Marzine

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Marzine 50 mg tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Marzine 50 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 00105
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Marzine

50 mg

tabletter

Cyclizinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Marzine

uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med at

følge anvisningerne for Marzine

:

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Marzine

Sådan skal du tage Marzine

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Marzine

indeholder et stof (antihistamin) som lindrer symptomer på transportsyge som søsyge,

køresyge og luftsyge.

Hvis din læge har sagt at du skal tage Marzine

for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MARZINE

Tag ikke Marzine

, hvis:

du er overfølsom (allergisk) over for cyclizinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer.

du har perioder med vejrtrækningsstop, mens du sover (søvnapnø).

Du har snævervinklet grøn stær (snævervinkletglaukom)

Vær ekstra forsigtig med at tage Marzine

Tal med lægen, hvis du har:

forhøjet tryk i øjet. Hvis du har hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet

tryk i øjet (grøn stær) må du ikke tage Marzine

forsnævring af mavesækkens munding mod tolvfingertarmen.

nedsat mave-/tarmfunktion.

besvær med vandladningen pga. forstørret blærehalskirtel (prostata) eller forsnævring af

blærehalsen.

svær muskeltræthed (myasthenia gravis).

alvorligt besvær med vejrtrækningen.

tendens til kramper.

Du skal være forsigtig, hvis du drikker alkohol sammen med Marzine

, da den sløvende virkning af

alkohol bliver forstærket.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Marzine

. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: angst eller psykoser depression (MAO hæmmere

og cykliske antidepressiva)

parkinsons syge eller demens

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Marzine

sammen med mad og drikke

Du kan tage Marzine

sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Marzine

efter aftale med lægen.

Amning:

Du må ikke tage Marzine

, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Marzine

virker sløvende, og at det

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eler motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Marzine

Marzine

indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager Marzine

, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE MARZINE

Hvis din læge har ordineret Marzine

til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Tag tabletterne sammen med rigelig væske.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år:

1 tablet (50 mg) 3 gange daglig, 1-2 timer før du ønsker en virkning.

Du må kun bruge Marzine

til børn under 12 år efter aftale med en læge.

Hvis du har taget for mange Marzine

tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Marzine

tabletter, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du tager for mange Marzine

tabletter, kan du blive døsig og svimmel. Ved højere doser kan du

blive ophidset, desorienteret, bevidsthedssvækket, hallucineret, angst, få hjertebanken, udvidelse af

pupillerne, mundtørhed, uro, chok og kramper.

Hvis du har glemt at tage Marzine

Har du glemt at tage Marzine

bør du blot tage 1 tablet når det er tid for næste dosis. Du må ikke tage

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.

BIVIRKNINGER

Marzine

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Døsighed, mundtørhed, sløret syn.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt evt.

læge eller skadestue.

Uro, søvnbesvær, udslæt med og uden kløe.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk

5.

OPBEVARING

Marzine

opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Marzine

ved almindelig temperatur.

Tag ikke Marzine

efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever altid medicinrester på apoteket.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Marzine

indeholder:

Aktivt stof: cyclizinhydrochlorid 50 mg.

Øvrige indholdsstoffer: lactose; kartoffelstivelse; akaciegummi (E414) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Marzine

er hvide, runde tabletter med delekærv og mærket med ”T4A” på den ene side.

Pakningsstørrelser

Marzine

findes i pakningsstørrelser à 10, 30 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS, Solvang 8, DK-3450 Allerød, telefon: 4452 8888, e-mail: info@meda.dk

Fremstiller:

Wrafton Laboratories Ltd., Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon EX33 2DL, Storbritannien.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2011.