Losartankalium/hydrochlorthiazid "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Losartankalium/hydrochlorthiazid "Teva" 50+12,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 50+12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Losartankalium/hydrochlorthiazid "Teva" 50+12,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39387
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 50 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 100 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

losartankalium/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva

Sådan skal du tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva er en kombination af en angiotensin II-receptorantagonist (losartan)

og et vanddrivende lægemiddel (hydrochlorthiazid).

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva anvendes til behandling af forhøjet blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva

Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva:

hvis du er allergisk over for losartan, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva (angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for andre sulfonamidafledte stoffer (f.eks. andre thiazider, visse

antibakterielle stoffer, f.eks. cotrimoxazol. Spørg lægen, hvis du er i tvivl om, hvad det er).

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.

hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion, eller hvis dine nyrer ikke danner urin.

hvis du har lavt indhold af kalium, lavt indhold af natrium eller højt indhold af calcium i blodet, som

ikke kan forbedres ved behandling.

hvis du lider af urinsyregigt.

hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå Losartankalium/

hydrochlorthiazid Teva tidligt i graviditeten - se afsnittet ”Graviditet, amning og fertilitet”).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel,

der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva:

hvis du tidligere har lidt af hævelse af ansigt, læber, svælg eller tunge.

hvis du tager vanddrivende medicin.

hvis du er på saltfattig diæt.

hvis du kaster op/har kastet voldsomt op eller har/har haft kraftig diarré.

hvis du lider af hjertesvigt.

hvis du har forsnævring af de blodkar, der fører til nyrerne, eller hvis du kun har én fungerende nyre,

eller du for nylig har fået en nyretransplantation.

hvis du har forsnævring af arterierne, angina pectoris (smerter i brystet pga. dårlig hjertefunktion).

hvis du har forsnævring af hjerteklapperne eller en sygdom, der medfører fortykkelse af

hjertemusklen.

hvis du har sukkersyge.

hvis du har haft urinsyregigt.

hvis du har eller har haft allergi, astma eller en sygdom, som kan medføre ledsmerter, hududslæt og

feber.

hvis du har højt indhold af calcium eller lavt indhold af kalium i blodet, eller du er på kaliumfattig

diæt.

hvis du skal have bedøvelse (også hos tandlægen), eller du skal opereres, eller hvis du skal have

undersøgt biskjoldbruskkirtlernes funktion, skal du fortælle din læge eller sundhedspersonalet, at du

tager Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva-tabletter.

hvis du har primær hyperaldosteronisme (et syndrom, der er forbundet med øget udskillelse af

hormonet aldosteron fra binyrerne, hvilket skyldes en abnormitet i kirtlen).

fortæl det til din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere

end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader, hvis det bruges på det

tidspunkt (se under punkt 2 ”Graviditet, amning og frugtbarhed”).

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i

forbindelse med sukkersyge

aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med

jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva”.

Børn og unge

Der er ingen erfaring med brug af Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva til børn. Derfor bør

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva ikke gives til børn.

Brug af anden medicin sammen med Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Vanddrivende lægemidler, såsom hydrochlorthiazid, der er i Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva, kan

påvirke anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke de vanddrivende lægemidler. Præparater, der

indeholder lithium, bør ikke tages sammen med Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva uden lægens nøje

overvågning. Særlige forholdsregler (f.eks. blodprøver) kan være hensigtsmæssige, hvis du tager

kaliumtilskud, salterstatninger med kalium eller kaliumbesparende medicin, anden vanddrivende medicin,

visse afføringsmidler, glycyrrhizin (findes i lakrids),

medicin til behandling af urinsyregigt, medicin til at

kontrollere hjerterytmen eller sukkersygemedicin (medicin, som skal tages gennem munden, eller insulin).

Det er også vigtigt for lægen at vide, om du tager anden medicin til at nedsætte dit blodtryk, steroider,

medicin til behandling af kræft, smertestillende medicin, medicin mod svampeinfektioner eller gigtmedicin,

resiner mod forhøjet kolesterol, f.eks. colestyramin, muskelafslappende medicin, sovemedicin, opioid

medicin, f.eks. morfin, "pressoraminer", f.eks. adrenalin eller andre lægemidler fra samme gruppe.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Du skal også fortælle det til lægen, at du tager Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva, hvis du skal have et

jodholdigt kontrastmiddel.

Brug af Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Du frarådes at drikke alkohol, når du tager disse tabletter. Alkohol og Losartankalium/hydrochlorthiazid

Teva kan forstærke hinandens virkning.

Diætsalt i store mængder kan modvirke virkningen af Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva.

Du bør undgå mad og drikke, der indeholder lakrids, da glycyrrhizin, der findes i lakrids, kan forårsage

unormale elektrolytniveauer i blodet.

Du kan tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva med eller uden mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror, du er gravid (eller hvis du planlægger at blive det). Din læge vil

normalt råde dig til at stoppe med at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva og tage en anden medicin i

stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3

måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle det til din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling

til dig, hvis du ønsker at amme.

Ældre

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva virker lige godt hos de fleste ældre og yngre personer, og de fleste

ældre som yngre personer tåler det lige godt. De fleste ældre patienter har brug for samme dosis som yngre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når du starter behandling med denne medicin, bør du ikke udføre opgaver, som kræver særlig

opmærksomhed (f.eks. føre motorkøretøj eller betjene farlige maskiner), indtil du ved, hvordan medicinen

påvirker dig.

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva indeholder lactose

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket. Lægen bestemmer, hvilken dosis af Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva der er

hensigtsmæssig for dig, afhængigt af din tilstand, og om du tager anden medicin. Det er vigtigt at fortsætte

med at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva, så længe lægen foreskriver det, da det vil sikre en jævn

kontrol af dit blodtryk.

Forhøjet blodtryk

Den anbefalede dosis Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva til de fleste patienter med forhøjet blodtryk er

1 tablet Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 50 mg/12,5 mg dagligt til kontrol af blodtrykket over en 24-

timers periode. Dosis kan øges til 2 tabletter Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 50 mg/12,5 mg

filmovertrukne tabletter én gang dagligt, eller dosis kan ændres til 1 tablet Losartankalium/hydrochlorthiazid

Teva 100 mg/25 mg filmovertrukne tabletter (en højere styrke) dagligt. Den højeste daglige dosis er 2

tabletter Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 50 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter dagligt eller 1

tablet Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 100 mg/25 mg filmovertrukne tabletter dagligt.

Hvis du har taget for mange Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Losartankalium/hydrochlorthiazid

Teva end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas, så du kan få hurtig

lægehjælp.

Overdosering kan medføre fald i blodtrykket, hjertebanken, langsom puls, ændringer i blodets

sammensætning og væskemangel.

Hvis du har glemt at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva

Forsøg at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva dagligt som foreskrevet. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal blot tage den næste dosis til sædvanlig tid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva og straks

fortælle det til lægen eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital:

En alvorlig allergisk reaktion (udslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, mund eller svælg, som gør det

svært at synke eller trække vejret).

Dette er en alvorlig, men sjælden bivirkning, som forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Du kan få brug for hurtig lægehjælp eller indlæggelse på hospital.

Følgende bivirkninger er set:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hoste, infektion i øvre luftveje, tilstoppet næse, bihulebetændelse, lidelser i bihulerne

diarré, mavesmerter, kvalme, fordøjelsesbesvær

muskelsmerter eller muskelkramper, smerter i benene, rygsmerter

søvnløshed, hovedpine, svimmelhed

svaghed, træthed, smerter i brystet

øget indhold af kalium i blodet (som kan medføre unormal hjerterytme), nedsat hæmoglobin.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

blodmangel, røde eller brunlige pletter på huden (af og til især på fødder, ben, arme og balder,

ledsmerter, hævede hænder og fødder samt mavesmerter), blå mærker, nedsat antal hvide blodlegemer,

blodstørkningsproblemer og blå mærker

manglende appetit, øget koncentration af urinsyre eller regulær urinsyregigt, øget blodsukker, unormal

koncentration af elektrolytter i blodet

angst, nervøsitet, panikangst (tilbagevendende panikanfald), forvirring, depression, unormale drømme,

søvnforstyrrelser, søvnighed, nedsat hukommelse

stikken og prikken eller lignende fornemmelser, smerter i arme og ben, rysten, migræne, besvimelse

sløret syn, brænden eller stikken i øjnene, betændelse i øjets bindehinde, forværring af synet, se ting i

gult

ringen, summen, brølen eller klikken i ørerne

lavt blodtryk, som kan være forbundet med ændret kropsstilling (man føler sig ør eller svag, når man

rejser sig op), smerter i brystet, unormal hjertebanken, slagtilfælde , hjerteanfald, hjertebanken

betændelse i blodkar, som ofte er forbundet med hududslæt eller blå mærker

ondt i halsen, åndenød, bronkitis, lungebetændelse, vand i lungerne (som medfører

vejrtrækningsbesvær), næseblod, løbende næse, tilstoppet næse

forstoppelse, luftafgang fra tarmen, mavegener, mavekramper, opkastning, tør mund, betændelse i

spytkirtlen, tandpine

gulsot (gulfarvning af det hvide i øjnene og huden), betændelse i bugspytkirtlen

nældefeber, kløe, betændelse i huden, udslæt, rødme af huden, lysfølsomhed, tør hud, rødmen,

svedtendens, hårtab

smerter i arme, skuldre, hofter, knæ eller andre led, hævelse af led, stivhed, muskelsvaghed

hyppig vandladning også om natten, unormal nyrefunktion, herunder nyrebetændelse, urinvejsinfektion,

sukker i urinen

nedsat sexlyst, impotens

hævelse af ansigtet, feber.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

leverbetændelse, unormale leverfunktionsprøver.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra eksisterende oplysninger)

unormal muskelnedbrydelse, som kan føre til nyreproblemer

smagsforstyrrelser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva indeholder:

Aktive stoffer: losartankalium og hydrochlorthiazid.

Hver tablet indeholder henholdsvis 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid eller 100 mg

losartankalium og 25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose (E460a), prægelatineret stivelse (majs),

magnesiumstearat (E572)

Filmovertræk: poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), makrogol 3350, talcum (E553b), gul jernoxid

(E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 50/12,5 mg filmovertrukne tabletter er gule, ovale, bikonvekse

tabletter præget med ”5” og ”0” på den ene side og med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i

to lige store doser.

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva 100/25 mg filmovertrukne tabletter er gule, ovale, bikonvekse

tabletter præget med ”1” og ”00” på den ene side og med delekærv på begge sider. Tabletten kan deles

i to lige store doser.

50/12,5 mg-tabletterne kan fås i pakningsstørrelserne med 1, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 og 100

tabletter, kalenderpakning med 28 tabletter og hospitalspakninger med 50x1 og 280 (10x28) tabletter.

HDPE-beholdere med sikkerhedsskruelåg: 100 og 250 tabletter.

100/25 mg-tabletterne kan fås i pakningsstørrelserne med 1, 7, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 og

100 tabletter, kalenderpakning med 7 og 28 tabletter og hospitalspakninger med 50x1 og 280 (10x28)

tabletter. HDPE-beholdere med sikkerhedsskruelåg: 30 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Co-Losartan TEVA 50mg/12,5 & 100/25 mg filmomhulde tabletten

Danmark:

Losartankalium/hydrochlorthiazid Teva

Finland:

Losatrix Comp 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit

Frankrig:

LOSARTAN/HCTZ Teva 50 mg/12.5 mg & 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé

Holland:

Losartankalium/HCT 50/12,5 PCH &100/25 PCH, filmomhulde tabletten 100/2 5mg

Irland:

Losartan/hydrochlorothiazide TEVA 50/12,5 mg & 100/25 mg Film-coated Tablets

Italien:

Losartan/Idroclorotiazide TEVA 50/12,5 & 100/25 mg compresse rivestite con film

Norge:

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50mg/12,5mg & 100mg/25mg tabletter, filmdrasjerte

Portugal:

Losartan + Hidroclorotiazida Teva

Spanien:

Losartán/Hidroclorotiazida Teva 50/12,5 mg & 100/25 mg comprimidos EFG

Storbritannien:

Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide 100/25 mg Film-coated Tablets

Sverige:

Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50mg/12,5mg & 100mg/25mg filmdragerade tabletter

Tyskland:

Losartan comp. AbZ 50 mg/12,5 mg Filmtabletten & Losartan comp. AbZ 100 mg/25 mg

Filmtabletten

Ungarn:

Co-Arbatan 50mg/12.5 mg & 100/25 mg filmtabletta

Østrig:

Losartan-HCT ratiopharm GmbH 50/12.5 mg & 100/50 mg-Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2017.