Marevan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Marevan 2,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Marevan 2,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 10057
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Marevan

®

2,5 mg tabletter

warfarinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Marevan

til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marevan

3. Sådan skal du tage Marevan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Marevan

anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper. Marevan

virker ved at

nedsætte blodets evne til at størkne.

Lægen kan have givet dig Marevan

for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MAREVAN

®

Tag ikke Marevan

®

hvis du:

er overfølsom (allergisk) over for warfarinnatrium eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer

er gravid i 1.- 3. måned eller er i de sidste fire uger af graviditeten

har stærkt nedsat leverfunktion

har øget tendens til blødning og

blødninger i maven, tarmene eller har åreknuder i spiserøret

alvorlige sår inklusive operationssår

udtalt åreforkalkning eller alvorligt forhøjet blodtryk

betændelse i hjertet, som skyldes bakterier

skal have taget prøve af rygmarvs-/hjernevæsken.

Du må ikke tage naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon, mens du er i

behandling med Marevan

Vær ekstra forsigtig med at tage Marevan

®

Vær opmærksom på følgende:

Ved behandling med Marevan

er risikoen for blødninger større. Risikoen bliver dog

mindre, hvis behandlingen er velkontrolleret. Lægen vil derfor kontrollere dit blods evne

til at størkne, når du begynder behandlingen med Marevan

og løbende under hele

behandlingen.

Hvis du skal opereres eller have trukket en tand ud, skal du fortælle lægen eller

tandlægen, at du er i behandling med Marevan

Virkningen af Marevan

kan ændres af pludselig sygdom som f.eks. diaré eller

opkastninger. Kontakt derfor lægen, hvis du bliver syg.

Ved samtidig behandling med smertestillende medicin (NSAID-præparater og

acetylsalicylsyre) har du en større blødningsrisiko, især fra maven og tarmen. Tal med

lægen.

Hvis du har erfaring for, at du reagerer anderledes end andre på medicin, skal du tale

med lægen. Det kan også gælde for Marevan

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Marevan

. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (amiodaron, propafenon, bosentan,

abciximab, eptifibatid, clopidogrel, heparin, tirofiban)

medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin, simvastatin, fluvastatin, gemfibrozil,

rosuvastatin)

hormoner (testosteron, skjoldbruskkirtelhormoner)

medicin mod infektion (penicillin, rifampicin, miconazol, ciprofloxacin, azithromycin,

clarithromycin, erythromycin, chloramphenikol, sulfamethoxazol)

medicin mod svamp (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, metronidazol)

medicin mod HIV virus (ritonavir, nevirapin)

medicin mod mavesår (cimetidin)

smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, paracetamol, phenylbutazon, NSAID-

præparater, tramadol)

medicin mod gigt (leflunomid)

medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin)

medicin mod depression (amitriptylin, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin)

medicin i forbindelse med cancerbehandling (aminoglutethimid, azathioprin,

fluorouracil, capecitabin, imatinib, ifosfamid, tamoxifen, aprepitant)

medicin til alkoholafvænning (disulfiram)

naturlægemidler (prikbladet perikum, ginseng)

kosttilskud, der indeholder A, E og K-vitamin, coenzym Q10

Brug af Marevan

®

sammen med mad og drikke

Du skal tage Marevan

tabletter med et glas vand.

Undgå alkohol, da alkohol kan påvirke effekten af Marevan

. Større kostændringer (for

eksempel til vegetarkost) kan have indflydelse på effekten af Marevan

. Tal med lægen.

Effekten af Marevan

påvirkes, hvis du indtager tranebær, spiser avocado eller mad, som

indeholder K-vitamin (for eksempel kål, broccoli og spinat).

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Marevan

i de første 3 måneder eller i de sidste 4 uger af graviditeten. I

den mellemliggende periode, må du kun tage Marevan

efter aftale med lægen, da det

kan forårsage misdannelser og blødninger hos fosteret og i enkelte tilfælde fosterdød.

Amning

Du må gerne amme, når du tager Marevan

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marevan

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Marevan

®

Marevan

indeholder lactose. Kontakt derfor lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MAREVAN

®

Tag altid Marevan

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Tag tabletten på samme tidspunkt hver dag.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Dosis er individuel og er afhængig af din sygdom, og hvordan du reagerer på Marevan

Din læge bestemmer derfor, hvilken dosis du skal have, og hvor længe du skal have den.

Behandlingen kræver hyppig kontrol med blodprøver, hvor blodets evne til at størkne

måles (INR-måling).

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt og tilstand. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Marevan

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Marevan

, end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på at du har taget for mange Marevan

kan være: Øget tendens til blødning,

næseblod, tandkødsblødning, bleghed, blodansamling omkring led og balder, blod i urin

og afføring, rygsmerter, blødende læber, slimhindeblødning, mavesmerter, opkastning og

udslæt med små hudblødninger. Senere kan opstå lammelse (på grund af

hjerneblødning), besvimmelse på grund af massive blødninger og død.

Hvis du har glemt at tage Marevan

®

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Marevan

®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Marevan

kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Blødning: For eksempel næseblod, let ved at få blå mærker, blod i urinen, ophostning af

blod, tandkødsblødning, maveblødning, blødning fra skeden, forlængelse af eksisterende

blødning efter operation eller tilskadekomst (kan være alvorlig).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Øget følsomhed over for det aktive indholdsstof efter langvarig behandling.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Bleghed og træthed på grund af blodmangel (kan være alvorlig), opkastning,

mavesmerter, kvalme og diaré.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Gulsot (alvorlig), smerter over lænden eventuelt også med feber eller blod i urinen på

grund af nyrebetændelse eller nyresten (alvorlige), overfølsomhedsreaktioner (kan være

alvorlig), betændelse i blodkar (kan være alvorlig), eksem, udslæt, nældefeber, kløe og

hårtab.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Kolesterolansamling i blodet, som kan give blodpropper (alvorlig).

Marevan

®

kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver af for eksempel leverfunktion og

kolesterol, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Marevan

utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Brug ikke Marevan

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Marevan

®

2,5 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Warfarinnatrium.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, lactose, magnesiumstearat (E

470b), majsstivelse, povidon (E 1201).

Farvestof: Indigotin (E 132).

Udseende og pakningsstørrelser

Marevan

tabletter er lyseblå og markeret med et kryds.

Marevan

tabletter fås i pakninger à 100, 250 og 500 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret marts 2009

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-3-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 1, February-March 2018

First-generation oral sedating antihistamines – use in children, Suvorexant (Belsomra) – next day effects, Desvenlafaxine (Pristiq) recommended dose, Miconazole and potential interaction with warfarin

Therapeutic Goods Administration - Australia

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety