Marevan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Marevan 2,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Marevan 2,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10057
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Marevan

®

2,5 mg tabletter

warfarinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Marevan

til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marevan

3. Sådan skal du tage Marevan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Marevan

anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper. Marevan

virker ved at

nedsætte blodets evne til at størkne.

Lægen kan have givet dig Marevan

for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MAREVAN

®

Tag ikke Marevan

®

hvis du:

er overfølsom (allergisk) over for warfarinnatrium eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer

er gravid i 1.- 3. måned eller er i de sidste fire uger af graviditeten

har stærkt nedsat leverfunktion

har øget tendens til blødning og

blødninger i maven, tarmene eller har åreknuder i spiserøret

alvorlige sår inklusive operationssår

udtalt åreforkalkning eller alvorligt forhøjet blodtryk

betændelse i hjertet, som skyldes bakterier

skal have taget prøve af rygmarvs-/hjernevæsken.

Du må ikke tage naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon, mens du er i

behandling med Marevan

Vær ekstra forsigtig med at tage Marevan

®

Vær opmærksom på følgende:

Ved behandling med Marevan

er risikoen for blødninger større. Risikoen bliver dog

mindre, hvis behandlingen er velkontrolleret. Lægen vil derfor kontrollere dit blods evne

til at størkne, når du begynder behandlingen med Marevan

og løbende under hele

behandlingen.

Hvis du skal opereres eller have trukket en tand ud, skal du fortælle lægen eller

tandlægen, at du er i behandling med Marevan

Virkningen af Marevan

kan ændres af pludselig sygdom som f.eks. diaré eller

opkastninger. Kontakt derfor lægen, hvis du bliver syg.

Ved samtidig behandling med smertestillende medicin (NSAID-præparater og

acetylsalicylsyre) har du en større blødningsrisiko, især fra maven og tarmen. Tal med

lægen.

Hvis du har erfaring for, at du reagerer anderledes end andre på medicin, skal du tale

med lægen. Det kan også gælde for Marevan

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Marevan

. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (amiodaron, propafenon, bosentan,

abciximab, eptifibatid, clopidogrel, heparin, tirofiban)

medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin, simvastatin, fluvastatin, gemfibrozil,

rosuvastatin)

hormoner (testosteron, skjoldbruskkirtelhormoner)

medicin mod infektion (penicillin, rifampicin, miconazol, ciprofloxacin, azithromycin,

clarithromycin, erythromycin, chloramphenikol, sulfamethoxazol)

medicin mod svamp (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, metronidazol)

medicin mod HIV virus (ritonavir, nevirapin)

medicin mod mavesår (cimetidin)

smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, paracetamol, phenylbutazon, NSAID-

præparater, tramadol)

medicin mod gigt (leflunomid)

medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin)

medicin mod depression (amitriptylin, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin)

medicin i forbindelse med cancerbehandling (aminoglutethimid, azathioprin,

fluorouracil, capecitabin, imatinib, ifosfamid, tamoxifen, aprepitant)

medicin til alkoholafvænning (disulfiram)

naturlægemidler (prikbladet perikum, ginseng)

kosttilskud, der indeholder A, E og K-vitamin, coenzym Q10

Brug af Marevan

®

sammen med mad og drikke

Du skal tage Marevan

tabletter med et glas vand.

Undgå alkohol, da alkohol kan påvirke effekten af Marevan

. Større kostændringer (for

eksempel til vegetarkost) kan have indflydelse på effekten af Marevan

. Tal med lægen.

Effekten af Marevan

påvirkes, hvis du indtager tranebær, spiser avocado eller mad, som

indeholder K-vitamin (for eksempel kål, broccoli og spinat).

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Marevan

i de første 3 måneder eller i de sidste 4 uger af graviditeten. I

den mellemliggende periode, må du kun tage Marevan

efter aftale med lægen, da det

kan forårsage misdannelser og blødninger hos fosteret og i enkelte tilfælde fosterdød.

Amning

Du må gerne amme, når du tager Marevan

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marevan

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Marevan

®

Marevan

indeholder lactose. Kontakt derfor lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MAREVAN

®

Tag altid Marevan

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Tag tabletten på samme tidspunkt hver dag.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Dosis er individuel og er afhængig af din sygdom, og hvordan du reagerer på Marevan

Din læge bestemmer derfor, hvilken dosis du skal have, og hvor længe du skal have den.

Behandlingen kræver hyppig kontrol med blodprøver, hvor blodets evne til at størkne

måles (INR-måling).

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt og tilstand. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Marevan

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Marevan

, end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på at du har taget for mange Marevan

kan være: Øget tendens til blødning,

næseblod, tandkødsblødning, bleghed, blodansamling omkring led og balder, blod i urin

og afføring, rygsmerter, blødende læber, slimhindeblødning, mavesmerter, opkastning og

udslæt med små hudblødninger. Senere kan opstå lammelse (på grund af

hjerneblødning), besvimmelse på grund af massive blødninger og død.

Hvis du har glemt at tage Marevan

®

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Marevan

®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Marevan

kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Blødning: For eksempel næseblod, let ved at få blå mærker, blod i urinen, ophostning af

blod, tandkødsblødning, maveblødning, blødning fra skeden, forlængelse af eksisterende

blødning efter operation eller tilskadekomst (kan være alvorlig).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Øget følsomhed over for det aktive indholdsstof efter langvarig behandling.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Bleghed og træthed på grund af blodmangel (kan være alvorlig), opkastning,

mavesmerter, kvalme og diaré.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Gulsot (alvorlig), smerter over lænden eventuelt også med feber eller blod i urinen på

grund af nyrebetændelse eller nyresten (alvorlige), overfølsomhedsreaktioner (kan være

alvorlig), betændelse i blodkar (kan være alvorlig), eksem, udslæt, nældefeber, kløe og

hårtab.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Kolesterolansamling i blodet, som kan give blodpropper (alvorlig).

Marevan

®

kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver af for eksempel leverfunktion og

kolesterol, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Marevan

utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Brug ikke Marevan

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Marevan

®

2,5 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Warfarinnatrium.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, lactose, magnesiumstearat (E

470b), majsstivelse, povidon (E 1201).

Farvestof: Indigotin (E 132).

Udseende og pakningsstørrelser

Marevan

tabletter er lyseblå og markeret med et kryds.

Marevan

tabletter fås i pakninger à 100, 250 og 500 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret marts 2009

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed