Losarstad Comp

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Losarstad Comp 100+12,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100+12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Losarstad Comp 100+12,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43828
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

NDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Losarstad Comp filmovertrukne tabletter

Losarstad Comp

50 mg/12,5 mg

Losarstad Comp

100 mg/25 mg

Losarstad Comp

100 mg/12,5 mg

losartankalium/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Losarstad Comp til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Losarstad Comp

Sådan skal du tage Losarstad Comp

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Losarstad Comp er en kombination af en angiotensin II-receptorantagonist (losartankalium) og et

vanddrivende lægemiddel (hydrochlorthiazid). Angiotensin-II er et stof, der dannes i kroppen, og

som binder sig til receptorer i blodkarrene og får dem til at trække sig sammen. Dette medfører en

stigning i blodtrykket. Losartan forhindrer, at angiotensin-II binder sig til disse receptorer, hvilket

får blodkarrene til at slappe af og dermed sænker blodtrykket. Hydrochlorthiazid virker ved at få

nyrerne til at udskille mere vand og salt. Dette hjælper også til at sænke blodtrykket.

Losarstad Comp bruges til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension).

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE LOSARSTAD COMP

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Losarstad Comp

hvis du er allergisk overfor losartan, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer

(se pkt. 6).

hvis du er allergisk overfor andre sulfonamidafledte stoffer (f.eks. andre thiazider, nogle

antibakterielle stoffer, f.eks. cotrimoxazol, spørg lægen, hvis du er i tvivl),

hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion

hvis du har lavt indhold af kalium, lavt indhold af natrium eller højt indhold af kalcium, som

ikke kan forbedres ved behandling

hvis du har urinsur gigt

hvis du er mere end 3 måneder henne i din graviditet (det er også bedst at undgå Losarstad

Comp tidligt i graviditeten – se pkt. 2 "Graviditet")

hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion, eller hvis dine nyrer ikke danner urin.

hvis du har diabetes (sukkersyge) eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et

blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Losarstad Comp.

Fortæl det til din læge, hvis du tror du er gravid (eller kan blive gravid). Du må ikke tage Losarstad Comp.

tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da brug

efter 3. måned kan være meget skadeligt for barnet (se pkt 2 "Graviditet").

hvis du tidligere har haft hævelse af ansigt, læber, svælg eller tunge (angioødem)

hvis du tager vanddrivende medicin

hvis du er på saltbegrænset diæt

hvis du kaster/har kastet voldsomt op eller har/har haft kraftig diarré

hvis du har nedsat hjertefunktion

hvis din leverfunktion er nedsat (se pkt. 2 "Tag ikke Losarstad Comp.)

hvis du har forsnævring af de blodkar, der fører til nyrerne (nyreateriestenose), eller hvis du

kun har en fungerende nyre, eller du for nylig har fået nyretransplantation

hvis du har forsnævring af arterierne (aterosklerose), angina pectoris (smerter i brystet pga.

dårlig hjertefunktion)

hvis du har "aorta- eller mitralklapstenose" (forsnævring af hjerteklapperne) eller

"hypertrofisk kardiomyopati" (en sygdom der medfører fortykkelse af hjertemusklen)

hvis du har diabetes

hvis du har urinsur gigt

hvis du har eller har haft en allergisk tilstand, astma eller en tilstand som kan medføre

ledsmerter, hududslæt og feber (systemisk lupus erythematosus)

hvis du har højt indhold af kalcium eller lavt indhold af kalium, eller du er på en diæt med

lavt kalium

hvis du skal have bedøvelse (også hos tandlægen), eller du skal opereres, eller hvis du skal

have foretaget prøver af parathyroideafunktionen, skal du fortælle din læge eller

sundhedspersonalet, at du tager losartankalium og hydrochlorthiazid tabletter

hvis du har primær hyperaldosteronisme (et syndrom der er forbundet med øget udskillelse

af hormonet aldosteron fra binyrerne, som skyldes en abnormitet i kirtlen)

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:

en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har

nyreproblemer i forbindelse med diabetes

aliskiren.

Din læge kan tjekke din nyrefunktion, blodtryk, og mængden af elektrolytter (f.eks. kalium) i dit

blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften "Tag ikke Losarstad Comp".

Børn og unge

Der er ingen erfaring med brug af Losarstad Comp hos børn. Derfor bør Losarstad Comp ikke gives

til børn.

Brug af anden medicin sammen med Losarstad Comp

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, planlægger at tage

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Vanddrivende lægemidler, som hydrochlorthiazid, som findes i Losarstad Comp, kan påvirkes af

andre lægemidler.

Lægemidler indeholdende lithium bør ikke tages sammen med Losarstad Comp uden at lægen

overvåger det nøje.

Det kan være nødvendigt at tage løbende målinger (f.eks. blodprøver), hvis du tager salterstatninger

med kalium, kalium-holdige salttilskud eller kaliumbesparende medicin, andre vanddrivende

midler, nogle afføringsmidler, medicin til behandling af gigt, medicin til kontrol af hjerterytme eller

midler mod sukkersyge (insulin eller anden form for behandling mod sukkersyge f.eks. tabletter).

Det er også vigtigt for din læge at vide, hvis du tager anden form for medicin til at sænke

blodtrykket, steroider, medicin til behandling af kræft, smertestillende midler, medicin til

behandling af svampeinfektioner, gigtmedicin, resiner mod forhøjet kolesterol, som colestyramin,

muskelafslappende, sovemedicin, stærkt smertestillende f.eks. morfin, adrenalin eller andre

lignende lægemidler, (orale midler mod sukkersyge eller insuliner).

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler:

Hvis du samtidigt tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne

"Tag ikke Losarstad Comp” og "Advarsler og forsigtighedsregler").

Informer også lægen om, at du tager Losarstad Comp, hvis du skal have et jodholdigt

kontrastmiddel.

Brug af Losarstad Comp sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal helst ikke drikke alkohol, når du tager disse tabletter; alkohol og Losarstad Comp kan

medføre gensidig øget virkning.

Salt i maden i store mængder kan modvirke virkningen af Losarstad Comp.

Du kan tage Losarstad Comp med eller uden mad.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller muligvis bliver det). Din læge vil normalt

råde dig til at stoppe behandlingen med Losarstad Comp før du bliver gravid eller så snart du ved, at

du er gravid og råde dig til at tage en anden slags medicin i stedet for Losarstad Comp.

Losarstad Comp anbefales under graviditeten og må ikke tages efter de første 3 måneder af

graviditeten, da det kan skade dit barn, hvis det tages efter de første 3 måneder.

Amning

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at starte med at amme. Losarstad Comp

anbefales ikke til ammende mødre og din læge vælger muligvis en anden behandling, hvis du

ønsker at amme.

Ældre patienter

Losarstad Comp virker på samme måde og er godt tolereret hos de fleste ældre mennesker samt

yngre patienter. De fleste ældre mennesker kræver samme dosis som yngre.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når du starter behandling med denne medicin, bør du ikke udføre opgaver, som kræver særlig

opmærksomhed (f.eks. køre bil eller betjene farlige maskiner), indtil du ved, hvordan medicinen

påvirker dig.

Losarstad Comp indeholder lactose

Losarstad Comp indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE LOSARSTAD COMP

Tag altid Losarstad Comp nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Lægen bestemmer, hvilken dosis af Losarstad Comp der er hensigtsmæssig for dig, afhængigt af din

tilstand, og om du tager anden medicin.

Det er vigtigt at fortsætte med at tage Losarstad Comp så

længe lægen foreskriver det, da det vil sikre

en jævn kontrol af dit blodtryk.

Forhøjet blodtryk

Den normale dosis Losarstad Comp til de fleste patienter med forhøjet blodtryk er 1 tablet

Losarstad Comp 50 mg losartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid en gang daglig for at kontrollere

blodtrykket henover en 24-timers periode. Dette kan øges til 2 tabletter Losarstad Comp 50 mg/12,5

mg én gang dagligt eller ændres til 1 tablet Losarstad Comp 100 mg/25 mg (en stærkere styrke)

dagligt. Den maksimale daglige dosis er 2 tabletter om dagen af Losarstad Comp 50 mg/12,5 mg

eller 1 tablet dagligt af Losarsatd Comp 100 mg/25 mg.

Tabletterne kan synkes hele eller halve med et stort glas vand. Tabletterne bør ikke tygges.

Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Losarstad Comp filmovertrukne tabletter findes i 3 styrker: Losarstad Comp 50 mg/12,5 mg, 100

mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg.

Hvis du har taget for mange Losarstad Comp tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Losarstad Comp end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for mange Losarstad Comp tabletter, skal du kontakte lægen omgående, så du kan

få hurtig lægehjælp. Overdosering kan medføre fald i blodtrykket, hjertebanken, langsom puls,

ændringer i blodets sammensætning og væskemangel.

Hvis du har glemt at tage Losarstad Comp

Forsøg at tage Losarstad Comp daglig som foreskrevet. Hvis du misser en dosis, må du ikke tage en

ekstra dosis. Tag blot den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Losarstad Comp

Du bør aldrig stoppe med behandlingen på eget initiativ, medmindre du har mistanke om en alvorlig

bivirkning. I alle tilfælde bør du straks kontakte din læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Losarstad Comp og straks fortælle lægen om

eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital:

En alvorlig allergisk reaktion (udslæt, kløe, hævelse af ansigt, læber, mund eller svælg, som gør det

svært at synke eller trække vejret).

Dette er en alvorlig, men sjælden bivirkning, som rammer op til 1 ud af 1000 patienter. Du kan få

brug for hurtig lægehjælp eller indlæggelse på hospital.

Muskelsmerter, ømhed, svaghed eller kramper. I sjældne tilfælde kan disse muskelproblemer blive

alvorlige, inklusive muskelnedbrydning, som resulterer i nyreskader.

Følgende bivirkninger er set:

Almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Hoste, infektion i øvre luftveje, tilstoppet næse, bihulebetændelse, lidelser i bihulerne

Diarré, mavesmerter, kvalme, fordøjelsesbesvær

Muskelsmerter eller muskelkramper, smerter i benene, rygsmerter

Søvnløshed, hovedpine, svimmelhed

Svaghed, træthed, smerter i brystet

Øget indhold af kalium (som kan medføre unormal hjerterytme, nedsat hæmoglobin og

hæmatokrit værdier)

Ændringer i nyrefunktionen herunder nyresvigt

For lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Ikke almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Blodmangel, røde eller brunlige pletter på huden (af og til især på fødder, ben, arme og

balder, med ledsmerter, hævede hænder og fødder samt mavesmerter), blå mærker, nedsat

antal hvide

blodlegemer, blodstørkningsproblemer og nedsat antal blodplader.

Manglende appetit, øget koncentration af urinsyre

og urinstof

eller regulær gigt, øget

blodsukker, unormal koncentration af elektrolytter i blodet

Angst, nervøsitet, panikangst (tilbagevendende angstanfald), forvirring, depression,

unormale drømme, søvnforstyrrelser, søvnighed, nedsat hukommelse

Stikken og prikken eller lignende fornemmelser, smerter i arme og ben, rysten, migræne,

besvimelse

Sløret syn, brænden eller stikken i øjnene, betændelse i øjets bindehinde, forværring af

synet, se ting i gult

Ringen, summen, brølen eller klikken i ørerne, følelsen af at omgivelserne drejer rundt

(vertigo).

Lavt blodtryk, som kan være forbundet med ændring i stilling (man føler sig ør eller svag,

når man rejser sig op), angina (smerter i brystet), unormal hjertebanken, slagtilfælde

(forbigående iskæmisk hændelse i hjernen), hjerteanfald, følelse af at hjertet hamrer eller

slår meget hurtigt (palpitation)

Betændelse i blodkar, som ofte er forbundet med hududslæt eller blå mærker

Ømhed i halsen/betændelse i svælg/spiserør, kortåndethed, bronkitis, luftvejssygdomme

inklusive lungebetændelse, vand i lungerne (som medfører besvær med at trække vejret),

næseblod, løbende næse, tilstopning

Forstoppelse, obstipation, luftafgang fra tarmen, mavegener og betændelse (gastritis),

mavekramper, opkastning, tør mund, betændelse i spytkirtlen, tandpine

Gulsot (gulfarvning af øjne og hud), betændelse i bugspytkirtlen

Nældefeber, kløe, betændelse i huden, udslæt, rødme af huden, lysfølsomhed, tør hud,

rødmen, svedtendens, hårtab, alvorlige hudreaktioner, der viser sig med blister og afskalning

af det øverste hudlag

Smerter i arme, skuldre, hofter, knæ eller andre led, hævede led, stivhed, muskelsvaghed,

ledbetændelse, kroniske generelle smerter (fibromyalgi)

Hyppig vandladning også om natten, unormal nyrefunktion, herunder nyrebetændelse,

urinvejsinfektion, sukker i urinen

Nedsat seksuallyst, impotens

Hævelse af ansigtet, lokaliseret hævelse (ødem), feber.

Sjælden: (kan forekomme hos op ti 1 ud af 1000 patienter)

Hepatitis (betændelse i leveren), unormale leverfunktionsprøver

Alvorlige allergiske (anafylaktiske) reaktioner

Ikke kendt: (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)

Muskelnedbrydning

Influenzalignende symptomer

Uforklarlige muskelsmerter med mørk (the-farvet) urin (rhabdomyolyse)

Lave niveauer af natrium i blodet (hyponatriæmi)

Generel utilpashed (utilpashed)

Smagsforstyrrelser (dysgeusi)

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller

med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Losarstad Comp efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Losarstad Comp indeholder:

De aktive indholdsstoffer er: losartankalium og hydrochlorthiazid.

Losarstad Comp 50 mg/12,5 mg indeholder 50 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid,

som er de aktive ingredienser.

Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg indeholder 100 mg losartankalium og 12,5 mg hydrochlorthiazid,

som er de aktive ingredienser.

Losarstad Comp 100 mg/25 mg indeholder 100 mg losartankalium og 25 mg hydrochlorthiazid,

som er de aktive ingredienser.

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose,

prægelatineret majsstivelse, vandfri silica kolloid og magnesiumstearat.

Indholdsstofferne i filmovertrækket på tabletten er hypromellose, macrogol 400 og titaniumdioxid

E171.

Udseende og pakningsstørrelser

Losarstad Comp 50 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter er hvide, runde tabletter.

Losarstad Comp er tilgængelige i plastic/aluminium blister.

Pakningsstørrelser er 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 112, 126, 154 eller 196 filmovertrukne tabletter.

Losarstad Comp 100 mg/25 mg filmovertrukne tabletter er hvide, aflange tabletter med delekærv.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Losarstad Comp er tilgængelige i plastik/aluminium blister.

Pakningsstørrelser er 10, 28, 30, 56, 60, 98 eller 112 filmovertrukne tabletter.

Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter er hvide, ovale, hvælvede tabletter.

Losarstad Comp er tilgængelige i plastik/aluminium blister.

Pakningsstørrelser er 28, 30, 56, 98, 100, 126, 154, 182 og 196 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Losartan Plus EG 50 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten

Losartan Plus EG 100 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten

Losartan Plus EG 100 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Bulgarien:

TORES

Tjekkiet:

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg potahované tablety

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/12,5 mg potahované tablety

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg potahované tablety

Danmark:

Losarstad Comp

Finland:

Losarstad Comp 50 mg/12.5mg tabletti, kalvipäällysteinen

Losarstad Comp 100 mg/12.5 mg 5mg tabletti, kalvipäällysteinen

Losarstad Comp 100 mg/25 mg 5mg tabletti, kalvipäällysteinen

Tyskland:

Losartan/HCT STADA 50 mg/12,5 mg Filmtabletten

Losartan/HCT STADA 100 mg/12,5 mg Filmtabletten

Losartan/HCT STADA 100 mg/25 mg Filmtabletten

Ungarn:

STADAZAR HCT

Irland:

Cozatan Comp 50 mg/12,5 mg film-coated tablets

Cozatan Comp 100 mg/25 mg film-coated tablets

Italien:

Losartan e Idroclorotiazide EG 50/12,5 mg compresse rivestite con film

Losartan e Idroclorotiazide EG 100/25 mg compresse rivestite con film

Luxemburg: Losartan Plus EG 50 mg/12,5 mg comprimés pelliculés

Losartan Plus EG 100 mg/12,5 mg comprimés pelliculés

Losartan Plus Forte EG 100 mg/25 mg comprimés pelliculés

Norge:

Losarstad Comp 100/25 mg tabletter, filmdrasjerte

Polen:

STADAZAR HCT

Slovakiet:

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg filmom obalené tablety

Sverige:

Losarstad Comp filmdragerade tabletter

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2016.