Marcain Spinal Tung

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Marcain Spinal Tung 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Marcain Spinal Tung 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11008
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Marcain

®

Spinal tung 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning

bupivacain og glucose

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få

dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du

vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide om Marcain Spinal tung

3. Sådan bliver du behandlet med Marcain Spinal tung

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Marcain Spinal tung er et bedøvelsesmiddel (lokalanæstetikum),

der anvendes til at bedøve dele af kroppen. Bedøvelse anvendes

for at forhindre smerter i at opstå eller for at give smertelindring.

Marcain Spinal tung anvendes:

Som bedøvelsesmiddel ved operationer til voksne og børn i

alle aldre.

Marcain Spinal tung anvendes som indsprøjtning i den nedre

del af rygraden, når den nedre del af maven, dine ben eller den

nedre del af kroppen, skal bedøves inden en operation (f.eks. en

hofteoperation), ved indgreb i forbindelse med en fødsel eller ved

indgreb i urinvejene.

Marcain Spinal tung virker ved midlertidigt, at forhindre nerverne

i det bedøvede område i, at mærke smerte, varme eller kulde.

Følelsen af tryk og berøring vil dog stadig kunne mærkes. På

den måde bliver nerverne bedøvet i den del af kroppen, der skal

opereres. I mange tilfælde betyder det, at nerverne til musklerne

i området også vil blive blokeret, hvilket medfører midlertidig

kraftløshed eller lammelse.

2. DET SKAL DU VIDE OM MARCAIN

Du må ikke få Marcain Spinal tung:

hvis du er allergisk over for bupivacain eller andre

lokalbedøvende midler af amidtypen, eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Marcain Spinal tung (angivet i afsnit 6).

i nogle tilfælde vil lægen helt undlade at anvende

Marcain Spinal tung (f.eks. ved Biers blokade).

Skal du have en rygmarvsbedøvelse, må du ikke få

Marcain Spinal tung, hvis:

du har akut aktiv sygdom i centralnervesystemet som

meningitis, tumorer, børnelammelse, forhøjet eller mistanke om

forhøjet tryk inden i kraniet.

du har forsnævring i rygkanalen eller i en nerverodskanal og

aktiv sygdom (f.eks. betændelse i hvirvelsøjlen, tuberkulose,

tumor) eller nyere traume (f.eks. fraktur) på rygsøjlen.

du har bodforgiftning.

du har blodmangel med ikke særlig hurtigt el. voldsomt

forløbende kombineret degeneration af rygmarven.

du har infektion med Streptococcus pyogenes bakterie i eller

omkring injektionsstedet.

du har hjertesygdom eller hjertesvigt

hvis dit blod ikke størkne på korrekt vis eller hvis du er i

behandling med medicin som forhindrer blodet i at størkne

(undtagelse: lavdosisheparin).

du har hjertekar sygdomme i hjertemusklen, nedsat

ilttilførsel til hjertemusklen eller hjerteklapmæssig oprindelse,

hvis det indgreb, som skal udføres, kræver spredning af

bedøvelsesmiddel så langt som til ryghvirvel T6.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig

med at behandle dig med Marcain Spinal tung

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, før du får

Marcain Spinal tung:

hvis du har hjerterytmeforstyrrelser (AV-blok) eller anden

hjertesygdom i øvrigt

hvis du har en fremskreden leversygdom

hvis du har nedsat nyrefunktion

hvis dit blod har problemer med at størkne (koagulere) eller du

får blodfortyndende medicin

hvis du har blodmangel

hvis du har nervesygdomme, f.eks. multipel sklerose

(bindevævsomdannelse i hjernen og rygmarven), hemiplegi

(lammelse i den ene kropsdel), paraplegi (dobbeltsidig

lammelse), eller muskel-nerve-sygdomme generelt

hvis du er ældre eller hvis din almentilstand er dårlig

hvis du er gravid, og er sidst i graviditeten.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse end angivet i

denne information. Lægens anvisninger skal følges.

Brug af anden medicin sammen med Marcain Spinal tung

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tal med lægen:

hvis du får andre lokaltvirkende smertestillende medicin

hvis du får propofol (kortvarigt virkende bedøvelsesmiddel)

hvis du får medicin mod hjerterytmeforstyrrelser, f.eks. lidokain

eller amiodaron

hvis du får verapamil (medicin til behandling af

hjerterytmeforstyrrelser samthjertekramper)

hvis du får ACE-hæmmere (medicin mod for højt blodtryk)

hvis du får blodfortyndende medicin

hvis du tager cimetidin (medicin mod for meget mavesyre).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds,

før du får dette lægemiddel.

Marcain Spinal tung kan anvendes under graviditet og i

ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner på

operationsdagen, da Marcain Spinal tung

midlertidigt kan påvirke din motorik og reaktionsevne.

Marcain Spinal tung indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium

pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED

MARCAIN SPINAL TUNG

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit du skal

have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Det er kun lægen der kan ændre dosis.

Lægen beregner dosis til hver enkelt patient. Din dosis afhænger

af din sygdom, alder, helbredstilstand eller om du er gravid. Du vil

få Marcain Spinal tung af en anæstesilæge.

Brug til børn og unge

Marcain Spinal tung gives som en langsom indsprøjtning i

rygmarvskanalen af en anæstesilæge, der har erfaring med

anæstesi til børn. Dosis afhænger af alder og vægt, og vil blive

bestemt af anæstesilægen.

28045215

256929

Denmark

29 June 2015

12:30

28045215

300x210_leaflet_v2

28045215

Marcain Spinal Tung Leaflet

Font information

Font family: Nimbus Sans

Body text size: 9.0 pt

Black

Profile

Technical

Info

Code 128:

Hvis du har fået for meget Marcain Spinal tung

Det er yderst sjældent, at der opstår alvorlige bivirkninger i

forbindelse med overdoseringer. Lægen er uddannet til at

håndtere sådanne situationer.

Tegn på overdosering med Marcain Spinal tung vil være for lavt

blodtryk, langsom puls, uregelmæssig hjerterytme eller påvirkning

af centralnervesystemet. Fortæl det straks til lægen, hvis du

bemærker nogle af disse tegn.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er

i tvivl om.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du mener, at du

har fået mere Marcain Spinal tung end lægen har foreskrevet og

du føler dig utilpas.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende

øjeblikkeligt skal reagere på:

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 behandlede):

Lammelse eller svækkelse (parese).

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 behandlede):

Hjertestop.

Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse.

Betændelse i rygmarvshinden (arachnoiditis). Symptomer på

betændelse i rygmarvshinden kan være: døsighed, smerter i

led, føleforstyrrelser, feber, hurtig vejrtrækning.

Bevægelseslammelse (paralyse).

Dobbeltsidig lammelse, oftest i den nedre kropshalvdel eller i

begge ben (paraplegi).

Utilsigtet blokering af nerverne i rygsøjlen (spinalblok).

Svækket vejrtrækning. Blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Pludseligt hududslæt og besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock), kan være

livsfarligt, ring 112.

Andre Bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10):

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Kvalme.

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du

kontakte læge. Ring 112

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

100 behandlede):

Hovedpine.

Opkastning.

Besvær med at lade vandet.

Ufrivillig vandladning.

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 behandlede):

Muskelsvaghed.

Rygsmerter.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Smertefuld eller unormal følelse i huden.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 behandlede):

Allergiske reaktioner.

Bivirkninger hos børn og unge:

Bivirkninger hos børn svarer til de bivirkninger, man finder hos

voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke

er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen

via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Må ikke opbevares over 25°C. Må ikke fryses.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Marcain Spinal injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Bupivacainhydrochlorid, vandfrit og

glucosemonohydrat

Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydroxid og/eller saltsyre

til justering af pH-værdien (surhedsgraden) og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Marcain Spinal tung injektionsvæske er en opløsning.

Marcain Spinal tung findes i styrken med 5 mg/ml

bupivacainhydrochlorid, vandfrit + 80 mg/ml glucosemonohydrat.

Marcain Spinal tung injektionsvæske findes i glas ampuller eller

plastampuller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AstraZeneca AB, Astraallén, 15185 Södertälje, Sverige.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03.2014

© AstraZeneca 2015

28045215

256929

Denmark

29 June 2015

12:30

28045215

300x210_leaflet_v2

28045215

Marcain Spinal Tung Leaflet

Font information

Font family: Nimbus Sans

Body text size: 9.0 pt

Black

Profile

Technical

Info

Code 128:

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Active substance: N-acetyl-D-mannosamine monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5053 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/228/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety