Lopid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lopid 300 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lopid 300 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11458
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lopid

300 mg hårde kapsler

gemfibrozil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lopid til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lopid

Sådan skal du tage Lopid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lopid indeholder det aktive stof gemfibrozil, der tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes fibrater.

Denne type medicin bruges til at sænke indholdet af fedtstoffer for eksempel triglycerider i blodet.

Lopid bruges som supplement til fedtfattig kost og anden ikke-medicinsk behandling som motion og

vægttab til at sænke indholdet af fedtstoffer i blodet. Lopid kan bruges til at nedsætte forekomsten af

hjerteproblemer hos mænd, som er i højrisikogruppe, og som har forøget indhold af ”dårligt

kolesterol” i blodet, når anden medicin (statiner) ikke er tilstrækkelig.

Lopid kan også bruges til personer, hvor det ikke er muligt at ordinere anden medicin til at sænke

kolesterolniveauet i blodet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lopid

Tag ikke Lopid

hvis du er allergisk over for gemfibrozil eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du har en leversygdom.

hvis du har en alvorlig nyresygdom.

hvis du har eller tidligere har haft galdesten, lidelser i galdevejene eller galdeblæren (sygdomme i

galdeblæren).

hvis du tidligere har haft overfølsomhed over for lys eller lysfølsomhed (allergisk reaktion udløst

af sollys) under behandling med fibrater.

hvis du samtidig tager medicin med navnet repaglinid (medicin til at nedsætte blodsukkeret hos

patienter med diabetes) eller simvastatin (kolesterolsænkende medicin) eller dasabuvir (et

lægemiddel til at behandle hepatitis C).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lopid, og fortæl det til lægen, hvis du:

har en øget risiko for muskelnedbrydning (rhabdomyolyse). Risikofaktorer inkluderer: Nedsat

nyrefunktion, nedsat funktion af skjoldbruskkirtel, hvis du er over 70 år, har et stort

alkoholforbrug, tidligere har haft muskelsmerter eller muskelsvaghed (muskeltoksicitet) i

forbindelse med anden medicin til at sænke fedtstoffer eller kolesterol i blodet (fibrater og

statiner), hvis du eller andre i din nærmeste biologiske familie har eller har haft muskelproblemer,

hvis du tager Lopid sammen med anden medicin til at sænke kolesterol i blodet (statiner).

har mild til moderat nedsat nyrefunktion.

har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.

har diabetes.

Brug af anden medicin sammen med Lopid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig, dette gælder:

visse typer medicin mod diabetes især rosigliazon eller repaglinid (til at nedsætte blodsukkeret hos

patienter med diabetes) (for repaglinid se ”

Tag ikke Lopid”)

dabrafenib til behandling af modermærkekræft

loperamid til behandling af diarré

montelukast til behandling af astma

pioglitazon til behandling af diabetes

warfarin, acenocoumarol og phenprocoumon (blodfortyndende medicin)

anden medicin til at sænke det dårlige kolesterol og fedtstoffer og øge det gode kolesterol som

f.eks. atorvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin og simvastatin (for simvastatin se ”Tag

ikke Lopid”)

dasabuvir, et lægemiddel der bruges til at behandle hepatitis C (se ”Tag ikke Lopid” herover)

medicin (colestipol granulater) til at behandle højt fedtindhold i blodet (kolesterol)

bexaroten medicin til at behandle hudkræft.

colchicin til behandling af gigt

paclitaxel til behandling af kræft

enzalutamid til behandling af prostatakræft.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Amning

Hvis du ammer, bør du ikke tage Lopid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lopid

kan i sjældne tilfælde give bivirkninger i form af svimmelhed eller synsforstyrrelser. Hvis du

oplever disse bivirkninger, må du ikke køre i bil eller betjene maskiner. Du må ikke køre i bil eller

betjene maskiner, hvis du er dårlig.

3. Sådan skal du tage Lopid

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Indholdet af fedtstoffer i dit blod vil blive undersøgt og regelmæssigt vurderet før og under

behandlingen med Lopid. Hvis du har diabetes eller har problemer med skjoldbruskkirtlen vil din læge

behandle disse tilstande inden du starter behandling. Din læge vil give dig råd om diæt, motion,

rygeophør, alkoholophør, og vægttab, hvis det er nødvendigt.

Lopid skal tages gennem munden. Det anbefales at kapslerne synkes med et glas vand.

Brug af Lopid sammen med mad og drikke

Lopid bør tages ½ time før et måltid (se afsnit 3 ”Sådan skal du tage Lopid”).

Voksne og ældre

Den sædvanlige startdosis er 900–1200 mg dagligt. Lægen vil fastlægge dosis. Følg altid lægens

anbefaling og vejledning på etiketten.

Dosis på 1200 mg skal tages som 2 kapsler på 300 mg ½ time før morgenmaden, og 2 kapsler på 300

mg ½ time før aftensmaden.

Dosis på 900 mg, dvs. 3 kapsler, tages som enkeltdosis ½ time før aftensmaden.

Voksne med mild til moderat nedsat nyrefunktion:

Lægen vil vurdere din tilstand før og under behandling med Lopid. Din behandling vil starte med en

dosis på 900 mg dagligt og kan øges op til 1200 mg dagligt afhængigt af din reaktion. Lopid bør ikke

anvendes til patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion.

Brug til børn

Lopid anbefales ikke til børn.

Hvis du har taget for mange Lopid kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag altid emballagen med, også

selvom den er tom.

Tegn på overdosering kan være mavekramper, diarré, led- og muskelsmerter, kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Lopid

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du ikke blive bekymret. Spring den pågældende dosis over og

fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Lopid

Du må kun stoppe behandlingen med Lopid efter aftale med lægen. Det anbefales at du følger lægens

anvisning, mens du tager Lopid for at få mest muligt ud af behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Selvom alvorlige reaktioner kan opstå, skal du straks kontakte lægen, hvis du får følgende

bivirkninger efter du har taget Lopid:

Sjældne bivirkninger (det kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Allergisk reaktion. Hvis der er hævelse af ansigt, tunge, hals kan det give vejrtrækningsproblemer

(angioødem)

Afskalning og vabler på hud, mund, øjne og kønsorganer

Hududslæt over hele kroppen

Muskelsvaghed eller svaghed og brunfarvet urin, feber, hurtig puls, kvalme eller opkastning.

Andre bivirkninger inkluderer

Meget almindelige bivirkninger (det kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Fordøjelsesbesvær.

Almindelige bivirkninger (det kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Følelse af at dreje rundt eller svaje (svimmelhed)

Eksem, udslæt (især et kløende og opsvulmet udslæt)

Hovedpine

Mavepine

Diarré

Kvalme

Opkastning

Forstoppelse

Luft i maven

Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (det kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Uregelmæssig puls.

Sjældne bivirkninger (det kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Forandringer i de hvide blodlegemer (leukopeni, eosinofili), knoglemarvssygdom

Nedsat antal blodplader (thrombocytopeni)

Nervebetændelse (perifer neuropati)

Usædvanlige blå mærker eller blødning pga. forandringer i blodet (thrombocytopeni)

Alvorlig anæmi

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Betændelse i bugspytkirtlen

Synsforstyrrelser

Gulsot (gulfarvning af huden), påvirkning af leverfunktionen

Leverbetændelse (hepatitis)

Galdesten (cholelithiase), galdeblærebetændelse (cholecystitis)

Blindtarmsbetændelse

Depression

Svimmelhed

Søvnighed

Smerter i leddene og smerter i arme og ben

Betændelse i huden eller betændt hud som løsner sig eller falder af

Muskelbetændelse (myositis)

betændelse i ledkapslens hinde (synovitis)

Vedvarende mangel på energi

Impotens

Nedsat sexlyst

Hårtab

Øget følsomhed af huden for lys (kan give misfarvning af huden eller kløe)

Røde, kløende områder på huden

Kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 25°C. Opbevar Lopid i original yderpakning, da det er følsomt for

fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lopid 300 mg hårde kapsler indeholder:

Aktivt stof: gemfibrozil. 1 kapsel indeholder 300 mg gemfibrozil.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80 (E433); kolloid silica; majsstivelse.

Kapselskallen indeholder gelatine; titandioxid (E171); erytrosin (E127); indigocarmin (E132).

Sort trykkeblæk indeholder shellac og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Lopid kapsler, er rødbrune/hvide hårde gelatinekapsler mærket LOPID 300.

Lopid 300 mg hårde kapsler findes i blisterpakninger med 20, 60, 100 og 112 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,

Tyskland.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Lopid: Danmark, Finland, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Portugal, Spanien,

Storbritannien og Sverige.

Gevilon: Tyskland, Østrig.

Lipur: Frankrig.

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2018

23-10-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 29 August 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cases of acquired haemophilia following treatment with clopidogrel (Plavix® etc.)

Danish Medicines Agency

19-6-2018

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Sanofi-Aventis groupe)

Iscover (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3888 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Sanofi Clir SNC)

Plavix (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3470 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2776 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/975/T/60

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/1993 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/1993 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/1993 (Active substance: Gemfibrozil) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1882 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/218/17

Europe -DG Health and Food Safety