Malathion EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Malathion EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l malathion
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Malathion EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Produktresumé

"

$$ %%& "

"

" ("

!"

"

&

* "

"

"

/ "

"

"

0 "* "

"

"

"

"

"*

"

"

"

"

%,* "

" *

"

"

"

"

09142

;< $= #4 6- $- $-

&

> ?;

"*

@1>

"

&

14$1$

&

>

";

! 5>51

"*

! !"#$%&

%&

;%)8%&

#414

""

7 B3

B "

&

"

$$ %%& "

E (! C

"

E (! C

"

">

E (! C

"

""

E (! C

=>

&

1# 1$> %&

;%)8%&

#61$

""

7 B32$ 322 324 8B3$

$-B "

E (! C

&

1-> %&

;%)8%&

""

7 B3

8B3$

$-B "

>

>

E (! C

&

#$12-12> %&

;%)8%&

-21#

""

7 B3

7 B3-2 -4 -6 8B3$

$-B "

* ,!

E (! C

""

3$-B "

&

"

E (! C

&

12> %&

;%)8%&

- 1-2 14

%&

""

7 B3

&B3-

$-B "

""

$ %& "

7 B3

32$ 322 324 8B3$

$-B "

""

"

" =

" ;

)*!&%&

"

"

"

> "

"

"!

"

"

>

>

> 6#

"

"+

"

"

! "

,* "

"

"

"

" "

"

"

!> C

>

"

"

" "

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"!

"

,* "

>

"

>

>

*"> C +

""> (

"

>

* * ">

""

" >

>

"

""> "C

> C

! ">

" >

"

"* "

"

"

"

"

$$ %%& "

"

"

,* "

">

;* !"

=>

"*

! %,*

" (

,* "

,! !"#$%&>

"*

"

"

>

"

"

,* "

)*!&%&

"

"

&

"

"+

C "

" "

>

! "

"*

* !"

+ "

,* "

"

"

>

,* "

"

,* "

"!

" ;"

"

,* "

"

"

"

">

,* "

"

"" "

">

"

" *

"

"

! C "

"

>

"

">

" 3

" "

"

"

* !"

"!

"

"

"

"

F "

"

* !"

"!

"

* !"

)*!&%&

;,! !"#$%&=

"

"

"

" "!"

" *

"*

""

" *

"

" C

! * "

"*

&

"

"

" "

" C

! C "

>

"

"

&"$-%". )

"!

" ;"

"

>

"

"

> C

"

"

>

" "> 'F5

/5A3

" !

"

" "

" * "" (

"

"

"

"

"

"*

"

"

;' ,

=>

=>

"

"

> (

" ("

"

"

"

"

"

"

"

"

$$ %%& "

"

"

"

" **

"!

*"

I%3J&:5 % A %3I) )585/' %

')%8')

)80)& '%0 /53

':% ' 6

5A3 >0% %80)8

' % %I%3)'J5/

5) 58)8

"

"

"> C

"*

"

A"

"*

,* "

"

"

"

* "

" /

* "" (

"

"

"

" 0 +

"

"

"

"

* "

"

""

"

>

">

>

" "

"

! "

>

"

>

>

"*

"

"

"

"

"

5("

"

" C

"*

" 0 *

"*

"

"

"" ">

"

" "

"

*"

"

"*

"

"*

"

"

"*

"

"

&

"*

"

> "

"

"

"

"

"*

"

" "

"

("

("

"

"

>

"

("

> /

K"

("

!" &

("

"

"

" 3 "

"

F "

"

"

"

"

"*

" C

"

"

"

"

"

$$ %%& "

"

"

"

" * "" (

(! "

"

"* "

"

" "

"

"

" "

"

"* "

"

"

"

"

> *

( ! (!

"

"

"!"

"

"!"

C "

"

"

"

" " "

C "

"

> "

"

"

"

"

* "

>

"

"

"

"

"

"

> "

"

"

"

"*

! "

> (

"*

" C

"

"

)*!&%&

" "

"

"

$L&

"

$$L& :

"

"

" C

( ! "

"

,* "

"

"

"

" 0

"

"

>

"

">

"

(! "

"* "

"

' " *

"

* "

"

"

"

"

,* "

%,* "

"

! !"#$%&

" B "+

& )

= ':I

B "+

%A>

-# %&

"

( "

"

$$ %%& "

!>

"

"

"

"

>

>

"

>

%;A9=5%:

B "+

!3#"#! .&.

& )

= ':I

'%:&%):)8

$ **

%A>

-# %&

"

( "

!>

%;A9=5%:

'%: $**

&

"

( "

5$,."#)

& )

= ':I

$ **

6.&7.&.

%A>

-# %&

!>

=>

"

"

"

"

>

%;A9=5%:

$ **

=>

"

"

"

% 8.99%

"

""

"

& )

"

':I1'F

>

"

"

"

, "

"

("

"

"

"

"!"

> *

"

"

"

"> C

"

"

"!"

"

* "" (

>

"

""

"!"

&

"

"!"

"

" (

3 "*

"

"

,* "

!> (

"

"

" > C +

" "

"*

"

"

" "

"> "

" (

> (

>

"

"

"

C > (

"

( "

" ("

"

"" " )

"

C "

"

$$ %%& "

C +*

"

"

"

" F

"

"

" "

+"

"

"

" C +

" *

"

" "

"

"

" )

"

"

" (

>

,* "

"

" (

"

" "

"

"

"

"

"

! "> "+

"*

"

"> C "

"

* F "

"

C "

"

C +>

"

"

"

C >

"

"

" C

,* "

"

"

!"

"

&

&

&

""

C L&

! !"#$%&

$4L&

> "

* "

% 8.99%

#L&

""

! !"#$%&

$L&

$L&

% 8.99%

L&

-6L&

I "

"

! !"#$%&

$L&

"

"

,! !"#$%&

L&

>

$4124

! !"#$%&

N $2

"

"

4 14 L& ;

"+!1

"

"

! !"#$%&

46L&

% 8.99%

$ L&

"

$$ %%& "

"

% 8.99%

2 1 4

"

"

"

"

"

"

* "

)*!&%&

;,! !"#$%&= C

* "

"

L&> "

"

"+

"

* "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

"

* "

"

"

">

"

"

"

" )

> "

>

>

)*!&%&

"

!"

"

"

>

>

"+

"C

>

"

"

>

"

"

>

"

;"=

"

>

>

>

>

:&

>

>

" "

"+

" " " ("

!>

" "

" "

>

(( " *

"

"

"

"

"

"

"

&

3&

,! !"#$%& "

"

"+

"

"

"

,! !"#$%&

"

(( "

" "

"

"

,! !"#$%&

! !"#$%& "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"> (

"

"

"

$$ %%& "

!>

"

"

>

"

1 / "

"

1:&

"

" ;

1%&

)&

"

"

-4 $

"

! :&

"

"

" ;

>

"

)*!&%&

"

"

" "

)*!&%&

"

" "

" (

"

C "

"

"

"

("

"

C "

" 0

" (

!> (

" C

"

"

"

"> (

"

!"

"

"

"

)*!&%&

"

"

)*!&%&

"

"

"

"

"

>

F "

"* "

"

C "

* "" (

"

"* "

" "

"

"

>

"

">

"

(! "

"* "

&

"* "

"

!>

" (

* " "

"* "

"

0 "* "

C "

"

"

C !" (

"

" ("

> : G

>85 ;

& ""

"

"

("

"+

"

$$ %%& "

&

& ""

$ %& "

"!

"

"

%&"!$&9

! !"#$%& !&-

% 8.&" &!3#"#! <3."5% .=,>4 #.!8) !5%,!"$?

" "

12$1221241$

"C

"

"C

,* "

"

"+

""

"

"

C"

""

""

"

">

"

"

"

" "

$412 12

A"

' "

"

"

"* "

"

" C "

"

"*

"

" "

"

"

! "

"

"

" *

"

A"

" "

"+

"C

&

" " (

"

3-2 -4 -6 )

! ">

"*

! "!"

"+

"

">

"

"

"

"

">

"

"

"

"

">

"

"

"

"

"

"

"

"C

,* "

"

"+

""

"

"

C"

""

""

"

$$ %%& "

' "

"

"

(! *

"

" C

"

" *

"

"

"

"

" "

"

" (

> (

" "

"

"

"

(! &

, "

"

"

"

"

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

27-7-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Kigabeq, vigabatrin, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kigabeq, vigabatrin, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Hulio, adalimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Hulio, adalimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Tafinlar, dabrafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Tafinlar, dabrafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Verzenios, abemaciclib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Verzenios, abemaciclib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Xerava, eravacycline, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Xerava, eravacycline, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Onpattro, patisiran, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Onpattro, patisiran, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Nucala, mepolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Nucala, mepolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Xarelto, rivaroxaban, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Xarelto, rivaroxaban, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Blincyto, blinatumomab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Blincyto, blinatumomab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Imfinzi, durvalumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Imfinzi, durvalumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Mektovi, binimetinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Mektovi, binimetinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Braftovi, encorafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Braftovi, encorafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Slenyto, melatonin, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Slenyto, melatonin, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Keytruda, pembrolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Keytruda, pembrolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.