Losec

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Losec 10 mg enterotabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterotabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Losec 10 mg enterotabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18755
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

406337-A02

15-01-14

PS03566

AZL4004A

7456

Losec 20mg Leaflet: Patient DK

Black

Technical Info

Profile

Body text size

8.5 pt

Smallest text size

6.0 pt

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den inneholder viktige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug

for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis

der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Losec til dig

personligt. Lad derfor være med

at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis

en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes

på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Losec

3. Sådan skal du tage Losec

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningstørrelser og yderligere

oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Losec enterotabletter indeholder det

aktive stof omeprazol. Det tilhører

en gruppe lægemidler, som kaldes

protonpumpehæmmere. De virker ved at

nedsætte produktionen af mavesyre.

Losec bruges til at behandle følgende:

Hos voksne:

Syre fra maven, der stiger op

i spiserøret og giver smerte,

inflammation (en betændelsesagtig

tilstand) og halsbrand (gastroøsefageal

reflukssygdom, GERD).

Sår på den øverste del af tarmen

(duodenalt ulcus) eller i maven

(gastrisk ulcus).

Mavesår, som er inficeret med

bakterien ‘Helicobacter pylori’. Hvis du

lider af dette, kan din

læge også udskrive antibiotika, så

infektionen behandles, og såret kan få

ro til at hele.

Mavesår, som er opstået ved brug

af smertestillende medicin af typen

NSAID (non-steroide

antiinflammatoriske lægemidler,

”gigtmedicin”). Losec kan også bruges

til at hindre mavesår,

hvis du tager lægemidler af

typen NSAID.

For meget mavesyre på grund af

en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-

Ellisons syndrom).

Hos børn:

Børn over 1 år og ≥ 10 kg

Syre fra maven, der stiger op

i spiserøret og giver smerte,

inflammation (en betændelsesagtig

tilstand) og halsbrand (gastroøsofageal

reflukssygdom, GERD).

Hos børn kan symptomerne på denne

tilstand inkludere tilbageløb af mavens

indhold til munden, opkastning og ringe

vægtøgning.

Børn og unge over 4 år

Mavesår, som er inficeret med

bakterien Helicobacter pylori. Hvis dit

barn lider af dette, kan lægen også

udskrive antibiotika, så infektionen kan

behandles, og såret kan få ro til at hele.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE LOSEC

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Losec

Hvis du er overfølsom (allergisk) over

for omeprazol eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Hvis du er overfølsom (allergisk)

over for medicin, der indeholder

andre protonpumpehæmmere (f.eks.

pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol,

esomeprazol).

Hvis du tager medicin, som indeholder

nelfinavir (bruges til behandling af HIV).

Hvis du er i tvivl, så tal med din læge eller

apoteket, inden du tager Losec.

Advarsel og forsigtighedsregler

Losec kan maskere symptomerne på

andre sygdomme. Derfor skal du straks

tale med din læge, hvis noget af det

følgende sker for dig, før du begynder at

tage Losec, eller mens du tager det:

Hvis du uventet taber dig meget og har

svært ved at synke.

Hvis du får mavesmerter eller

fordøjelsesbesvær.

Hvis du kaster mad eller blod op.

Hvis du har blod i afføringen (sort/mørk

afføring).

Hvis du får svær eller vedvarende

diarré, eftersom brug af omeprazol er

sat i forbindelse med en let øget risiko

for smitsom diarré.

Hvis du har alvorlige leverproblemer.

Hvis du tager Losec i længere tid (over

1 år), vil lægen sandsynligvis gerne se dig

regelmæssigt. Du skal indberette alle nye

og usædvanlige symptomer eller forhold,

når du ser din læge.

Når du tager protonpumpehæmmere som

Losec kan din risiko for brud på hofte,

håndled og ryg være øget en smule, især

i en periode over et år. Fortæl det til din

læge hvis du har osteoporose eller hvis

du tager kortikosteroider (hvilket kan øge

risikoen for osteoporose).

Brug af anden medicin sammen

med Losec

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller har

brugt det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept. Det

skyldes, at Losec kan påvirke virkningen

af anden medicin, og anden medicin kan

påvirke virkningen af Losec.

Tag ikke Losec, hvis du tager medicin,

der indeholder nelfinavir (bruges til

behandling af HIV).

Fortæl din læge eller på apoteket, hvis du

tager nogle af følgende lægemidler:

Ketoconazol, itraconazol posaconazol

eller voriconazol (bruges til behandling

af svampeinfektioner).

Digoxin (bruges til behandling af

hjerteproblemer).

Diazepam (bruges til behandling af

angst, til muskelafslapning og mod

epilepsi).

Phenytoin (bruges til behandling af

epilepsi). Hvis du tager phenytoin,

vil din læge være nødt til at måle

koncentrationen af phenytoin i dit blod,

når du starter eller stopper med at

tage Losec.

Blodfortyndende medicin, som warfarin

eller andre vitamin K-hæmmere.

Din læge kan være nødt til at måle

koncentrationen af den blodfortyndende

medicin i dit blod, når du starter eller

stopper med at tage Losec.

Rifampicin (bruges til behandling af

tuberkulose).

Atazanavir (bruges til behandling af HIV).

Tacrolimus (bruges i forbindelse med

organtransplantation).

Naturlægemidlet perikon (Hypericum

perforatum) (bruges til behandling af

milde depressioner).

Cilostazol (bruges til behandling

af claudicatio intermittens,

”vindueskiggersyndrom”).

Saquinavir (bruges til behandling af HIV).

Clopidogrel (bruges til forebyggelse af

blodpropper).

Erlotinib (bruges til behandling af kræft).

Methotrexat (kemoterapi, som bruges

i høje doser til behandling af kræft) –

hvis du tager en høj dosis methotrexat

kan din læge afbryde din behandling

med Losec midlertidigt.

Hvis din læge har ordineret de to

antibiotika amoxicillin og clarithromycin

sammen med Losec for at behandle

mavesår forårsaget af en Helicobacter

pylori-infektion, er det meget vigtigt, at du

fortæller din læge, hvilken anden medicin

du tager.

Brug af Losec sammen med mad og

drikke

Enterotabletterne kan tages sammen med

mad eller på tom mave.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før

du tager nogen form for medicin.

Inden du tager Losec, skal du fortælle

din læge, hvis du er gravid eller prøver at

blive det. Din læge vil tage stilling til, om

du kan tage Losec i denne periode.

Din læge vil tage stilling til, om du kan

tage Losec, mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Losec påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Der kan forekomme bivirkninger som

f.eks. svimmelhed og synsforstyrrelser

(se pkt. 4). Hvis patienter påvirkes af

disse, må de ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Losec indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LOSEC

Tag altid Losec nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Din læge vil fortælle dig, hvor mange

enterotabletter du skal tage, og hvor

længe du skal tage dem. Det vil afhænge

af din tilstand, og hvor gammel du er.

De sædvanlige doser er angivet nedenfor.

Voksne:

Til behandling af GERD-symptomer

såsom halsbrand og sure opstød:

Hvis din læge har fundet, at dit

spiserør er beskadiget, er den

sædvanlige dosis 20 mg én gang

dagligt i 4-8 uger. Din læge kan vælge

at give dig 40 mg i yderligere 8 uger,

hvis dit spiserør ikke er helet.

Den sædvanlige dosis, når spiserøret

er helet, er 10 mg én gang dagligt.

Hvis dit spiserør ikke er beskadiget, er

den sædvanlige dosis 10 mg én gang

dagligt.

Til behandling af sår på den øverste del

af tarmen (duodenalt ulcus):

Den sædvanlige dosis er 20 mg én gang

dagligt i 2 uger. Din læge kan vælge

at give dig samme dosis i yderligere

2 uger, hvis dit sår ikke er helet.

Hvis dit sår ikke heler fuldstændigt,

kan dosis sættes op til 40 mg én gang

dagligt i 4 uger.

Til behandling af mavesår (gastrisk ulcus):

Den sædvanlige dosis er 20 mg én gang

dagligt i 4 uger. Din læge kan vælge

at give dig samme dosis i yderligere

4 uger, hvis dit sår ikke er helet.

Hvis dit sår ikke heler fuldstændigt,

kan dosis sættes op til 40 mg én gang

dagligt i 8 uger.

For at forebygge, at mavesår og sår på

den øverste del af tarmen kommer igen:

Den sædvanlige dosis er 10 mg eller

20 mg én gang dagligt. Din læge kan

vælge at sætte dosis op til 40 mg én

gang dagligt.

Til behandling af mavesår og sår på den

øverste del tarmen opstået som følge

af behandling med NSAID (non-steroide

anti-inflammatoriske lægemidler):

Den sædvanlige dosis er 20 mg én

gang dagligt i 4 til 8 uger.

For at forebygge mavesår og sår på

den øverste del af tarmen, hvis du

tager NSAID:

Den sædvanlige dosis er 20 mg én

gang dagligt.

Til behandling af mavesår forårsaget af

infektion med Helicobacter pylori og for

at forebygge, de kommer igen:

Den sædvanlige dosis er 20 mg Losec

to gange dagligt i en uge.

Din læge vil kombinere behandlingen

med to af følgende tre antibiotika:

amoxicillin, clarithromycin eller

metronidazol.

Til behandling af for meget mavesyre

på grund af en svulst i bugspytkirtlen

(Zollinger-Ellisons syndrom):

Den sædvanlige dosis er 60 mg dagligt.

Din læge vil tilpasse dosis efter dit

behov og tage stilling til, hvor lang tid

du skal tage medicinen.

Børn

Til behandling af GERD-symptomer

såsom halsbrand og sure opstød:

Børn over 1 år med en legemsvægt

på over 10 kg kan tage Losec. Dosis

til børn afhænger af barnets vægt, og

lægen vil finde frem til den rigtige dosis.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Losec

10 mg enterotabletter

Losec

20 mg enterotabletter

Losec

40 mg enterotabletter

omeprazol

PS03566

406337-A02

15-01-14

PS03566

AZL4004A

7456

Losec 20mg Leaflet: Patient DK

Black

Technical Info

Profile

Body text size

8.5 pt

Smallest text size

6.0 pt

Til behandling af mavesår forårsaget af

infektion med Helicobacter pylori, og

for at forebygge, de kommer igen:

Børn over 4 år kan tage Losec. Dosis

til børn afhænger af barnets vægt, og

lægen vil finde frem til den rigtige dosis.

Din læge vil også ordinere to typer

antibiotika kaldet amoxicillin og

clarithromycin til dit barn.

Brugsvejledning

Det anbefales at tage enterotabletterne

om morgenen.

Du kan tage enterotabletterne

sammen med mad eller på tom mave.

Enterotabletter skal synkes hele med

et halvt glas vand. Enterotabletterne

må ikke knuses eller tygges.

Dette skyldes, at enterotabletterne

indeholder overtrukne perler (pellets),

som sikrer, at medicinen ikke bliver

nedbrudt af mavesyren. Det er vigtigt

ikke at ødelægge perlerne (pellets).

Hvad du kan gøre, hvis du eller dit barn

har svært ved at synke enterotabletterne

Hvis du eller dit barn har svært ved at

synke enterotabletterne:

Del enterotabletten og opslæm den

i en skefuld vand uden brus. Du kan

også bruge sure typer juice (f.eks.

æble, appelsin eller ananas) eller

æblemos.

Rør altid rundt, umiddelbart før du

drikker (blandingen bliver ikke klar).

Drik blandingen med det samme

eller inden for 30 minutter.

For at være sikker på, at du har

drukket al medicinen, skal du skylle

glasset grundigt efter med et halvt

glas vand og drikke det. Brug ikke

mælk eller vand med brus. De

hårde perler indeholder medicinen

og må ikke knuses eller tygges.

Hvis du har taget for meget Losec

Hvis du har taget mere Losec, end din

læge har foreskrevet, så tal med din læge

eller apoteket med det samme.

Hvis du har glemt at tage Losec

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du

tage den, så snart du kommer i tanke om

det. Hvis det næsten er tid til næste dosis,

skal du dog springe den glemte dosis

over. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Losec kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får nogen af følgende sjældne,

men alvorlige bivirkninger, skal du

stoppe med at tage Losec og straks

kontakte lægen:

Pludseligt åndedrætsbesvær, hævelse

af læber, tunge og hals eller andre

steder på kroppen, udslæt, besvimelse

eller besvær med at synke (alvorlig

allergisk reaktion).

Rødmen af huden med blæredannelse

eller afskalning. Der kan også være

alvorlig blæredannelse og blødning

fra læber, øjne, mund, næse og

kønsorganer. Dette kan være

”Stevens-Johnson syndrom” eller

”toksisk epidermal nekrolyse”.

Gullig hud, mørk urin og træthed,

som kan være symptomer på

leverproblemer.

Bivirkninger kan forekomme, hyppigheden

er defineret som følger:

Meget

almindelig:

forekommer hos flere end

1 ud af 10 behandlede

Almindelig:

forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 behandlede

Ikke

almindelig:

forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 behandlede

Sjælden:

forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 behandlede

Meget

sjælden:

forekommer hos færre end

1 ud af 10.000 behandlede

Ikke kendt:

hyppigheden kan

ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelige bivirkninger

Hovedpine.

Påvirkning af mave og tarm: Diarré,

mavesmerter, forstoppelse, luft i

maven (flatulens).

Kvalme eller opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger

Hævede fødder og ankler.

Forstyrret søvn (søvnløshed).

Svimmelhed, prikken eller snurren som

f.eks. når benet sover, træthedsfølelse.

Følelse af, det hele drejer rundt

(svimmelhed).

Ændringer i de blodprøver, der viser,

hvordan leveren fungerer.

Hududslæt, nældefeber og kløende hud.

Generel utilpashed og mangel på energi.

Sjældne bivirkninger

Blodproblemer såsom nedsat antal

hvide blodlegemer og blodplader.

Dette kan forårsage svaghed, blå

mærker eller øget modtagelighed over

for infektioner.

Overfølsomhedsreaktioner, til tider

meget alvorlige, heriblandt hævelse

af læber, tunge og hals, feber og

åndedrætsproblemer.

Lavt natriumindhold i blodet. Dette

kan forårsage svaghed, opkastning og

kramper.

Ophidselse, forvirring eller depression.

Smagsforstyrrelser.

Synsproblemer såsom uklart syn.

Pludselig åndedrætsbesvær

(bronkospasme).

Mundtørhed.

Betændelse i mundslimhinden.

En infektion kaldet trøske, som kan

angribe fordøjelseskanalen og er

forårsaget af en svamp.

Leverproblemer, inklusive gulsot, som

kan forårsage gullig hud, mørk urin og

træthed.

Hårtab.

Hududslæt ved udsættelse for sollys.

Ledsmerter eller muskelsmerter (myalgi).

Alvorlige nyreproblemer (interstitiel

nefritis).

Øget svedtendens.

Meget sjældne bivirkninger

Ændringer i blodtælling inklusive

nedsat antal hvide blodlegemer

(agranulocytose).

Aggression.

Se, føle eller høre ting, der ikke er der

(hallucinationer).

Alvorlige leverproblemer, der kan føre

til leversvigt og betændelse i hjernen.

Pludseligt, alvorligt hududslæt eller

blæredannelse eller afskalning. Dette

kan være ledsaget af høj feber og

ledsmerter (erythema multiforme,

Stevens-Johnson syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse).

Muskelsvaghed.

Forstørrede bryster hos mænd.

Ikke kendt

Betændelse i tarmen (som medfører

diarré).

Hvis du tager Losec i mere end

tre måneder, kan koncentrationen

af magnesium i dit blod falde.

Lav magnesiumkoncentration

kan ses som træthed, ufrivillige

muskelsammentrækninger,

desorientering, kramper, svimmelhed

og øget puls. Hvis du får nogen af disse

symptomer skal du omgående kontakte

din læge. Lav magnesiumkoncentration

kan også føre til en reduktion i

kalium- eller calciumkoncentrationen

i blodet. Det kan være, at din læge

vil tage regelmæssige blodprøver

på dig for at holde øje med

magnesiumkoncentrationen.

