Madex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Madex Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 10 g/l Cydia pomonella granulosis virus (CpGV)
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Madex Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Madex

®

Insektmiddel.

Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af æbleviklere (Cydia pomonella) i æbler og pærer.

FORSIGTIG

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Indeholder Cydia pomonella granulovirus; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Emballagen må ikke genbruges.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af æbleviklere (Cydia pomonella) i æbler og pærer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Biologisk middel mod larver af æbleviklere i æbler og pærer

Insektmiddel nr. 404-7. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009. Midlet er en væske indeholdende Cydia pomonella granulovirus 3 x 10

levedygtige vira/I.

Indehold af aktivstof: 10g/kg (1 % w/w).

Godkendelsesindehaver

Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27b, 8200 Århus N, tlf. 86786988

Indhold:

100 ml.

Væske; Cydia pomonella granulovirus; min. 3 x 10

GV/liter.

Holdbarhed

Ved opbevaring under 5°C er holdbarheden minimum 2 år fra produktionsdato. Opbevaret i fryseren er holdbarheden

flere år fra produktionsdato. Produktionsdato: se etiket på flasken. Batchnummer: se etiket på flasken.

Opbevares køligt ved -18°C til +5°C!

Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i

rådsforordning nr. 2092/91.

Behandlingstidspunkt

For god effekt af Madex er det vigtigt, at der behandles lige når larven klækker af ægget og inden den

gnaver sig ind i æblet.

Planlægning af det korrekte behandlingstidspunkt er derfor af afgørende betydning.

Følg varsling (f.eks. RIMpro) eller vurder behandlingstidspunktet således:

Vent til der registreres mere end 15 æbleviklere pr. feromonfælde pr. uge.

Registrer dernæst hvornår temperaturen overstiger 15°C en aften (kl. 20) uden regn, da

æblevikleren først parrer sig og lægger æg under disse forhold.

Første behandling udføres ca. 15 dage herefter, eller 20-30 dage efter, hvis vejret bliver køligere.

Dosering:

100 ml. Madex/ha

Der behandles 3-4 gange i alt med 10 dages interval.

Brugsanvisning

100 ml. Madex opløses i 600-1200 liter koldt vand/ha.

Opløsningen sprøjtes ud til dryppunkt med fin forstøvning så alle blade og æbler dækkes.

Bladene må ikke være regn-/dugvåde ved behandling.

Det anbefales at behandle tidligt om aftenen i tørvejr.

Så snart Madex-opløsningen er tørret ind på bladoverfladen er den rimelig regnfast og kan tåle

efterfølgende regn.

Af hensyn til risiko for resistensudvikling anbefales maksimalt 5 behandlinger pr. år/æbleviklergeneration.

Madex kan kombineres med konventionelle fungicider, insekticider og opløselige svovlprodukter. Madex kan

ikke blandes med midler der indeholder kobber eller midler med lave- eller høje pH-værdier, som f.eks.

sæbe. pH i opløsningen bør være mellem pH 6-8. Madex må ikke blandes med pH sænkende produkter.

Madex virker selektivt mod æbleviklere - nyttedyr i frugtplantagen tager ikke skade.

Der er ingen behandlingsfrist på Madex.

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjteudstyret rengøres enten i marken

eller på vaskepladsen; jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

Godkendelsesindehaver og forhandler:

Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27b, 8200 Århus N, tlf. 86786988, ww.bioplant.dk

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

1-8-2018

Bridion (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Bridion (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Bridion (Active substance: sugammadex) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5213 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/885/T/30

Europe -DG Health and Food Safety