Losartan/Hydrochlorthiazid "Bluefish"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Losartan/Hydrochlorthiazid "Bluefish" 50+12,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 50+12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Losartan/Hydrochlorthiazid "Bluefish" 50+12,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43958
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Losartan/Hydrochlorthiazid Bluefish 50 mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

Losartankalium/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Losartan/Hydrochlorthiazid Bluefish til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish

Sådan skal du tage Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish er en kombination af en angiotensin II-receptorantagonist

(losartan) og et vanddrivende lægemiddel (hydrochlorthiazid).

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish anvendes til behandling af essentiel hypertension (forhøjet

blodtryk).

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Losartan/Hydrochlorthiazid Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish

hvis du er allergisk over for losartan, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6)

hvis du er allergisk over for andre sulfonamidafledte stoffer (f.eks. andre thiazider, nogle

antibakterielle stoffer, f.eks. cotrimoxazol, spørg lægen hvis du er i tvivl om, hvad det er)

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten (det er bedst at undgå Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish tidligt i graviditeten - se også "Graviditet og amning")

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende

lægemiddel, der indeholder aliskiren

hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion, eller hvis dine nyrer ikke danner urin

hvis du har lavt indhold af kalium, lavt indhold af natrium eller højt indhold af kalcium, som

ikke kan forbedres ved behandling

hvis du har urinsur gigt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Losartan/ Hydrochlorthiazid

Bluefish:

hvis du tidligere har haft hævelse af ansigt, læber, svælg eller tunge

hvis du tager vanddrivende medicin

hvis du er på saltbegrænset diæt

hvis du har eller har haft kraftig opkastning og/eller diarré

hvis du har nedsat hjertefunktion

hvis din leverfunktion er nedsat

hvis du har forsnævring af de blodkar, der fører til nyrerne (nyreateriestenose), eller hvis du

kun har en fungerende nyre, eller hvis du for nylig har fået en nyretransplantation

hvis du har forsnævring af arterierne (atherosclerose), angina pectoris (smerter i brystet pga.

dårlig hjertefunktion)

hvis du har "aorta- eller mitralklapstenose" (forsnævring af hjerteklapperne) eller "hypertrofisk

kardiomyopati" (en sygdom der medfører fortykkelse af hjertemusklen)

hvis du har sukkersyge

hvis du har haft urinsur gigt

hvis du har eller har haft en allergisk tilstand, astma eller en tilstand, som kan medføre

ledsmerter, hududslæt og feber (systemisk lupus erythematosus)

hvis du har højt indhold af kalcium eller lavt indhold af kalium, eller du er på en

kaliumbegrænset diæt

hvis du skal have bedøvelse (også hos tandlægen), eller hvis du skal opereres, eller hvis du skal

have foretaget prøver af funktionen af biskjoldbruskkirtlen, skal du fortælle din læge eller

sundhedspersonalet, at du tager losartankalium og hydrochlorthiazid tabletter

hvis du har primær hyperaldosteronisme (et syndrom, der er forbundet med øget udskillelse af

hormonet aldosteron fra binyrerne, som skyldes en abnormitet i kirtlen).

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i

forbindelse med sukkersyge

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod

med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish”.

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er (eller kan blive) gravid.

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish anbefales ikke i graviditetens tidlige faser og må ikke bruges

efter 1. trimester. Dit barn kan tage alvorlig skade, hvis Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish

anvendes i denne fase af graviditeten (se "Graviditet og amning").

Børn og unge

Der er ingen erfaring med behandling med Losartan/hydrochlorthiazid Bluefish til børn og unge. Derfor

bør Losartan/hydrochlorthiazid Bluefish ikke anvendes til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er særligt vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du bruger et eller flere af følgende lægemidler. Det

er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Kaliumtilskud, kaliumbesparende medicin eller kaliumholdige salterstatninger.

Rifampicin, medicin til behandling af tuberkulose (TB).

Fluconazol, medicin til behandling af svampeinfektioner, såsom trøske.

Non-steroide antiinflammatoriske smertestillende midler (såsom ibuprofen, naproxen eller

diclofenac), COX 2-hæmmere (såsom celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib) eller

acetylsalicylsyre.

Barbiturater, som er sløvende midler, der kan bruges i behandling af søvnløshed eller epilepsi.

Medicin, der kan medføre for lavt blodtryk, såsom tricykliske antidepressive midler,

antipsykotiske midler, baclofen og amifostin.

Narkotiske stoffer, morfinlignende stoffer mod stærke smerter.

Medicin mod hjerterytmeforstyrrelser eller medicin mod sukkersyge, inklusive orale midler til

sænkning af blodsukker- og insulinniveauet, såsom metformin.

Andre blodtrykssænkende midler.

Andre diuretika (vanddrivende midler).

Visse afføringsmidler.

Gigtmedicin, såsom probenecid, sulfinpyrazon eller allopurinol.

Kræftmedicin.

Muskelafslappende medicin, såsom tubocurarin.

Medicin, der hæmmer immunforsvaret (ciclosporin).

Resiner, der bruges til at sænke høje kolesterolværdier, såsom colestyramin og

colestipolresiner.

ACTH, der bruges til at undersøge, om dine binyrer fungerer normalt.

Kortikosteroider, der bruges mod forskellige tilstande, inklusive rheumatisme, betændelser i led

(arthritis), allergiske tilstande, visse hudsygdomme, astma og visse blodsygdomme.

Pressoraminer (midler, der virker på blodtrykket), såsom adrenalin, mod lavt blodtryk, shock,

hjertesvigt, astma eller allergier.

Litium, en medicin til behandling af visse mentale forstyrrelser, bør ikke tages uden grundig

vejledning fra lægen.

- Carbamazepin, medicin til behandling af epilepsi.

En ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne ”Tag ikke

Losartan/hydrochlorthiazid Bluefish” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Informer også lægen om, at du tager Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish, hvis du skal

røntgenfotograferes og skal have et jodholdigt kontrastmiddel.

Brug af Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal helst ikke drikke alkohol, mens du tager disse tabletter; alkohol og Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish kan forstærke hinandens virkning.

Diætsalt i store mængder kan modvirke virkningen af Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish.

Du kan tage Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish med eller uden mad.

Graviditet og amning

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Lægen vil anbefale en anden behandling i stedet for Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish. Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish anbefales ikke tidligt i graviditeten, og må ikke tages efter 1. trimester.

Hvis Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish bruges efter 1. trimester kan barnet tage alvorlig skade.

Amning

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish anbefales ikke til mødre, der ammer. Din læge vil eventuelt

ændre din behandling, hvis du ønsker at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Behandling med Losartan/Hydrochlorthiazid Bluefish kan medføre svimmelhed og sløvhed, særligt i

begyndelsen af behandlingen eller ved stigning i dosis. Du bør ikke udføre aktiviteter, der kræver

særlig bevågenhed (f.eks. at køre bil eller betjene farlige maskiner), indtil du ved, hvordan medicinen

virker på dig.

Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du bruge Losartan/Hydrochlorthiazid Bluefish

Tag altid Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Lægen vil bestemme, hvilken dosis af Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish der er hensigtsmæssig for

dig, afhængigt af din tilstand, og om du tager anden medicin. Det er vigtigt at fortsætte med at tage

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish, så længe lægen foreskriver det, da det vil sikre en jævn kontrol

af dit blodtryk.

Forhøjet blodtryk

Den normale dosis af Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish til de fleste patienter med forhøjet

blodtryk er 1 tablet Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish 50 mg/12,5 mg dagligt til kontrol af

blodtrykket over en 24-timers periode. Dosis kan øges til 2 tabletter af losartan/hydrochlorthiazid 50

mg/12,5 mg én gang dagligt, eller dosis kan ændres til 1 tablet af losartan/ hydrochlorthiazid 100

mg/25 mg (en højere styrke) pr. dag. Den højeste daglige dosis er 2 tabletter af

losartan/hydrochlorthiazid 50 mg/12,5 mg eller 1 tablet dagligt af losartan/ hydrochlorthiazid 100

mg/25 mg tabletter.

Hvis du har taget for meget Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Losartan/ Hydrochlorthiazid

Bluefish, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

I tilfælde af en overdosis skal du omgående kontakte lægen, så du hurtigt kan få lægehjælp.

Overdosering kan medføre fald i blodtrykket, hjertebanken, langsom puls, ændringer i blodets

sammensætning og væskemangel.

Hvis du har glemt at bruge Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det, og tag den næste dosis til

sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at bruge Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish

Selv om du føler dig rask, må du ikke stoppe med at tage dine tabletter, medmindre din læge siger det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish og straks

fortælle lægen om det eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital:

En alvorlig allergisk reaktion (udslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, mund eller svælg, som kan gøre

det svært at synke eller trække vejret).

Dette er en alvorlig, men sjælden bivirkning, som forekommer hos flere end 1 ud af 10.000 patienter,

men hos færre end 1 ud af 1.000 patienter. Du kan få brug for hurtig lægehjælp eller indlæggelse på

hospital.

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish kan medføre et fald i antallet af hvide blodlegemer, og din evne

til at bekæmpe infektioner kan blive svækket. Hvis du får en infektion med symptomer såsom feber og

alvorlig forværring af din generelle tilstand eller feber med lokale infektionssymptomer, såsom ondt i

halsen/svælget/munden eller urinvejsproblemer, skal du straks kontakte din læge. Din læge vil tage en

blodprøve for at undersøge, om du har for lavt antal hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er

vigtigt, at du informerer din læge om din medicin. Dette er en ikke almindelig bivirkning

(forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 patienter).

Følgende bivirkninger er set:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Hoste, infektion i øvre luftveje, tilstoppet næse, bihulebetændelse, lidelser i bihulerne

Diarré, mavesmerter, kvalme, fordøjelsesbesvær

Muskelsmerter eller kramper, smerter i benene, rygsmerter

Søvnløshed, hovedpine, svimmelhed

Svaghed, træthed, smerter i brystet

Øget indhold af kalium (som kan medføre unormal hjerterytme), nedsat hæmoglobin.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 100 personer):

Blodmangel, røde eller brunlige pletter på huden (af og til især på fødder, ben, arme og

balder, med ledsmerter, hævede hænder og fødder samt mavesmerter), blå mærker, nedsat

antal hvide blodlegemer, blodstørkningsproblemer

Manglende appetit, øget koncentration af urinsyre eller regulær urinsur gigt, øget blodsukker,

unormal koncentration af elektrolytter i blodet

Angst, nervøsitet, panikangst (tilbagevendende angstanfald), forvirring, depression, unormale

drømme, søvnforstyrrelser, søvnighed, nedsat hukommelse

Stikken og prikken eller lignende fornemmelser, smerter i arme og ben, rysten, migræne,

besvimelse

Sløret syn, brænden eller stikken i øjnene, betændelse i øjets bindehinde, forværring af synet,

se ting i gult

Ringen, summen, brølen eller klikken i ørerne

Lavt blodtryk, som kan være forbundet med ændring i stilling (man føler sig ør eller svag, når

man rejser sig op), angina (smerter i brystet), unormal hjertebanken, slagtilfælde (forbigående

iskæmisk hændelse i hjernen), hjerteanfald, hjertebanken

Betændelse i blodkar, som ofte er forbundet med hududslæt eller blå mærker

Ondt i halsen, kortåndethed, bronkitis, lungebetændelse, vand i lungerne (som giver

problemer med at trække vejret), næseblod, løbende næse, tilstopning

Forstoppelse, luftafgang fra tarmen, mavegener, mavekramper, opkastning, tør mund,

betændelse i spytkirtlen, tandpine

Gulsot (gulfarvning af øjne og hud), betændelse i bugspytkirtlen

Nældefeber, kløe, betændelse i huden, udslæt, rødme af huden, lysfølsomhed, tør hud,

rødmen, svedtendens, hårtab

Smerter i arme, skuldre, hofter, knæ eller andre led, hævede led, stivhed, muskelsvaghed

Hyppig vandladning også om natten, unormal nyrefunktion, herunder nyrebetændelse,

urinvejsinfektion, sukker i urinen

Nedsat seksuallyst, impotens

Hævelse af ansigtet, feber.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Hepatitis (betændelse i leveren), unormale leverfunktionsprøver

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende

oplysninger)

Smagsforstyrrelser (dysgeusi)

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Losartan/

Hydrochlorthiazid Bluefish indeholder:

De aktive stoffer er losartankalium og hydrochlortiazid.

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish 50 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter indeholder 50 mg

losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish 100 mg/25 mg filmovertrukne tabletter indeholder 100 mg

losartankalium og 25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, pregelatineret majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose,

magnesiumstearat. Tabletterne er overtrukket med hydroxypropylcellulose, hypromellose, talcum,

titandioxid, gul jernoxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish 50 mg/12,5 mg er gule og aflange med en delekærv.

Losartan/hydrochlorthiazid Bluefish 100 mg/25 mg er gule og runde med en delekærv.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Formålet

med delekærven er ikke at dele tabletten i to lige store doser.

Tabletterne er pakket i blisterpakninger.

Pakningsstørrelser:

50/12.5 mg: 14, 28, 56, 90 og 98 tabletter

100/25 mg: 28, 56, 90 og 98 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Danmark

Losartan/ Hydrochlorthiazid Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

Holland

Losartankalium/Hydrochloorthiazide Bluefish 50 mg/125 mg & 100 mg/25

mg filmomhulde tabletten

Irland

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12.5 mg & 100 mg/25 mg

film-coated tablets

Island

Losartan/Hydrochlorothlazlde Bluefish S0/12,5 mg fllmuhuaua tafla

Losartan/Hydrochlorothlazlde Bluefish 100/25 mg fllmuhuaua tafla

Norge

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Polen

Losartan HCT Bluefish

Portugal

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish

Spanien

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

comprimidos recubiertos con película

Sverige

Losartan/Hydroclorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

filmdragerade tabletter

Østrig

Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish 50 mg/12,5 mg & 100 mg/25 mg

Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2017