Lomir Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lomir Retard 5 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lomir Retard 5 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 34610
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lomir

®

Retard 5 mg depotkapsler, hårde

Isradipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil

vide.

Lægen har ordineret Lomir

Retard til dig personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver

værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lomir

Retard

3. Sådan skal du tage Lomir

Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lomir

Retard tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes

calciumkanal-blokkere. Lomir

Retard virker ved at ved

at udvide blodkarrene, således at blodtrykket falder.

Lomir

Retard anvendes til behandling af forhøjet

blodtryk.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE LOMIR

®

RETARD

Tag ikke Lomir

®

Retard

hvis du er overfølsom (allergisk) over for isradipin eller

et af de øvrige indholdsstoffer.

hvis du er overfølsom (allergisk) over for medicin af

samme type som Lomir

Retard (dihydropyridin).

hvis du har alvorligt blodtryksfald (kardiogent shock)

pga. en hjertelidelse som f.eks. skyldes blodprop i

hjertet eller rytmeforstyrrelser i hjertet.

hvis du lider af gentagne anfald af hjertekramper

(ustabil angina pectoris).

hvis du for nyligt (inden for 1 måned) har haft en

blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).

Vær ekstra forsigtig med at tage Lomir

®

Retard

hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion.

hvis du har kronisk hjertesvigt.

hvis du er ældre.

hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen (syg

sinusknude), og du ikke har pacemaker.

hvis du har forsnævring af hjertets kranspulsårer.

Hvis du har dårligt hjerte, og får Lomir

Retard, kan du få

hjertekrampe (angina pectoris). Hvis du har angina

pectoris, kan du få flere eller hyppigere anfald, hvis du

øger dosis for hurtigt i begyndelsen af behandlingen eller

hvis du pludseligt stopper med behandlingen.

Kontakt lægen hvis du får en allergisk reaktion, f.eks.

udslæt, når du tager medicinen.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud. Dette er især vigtigt, hvis du

er i behandling med følgende:

Antibiotikum (rifampicin).

Medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital,

phenytoin).

Medicin mod for meget mavesyre og mavesår

(cimetidin).

Antibiotika (erythromycin, clarithromycin,

troleandomycin).

Medicin mod HIV (ritonavir, indinavir, nelfinavir,

delavirdin).

Medicin mod svamp (ketoconazol, itraconazol,

voriconazol).

Anden medicin mod forhøjet blodtryk.

Medicin med muskelafslappende effekt (baclofen).

Brug af Lomir

®

Retard sammen med mad og drikke

Du skal tage Lomir

Retard i forbindelse med et måltid.

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, mens du er i

behandling med Lomir

Retard, da grapefrugtjuice kan

ændre virkningen af Lomir

Retard.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen

form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Lomir

Retard efter

aftale med lægen.

Amning

Erfaringer med brug af Lomir

Retard hos ammende er

begrænsede. Du bør derfor ikke tage Lomir

Retard, hvis

du ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lomir

Retard kan give bivirkninger, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LOMIR

®

RETARD

Tag altid Lomir

Retard nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Depotkapslerne fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine

depotkapsler til alle anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Den anbefalede dosis er 1 depotkapsel på 5 mg 1 gang

daglig.

Du skal synke depotkapslerne hele med et glas vand, i

forbindelse med et måltid.

Ældre

Den anbefalede dosis er 1 depotkapsel på 2,5 mg 1

gang daglig.

Børn

Brug af Lomir

Retard til børn anbefales ikke, da

erfaringerne med brug af Lomir

Retard.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Den anbefalede dosis er 1 depotkapsel på 2,5 mg 1

gang daglig.

Hvis du har taget for mange Lomir

®

Retard

depotkapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget flere depotkapsler, end der står her, eller flere end

lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er udtalt lavt blodtryk, evt.

med svimmelhed og besvimelse.

Hvis du har glemt at tage Lomir

®

Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du

kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig

dobbeltdosis.

Hvis du holder op med at tage Lomir

®

Retard

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter

aftale med læge.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i

tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Lomir

Retard kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge

eller skadestue.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals

eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste,

trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga.

Lomir

Retard 7. udgave

Senest revideret januar 2012

dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals

og åndenød pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Enkelte tilfælde af leverbetændelse, gulsot. Kontakt

læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Hyppighed ikke kendt:

- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig

opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

- Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga.

blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere

end 1 ud af 10 patienter.

Hovedpine.

Rødmen, hævede fødder, ankler og hænder.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter.

Svimmelhed.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Hjertebanken.

Åndenød. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

Mavesmerter.

Udslæt.

Forøget urinmængde.

Træthed, utilpashed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Vægtøgning.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt.

Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller

blive alvorlig. Tal med lægen.

Appetitmangel.

Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en

alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Angst, nervøsitet.

Nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende

fornemmelser eller følelsesløshed i huden, døsighed.

Synsforstyrrelser, sløret syn.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du

kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hoste.

Opkastning, kvalme, hævet tandkød.

Allergiske hudreaktioner, kløe, svedtendens.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber

og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Enkelte tilfælde af øget følsomhed af huden for lys.

Smerter i leddene, rygsmerter, muskelkramper,

smerter i arme og ben.

Impotens, enkelte tilfælde af udvikling af bryster hos

mænd.

Kraftesløshed og svaghed.

Hyppighed ikke kendt:

- Søvnløshed.

- Mundtørhed, forstoppelse, diarré.

- Sløvhed, brystsmerter.

- Midlertidig iltmangel i hjernen. Kan være eller blive

alvorligt. Kontakt lægen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er

generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til

Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Lomir

Retard ved temperaturer over

30°C.

Tag ikke Lomir

Retard efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lomir

®

Retard 5 mg depotkapsler indeholder:

Aktivt stof: Isradipin 5 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri silica,

magnesiumstearat, cetylpalmitat, mikrokrystallinsk

cellulose, hypromellose, jernoxid (E172), titandioxid

(E171), gelatine, shellac.

Udseende og pakningsstørrelser

Lomir

Retard er en gul gelatinekapsel mærket "LOMIR

SRO 5 mg" og logo.

Lomir

Retard findes i pakninger med 30 og 100

depotkapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Tarp Byvej 81-83, 6715 Esbjerg N.

Lomir

er et registreret varemærke, der tilhører Novartis

Den seneste udgave af indlægssedlen kan ses på www.

indlægsseddel.dk