værre. Dine øjne skal regelmæssigt undersøges

af lægen.

Du må ikke stoppe pludseligt med at bruge MAXIDEX

, da det kan

medføre en opblussen af din sygdom. Tal med lægen.

Børn og unge under 18 år skal bruge MAXIDEX

så kortvarigt som

muligt. Tal med lægen.

Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har en betændelses-

lignende tilstand (inflammation) i øjet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medi-

cin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke

er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du bruger

øjendråber til at udvide pupillerne og som kan medføre øget tryk i

øjet (f.eks. atropin)

medicin mod grøn stær (glaukom).

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter

mellem drypning med MAXIDEX

og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for

medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge MAXIDEX

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge MAXIDEX

efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

MAXIDEX

kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil

eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Vigtig

information

om

nogle

af

de

øvrige

indholdsstoffer

i

MAXIDEX

MAXIDEX

øjendråber indeholder benzalkoniumchlorid, et konserve-

ringsmiddel, som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kon-

taktlinser.

Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE MAXIDEX

Brug altid MAXIDEX

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 dråbe 3-6 gange om dagen.

I alvorlige tilfælde: 1 dråbe hver time. Tal med lægen.

Sådan skal du bruge MAXIDEX

korrekt

Vask hænder og sæt dig foran et spejl.

Ryst flasken og skru låget af flasken.

Pas på at flaskens spids ikke berører noget, da indholdet så kan

blive forurenet.

Hold flasken med bunden i vejret mellem den ene hånds tommel-

og langfinger.

Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad på det

pågældende øje ved hjælp af den anden hånds pegefinger.

Hold spidsen af flasken tæt hen til øjet, men uden at den berører

det. Tryk let på flaskens bund med pegefingeren, så dråben falder

ned i sprækken mellem øjet og det nederste øjenlåg.

Slip det nederste øjenlåg og luk øjet i 2 minutter. Luk tårekanalen

ved at trykke let med fingeren på øjenkrogen i 2 minutter. Dette

vil hjælpe med at nedsætte optagelse af MAXIDEX

i resten af

kroppen.

Hvis det andet øje også skal behandles, gentages trin 5-7.

Skru låget på flasken.

Hvis du har brugt for meget MAXIDEX

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

MAXIDEX

, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med MAXIDEX

Hvis du drypper for mange dråber i øjet, skal du skylle øjet med rige-

ligt lunkent vand.

Hvis du har glemt at bruge MAXIDEX

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke

om det. Men hvis det snart er tid til næste dosis, skal du springe den

glemte dosis over og fortsætte med den sædvanlige doseringsplan.

Brug aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge MAXIDEX

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med

lægen.

Du må ikke stoppe pludseligt med at bruge MAXIDEX

, da det kan

medføre en opblussen af din sygdom.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

MAXIDEX

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

Smerter i øjet pga. skader på hornhinden. Kontakt straks læge

eller skadestue.

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet

tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Stærke smerter i øjet pga. hul på hornhinden. Kontakt straks læge

eller skadestue.

Grå stær (uklart syn). Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

Øjensmerter.

Svie ved drypning.

Ikke almindelige bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

Irritation i øjet, røde øjne, betændelse (infektion) i øjet.

Forhøjet tryk i øjet ved øjenlægens måling.

Sjældne bivirkninger:

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Øjenallergi, kløe eller hævelse i øjet.

Unormalt syn, uskarpt syn.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bli-

ver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddel -

styrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårø-

rende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

finder

skema

vejledning

Lægemiddelstyrelsens

netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar MAXIDEX

utilgængeligt for børn.

Du må kun bruge MAXIDEX

i 4 uger efter åbning.

Brug ikke MAXIDEX

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

MAXIDEX

1 mg/ml øjendråber, suspension indeholder

Aktivt stof: Dexamethason

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmid-

del), polysorbat 80, dinatriumedetat, dinatriumphosphat, natrium-

chlorid,

hypromellose,

citronsyremonohydrat

og/eller

natrium-

hydroxid (til justering af surhedsgraden) og renset vand.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

MAXIDEX

er en uigennemsigtig væske.

Pakningsstørrelse

5 ml plastflaske (DROPTAINER).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Fremstiller

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgien

Repræsentant i Danmark

Alcon Danmark A/S

Rødovre Parkvej 25

2610 Rødovre

Tlf. 36 36 34 34

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2008

45287-3

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MAXIDEX

1 mg/ml øjendråber, suspension

Dexamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret MAXIDEX

til dig personligt. Lad være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

45287-3

02-2009

© 2008, 2009 Alcon, Inc.

Í fylgiseðlinum:

Hvað er MAXIDEX

og við hverju er það notað

Áður en byrjað er að nota MAXIDEX

Hvernig á að nota MAXIDEX

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig á að geyma MAXIDEX

Aðrar upplýsingar

HVAÐ ER MAXIDEX

OG VIÐ HVERJU ER ÞAÐ

NOTAÐ

MAXIDEX

er eitt af kortisónlyfjum, sem notuð eru

til að draga úr bólgu í fremri hluta augans.

MAXIDEX

inniheldur efnið dexametasón, sem er

svonefndur barksteri. Barksterar stuðla að því að

koma í veg fyrir eða draga úr roða, bólgu og eymslum

í auga.

2. ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ NOTA MAXIDEX

Ekki má nota MAXIDEX

ef þú ert með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju

öðru innihaldsefni MAXIDEX

ef þú ert með augnsjúkdóm af völdum sveppa,

veira eða berkla. Sé bakteríusýking einnig til staðar

skal jafnframt gefa sýklalyf.

ef þú ert með slímhimnubólgu í auga eða bólgu í

augnlokum þegar gröftur er til staðar.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun MAXIDEX

Lyfið

inniheldur

benzalkónklóríð

getur

litað

mjúkar augnlinsur og getur valdið ertingu í augum.

Taka á linsurnar úr áður en lyfinu er dreypt í auga,

en setja má þær aftur í 15 mínútum síðar.

Notkun annarra lyfja:

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef önnur lyf eru

notuð eða hafa verið notuð nýverið, einnig þau sem

fengin eru án lyfseðils.

Meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum

konum. Leitaðu ráða hjá lækni áður en þú notar

MAXIDEX

augndropa á meðgöngu.

Brjóstagjöf

MAXIDEX

berst út í brjóstamjólk. Leitaðu ráða hjá

lækni áður en þú notar MAXIDEX

augndropa samtímis

því sem þú hefur barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Eins og við á um aðra augndropa getur sjónin orðið

þokukennd um tíma eftir að MAXIDEX

er dreypt í

auga. Þess vegna átt þú hvorki að aka bifreið né

nota vélar fyrr en sjónin er aftur orðin skýr.

Mikilvægar upplýsingar um tiltekin innihaldsefni

MAXIDEX

MAXIDEX

inniheldur benzalkónklóríð, rotvarnarefni,

sem getur valdið ertingu í augum.

Vitað er að benzalkónklóríð getur litað mjúkar augn-

linsur.

3. HVERNIG Á AÐ NOTA MAXIDEX

Athugið að læknirinn getur ávísað lyfinu til annarrar

notkunar

og/eða

öðrum

skammtastærðum

tilgreindar eru á fylgiseðli. Fylgið alltaf fyrirmælum

læknisins

leiðbeiningum

fram

koma

áritunarmiða apóteksins.

Læknirinn ákveður þann skammt sem hentar þér

sérstaklega. Hrista á glasið fyrir notkun.

Notkunarleiðbeiningar

MAXIDEX

augndropa á að nota sem hér segir:

Þvoðu þér um hendurnar áður en þú notar lyfið.

Sestu fyrir framan spegil þannig að þú sjáir það

sem þú gerir.

Hristu glasið vel áður en þú notar lyfið.

Skrúfaðu lokið af glasinu.

Gættu þess að sprotinn (dropaskammtarinn) á

glasinu komist ekki í snertingu við neitt, því það

gæti leitt til þess að innihaldið í glasinu mengist.

Hvolfdu glasinu og haltu því í annarri hendinni,

á milli þumalfingurs og löngutangar.

Dragðu neðra augnlok sjúka augans niður með

vísifingri hinnar handarinnar.

Beindu dropasprota glassins að auganu og sem

næst því, án þess að snerta það. Þrýstu laust

á botninn á glasinu með vísifingri þannig að

tilætlaður fjöldi dropa falli niður í bilið á milli

augans og augnloksins.

Slepptu neðra augnlokinu og lokaðu auganu í

1 - 2 mínútur til að tryggja að lyfið dreifist yfir

allt augað.

Eigi einnig að meðhöndla hitt augað eru liðir 5

til 9 endurteknir. Skrúfaðu síðan lokið þétt á

glasið.

Ef stærri skammtur af MAXIDEX

en mælt er fyrir

um er notaður

Sé of stór skammtur settur í augað er hægt að skola

hann úr með volgu kranavatni.

Ef gleymist að nota MAXIDEX

Ef þú hefur gleymt að nota lyfið einu sinni skaltu

nota

það

strax

þú

manst

eftir

því

halda

notkuninni

síðan

áfram

með

eðlilegum

hætti.

komið mjög nálægt því að nota eigi lyfið aftur skalt

þú sleppa alveg þeim skammti sem þú gleymdir. Þú

mátt

aldrei

tvöfalda

skammt

vinna

skammt sem gleymdist.

Ef hætt er að nota MAXIDEX

Einkenni sýkingar geta blossað upp aftur ef skyndilea

er hætt að meðhöndla auga með stórum skömmtum

af barksterum. Ekki hætta skyndilega að nota lyfið

án samráðs við lækni. Læknirinn gæti ráðlagt þér að

hætta meðferð smám saman.

4. HUGSANLEGAR AUKAVERKANIR

Eins og við á um öll lyf getur MAXIDEX

valdið

aukaverkunum, þó ekki hjá öllum.

Þú getur fundið fyrir eftirfarandi aukaverkunum:

Algengar (færri en 1 af 10 en fleiri en 1 af 100): Sviði

þegar dropunum er dreypt í augu, hækkaður þrýstingur

innan

augans

(við

langtímameðferð),

sköddun

hornhimnu.

Sjaldgæfar (færri en 1 af 100 en fleiri en 1 af 1.000):

Veirusýking í augum, erting í augum, roði í augum.

Mjög sjaldgæfar (færri en 1 af 1.000): Gatmyndun

á hornhimnu, starblinda, gláka, sjónsviðsskerðing,

sjónskerðing,

versnun

augnsýkingar,

skertur

bati,

ofnæmi í augum, þroti í augum, kláði í augum.

Oftar hefur verið greint frá eftirfarandi aukaverkunum

hjá

einstaklingum

taka

MAXIDEX

horn-

himnufleiðri, þokusýn og tilfinningu um aðskotahlut

í auga.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður við

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli

eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast

alvarlegar.

5. HVERNIG Á AÐ GEYMA MAXIDEX

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota MAXIDEX

eftir fyrningardagsetninguna

sem tilgreind er á glasinu. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur þess mánaðar.

Geymið við stofuhita. Glas sem búið er að opna

hefur 4 vikna geymsluþol.

6. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Hvað inniheldur MAXIDEX

1 ml inniheldur:

Virkt efni:

Dexametasón 1 mg.

Hjálparefni: Benzalkónklóríð (rotvarnarefni), hýpró -

mellósa, natríumklóríð, tvínatríumfosfat, sítrónusýra

og/eða natríumhýdroxíð, natríumedetat, pólýsorbat

80 og sæft vatn.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

SA Alcon-Couvreur NV

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgía.

Umboð á Íslandi

K. Pétursson ehf.

Kristnibraut 29

113 Reykjavík

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur

í ágúst 2007.

MAXIDEX

1 mg/ml, augndropar, dreifa

Dexametasón

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða,

jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða

ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

20-4-2018

DEXAMETHASONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

DEXAMETHASONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TOPIDEX (Dexamethasone Surgical Combo Kit) Kit [Topicare Management, LLC]

TOPIDEX (Dexamethasone Surgical Combo Kit) Kit [Topicare Management, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DECADRON (Dexamethasone) Elixir [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

DECADRON (Dexamethasone) Elixir [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DEXAMETHASONE Tablet [RedPharm Drug]

DEXAMETHASONE Tablet [RedPharm Drug]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DEXAMETHASONE Tablet [ECR Pharmaceuticals]

DEXAMETHASONE Tablet [ECR Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

DECADRON (Dexamethasone) Tablet [Pragma Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

DEXAMETHASONE SOLUTION (Dexamethasone) Solution [MWI/VetOne]

DEXAMETHASONE SOLUTION (Dexamethasone) Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TAPERDEX 6-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

TAPERDEX 6-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TAPERDEX 12-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

TAPERDEX 12-DAY (Dexamethasone) Tablet [Xspire Pharma, Llc]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

GATI-DEX (Gatifloxacin-Dexamethasone Phosphate) Solution/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

GATI-DEX (Gatifloxacin-Dexamethasone Phosphate) Solution/ Drops [Imprimis NJOF, LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [A-S Medication Solutions]

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Cardinal Health]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Cardinal Health]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DEXAMETHASONE Tablet [Cardinal Health]

DEXAMETHASONE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

NEOMYCIN AND POLYMYXIN B SULFATES AND DEXAMETHASONE Ointment [Sandoz Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CIPRODEX (Ciprofloxacin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

CIPRODEX (Ciprofloxacin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Ointment [Alcon Laboratories, Inc.]

TOBRADEX (Tobramycin And Dexamethasone) Ointment [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TOBRADEX ST (Tobramycin / Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

TOBRADEX ST (Tobramycin / Dexamethasone) Suspension/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DEXAMETHASONE Elixir [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

DEXAMETHASONE Elixir [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

Ozurdex (Allergan Pharmaceuticals Ireland)

Ozurdex (Allergan Pharmaceuticals Ireland)

Ozurdex (Active substance: dexamethasone) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2017)7741 of Mon, 20 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1140/PSUSA/985/201701

Europe -DG Health and Food Safety

20-11-2017

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

TOBRAMYCIN AND DEXAMETHASONE Suspension/ Drops [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

DEXAMETHASONE Injection, Solution [Agri Laboratories Ltd.]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [Agri Laboratories Ltd.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

MAXIDEX (Dexamethasone) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

MAXIDEX (Dexamethasone) Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DEXAMETHASONE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

DEXAMETHASONE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DEXAMETHASONE SP (Dexamethasone Sodium Phosphate) Injection, Solution [MWI/VetOne]

DEXAMETHASONE SP (Dexamethasone Sodium Phosphate) Injection, Solution [MWI/VetOne]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Prednisone vs. Dexamethasone

Prednisone vs. Dexamethasone

Title: Prednisone vs. DexamethasoneCategory: MedicationsCreated: 10/31/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/31/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

25-10-2017

DEXAMETHASONE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DEXAMETHASONE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed