Loratadin "HEXAL"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Loratadin "HEXAL" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Loratadin "HEXAL" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31062
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Loratadin Hexal 10 mg

tabletter

loratadin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Hexal

Sådan skal du tage Loratadin Hexal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Anvendelse

Loratadin Hexal tabletter indeholder det aktive stof loratadin, som tilhører en gruppe produkter kendt

som “antihistaminer”.

Virkning

Loratadin Hexal er medvirkende til at reducere allergiske symptomer ved at forhindre virkningen af

”histamin”, som produceres i kroppen, når der er noget, du er allergisk overfor.

Hvornår Loratadin Hexal skal tages

Loratadin Hexal lindrer symptomer, som er forbundet med

allergisk rhinit

, (for eksempel høfeber),

såsom nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne hos voksne og børn over 2 år,

som vejer mere end 30 kg.

Loratadin Hexal kan også lindre symptomer på

nældefeber

(kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Virkningen af Loratadin Hexal holder en hel dag og er medvirkende til, at du kan opretholde de

daglige aktiviteter samt få din nattesøvn.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Loratadin Hexal

Tag ikke Loratadin Hexal

hvis du er

allergisk

over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Loratadin Hexal, hvis du:

har alvorlige leversygdom.

Se vejledningen om dosering i afsnit 3 under “Patienter med alvorlige leversygdomme”.

skal have foretaget en priktest.

Tag ikke Loratadin hexal i 48 timer før, du skal have foretaget denne test. Dette skyldes, at det

kan påvirke testresultatet.

Børn

Giv ikke Loratadin Hexal til børn under 2 år eller til børn i alderen 2 til 12 år, hvis de vejer under 30

kg. Der er andre formuleringer, der er mere egnede til børn i alderen 2 til12 år, som vejer under 30 kg.

Brug af anden medicin sammen med Loratadin Hexal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der er ingen kendte interaktioner mellem Loratadin Hexal og anden medicin.

Brug af Loratadin Hexal sammen med mad, drikke og alkohol

Loratadin Hexal kan tages til maden eller mellem måltider. Effekten af alkoholiske drikke forstærkes

ikke, når du tager Loratadin Hexal.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid, eller du ammer et spædbarn,

anbefales

det ikke at bruge Loratadin Hexal.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ved den anbefalede dosering forventes Loratadin Hexal ikke at gøre dig døsig eller mindre

opmærksom. I meget sjældne tilfælde oplever nogle mennesker dog døsighed, som kan have

indflydelse på deres evne til at køre eller anvende maskiner.

Loratadin Hexal indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Loratadin Hexal

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter denne anvisning eller efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år

1 tablet 1 gang dagligt.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter over 65 år eller patienter med nedsat nyrefunktion.

Børn i alderen 2-12 år

Hvis barnet vejer over 30 kg: 1 tablet 1 gang dagligt.

Patienter med alvorlige leversygdomme

Voksne og børn, der vejer over 30 kg: 1 tablet 1 gang hver anden dag.

Administration

Tabletten kan tages uafhængigt af måltider. Synk tabletten med et glas vand.

Behandlingsvarighed

Tag Loratidin Hexal så længe du har symptomer, eller efter aftale med din læge.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

Hvis du har taget for meget Loratadin Hexal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Loratadin Hexal, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har taget for mange Loratadin Hexal kan du opleve døsighed, hjertebanken og hovedpine.

Hvis du har glemt at tage Loratadin Hexal

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det og tag de næste tabletter

som du plejer. Hvis du snart skal tage næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt

dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kan forekomme med følgende hyppighed:

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

hovedpine

nervøsitet

ekstrem træthed eller døsighed

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

søvnløshet

øget appetit

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

svære allergiske reaktioner som påvirker hele kroppen

svimmelhed.

hurtig hjerterytme

følelse af hurtig hjerterytme

kvalme

mundtørhed

mavekatar

leverfunktionsforstyrrelser

hududslæt

hårtab

træthed

kramper

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske/sundhedspersonale eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Du kan opbevare dette lægemiddel ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Loratadin Hexal indeholder

Aktivt stof: loratadin

Hver tablet indeholder 10 mg loratadin.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, magnesiumstearat, majsstivelse, kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningstørrelser

Loratadin Hexal er hvide, ovale tabletter med delekærv og kode “LT10” på den ene side.

Loratadin Hexal pakkes i blisterpakninger (PVC/Al), som ligger i en kartonæske.

Pakningsstørrelser:

7, 10, 20, 21, 30 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

eller

LEK S.A., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, Polen

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 30. september 2015

20-4-2018

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

LORATADINE Tablet [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Wal-Mart Stores, Inc.]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Wal-Mart Stores, Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Amerisource Bergen]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Amerisource Bergen]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Ahold U.S.A., Inc,]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Ahold U.S.A., Inc,]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [WALGREEN CO.]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [WALGREEN CO.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Aurohealth LLC]

LORATADINE ODT (Loratadine) Tablet, Orally Disintegrating [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

LORATADINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

LORATADINE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [CVS Pharmacy]

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [CVS Pharmacy]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

Singulair vs. Claritin

Singulair vs. Claritin

Singulair (montelukast) and Claritin (loratadine) are used to treat allergy symptoms. Singulair is also used to treat asthma and to prevent exercise-induced narrowing of the airways.

US - RxList

23-2-2018

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

LORATADINE Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

COUNTERACT ALLERGY (Loratadine) Tablet [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

CALMICID AC ACID REDUCER (Loratadine) Tablet, Film Coated [Melaleuca, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Claritin vs. Claritin D

Claritin vs. Claritin D

Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms. Claritin blocks the action of histamine, a substance in the body that initiates allergic symptoms like itching, sneezing, runny nose, and allergic skin rashes.

US - RxList

13-2-2018

Benadryl vs. Claritin

Benadryl vs. Claritin

Benadryl (diphenhydramine) and Claritin (loratadine) are antihistamines used to treat allergy symptoms, such as itching, hives, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis) and other allergies, such as allergies to molds and dust mites. Benadryl is also used to treat insomnia, motion sickness, and mild cases of Parkinsonism. A main difference between Benadryl and Claritin is that Claritin tends to cause less drowsiness and sedation than Benadryl.

US - RxList

5-2-2018

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

CHILDRENS ALLERGY SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

TOPCARE ALLERGY RELIEF 24 HOUR (Loratadine) Tablet [Topco Associates LLC]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

LORATADINE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LORATADINE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

CORE VALUES ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Harmon Stores Inc.]

CORE VALUES ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Harmon Stores Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LORATADINE Tablet [Major Pharmaceuticals]

LORATADINE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LORATADINE Tablet [Northstar RxLLC]

LORATADINE Tablet [Northstar RxLLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

LORATADINE Tablet [Premier Value]

LORATADINE Tablet [Premier Value]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [LIDL US, LLC]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [LIDL US, LLC]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [OHM LABORATORIES INC.]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [OHM LABORATORIES INC.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

LORATADINE Solution [Cardinal Health]

LORATADINE Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

LORATADINE Tablet [A-S Medication Solutions]

LORATADINE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Marc Glassman, Inc.]

ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Marc Glassman, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Kroger Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Kroger Company]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALLERGY (Loratadine) Tablet [Selder, S.A. De C.V.]

ALLERGY (Loratadine) Tablet [Selder, S.A. De C.V.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

LORATADINE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

LORATADINE Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Valu Merchandisers Company]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Valu Merchandisers Company]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [AmerisourceBergen]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [AmerisourceBergen]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CLARITIN (Loratadine) Tablet [Navajo Manufacturing Company]

CLARITIN (Loratadine) Tablet [Navajo Manufacturing Company]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Rite Aid Corporation]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Cetirizine vs. Loratadine

Cetirizine vs. Loratadine

Title: Cetirizine vs. LoratadineCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

CHILDRENS WALITIN (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

CHILDRENS WALITIN (Loratadine) Solution [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

LEADER ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Cardinal Health]

LEADER ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

LORATADINE Solution [A-S Medication Solutions]

LORATADINE Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

LORATADINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LORATADINE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [CVS Pharmacy]

CHILDRENS LORATADINE SUGAR FREE (Loratadine) Solution [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec vs. Claritin D

Zyrtec (cetirizine hydrochloride) and Claritin D (loratadine and pseudoephedrine) are antihistamines that treat symptoms such as itching, runny nose, watery eyes, and sneezing from hay fever (allergic rhinitis), allergic skin rashes, and other allergies, such as allergies to molds and dust mites.

US - RxList

28-11-2017

LORATADINE Tablet [Apotex Corp.]

LORATADINE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

FAMILY WELLNESS ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Family Dollar Services Inc]

FAMILY WELLNESS ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Family Dollar Services Inc]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

EXCHANGE SELECT ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Army Air Force Exchange Service]

EXCHANGE SELECT ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Army Air Force Exchange Service]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

CHILDRENS ALLERGY DYE FREE (Loratadine) Liquid [TARGET Corporation]

CHILDRENS ALLERGY DYE FREE (Loratadine) Liquid [TARGET Corporation]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

SOUND BODY ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Big Lots Stores, Inc.]

SOUND BODY ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Big Lots Stores, Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

ALLERGY (Loratadine) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALLERGY (Loratadine) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

LORATADINE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

LORATADINE Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CHILDRENS LORATADINE (Loratadine) Solution [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

LORATADINE ALLERGY RELIEF (Loratadine) Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed