Loperamid "Bluefish"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Loperamid "Bluefish" 2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Loperamid "Bluefish" 2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35536
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN

Loperamid Bluefish 2 mg tabletter

Loperamidhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de

anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 2 dage.

Du kan altid finde den nyeste indlægsseddel på hjemmesiden: www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Loperamid Bluefish

Sådan skal du tage Loperamid Bluefish

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Loperamid Bluefish tabletter er et stoppende middel mod diaré.

Loperamid Bluefish virker stoppende ved at hæmme tarmens bevægelser og øge

optagelsen af vand fra tarmen, så afføringen bliver fastere og ikke så hyppig.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Loperamid Bluefish for noget andet, skal du altid

følge lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Loperamid Bluefish

Brug ikke Loperamid Bluefish

hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Loperamid Bluefish (angivet i afsnit 6)

til børn under 2 år.

som førstevalgsbehandling ved akut diaré forbundet med høj feber eller blod i

afføringen.

som førstevalgsbehandling, hvis du har kraftig diaré efter at have taget antibiotika.

som førstevalgsbehandling, hvis du har betændelse i tynd- og tyktarm, der skyldes

bakterier så som salmonella, shigella og campylobakter.

som førstevalgsbehandling, hvis du har akut diaré med slim og blødning fra endetarmen

pga. tyktarmsbetændelse.

hvis du er forstoppet, eller hvis din mave føles oppustet. Behandlingen med Loperamid

Bluefish skal stoppes øjeblikkeligt, hvis du får forstoppelse, tarmslyng eller din mave

bliver udspilet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Loperamid Bluefish

hvis du har kronisk betændelse i tarmen.

hvis du har en leversygdom. Nogle af bivirkningerne kan blive mere generende.

hvis du har aids. Du skal stoppe behandlingen omgående og kontakte din læge, hvis din

mave bliver udspilet.

Særlige forholdsregler

Loperamid Bluefish behandler kun symptomerne på diaré. I nogle tilfælde kan det være

nødvendigt at behandle årsagen til diaré. Kontakt din læge, hvis symptomerne bliver ved

eller bliver værre. Når du har kraftig diaré, mister du mere væske, sukker og salte end

normalt. Du skal erstatte den tabte væske ved at drikke mere end sædvanligt. Du kan købe en

særlig sukker-salt blanding på apoteket.

Hvis behandlingen med Loperamid Bluefish ikke har hjulpet på akut diaré inden for 48

timer, skal du standse behandlingen og kontakte lægen.

Hvis din mave bliver oppustet eller du får forstoppelse, skal du standse behandlingen og tale

med lægen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin sammen med Loperamid Bluefish

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

hiv og aids (ritonavir)

Uregelmæssig hjerterytme (quinidin)

Svamp (ketoconazol, itraconazol)

Forhøjet indhold af fedt i blodet (gemfi brozil)

Ufrivillig natlig vandladning (desmopressin)

Brug af Loperamid Bluefish sammen med mad og drikke

Du kan tage Loperamid Bluefish i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Loperamid Bluefish efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Loperamid Bluefish, da Loperamid Bluefish går over i

modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Træthed, svimmelhed og døsighed kan forekomme, når man har diaré og tager Loperamid

Bluefish. Hvis du bliver påvirket, skal du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Loperamid Bluefish indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Loperamid Bluefish

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal tage Loperamid Bluefish tabletter med væske.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Startdosis er 2 tabletter (4 mg). Hold 1 times pause, og tag derefter 1 tablet (2 mg) efter hver

tynd afføring. Der må højst tages 8 tabletter (16 mg) i døgnet. Behandlingen må ikke

fortsættes udover 48 timer uden aftale med lægen.

Brug til børn og unge

Børn over 12 år:

Startdosis er 1 tablet (2 mg). Hold 1 times pause, og tag derefter 1 tablet (2 mg) efter hver

tynd afføring. Der må højst tages 4 tabletter (8 mg) i døgnet. Behandlingen må ikke fortsættes

udover 48 timer uden aftale med lægen.

Loperamid Bluefish må ikke anvendes til børn under 12 år.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Loperamid Bluefish tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Loperamid Bluefish

tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har taget for mange Loperamid Bluefish tabletter, kan du få et eller flere af følgende

symptomer:

Sløvhed, besvær med at koordinere bevægelserne, søvnighed, små pupiller,

muskelspændinger, svækket vejrtrækning, besvær med at lade vandet samt voldsomme anfald

af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring pga. tarmslyng.

Børn kan være mere følsomme for nogle af disse påvirkninger.

Hvis du har glemt at tage Loperamid Bluefish

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis

tabletter. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer)

pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion eller shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og

omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Smerter, forstoppelse, opkastninger og almen utilpashed pga. tyktarmslidelse med

alvorlig tarmslyng. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme anfald af smerter i maven, opkastninger, stop for luftafgang og afføring

pga. tarmslyng. Kontakt læge eller skadestue.

Kvalme, opkastninger og mavesmerter pga. tarmslyng. Kontakt læge eller

skadestue.

Bevidstløshed. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter):

Forstoppelse, kvalme, luftafgang fra tarmen.

Hovedpine, svimmelhed

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Døsighed.

Mundtørhed, mavesmerter, ubehag i maven, opkastning, sure opstød / halsbrand.

Udslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er

hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Smerter i tungen

Udspilning af maven.

Træthed, nedsat bevidsthed

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Nældefeber, kløe, overfølsomhed, blæredannelse i huden.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Sløvhed, øget muskelspænding, koordinationsforstyrrelser.

Små pupiller, unormalt stor tyktarm.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Loperamid Bluefish indeholder:

Aktivt stof: loperamidhydrochlorid 2 mg.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, stivelse, povidon, magnesiumstearat,

talcum, kolloid silicium dioxid, natriumstivelsesglycolat og farvestofferne E104 og

E133.

Pakningsstørrelser:

Loperamid Bluefish fås i blisterpakning (PVC/PVDC) med 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18,

20, 21, 28, 29, 30, 40, 56, 60 og 100 tabletter, og i unit-dosis blisterpakning (PVC/PVDC)

med 16, 40 og 100 tabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

SE-113 30 Stockholm

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 3. april 2017

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

ONDANSETRON HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

MEMANTINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

MEMANTINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed