Madopar 125

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Madopar 125 100+25 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 100+25 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Madopar 125 100+25 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49065
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Madopar

®

125, 100 mg/25 mg, hårde kapsler

Levodopa/benserazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Madopar 125

3. Sådan skal du tage Madopar 125

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

– Madopar 125 er et middel mod Parkinsons sygdom,

der hører til gruppen dopaminerge stoffer.

– Madopar 125 øger virkningen af dopamin (et

signalstof i hjernen). Det dæmper derved

symptomer ved Parkinsons sygdom som

muskelstivhed og rysten. Madopar 125 indeholder

to stoffer. Dels levodopa som erstatter det

manglende dopamin i hjernen, dels benserazid,

som gør, at du kan nøjes med en mindre mængde

levodopa.

– Du skal tage Madopar 125 mod Parkinsons sygdom.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Madopar 125

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Madopar 125

– hvis du er allergisk over for levodopa, benserazid

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Madopar 125

(angivet i afsnit 6).

– hvis du er gravid.

– hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og

ikke bruger sikker prævention.

– hvis du tager isocarboxazid mod depression (eller

andre non-selektive MAOhæmmere). Du må først

tage Madopar 125 2 uger efter, du er stoppet i

behandlingen mod depression. Tal med lægen.

– hvis du tager selegilin eller rasagilin mod

Parkinsons sygdom i kombination med moclobemid

mod depression.

– hvis du er under 25 år (da skelettet skal være

færdigudviklet).

– hvis du har sygdomme i hypofysen,

skjoldbruskkirtlen eller binyrerne.

– hvis du har dårlige nyrer.

– hvis du har dårlig lever.

– hvis du har en hjertesygdom (alvorlig

uregelmæssig hjerterytme eller hjerteinsufficiens).

– hvis du har en sindslidelse.

– hvis du har forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

– hvis du får en akut sindslidelse eller ændret

adfærd og opfattelse af omgivelserne, samt

desorientering.

– hvis du lider af depression.

– hvis du har eller tidligere har haft sår eller svulster

i huden, som du ikke med sikkerhed ved er eller

var godartede.

Vær ekstra forsigtig med at tage Madopar 125

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Madopar 125, hvis du

– har en hjertesygdom, såsom åreforsnævring i

kranspulsåren, uregelmæssig hjerterytme eller

hjerteinsufficiens.

– er i behandling med anden medicin mod

Parkinsons sygdom (levodopa). Din læge vil

normalt stoppe behandlingen med levodopa,

mindst 12 timer før du skal tage Madopar 125.

– tidligere har haft mavesår. Du kan forebygge gener

fra maven ved at tage Madopar 125 sammen med

lidt mad eller væske. Tal med lægen.

– tidligere har haft krampeanfald.

– har sukkersyge. Du skal måle dit blodsukker

hyppigt. Måske skal din læge justere

behandlingen.

– har grøn stær (glaukom). Ved nogle former for

grøn stær (kronisk åbenvinklet glaukom) kan du

godt bruge Madopar 125, hvis din øjensygdom er

godt behandlet. Tal under alle omstændigheder

med lægen.

selegilin, rasagilin, COMT-hæmmere eller

antikolinerge stoffer). Det kan være nødvendigt at

ændre dosis af Madopar 125.

– medicin mod astma eller rygerlunger (KOL)

(antikolinergika).

– medicin mod depression (f.eks. moclobemid,

tricykliske antidepressiva). Det kan være

nødvendigt at ændre dosis.

– jerntilskud (ferrosulfat, ferrogluconat). Du

skal tage jern og Madopar 125 med forskudt

indtagelsestidspunkt. Tal med lægen.

– medicin mod kvalme og opkastning

(metoclopramid og domperidon).

– medicin mod skizofreni og andre psykiske

sygdomme (risperidon, phenothiaziner,

butyrophenoner).

– medicin mod epilepsi (phenytoin).

– medicin mod spasmer i mave-tarmkanalen

(papaverin).

– medicin mod stærke smerter (opioider).

– medicin mod tuberkulose (isoniazid).

– medicin mod for højt blodtryk, såsom reserpin. Det

kan være nødvendigt at ændre dosis.

– midler, der påvirker nervesystemet såsom morfin

og lignende stoffer.

Fortæl lægen, at du tager Madopar 125, hvis du

skal have foretaget en operation, hvor du skal i fuld

bedøvelse.

Hvis du pludseligt får meget lavt blodtryk, som lægen

behandler med en indsprøjtning (f.eks. adrenalin,

noradrenalin, isoprenalin eller dopamin), skal du eller

dine pårørende fortælle lægen, at du er i behandling

med Madopar 125.

Brug af Madopar 125 sammen med mad og drikke

Du bør tage Madopar 125 kapsler mindst ½ time før

eller 1 time efter et måltid.

Du skal tage Madopar 125 kapsler med et glas vand.

Tal med lægen, hvis du er på en højproteindiæt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Madopar 125, hvis du er gravid.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge

sikker prævention, så længe du tager Madopar 125.

Tal med lægen.

Hvis du er i behandling med Madopar 125, og du får

mistanke om, at du er gravid, skal du straks kontakte

din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Madopar 125 efter

aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Madopar 125 kan på enkelte virke så sløvende, at det

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Behandling med Madopar 125 kan gøre, at du

pludseligt falder i søvn, nogle gange uden at være

søvnig. Derfor skal du være forsigtig, hvis du kører bil

eller motorcykel, cykler eller betjener maskiner, mens

du tager Madopar 125.

Hvis du bliver søvnig eller pludseligt falder i søvn

uden varsel, må du ikke køre bil, motorcykel eller

cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj eller

maskiner, hvor nedsat opmærksomhed kan bringe dit

eget eller andres liv og helbred i fare. Tal med lægen.

3. Sådan skal du tage Madopar 125

Tag altid Madopar 125 nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Tag Madopar 125 mindst ½ time før et måltid eller 1

time efter et måltid. Du skal tage Madopar 125 med

et glas vand.

08-2016

P468142-4

– er i behandling med medicin, der påvirker

centralnervesystemet, såsom morfin og lignende

stoffer.

– hvis du er ældre, tager medicin mod forhøjet

blodtryk, har eller har haft en type for lavt

blodtryk, der kaldes ortostatisk hypotension.

Kontakt lægen, hvis du

– tidligere har været i behandling med levodopa

(anden medicin mod Parkinsons sygdom) og har

fået ufrivillige bevægelser under behandlingen

med Madopar 125. Det kan være nødvendigt, at

lægen nedsætter din dosis.

– får ufrivillige bevægelser og psykiske

forandringer. Det kan være nødvendigt, at lægen

nedsætter din dosis.

– har eller får en depression.

– skal have foretaget en operation, hvor du skal i

fuld bedøvelse. Fortæl lægen, at du er behandling

med Madopar 125.

– oplever overfølsomhedsreaktioner som pludseligt

hududslæt eller åndedrætsbesvær.

Kontakt straks lægen, hvis du

– får feber, udtalt muskelstivhed og ændret

sindstilstand. Symptomerne kan være livsfarlige og

kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Vær opmærksom på følgende:

– Behandling med Madopar 125 kan gøre, at du

pludseligt falder i søvn under daglige gøremål,

nogle gange uden at være søvnig. Derfor skal du

være forsigtig, hvis du kører bil eller motorcykel,

cykler eller betjener maskiner, mens du tager

Madopar 125. Tal med lægen.

– Når du får Madopar 125, skal du have undersøgt

blod og urin. Din læge vil normalt også undersøge

din hjertefunktion.

– Oplys altid ved blodprøvekontrol og

urinprøvekontrol, at du er i behandling med

Madopar 125, da det kan påvirke resultaterne af

glukose i blodet, ketonstofferne i urin, og af visse

andre prøver. Tal med lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/behandler

bemærker, at du udvikler stærk trang eller adfærd,

som er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke

kan modstå lysten eller fristelsen for at udføre

bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller

andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige

vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig

spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge,

unormalt stor sexlyst eller øget antal seksuelle

tanker og følelser.

Der kan være behov for, at din læge ændrer din

behandling.

Madopar 125 kan øge risikoen for udvikling af

svulster i huden. Vær derfor ekstra opmærksom på

forandringer i din hud og fortæl lægen om eventuelle

forandringer.

Madopar 125 kan medføre et syndrom, der fører til

problemer med at regulere mængden af dopamin

(dopamin-dysreguleringssyndrom). Dette kan føre

til et forbrug af medicinen, der er højere end hvad

lægen har anbefalet dig og højere end hvad der er

nødvendig for at behandle dine symptomer. Et sådan

brug kan medføre kognitive problemer (besvær med

at opfatte eller reagere på hvad der foregår) og

adfærdsmæssige problemer.

Brug af anden medicin sammen med Madopar 125

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du må ikke tage Madopar 125, hvis du er i

behandling med isocarboxazid (medicin mod

depression). Tal med lægen.

Du må ikke tage Madopar 125, hvis du tager selegilin

eller rasagilin mod Parkinsons sygdom i kombination

med moclobemid mod depression. Tal med lægen.

Tal med din læge, hvis du tager

– anden medicin mod Parkinsons sygdom (f.eks.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Du skal sluge kapslerne hele. Du må ikke tygge

kapslerne.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Dosis af Madopar 125 bliver tilpasset den enkelte

patient.

Du skal normalt starte med 1 Madopar 62,5 kapsel 3

til 4 gange dagligt. Herefter skal du

normalt tage 1 Madopar 125 kapsel 3 til 6 gange

dagligt. Følg lægens anvisning.

Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Hvis du får mavebesvær, kan det hjælpe at tage

Madopar 125 sammen med lidt mad eller væske.

Mavebesvær forekommer oftest i starten af

behandlingen med Madopar 125. Tal med lægen.

Kapslerne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom

på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine kapsler til

alle de anførte doseringer.

Hvis du har taget for mange Madopar 125

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Madopar 125, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er påvirkning af hjertet

som f.eks. uregelmæssig puls. Desuden

forvirring, søvnløshed, kvalme, opkastning og

unormale ufrivillige bevægelser.

Hvis du har glemt at tage Madopar 125

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Madopar 125

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen. Skal du have en mindre

dosis, skal nedtrapning af dosis ske langsomt.

Hvis behandlingen pludseligt ophører, eller din

dosis bliver sat stærkt ned, kan du få en række

særdeles ubehagelige symptomer som feber,

udtalt muskelstivhed samt ændret sindstilstand.

Symptomerne kan være livsfarlige og kræver

øjeblikkelig lægehjælp.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

– Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge

eller skadestue.

– Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

– Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens,

sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom).

Kan optræde ved pludseligt ophør af behandlingen

og kan være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

– Blodig opkastning og/eller sort afføring på grund

af blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige – meget almindelige bivirkninger

(det forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

– Forvirring.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

– Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

– Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt.

læge eller skadestue.

– Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

– Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende

til siddende eller fra siddende til stående stilling

pga. lavt blodtryk.

– Hovedpine.

– Infektioner med feber.

– Bronkitis.

– Forkølelse.

– Ufrivillige bevægelser, f.eks. af arme, fingre, ben, i

ansigt og tunge.

– Forværring af uro i benene (Restless Legs).

– Søvnløshed.

– Rastløs uro, angst.

– Svingninger i virkningen af Madopar ved længere

tids brug.

– Diarré, kvalme, opkastning, appetitløshed og

mundtørhed. Disse bivirkninger kan i nogle

tilfælde forbedres, tal med lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

– Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

– Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks

kontakte læge.

– Allergiske hudreaktioner såsom kløe og udslæt.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

– Pludselig falden i søvn under daglige gøremål. Kan

være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

– For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk

skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er

alvorligt.

– Vrangforestillinger. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

– Farveændring af urinen, normalt med et rødt skær.

– Unormal træthed og søvnighed herunder udtalt

træthed i dagtimerne.

– Smagsforstyrrelser.

– Forbigående desorientering.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

– Appetitmangel (spisevægring).

– Farveændring af mundvand.

– Farveændring af tunge og tænder.

– Farveændring af mundslimhinden.

– Dopamin-dysreguleringssyndrom.

Madopar 125 kan herudover give bivirkninger, som

du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. ved

påvirkning af leveren, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Du kan også opleve følgende bivirkninger:

Manglende evne til at modstå trangen til at gøre

noget som kan være skadeligt, hvilket kan være:

– Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige

eller familiære konsekvenser

– Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel,

der skaber bekymring for dig eller andre, for

eksempel øget sexlyst

– Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug

af penge

– Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget

kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere mad

end normalt eller mere end der skal til for at gøre

dig mæt)

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse

symptomer; Lægen vil diskutere måder at reducere og

kontrollere disse symptomer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er

generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Madopar 125 utilgængeligt for børn.

Hold kapselbeholderen tæt tillukket for at beskytte

mod fugt.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Madopar 125 indeholder:

– Aktive stoffer: levodopa og benserazid.

– Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk

cellulose, talcum, povidon og magnesiumstearat.

Kapselskallen indeholder gelatine samt jernoxid

E172, titandioxid E171 og indigotin E132.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Madopar 125 er en hård blå/lyserød kapsel og

mærket ROCHE-ROCHE.

Pakningsstørrelser

Madopar 125 fås i en pakningsstørrelse á 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Madopar

er et registreret varemærke, der tilhører F.

Hoffmann-La Roche AG.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

august 2016.

7-8-2018

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Active substance: levodopa / carbidopa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5418 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2611/T/5

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety