Losartankalium "Krka"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Losartankalium "Krka" 12,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Losartankalium "Krka" 12,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44775
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Losartankalium Krka 12,5 mg filmovertrukne tabletter

Losartankalium Krka 50 mg filmovertrukne tabletter

Losartankalium Krka 100 mg filmovertrukne tabletter

losartankalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium Krka

Sådan skal du tage Losartankalium Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Losartan tilhører en medicingruppe, der er kendt som angiotensin II-receptorantagonister. Angiotensin

II er et stof, der dannes i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodkarrene og får dem til at

trække sig sammen. Dette medfører en stigning i blodtrykket. Losartan forhindrer, at angiotensin II

binder sig til disse receptorer, hvilket får blodkarrene til at slappe af og dermed sænker blodtrykket.

Losartan forsinker nedgang i nyrefunktionen hos patienter med forhøjet blodtryk og type II-diabetes.

Losartankalium Krka anvendes til:

behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne og børn og unge i alderen 6-18 år.

at beskytte nyrerne hos type 2-diabetikere med forhøjet blodtryk, hvor laboratorieprøver viser

nedsat nyrefunktion og proteinuri ≥0,5 g pr. dag (en tilstand hvor urinen indeholder en unormal

mængde protein).

at behandle patienter med kronisk nedsat hjertefunktion, når lægen finder behandling med særlige

lægemidler, der kaldes angiotensinkonverterende enzymhæmmere uegnet (ACE-hæmmere,

medicin til at sænke blodtrykket). Hvis din nedsatte hjertefunktion er blevet stabiliseret med ACE-

hæmmere, behøver du ikke at skifte til losartan.

patienter med både højt blodtryk og en fortykkelse af hjertevæggen, hvor losartan kan nedsætte

risikoen for slagtilfælde ("LIFE"-indikationen).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Losartankalium Krka

hvis du er allergisk over for losartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Losartankalium Krka

(angivet i punkt 6);

hvis din leverfunktion er alvorligt nedsat;

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i graviditeten. (Det er også bedst at undgå

Losartankalium Krka i starten af graviditeten - se punktet om graviditet);

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Losartankalium Krka.

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er (eller kan blive) gravid. Losartankalium Krka frarådes i de

første 3 måneder af graviditeten og må ikke tages hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet,

da det kan medføre alvorlig skade på din barn, hvis det anvendes i dette stadie (se punktet om graviditet).

Tal med lægen, inden du tager Losartankalium Krka:

hvis du tidligere har haft angioødem (hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge) (se også

punkt 4 "Bivirkninger"),

hvis du kaster voldsomt op eller har kraftig diarré, som fører til stort tab af væske og/eller salt

fra kroppen,

hvis du får diuretika (vanddrivende medicin som øger mængden af vand, der passerer ud

gennem nyrerne), eller hvis du er på saltbegrænset diæt, som medfører stort tab af væske og salt

fra kroppen (se punkt 3 "Dosering til særlige patientgrupper"),

hvis du har forsnævring eller blokering af de blodkar, der fører til nyrerne, eller hvis du for

nylig har fået nyretransplantation,

hvis din leverfunktion er nedsat (se punkt 2 "Tag ikke Losartankalium Krka" og punkt 3

"Dosering til særlige patientgrupper"),

hvis du har nedsat hjertefunktion, med eller uden nedsat nyrefunktion, eller samtidig alvorlig

livstruende rytmeforstyrrelser i hjertet. Det er nødvendigt at være særlig forsigtig, hvis du

samtidig er i behandling med en beta-blokker,

hvis du har problemer med hjerteklapperne eller hjertemusklen,

hvis du har sygdom i hjertets kranspulsårer (forårsaget af nedsat blodgennemstrømning i hjertets

blodkar), eller du har sygdom i hjernens blodkar (forårsaget af nedsat blodcirkulation i hjernen),

hvis du har primær hyperaldosteronisme (et syndrom der er forbundet med øget udskillelse af

hormonet aldosteron fra binyrerne, som skyldes en abnormitet i kirtlen),

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyrerproblemer i

forbindelse med sukkersyge

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Losartankalium Krka”.

Brug til børn og unge

Losartan er undersøgt hos børn og unge. Tal med lægen for at få yderligere information.

Brug af anden medicin sammen med Losartankalium Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Vær særlig forsigtig, hvis du får den medicin, der nævnes nedenfor, mens du er i behandling med

Losartankalium Krka:

anden blodtrykssænkende medicin da denne kan sænke dit blodtryk yderligere. Blodtrykket kan

også sænkes med en af følgende typer/slags medicin: Tricyklisk antidepressiv medicin, medicin

til behandling af psykotiske tilstande, baclofen, amifostin,

medicin som holder på kalium eller som kan øge indholdet af kalium (f.eks. kaliumtilskud,

salterstatninger, der indeholder kalium eller kaliumbesparende medicin som visse vanddrivende

lægemidler [amilorid, triamteren, spironolacton] eller heparin),

(NSAID’ere) som f.eks. indomethacin, herunder COX-2-hæmmere (medicin som hjælper på

betændelsestilstande, og som også kan bruges til smertelindring), da disse kan nedsætte

losartans blodtrykssænkende virkning.

Hvis din nyrefunktion er nedsat, kan samtidig brug af disse typer medicin føre til forværring af

nyrefunktionen.

Medicin, der indeholder lithium, bør ikke tages sammen med losartan, uden at lægen overvåger

behandlingen nøje. Det kan være hensigtsmæssigt med særlige forholdsregler (f.eks. blodprøver).

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag

ikke Losartankalium Krka” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Brug af Losartankalium Krka sammen med mad og drikke

De kan tage Losartankalium Krka med eller uden mad.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du tror, at du er gravid (eller kunne blive gravid). Din læge vil normalt råde

dig at stoppe med at tage Losartankalium Krka inden du bliver gravid eller så snart du ved, at du er

gravid, og lægen vil anbefale dig at tage et andet lægemiddel i stedet for Losartankalium Krka.

Losartankalium Krka bør ikke anvendes i starten af graviditen og må ikke tages, hvis du er mere end 3

måneder henne i graviditeten, fordi det kan give alvorlige fosterskader, hvis det bruges efter de første

3 måneder af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at begynde at amme. Losartankalium Krka bør ikke

anvendes af mødre, som ammer, og din læge kan udvælge en anden behandling til Dem, hvis du gerne

vil amme, specielt hvis dit barn er nyfødt eller blev født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke udført undersøgelser af virkningen på evnen til at køre bil eller arbejde med maskiner.

Det er ikke sandsynligt, at Losartankalium Krka vil påvirke din evne til at køre bil eller arbejde med

maskiner. Som det dog er tilfældet med megen anden medicin til behandling af forhøjet blodtryk, kan

losartan medføre svimmelhed eller døsighed hos nogle mennesker. Hvis du oplever svimmelhed eller

døsighed, bør du tale med din læge, før du foretager lignende aktiviteter.

Losartankalium Krka indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Losartankalium Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Lægen bestemmer, hvilken dosis af

Losartankalium Krka der er hensigtsmæssig for dig, afhængigt af din tilstand, og om du tager anden

medicin. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Losartankalium Krka, så længe lægen foreskriver det,

det vil sikre en jævn kontrol af dit blodtryk. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Losartankalium Krka findes i følgende styrker: 12,5 mg, 50 mg og 100 mg.

Voksne patienter med forhøjet blodtryk

Behandlingen starter normalt med 50 mg losartan (en tablet Losartankalium Krka 50 mg) én gang

dagligt. Den største blodtrykssænkende virkning bør være nået 3-6 uger efter start af behandling. Hos

nogle patienter kan dosis senere øges til 100 mg losartan (to tabletter Losartankalium Krka 50 mg) én

gang dagligt.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af losartan er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge

eller apoteket.

Anvendelse til børn og unge i alderen 6-18 år

Den anbefalede startdosis til patienter, som vejer mellem 20 og 50 kg er 0,7 mg losartan pr. kg

legemsvægt én gang dagligt (op til 25 mg Losartankalium Krka). Lægen kan øge dosis, hvis

blodtrykket ikke er under kontrol.

Voksne patienter med forhøjet blodtryk og type 2- diabetes

Behandlingen starter normalt med 50 mg losartan (en tablet Losartankalium Krka 50 mg) én gang

dagligt. Dosis kan senere øges til 100 mg losartan (to tabletter Losartankalium Krka 50 mg eller én

tablet Losartankalium Krka 100 mg) én gang dagligt, afhængigt af hvordan dit blodtryk reagerer på

behandlingen.

Losartan tabletter kan gives sammen med anden blodtrykssænkende medicin (f.eks. diuretika,

kalciumkanalblokkere, alfa- eller beta-blokkere og centralt virkende lægemidler) og også sammen med

insulin og anden medicin, som bruges til at nedsætte blodglucosen (f.eks. sulfonylurinstoffer,

glitazoner og glucosidasehæmmere).

Voksne patienter med nedsat hjertefunktion

Behandlingen starter normalt med 12,5 mg losartan (en tablet Losartankalium Krka 12,5 mg) én gang

dagligt. Dosis bør sædvanligvis øges trinvis en gang om ugen (dvs. 12,5 mg dagligt i den første uge,

25 mg dagligt i den næste uge, 50 mg dagligt i den tredje uge, 100 mg dagligt i den fjerde uge, 150 mg

i den femte uge) op til en vedligeholdelsesdosis, som fastsættes af din læge. Der kan anvendes en

højeste dosis på 150 mg losartan én gang dagligt (f.eks. 3 tabletter Losartankalium Krka 50 mg eller 1

tablet Losartankalium Krka 100 mg og 1 tablet Losartankalium Krka 50 mg).

I behandlingen af nedsat hjertefunktion er losartan normalt kombineret med et diuretikum (medicin

som øger mængden af vand, der passerer ud gennem nyrerne) og/eller digitalis (medicin som er med

til at gøre hjertet stærkere og mere effektivt) og/eller beta-blokkere.

Dosering til særlige patientgrupper

Lægen kan tilråde en lavere dosis, især for visse patienter i starten af behandlingen, f.eks. patienter

som får vanddrivende medicin i høje doser, patienter med nedsat leverfunktion eller patienter over

75 år. Losartan bør ikke gives til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se punktet "Tag ikke

Losartankalium Krka").

Indgivelse

Tabletterne bør sluges sammen med et glas vand. Du bør forsøge at tage din daglige dosis på samme

tid hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Losartankalium Krka, indtil lægen siger noget

andet.

Hvis du har taget for mange Losartankalium Krka

Hvis du kommer til at tage for mange tabletter, eller et barn sluger nogle tabletter, skal du straks

kontakte lægen. Symptomer på overdosering er lavt blodtryk, øget hjerterytme, muligvis nedsat

hjerterytme. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Losartankalium Krka,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Losartankalium Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Hvis du kommer til at glemme

en daglig dosis, skal du blot tage næste dosis som normalt.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage losartan tabletter og straks fortælle det til lægen

eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital:

En alvorlig allergisk reaktion (udslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, mund eller svælg, som kan gøre

det svært at synke eller trække vejret).

Dette er en alvorlig men sjælden bivirkning, som forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 patienter

men færre end 1 ud af 1.000 patienter. Du kan få brug for hurtig lægehjælp eller indlæggelse på

hospital.

Følgende bivirkninger er set for losartan:

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

svimmelhed

lavt blodtryk (især efter stort tab af vand fra blodkarrene i kroppen, f.eks. hos patienter med

alvorligt nedsat hjertefunktion eller ved behandling med store doser vanddrivende medicin)

blodtryksfald, der viser sig, når man rejser sig fra liggende eller siddende stilling, og som kan have

forbindelse til størrelsen af dosis

svækkelse

træthed

for lidt sukker i blodet (hypoglykæmi)

for meget kalium i blodet (hyperkaliæmi)

forandringer i nyrefunktionen herunder nyresvigt

nedsat antal røde blodlegemer (anæmi)

øget indhold af urinstof i blodet, øget indhold af kreatinin og kalium i blodet hos patienter med

hjertesvigt.

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

søvnighed

hovedpine

søvnforstyrrelser

følelse af at hjertet slår meget hurtigt (palpitationer)

stærke smerter i brystet (angina pectoris)

åndenød (dyspnø)

mavesmerter

forstoppelse

diarré

kvalme

opkastning

nældefeber (urticaria)

kløe (pruritus)

udslæt

lokal hævelse (ødem)

hoste.

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

overfølsomhed

angioødem (alvorlig allergisk reaktion med hævelse af ansigtet, svælget og tungen)

betændelse i blodkarrene (vasculitis, herunder Schönlein Henochs purpura)

følelsesløshed eller snurrende fornemmelse (paræstesi)

besvimelse (synkope)

meget hurtige og uregelmæssige hjerteslag (atrieflimren), slagtilfælde (hjernen)

leverbetændelse (hepatitis)

forhøjet ALAT (alaninaminotransferase i blodet), som sædvanligvis forsvinder, når behandlingen

stoppes.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data):

nedsat antal blodplader

migræne

unormal leverfunktion

muskel- og ledsmerter

influenzalignende symptomer

rygsmerter og urinvejsinfektioner

øget følsomhed overfor sollys (fotosensitivet)

uforklarlig muskelsmerte med mørk (te-farvet) urin (rhabdomyolyse)

impotens

betændelse af bugspytkirtlen (pankreatitis)

lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi)

depression

generel utilpashed

ringen, summen, drønen eller klikken i ørerne (tinnitus)

smagsforstyrrelser.

Bivirkninger hos børn svarer til de, der ses hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter »EXP«. Udløbsdatoen (EXP) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Losartankalium Krka indeholder

Aktivt stof: losartankalium. Hver filmovertrukket tablet indeholder 12,5 mg, 50 mg eller 100 mg

losartankalium, ækvivalent med hhv. 11,4 mg, 45,8 mg og 91,5 mg losartan.

Øvrige indholdsstoffer af Losartankalium Krka 12,5 mg er følgende: Majsstivelse, pregelatineret

majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, cellactose

(cellulose og lactosemonohydrat) i tabletkernen og hypromellose, talcum, propylenglycol,

titandioxid (E171) og farvestoffet quinolingult (E104) i filmovertrækket.

Øvrige indholdsstoffer af Losartankalium Krka 50 mg/100 mg er følgende: Majsstivelse,

pregelatineret majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat,

cellactose (cellulose og lactosemonohydrat) i tabletkernen og hypromellose, talcum,

propylenglycol og titandioxid (E171) i filmovertrækket.

Udseende og pakningsstørrelser

Losartankalium Krka 12,5 mg: Ovale, konvekse, gule filmovertrukne tabletter.

Losartankalium Krka 50 mg: Runde, konvekse, hvide filmovertrukne tabletter med delekærv på den

ene side. Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.

Losartankalium Krka 100 mg: Ovale, konvekse, hvide filmovertrukne tabletter.

Losartankalium Krka 12,5 mg/50 mg/100 mg

PVC/PVDC blister af gennemsigtig folie dækket med aluminiumsfolie; æske.

Pakningsstørrelser:

Losartankalium Krka 12,5 mg: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 eller 112

filmovertrukne tabletter.

Losartankalium Krka 50 mg: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 eller 112

filmovertrukne tabletter.

Losartankalium Krka 100 mg: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 eller 112

filmovertrukne tabletter.

Losartankalium Krka 50 mg

Polyethylen (HDPE) tabletbeholder med polypropylen låg. Polyethylen tørrekapsel indeholdende

silica gel.

Pakningsstørrelse:

250 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2017

19-9-2018

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant LTZ Augustenberg submitted a request to the competent national authority in Germany to modify the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substance potassium phosphonates in raspberries, blackberries, currants, blueberries, gooseberries and elderberries. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all crops under c...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Advisory – lead content may exceed regulatory guidelines

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-4-2010

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

On 16 April 2010, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of some of the losartan-containing medicines in ATC groups C09C and C09D, making these products eligible for general reimbursement as of 19 April 2010.

Danish Medicines Agency

24-3-2010

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

On 8 March 2010, a number of pharmaceutical companies put generic copies of the angiotensin II antagonist losartan on the market at prices comparable to those of the cheapest ACE inhibitors.

Danish Medicines Agency

4-9-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5859 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274/IB/02/G

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Krka d. d., Novo mesto)

Ifirmacombi (Active substance: Irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4340 of Wed, 04 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (KRKA, d.d., Novo mesto)

Pemetrexed Krka (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3278 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3958

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency