Losartan "Medical Valley"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Losartan "Medical Valley" 12,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Losartan "Medical Valley" 12,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39061
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

LOSARTAN AGP 12,5 mg, filmovertrukne tabletter

LOSARTAN AGP 50 mg, filmovertrukne tabletter

LOSARTAN AGP 100 mg, filmovertrukne tabletter

Losartankalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret LOSARTAN AGP til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over

indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage LOSARTAN AGP

Sådan skal De tage LOSARTAN AGP

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

LOSARTAN AGP tilhører en gruppe af lægemidler, som sænker blodtrykket.

Deres læge har ordineret LOSARTAN AGP, fordi De lider af en eller flere af følgende sygdomme:

Nedsat hjertefunktion (svækkelse af hjertefunktionen) for at Deres hjerte skal fungere bedre.

Forhøjet blodtryk.

Fortykkelse af det hjertekammer, der hovedsageligt pumper blodet rundt i kroppen (for at mindske

risikoen for slagtilfælde).

Tabletbehandlet sukkersyge og protein i urinen (for at beskytte nyrerne).

Lægen kan have givet Dem LOSARTAN AGP for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE LOSARTAN AGP

Tag ikke LOSARTAN AGP

hvis De er overfølsom (allergisk) over for losartankalium eller et af de øvrige indholdsstoffer.

hvis De er

gravid

eller tror, at De kan være gravid. Hvis De bliver gravid, mens De tager LOSARTAN

AGP, skal De kontakte Deres læge med det samme.

hvis De

ammer

Losartan må ikke gives til børn og unge.

Kontakt lægen, hvis De ikke er sikker på, om De skal tage LOSARTAN AGP.

Vær ekstra forsigtig med at tage LOSARTAN AGP

Informer lægen om eventuelle helbredsproblemer, De har eller har haft.

Det er især vigtigt at fortælle lægen:

hvis De lider af

lever- eller nyresygdomme.

hvis De lider af

allergier,

især hvis De har haft en allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, hals

og/eller tunge (angioødem).

hvis De

lider af væskemangel

(f.eks. hvis De for nylig har haft kraftige opkastninger og/eller diarré)

hvis De har en sygdom, som kaldes

aortastenose

eller udløbsobstruktion (forsnævring eller tillukning

af hjertets aortaklap, som forhindrer, at den åbner sig rigtigt, og blokerer blodgennemstrømningen fra

det venstre hjertekammer til hovedpulsåren, aorta)

hvis De ved, at De har

højt indhold af kalium

i blodet (hyperkaliæmi), eller hvis De er på en diæt med

lavt kaliumindhold

hvis De får behandling med

vanddrivende medicin

eller en ACE-hæmmer for nedsat hjertefunktion

hvis De har

lavt blodtryk

De skal regelmæssigt have taget blodprøver for at holde øje med koncentrationen af kreatinin i blodet.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Det er især vigtigt at fortælle lægen, hvis De tager nogle af følgende lægemidler:

Kalium

tilskud, kaliumbesparende stoffer eller kaliumholdige salterstatninger.

Rifampicin

, som anvendes ved behandling af tuberkulose (TB).

Fluconazol

, som anvendes ved behandling af svampeinfektioner som trøske.

Indometacin

(NSAID), som anvendes ved behandling af sygdomme i bevægeapparatet og bindevævet,

f.eks. gigt.

- Betændelseshæmmende medicin.

ACE-hæmmer

for nedsat hjertefunktion.

Heparin.

Lithium.

Betændelseshæmmende medicin kan mindske LOSARTAN AGPs blodtrykssænkende virkning.

Brug af LOSARTAN AGP sammen med mad og drikke

LOSARTAN AGP påvirkes normalt ikke af mad. Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

må ikke tage

LOSARTAN AGP

hvis De er gravid eller tror, at De kan være gravid.

hvis De har planer om at blive gravid.

hvis De ammer.

Hvis De bliver

gravid

, mens De tager LOSARTAN AGP, skal De

kontakte Deres læge med det samme

Trafik- og arbejdssikkerhed

LOSARTAN AGP kan af og til give svimmelhed. Det skal De tænke på, når De udfører arbejde, som

kræver særlig koncentration, f.eks. når De kører bil eller udfører arbejde, som kræver præcision.

Vigtige oplysninger om nogle af de øvrige indholdsstoffer i LOSARTAN AGP

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE LOSARTAN AGP

Tag altid LOSARTAN AGP nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Dosering

Lægen bestemmer den rigtige dosis efter, hvordan De har det, og om De tager anden medicin. Det er vigtigt at

fortsætte med at tage LOSARTAN AGP, så længe lægen anbefaler det, for at opretholde en jævn kontrol af

Deres blodtryk. Husk at tage medicinen.

Produktet

frarådes til børn og unge

på grund af manglende erfaringer med produktet i disse aldersgrupper.

Nedsat hjertefunktion:

Den anbefalede startdosis af LOSARTAN AGP er 12,5 mg én gang dagligt. Lægen øger dosis trinvis, indtil

den dosis, der er rigtig for Dem, er fundet. Den normale vedligeholdelsesdosis er 50 mg én gang dagligt.

Forhøjet blodtryk og fortykkelse af venstre hjertekammer:

Den sædvanlige dosis af LOSARTAN AGP er for de fleste patienter med forhøjet blodtryk 50 mg én gang

dagligt, og denne dosis kontrollerer blodtrykket i 24 timer. Hvis denne dosis viser sig ikke at være

tilstrækkelig, kan den øges til 100 mg én gang dagligt. Maksimaldosis er 100 mg én gang dagligt.

Den sædvanlige dosis af LOSARTAN AGP til patienter med fortykkelse af hjertemusklen er 50 mg én gang

dagligt. Denne dosis kan øges til 100 mg én gang dagligt.

Tabletbehandlet sukkersyge:

Den normale dosis af LOSARTAN AGP for de fleste patienter er 50 mg én gang dagligt. Dosis kan øges til

100 mg én gang dagligt ud fra virkningen på Deres blodtryk.

LOSARTAN AGP kan tages sammen med anden blodtrykssænkende medicin. Prøv at tage tabletten på

samme tidspunkt hver dag.

Lægen vil sætte dosis op, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis De har taget for mange LOSARTAN AGP filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt flere LOSARTAN AGP filmovertrukne

tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis De kommer til at tage for mange tabletter,

skal De straks kontakte Deres læge

. I tilfælde af en

overdosis kan blodtrykket falde, og pulsen kan stige. Hvis De har lavt blodtryk, skal De lægge Dem ned

med benene højt.

Hvis De har glemt at tage LOSARTAN AGP

Hvis De glemmer at tage en tablet, skal De bare tage den næste på det sædvanlige tidspunkt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

LOSARTAN AGP kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende

bivirkninger kan forekomme:

Almindelige

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Lavt blodtryk, svimmelhed.

Ikke almindelige

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Forvirring på grund af et fald

i blodtrykket, hvis De rejser Dem hurtigt op.

Sjældne

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Leverproblemer (tegn på dette kan være gulfarvning af øjnene og huden og influenzalignende

symptomer),

nældefeber, kløe, udslæt og hurtigt fald i blodtrykket (symptomerne kan være, at De føler Dem ør

eller svimmel, især når De rejser Dem op),

migræne,

diarré,

muskelsmerter, ledsmerter,

vaskulitis (

betændelse i blodkarrenes vægge, herunder betændelse i de små vener, som giver hårde,

lilla pletter på huden, og inkl. symptomer som træthed, svaghed, feber og mavesmerter),

angioødem (allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, hals og/eller tunge),

blodmangel (symptomerne kan være træthed eller kortåndethed, fordi af antallet af røde

blodlegemer eller mængden af hæmoglobin i blodet er lavere end normalt),

forhøjet kaliumindhold i blodet,

hoste og fald i antallet af blodplader i blodet, som kan føre til unormale (uforklarlige) blå mærker

eller blødninger (trombocytopeni).

Nogle patienter, især patienter med tabletbehandlet sukkersyge og protein i urinen, kan opleve forhøjede

mængder kalium i blodet, svaghed/træthed, svimmelhed og lavt blodtryk.

Hvis De har en nyrelidelse eller

tabletbehandlet sukkersyge med protein i urinen eller tager kaliumtilskud, kaliumbesparende midler

eller kaliumholdige salterstatninger, skal De kontakte Deres læge.

Hvis De oplever en

allergisk reaktion

med hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge, som kan gøre det

svært at trække vejret eller synke, skal De

holde op med at tage

LOSARTAN AGP

kontakte Deres

læge

med det samme.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan

blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De

finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke LOSARTAN AGP efter den udløbsdato, der er angivet på æsken. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den pågældende måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Hvad LOSARTAN AGP filmovertrukne tabletter indeholder

Det aktive stof er losartankalium.

Hver LOSARTAN AGP 12,5 mg filmovertrukket tablet indeholder 12,5 mg losartankalium (1,06 mg

kalium).

Hver LOSARTAN AGP 50 mg filmovertrukket tablet indeholder 50 mg losartankalium (4,24 mg kalium).

Hver LOSARTAN AGPl 100 mg filmovertrukket tablet indeholder 100 mg losartankalium (8,48 mg

kalium).

De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat,

prægelatineret

majsstivelse,

mikrokrystallinsk

cellulose

magnesiumstearat.

Filmovertræk: Hydroxypropylcellulose, hypromellose, titandioxid (E171)og brillianblåt FCF (E133)

(kun styrken 12,5 mg).

Udseende og pakningsstørrelse

LOSARTAN AGP 12,5 mg filmovertrukne tabletter er runde, blå, filmovertrukne tabletter.

LOSARTAN AGP 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter er runde, hvide filmovertrukne tabletter.

Pakningsstørrelser:

LOSARTAN AGP 25 mg og 50 mg: 7, 10, 14, 15, 21, 28, 50, 56, 98, 100, 210, 280 filmovertrukne tabletter

LOSARTAN AGP 100 mg: 7, 10, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 210, 280 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver:

A Generic Pharmaceutical

Kalendegatan 25

211 35 Malmö

Sverige

Fremstiller:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), SPAIN

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Danmark:

Losartan AGP 12,5/50/100 mg filmovertrukket tablet

Finland:

Losartan AGP12.5/50/100 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Irland:

Tarnasol 12.5/50/100 mg film-coated tablet

Norge:

Tarnasol 12.5/50/100 mg tablett, filmdrasjert

Sverige:

Losartan AGP 12.5/50/100 mg Filmdragerad tablett

Portugal:

Tarnasol/ Losartán Tarnasol 50/100 mg comprimido revestido por película

Østrig:

Tarnasol 12.5/50/100 mg Filmtablette

Tjekkiet:

Tarnasol 12.5/50/100 mg potahovaná tableta

Estland:

Tarnasol 12.5/50/100 mg ohukese polümeerikilega kaetud tablett

Litauen:

Tarnasol 12.5/50/100 mg plėvele dengtos tabletės

Letland:

Tarnasol 12.5/50/100 mg apvalkota tablete

Slovenien:

Tarnasol 12.5/50/100 mg filmsko oblozena tableta

Slovakiet:

Tarnasol 12.5/50/100 mg filmom obalené tablety

Belgien:

Tarnasol 12.5/50/100 mg comprimé pelliculé

Luxemburg:

Tarnasol 12.5/50/100 mg comprimé pelliculé

Denne indlægsseddel blev sidst revideret den:

November 2008

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

11-4-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OXYGEN Gas [Ohio Valley Acquisition Corp Dba Ohio Valley Medical Gas Supply, Inc.]

OXYGEN Gas [Ohio Valley Acquisition Corp Dba Ohio Valley Medical Gas Supply, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Hyzaar

Cozaar vs. Hyzaar

Cozaar (losartan) and Hyzaar (losartan potassium-hydrochlorothiazide) are prescribed for the treatment of hypertension. Hyzaar is also used to lower the risk of stroke in certain people with heart disease. Cozaar and Hyzaar both contain an angiotensin receptor blocker (ARB), and Hyzaar is a combination medication that also contains a thiazide diuretic (water pill).

US - RxList

23-1-2018

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [St Marys Medical Park Pharmacy .]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [St Marys Medical Park Pharmacy .]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Major Pharmaceuticals]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

LOSARTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LOSARTAN (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Virtus Pharmaceuticals]

LOSARTAN (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Virtus Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PENICILLIN V POTASSIUM Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

PENICILLIN V POTASSIUM Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA ,Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA ,Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

LOSARTAN (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Method Pharmaceuticals, LLC]

LOSARTAN (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Method Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [A-S Medication Solutions]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Apotex Corp]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed