Magnesia "medic"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Magnesia "medic" 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Magnesia "medic" 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31644
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: information til brugeren

Magnesia medic, 500 mg, filmovertrukne tabletter

Magnesiumoxid, let

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige informationer.

Du kan få Magnesia medic uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Magnesia medic.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia medic

3. Sådan skal du tage Magnesia medic

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Magnesia medic har en afførende virkning og virker neutraliserende på mavesyren.

Du kan bruge Magnesia medic mod:

forstoppelse

mavesår

sår på tolvfingertarmen

for meget mavesyre

halsbrand

sureopstød og svien i maven

katar i spiserøret

Lægen kan have givet dig Magnesia medic for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia medic

Tag ikke Magnesia medic hvis:

Du er overfølsom over for magnesium eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Du har kraftig nedsat nyrefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du bør kun tage Magnesia medic mod mavesår efter aftale med lægen.

Langvarig brug af Magnesia medic kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfor. Kontakt din

læge, hvis du tager Magnesia medic i længere tid.

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Magnesia medic.

Hvis du tager smertestillende medicin eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler) skal du være

forsigtig med at anvende Magnesia medic. Magnesia medic kan fjerne symptomer på indre

blødning (mavesmerter) som følge af behandling med NSAID eller andre gigtmidler.

Brug af anden medicin

Du må ikke tage Magnesia medic sammen med enterotabletter, da Magnesia medic kan hæmme

virkningen af denne type medicin. Tal med lægen eller apoteket.

Du bør ikke tage Magnesia medic sammen med følgende lægemidler:

D-vitamin (calcitriol)

antibiotikum (ciprofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin og ofloxacin, tetracyklin)

malariamiddel (chloroquin)

middel, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)

middel (estramustin) mod kræft i blærehalskirtlen (prostata)

antabus (disulfiram)

Der bør gå 2 timer mellem indtagelse af Magnesia medic og følgende lægemidler:

hjertemedicin (digoxin, sotalol)

svampemiddel (itraconazol, ketoconazol)

gigtmiddel (penicillamin)

middel mod urinsur gigt (allopurinol)

middel til behandling af osteoporose (alendronat, etidronat)

Dosis af følgende lægemidler skal tilpasses, hvis du også tager Magnesia medic (kontakt lægen):

acetylsalicylsyre (smertestillende og blodfortyndende middel)

hjertemedicin (flecainid)

middel til behandling af mani (lithium)

allergimiddel (pseudoephedrin)

smertestillende middel (diflunisal)

Der bør gå 1,5 time mellem indtagelse af Magnesia medic og jern, da Magnesia medic kan

hæmme optagelsen af jern.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Magnesia medic sammen med mad og drikke

Du kan tage Magnesia medic uafhængigt af måltiderne.

Ved mavesår bør du tage tabletterne 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan tage Magnesia medic under graviditet.

Amning:

Du kan amme, selvom du tager Magnesia medic.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magnesia medic påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Magnesia medic

Hvis din læge har ordineret Magnesia medic til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Syreneutraliserende:

1-2 tabletter efter behov.

Ved aktivt mavesår:

2-3 tabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sengetid.

Mod forstoppelse:

2-3 tabletter efter behov.

Det er vigtigt for den afførende virkning, at du sørger for at drikke rigelig med væske.

Den afførende virkning indtræder efter 6–8 timer.

Børn:

Du må kun bruge Magnesia medic til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Nedsat nyrefunktion:

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Magnesia medic.

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis.

Hvis du har taget for meget Magnesia medic

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Magnesia medic, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, påvirkning af

centralnervesystemet og åndedrætsorganerne, muskelsvaghed og lammelse, langsom puls og

hjertestop.

4. Bivirkninger

Magnesia medic kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede:

Magnesiumforgiftning: sløvhed, muskellammelse, hjertesvigt (hos personer med nedsat

nyrefunktion).

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede:

Hovedpine, diaré, luftafgang fra tarmen, mavesmerter, utilpashed, kvalme, opkastning.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller

ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk, eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Magnesia medic utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Magnesia medic ved almindelig temperatur.

Tag ikke Magnesia medic efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Magnesia medic filmovertrukne tabletter, 500 mg indeholder:

Det aktive stof i Magnesia medic er Magnesiumoxid, let 500 mg tilsat som magnesiumhydroxid.

De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, povidon, glycerol, kartoffelstivelse,

magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 6000.

Udseende:

Magnesia medic er en hvid, rund filmovertrukken tablet.

Pakningsstørrelser:

Magnesia medic fås i pakninger med 40 stk., 100 stk. eller 200 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 44 52 88 88 / Fax: 44 52 88 99

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller:

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2015.

8-9-2009

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

On 3 september 2009, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds).

Danish Medicines Agency

4-5-2009

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

At the Danish Medicines Agency's request, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Danish Medicines Agency

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety