Magnyl Svage "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Magnyl Svage "DAK" 150 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Magnyl Svage "DAK" 150 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 34914
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Magnyl

Svage DAK 150 mg filmovertrukne tabletter

acetylsalicylsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Magnyl Svage DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du

være omhyggelig med at følge anvisningerne for Magnyl Svage DAK.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnyl Svage DAK

3. Sådan skal du tage Magnyl Svage DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Magnyl Svage DAK (herefter kaldet Magnyl Svage) er et smertestillende og

betændelsesnedsættende lægemiddel, som anvendes ved svage smerter, led- og

muskelsmerter samt smerter ved betændelsestilstande hos børn. Magnyl Svage kan

forebygge dannelsen af nye blodpropper hos voksne.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Magnyl Svage for noget andet, skal du altid følge

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnyl Svage DAK

Tag ikke Magnyl Svage hvis du:

er overfølsom over for acetylsalicylsyre eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende

lægemidler (af typen NSAID eller salicylater)

har mavesår (blodigt opkast og/eller sort afføring)

har øget tendens til blødning for eksempel på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom

eller lavt antal blodplader

har stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion

er gravid i 7. – 9. måned (ved doser over 100 mg/dag)

Giv ikke Magnyl Svage til børn under 15 år med feber.

Vær ekstra forsigtig med at tage Magnyl Svage

Vær opmærksom på følgende:

du må ikke tage Magnyl Svage sammen med smertestillende medicin (NSAID) i

længere tid, da det kan øge risikoen for bivirkninger.

Ældre bør, medmindre andet er aftalt med lægen, ikke tage Magnyl Svage i længere

tid pga. risiko for blødning i mave-tarmkanalen.

Børn under 15 år som har virusinfektioner (f.eks. influenza), må kun få Magnyl Svage

efter lægens anvisning.

Magnyl Svage kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner

som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber eller andre kroniske

luftvejssygdomme.

Tal med din læge inden du tager Magnyl Svage, hvis du:

har eller har haft mave-tarmsygdom.

har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi).

har nedsat lever- eller nyrefunktion.

tager blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon eller heparin).

Magnyl Svage må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning. Hvis du skal

opereres, skal du stoppe behandlingen med Magnyl Svage

nogle dage før operationen.

Det gælder også hvis du f.eks. skal have trukket en tand ud.

Spørg din læge.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Magnyl

Svage. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive

værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge

hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Magnyl Svage.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at

justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder ved:

medicin mod for megen mavesyre

medicin til behandling af sukkersyge

blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, eptifibatid, heparin)

hjertemedicin (abciximab, tirofiban, eptifibatid, clopidogrel, ticlopidin, ACE hæmmere)

vanddrivende medicin (furosemid, spironolakton)

smertestillende medicin (COX-2 hæmmere, NSAID f.eks ibuprofen). Du skal tage

Magnyl Svage mindst 2 timer før du tager ibuprofen.

medicin, der øger udskillelsen af urinsyre (probenecid)

medicin mod visse former for gigt og kræft (celecoxib, methotrexat)

medicin mod epilepsi (valproat, acetazolamid)

medicin mod depression (SSRI)

binyrebarkhormoner

vaccine mod skoldkopper

naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba

Brug af Magnyl Svage

sammen med mad og drikke

Du kan tage Magnyl Svage i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Magnyl Svage, hvis du er gravid i 7. – 9. måned. I de første 6 måneder af

graviditeten kan Magnyl Svage

anvendes i så kort tid som mulig og i lavest mulige dosis og

kun efter lægens anvisning.

Kvinder der planlægger at blive gravide

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under

længerevarende behandling med Magnyl Svage kan have sværere ved at blive gravid. Din

behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Magnyl Svage hvis det er aftalt med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magnyl Svage påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Magnyl Svage DAK

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan eventuelt dele eller knuse tabletten.

Til mindre børn er det en god idé at knuse og opløse tabletten i vand eller saft.

Den sædvanlige dosis er:

Smertetilstande

Børn over 2 år: 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 – 3 doser i højst 2 døgn.

Gigtsygdomme

Børn over 2 år: 50 – 100 mg/kg legemsvægt i døgnet.

Forebyggende behandling efter blodprop

Voksne: 150 – 300 mg daglig.

Ældre: På grund af risiko for blødning i mave-tarmsystemet bør Magnyl Svage ikke tages

vedvarende. Følg altid lægens anvisning, da lægen har vurderet, hvad der er bedst for dig.

Børn: Magnyl Svage må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Må ikke anvendes til børn under 15 år med feber.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Magnyl Svage

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Magnyl Svage, end der

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag

pakningen med.

Tegn på overdosering (hvis Magnyl Svage tages i høje doser gennem længere tid) kan

være feber, hurtig vejrtrækning, svimmelhed, tinnitus, sløvhed, døvhed, dehydrering,

mavesmerter, svedudbrud, kvalme, opkastning (evt. blodig), hovedpine og forvirring.

Hvis der er tale om en pludselig eller svær forgiftning, kan tegn på overdosering være

rastløshed, forstyrrelse af kroppens syre-base balance (påvirket vejrtrækning, lavt

blodtryk, kvalme, opkastning), lavt blodsukker (især hos børn), lever- eller lungepåvirkning,

lavt blodtryk, kramper, uregelmæssig hjerterytme, koma og svigtende vejrtrækning.

Hvis du har glemt at tage Magnyl Svage

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart

skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Magnyl Svage kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Blodet er længere tid om at størkne, halsbrand, sure opstød, mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Åndedrætsbesvær hos astmapatienter, blødning i mave-tarmkanalen, der kan

medføre sort afføring og/eller blodigt opkast.

Ikke alvorlige: Tendens til blødninger, hovedpine, søvnløshed, irritation samt smerter eller

ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, kvalme, opkastning, diare.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Allergisk reaktion (anafylaksi), Allergisk reaktion med væskeophobning under

huden især ved læber og hals, blødende sår i den øvre del af mave-tarmkanalen og

blodigt opkast, skjulte indre blødninger, vejrtrækningsbesvær.

Ikke alvorlige: Nældefeber, udslæt, svimmelhed, døsighed, tinnitus, allergiske reaktioner

som astma og snue.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Blødninger i hjernen, blodmangel, forstyrrelser i dannelsen af de forskellige

blodlegemer, blødning fra den øvre del af mave-tarmkanalen, hul på tarmen, nedsat

nyrefunktion.

Ikke alvorlige: Tab af hørelsen (dosisrelateret), rødmen af huden, udslæt, lavt blodsukker,

blødende betændte blodkar.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Reyes syndrom udtrykt ved feber og ændring i blodets sammensætning,

afskalning af huden, blæreformet udslæt og betændelse på huden.

Ikke alvorlige: Øget tendens til infektioner (for få hvide blodlegemer), betændelse i

munden eller spiserøret, sår i nedre del af mave-tarmkanalen, forsnævringer af tarmen,

tarmbetændelse, forværring af irriteret tyktarm, dosisrelateret mild leverbetændelse.

Magnyl Svage kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren

og forandringer i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med

almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Magnyl Svage utilgængeligt for børn.

Opbevar Magnyl Svage ved temperaturer under 25 °C.

Brug ikke Magnyl Svage efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Magnyl Svage DAK 150 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er acetylsalicylsyre 150 mg. De øvrige indholdsstoffer er

magnesiumoxid, hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b),

majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520) og talcum (E

553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Magnyl Svage DAK er hvide, ovale, filmovertrukne tabletter med delekærv.

Magnyl Svage DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Eller

Takeda GmbH Oranienburg

Lehnitzstrasse 70–98

16515 Oranienburg, Tyskland

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2013

18-7-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, is investigating a multi-state outbreak of Salmonella Sandiego illnesses linked to Spring Pasta Salad sold at Hy-Vee locations in Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, and Wisconsin.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

WEST DES MOINES, Iowa (July 17, 2018) — Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its Hy-Vee Spring Pasta Salad due to the potential that it may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention last night when approximately 20 illnesses in Minnesota, South Dakota, Nebraska and Iowa were potentially linked back to customers consuming the salad. The voluntary recall includes Hy-Vee Spring Pasta Salads in both 1 pound (16 oz.) an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, are investigating a multistate outbreak of Salmonella Mbandaka illnesses that may be linked to Kellogg’s Honey Smacks cereal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.