Losec kan i meget sjældne tilfælde påvirke

de hvide blodlegemer og derved føre til en

svækkelse af immunforsvaret. Hvis du har

en infektion med symptomer som feber

med en alvorligt påvirket almentilstand

eller feber med symptomer på en lokal

infektion såsom smerter i nakke, hals

eller mund, eller du har svært ved at

komme af med urinen, skal du hurtigst

muligt kontakte din læge, så mangel på

hvide blodlegemer (agranulocytose) kan

udelukkes ved en blodprøve. Det er vigtigt,

at du oplyser om den medicin, du tager.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail

på sst@sst.dk eller med almindeligt

brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Losec efter den udløbsdato,

der står på den indre og ydre pakning

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Losec ved temperaturer

over 25 °C.

Blister: Opbevares i den originale

yderpakning for at beskytte mod fugt.

Beholder: Hold beholderen tæt tillukket

for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

aflevere medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Losec indeholder:

Aktivt stof: Omeprazol. Losec

enterotabletter indeholder

omeprazolmagnesium svarende til

10 mg, 20 mg eller 40 mg omeprazol.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk

cellulose, glycerylmonostearat,

hydroxypropylcellulose, hypromellose,

magnesiumstearat, methacrylsyre-

ethylacrylat copolymer (1:1)

dispersion 30 %, saccharosekugler,

syntetisk paraffin (NF), macrogol

(polyethylenglycol 6000), polysorbat 80,

crospovidon, natriumhydroxid

(til pH-justering), natriumstearylfumarat,

talcum, triethylcitrat, jernoxid (E 172),

titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Losec enterotabletter 10 mg er lys pink

mærket med

på den ene side og

10 mg på den anden side.

Losec enterotabletter 20 mg er pink

mærket med

på den ene side og

20 mg på den anden side.

Losec enterotabletter 40 mg er mørk

rødbrun mærket med

på den ene

side og 40 mg på den anden side.

Pakningsstørrelser:

10 mg:

HDPE-beholdere med 7, 14, 15,

28, 30, 50, 100 enterotabletter;

hospitalspakning med

140 enterotabletter.

Blisterpakninger med 5, 7, 10, 14,

15, 25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90,

100 enterotabletter; hospitalspakning

med 560 enterotabletter.

Perforeret enkeltdosis-blisterpakning

(hospitalspakninger) med 25 x 1,

28 x 1, 50 x 1, 56 x 1 enterotabletter.

20 mg:

HDPE-beholdere med 7, 14, 15,

28, 30, 50, 56, 100 enterotabletter;

hospitalspakninger med 140, 200,

280 enterotabletter.

Blisterpakninger med 5, 7, 14, 15,

25, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98,

100 enterotabletter; hospitalspakning

med 560 enterotabletter.

Perforeret enkeltdosis-blisterpakning

(hospitalspakning) med 25 x 1, 28 x 1,

50 x 1, 56 x 1, 100 x 1 enterotabletter.

40 mg:

HDPE-beholdere med 7, 14, 15, 28,

30, 100 enterotabletter.

Blisterpakning med 5, 7, 14,

15, 25, 28, 30, 50, 56, 60,

100 enterotabletter; hospitalspakning

med 560 enterotabletter.

Perforeret enkeltdosis-blisterpakning

(hospitalspakning) med 25 x 1,

28 x 1, 50 x 1 enterotabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

og fremstiller

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Fremstiller

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs

medlemslande under følgende navne:

Belgien: Losec

Cypern: Losec

Danmark: Losec

Finland: Losec MUPS

Grækenland: Losec

Holland: Losec

Irland: Losec

Island: Losec

Luxembourg: Losec

Malta: Losec

Norge: Losec MUPS

Rumænien: Losec

Sverige: Losec

Storbritannien: Losec

Tyskland: Antra

Denne indlægsseddel blev senest

revideret 11/2013

© AstraZeneca 2013

Du kan finde yderligere oplysninger

om Losec på Lægemiddelstyrelsens

hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk.

8-9-2009

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

Decision on future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds)

On 3 september 2009, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium compounds).

Danish Medicines Agency

4-5-2009

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Consultation on the reimbursement status of medicinal products in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

At the Danish Medicines Agency's request, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC group A06 (laxatives) and A02AA04 (magnesium hydroxide)

Danish Medicines Agency

2-10-2018

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6474 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002618/T/0023

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4111 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2618/R/21

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety