Loratadin "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Loratadin "Teva" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Loratadin "Teva" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31653
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Loratadin ratiopharm, 10 mg tabletter

Læs hele denne information godt igennem før De begynder at anvende medicinen

Denne medicin kan fås uden recept. For at opnå den bedste virkning, skal De altid følge vejledningerne i

denne information.

Gem informationen, De får måske brug for at læse den igen.

Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.

Hvis De ikke har fået det bedre inden få dage, eller hvis De har fået det værre, skal De kontakte lægen.

Denne indlægsseddel fortæller:

Virkning og anvendelse.

Vigtig information som bør læses før De anvender Loratadin ratiopharm.

Sådan skal De tage Loratadin ratiopharm.

Bivirkninger.

Opbevaring.

Yderligere information.

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter indeholder:

Det aktive stof er 10 mg loratadin.

De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse og

magnesiumstearat.

Markedsføres i Danmark af

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Repræsentant i Danmark:

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm

Tel.: 45 46 06 60

Virkning og anvendelse

Lægemiddelgruppe

Loratadin ratiopharm er et antihistamin til behandling af allergiske sygdomme. Loratadin ratiopharm virker ved

at hæmme virkningen af histamin, som medvirker ved udvikling af den allergiske reaktion.

Hvad anvendes Loratadin ratiopharm til

Loratadin ratiopharm anvendes til behandling af allergiske sygdomme, især nældefeber, høfeber og allergisk rinit

(næsekatar).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Vigtig information som De skal læse, før De anvender Loratadin ratiopharm

Anvend ikke Loratadin ratiopharm, hvis De

er overfølsom (allergisk) over for Loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Loratadin ratiopharm.

Særlige forholdsregler:

Deres læge bør vide, hvis De

har nedsat leverfunktion. Dosis skal nedsættes.

skal gennemgå en hudpriktest. Behandlingen med Loratadin ratiopharm bør afbrydes 48 timer inden, for

at resultaterne ikke påvirkes.

Brug af Loratadin ratiopharm sammen med mad og drikkevarer

Tabletterne indtages bedst med væske (f.eks. ½ glas vand). De kan tage Loratadin ratiopharm sammen med mad

og drikke. Samtidig indtagelse af mad kan forsinke optagelsen af loratadin, men har ingen betydning for

effekten af lægemidlet.

Vigtige oplysninger om indholdsstofferne i Loratadin ratiopharm:

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

Graviditet & Amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke anvende Loratadin ratiopharm under graviditet, eftersom sikkerheden ikke er tilstrækkelig belyst.

Amning

Hvis De ammer, må De ikke bruge Loratadin ratiopharm, det bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Loratadin ratiopharm kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin:

Behandlingens virkning og sikkerhed kan blive påvirket, hvis dette lægemiddel indtages samtidig med visse

andre lægemidler. Ligeledes kan andre lægemidler blive påvirket, hvis de tages samtidig med Loratadin

ratiopharm. De bør derfor oplyse det til Deres læge eller apotek, hvis De tager eller for nylig har taget andre

lægemidler, også hvis der er tale om håndkøbsmedicin og naturmedicin. Ligeledes bør De oplyse det til Deres

læge, hvis De får ordineret anden medicin under behandling med Loratadin ratiopharm.

Sådan skal De tage Loratadin ratiopharm

Dosering

Normal dosis for voksne og børn over 12 år, samt børn i alderen 2-12 år med en kropsvægt over 30 kg: 1 tablet

en gang daglig.

Til børn på 2-12 år med en kropsvægt på 30 kg eller mindre: ½ tablet en gang daglig.

Sikkerheden og effekten hos børn under 2 år er ikke bestemt. Loratadin ratiopharm bør derfor ikke gives til børn

under 2 år uden lægens anvisning.

Har De taget for meget Loratadin ratiopharm:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Loratadin ratiopharm, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis De glemmer at tage Loratadin ratiopharm:

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

Bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan Loratadin ratiopharm give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiska reaktioner), unormal leverfunktion, hurtig hjerterytme,

hjertebanken, mave- og tarmbetændelse og udslæt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 100 og mindre end 1 ud af 10 patienter)

Hovedpine, nervøsitet, træthed, søvnløshed.

Ikke almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 1000 og mindre end 1 ud af 100 patienter)

Øget appetit.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Hårtab, svimmelhed, kvalme, mundtørhed.

Fortæl lægen eller apoteket, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive

indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve

behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og

vejledning under bivirkninger på lægemiddelstyrelsens netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret maj/2004

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Wal-Mart Stores, Inc.]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Wal-Mart Stores, Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Amerisource Bergen]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Amerisource Bergen]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Ahold U.S.A., Inc,]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Ahold U.S.A., Inc,]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [WALGREEN CO.]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [WALGREEN CO.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Aurohealth LLC]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

LORATADINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

LORATADINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [CVS Pharmacy]

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [CVS Pharmacy]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

Singulair vs. Claritin

Singulair vs. Claritin

Singulair (montelukast) and Claritin (loratadine) are used to treat allergy symptoms. Singulair is also used to treat asthma and to prevent exercise-induced narrowing of the airways.

US - RxList

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Claritin vs. Claritin D

Claritin vs. Claritin D

Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms. Claritin blocks the action of histamine, a substance in the body that initiates allergic symptoms like itching, sneezing, runny nose, and allergic skin rashes.

US - RxList

13-2-2018

Benadryl vs. Claritin

Benadryl vs. Claritin

Benadryl (diphenhydramine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms, such as itching, hives, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis) and other allergies, such as allergies to molds and dust mites. Benadryl is also used to treat insomnia, motion sickness, and mild cases of Parkinsonism. A main difference between Benadryl and Claritin is that Claritin tends to cause less drowsiness and sedation than Benadryl.

US - RxList

5-2-2018

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed