Lutinus

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lutinus 100 mg vaginaltabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • vaginaltabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lutinus 100 mg vaginaltabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51708
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lutinus

®

100 mg vaginaltabletter

Progesteron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

læge middel, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Lutinus

3. Sådan skal du bruge Lutinus

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lutinus er vaginaltabletter som indeholder det

kvindelige kønshormon progesteron.

Lutinus er til kvinder som har behov for ekstra

progesteron som en del af behandlingen med

Assisteret Reproduktions Teknologi (ART).

Progesteron virker på livmoderslimhinden og

bidrager til at du bliver og fortsætter med at

være gravid i forbindelse med behandling mod

barnløshed.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Lutinus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Lutinus hvis

• du er allergisk over for progesteron eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Lutinus (angivet i

afsnit 6).

• du har unormale vaginalblødninger som ikke er

blevet vurderet af en læge.

• du har haft en abort eller har haft graviditet

udenfor livmoderen.

• du har alvorlig nedsat leverfunktion eller alvorlig

leversygdom.

• du har eller har haft brystkræft eller kræft i

kønsorganerne eller har mistanke herom.

• du har eller har haft en blodprop eller alvorlig

årebetændelse.

• du har porfyri (en enzymsygdom).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lutinus

Vis forsigtighed og kontakt omgående lægen, hvis

du oplever et eller flere af følgende symptomer

under behandling med Lutinus:

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til

hals eller arme pga. blodprop i hjertet.

• Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga.

blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

• Pludselig kraftig hovedpine, lammelser,

taleforstyrrelser, synsforstyrrelser og/eller

bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller øjne

eller hjerneblødning. Ring 112.

• Åndenød, smerter i brystet med udstråling til

arme eller hals, voldsomme smerter i maven,

lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær,

smertende og evt. hævede arme eller ben pga.

blodprop.

• Smerter og hævelse i ben eller arme pga.

årebetændelse med dannelse af blodprop.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Lutinus hvis du

• har nedsat leverfunktion.

• har haft depression.

• har epilepsi.

• har migræne.

• har astma.

• har nedsat funktion af hjerte eller nyre.

• har diabetes.

• er over 35 år.

• ryger.

• er overvægtig.

• har forhøjet kolesterol i blodet.

• har for højt blodtryk.

Lægen vil normalt foretage en undersøgelse af dig

og din partner før behandling med Lutinus, for at

finde årsagen til jeres barnløshed.

Brug af anden medicin sammen med Lutinus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

• medicin mod infektion (rifampicin).

• medicin mod epilepsi (carbamazepin).

• naturlægemidler indeholdende perikon

(hypericum perforatum).

• medicin mod svamp (ketoconazol).

• anden medicin til anvendelse i skeden, f.eks.

mod svampeinfektion i skeden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Lutinus bruges i første trimester af graviditeten

(de første 3 måneder), som led i behandlingen med

Assisteret Reproduktions Teknologi (ART).

Undersøgelser om risiko for medfødte misdannelser,

herunder misdannelser af kønsorganerne, ved brug

af intrauterine midler er ikke klarlagt.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke bruge Lutinus da

Lutinus går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lutinus kan give bivirkninger som døsighed og/

eller svimmelhed, der i større eller mindre grad kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Lutinus

Brug altid Lutinus nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

100 mg i skeden 3 gange dagligt. Behandlingen

opstartes på dagen for ægudtagningen og bør

fortsætte i 30 dage, hvis graviditet er bekræftet.

Brugsanvisning

Lutinus skal indføres direkte i skeden ved

hjælp af den medfølgende applikator.

11-2017

P058108-3

1: Pak applikatoren ud.

2: Påsæt en tablet på det tilpassede sted for

enden af applikatoren. Tabletten skal sidde

godt fast og må ikke falde af.

3: Applikatoren med tabletten kan føres ind i

skeden mens du står, sidder eller ligger på

ryggen med bøjede knæ. Før forsigtigt den

tynde del af applikatoren højt op i skeden.

4: Tryk på stemplet for at frigøre tabletten.

5: Tag applikatoren ud igen og skyl den godt

i rent og varmt rindende vand, tør den derefter

med en ren blød serviet og gem applikatoren

til næste gang.

Ældre

Der er ingen erfaring med Lutinus til behandling af

ældre over 65 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Der er ingen erfaring med Lutinus til behandling af

patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

Hvis du har brugt for mange Lutinus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt flere Lutinus, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Et symptom på overdosering er træthed.

Hvis du har glemt at bruge Lutinus

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Lutinus

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen. Pludselig ophør med

Lutinus kan give angst, humørsvingninger og en

øget følsomhed for anfald/kramper. Spørg lægen

eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i

tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Hovedpine.

• Mavesmerter, oppustethed.

• Kvalme.

• Kramper i livmoderen.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Svimmelhed.

• Søvnløshed.

• Diarré, forstoppelse.

• Nældefeber, udslæt.

• Symptomer fra skeden, herunder ubehag,

brændende fornemmelse, udflåd, tørhed og

blødninger.

• Svamp i skeden.

• Symptomer i brysterne, herunder brystsmerter,

hævelse og ømhed.

• Kløe i underlivet.

• Hævede fødder, ankler og hænder.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

• Træthed.

• Opkastninger.

• Overfølsomhedsreaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Lutinus utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Lutinus ved almindelig

temperatur.

Opbevar Lutinus i den originale yderpakning.

Brug ikke Lutinus efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Lutinus indeholder:

– Aktivt stof: 100 mg progesteron.

– Øvrige indholdsstoffer: Silica, vandfri kolloid,

lactosemonohydrat, majsstivelse,

pregelantineret, povidon, apidinsyre,

natriumhydrogencarbonat, natriumlaurilsulfat,

magnesiumsterat.

Udseende og pakningsstørrelser

Lutinus 100 mg er en hvid, oval vaginaltablet

mærket ”FPI” på den ene side og ”100” på den

anden side.

Lutinus fås i en pakningsstørrelse á 21 vaginal-

tabletter med 1 vaginalapplikator.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Lutinus

er et registreret varemærke, der tilhører

Ferring B.V.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

november 2017.

6-5-2014

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) recently completed a review of the risk of blood clots (VTE) with contraceptive pills and other combined hormonal contraceptives. Combined hormonal contraceptives contain two types of hormone, oestrogen and progesterone, and are available as pills, transdermal patches and vaginal rings.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.