Locoid Lipid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Locoid Lipid 0,1% creme
 • Dosering:
 • 0,1%
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Locoid Lipid 0,1% creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54973
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at

læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er mere, De vil vide.

• Lægen har ordineret Locoid Lipid

til Dem

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på

www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge

Locoid Lipid

3. Sådan skal De bruge Locoid Lipid

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Locoid Lipid

indeholder hydrocortisonbutyrat.

Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon

(steroid), som hæmmer hævelse og irritation på

huden. De kan bruge Locoid Lipid

behandling af forskellige former for eksem

samt psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE

BEGYNDER AT BRUGE LOCOID LIPID

Brug ikke Locoid Lipid

, hvis De:

• er allergisk over for hydrocortisonbutyrat,

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid

Lipid

(angivet i punkt 6).

• har betændelse i huden som skyldes svampe

eller bakterier, medmindre De samtidig er i

behandling for denne betændelse.

• har betændelse i huden, der skyldes virus

(f.eks. forkølelsessår, skoldkopper).

• har en betændelsesagtig hudsygdom i

ansigtet med rødme, især på næsen,

kinderne og i panden (rosacea).

• har irritation eller betændelse med røde

knopper omkring næse og mund (perioral

dermatit).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende:

• Hvis Deres hudsygdom forværres under

behandlingen med Locoid Lipid

skal De

kontakte lægen. Behandlingen skal måske

ophøre.

• De bør ikke bruge Locoid Lipid

længere tid

end lægen har fortalt Dem. Hvis behandlingen

varer mere end 4-6 uger skal De regelmæssigt

til kontrol hos lægen.

• Langvarig behandling af ansigt, store

hudområder, armhule, lyske og andre

hudområder, hvor hud gnider mod hud samt

hudområder med tynd hud, bør undgås, da

brug af Locoid Lipid

gør huden tynd og

skrøbelig så den let går i stykker.

• Hvis huden bliver mere tør, irriteret, betændt,

rød eller klør og svier, bør De tale med Deres

læge. Der kan være kommet betændelse

eller allergi og behandlingen skal muligvis

stoppe.

• De bør ikke dække det behandlede område

med tætsluttende og lufttæt forbinding eller

plaster, da det øger risikoen for bivirkninger.

Tal evt. med lægen.

• De må kun bruge Locoid Lipid

i ansigtet,

hvis lægen har fortalt Dem det. Undgå at få

Locoid Lipid

i øjnene.

• Hvis De har brugt Locoid Lipid

i lang tid, må

De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da

det kan få Deres hudsygdom til at blusse op

igen. Tal med lægen om langsom nedtrapning

af behandlingen.

Børn

• Længere tids behandling af børn bør undgås,

da børn kan være mere følsomme over for

Locoid Lipid

end voksne.

Brug af anden medicin sammen med

Locoid Lipid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis De bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Der er ikke kendskab til problemer med brug af

Locoid Lipid

sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke

om, at De er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal De spørge Deres læge eller

apotekspersonalet til råds, før De bruger dette

lægemiddel.

Graviditet

De må kun bruge Locoid Lipid

efter lægens

anvisning. Tal med lægen.

Amning

De kan bruge Locoid Lipid

selvom De ammer.

Hvis De smører creme på brystet eller brystvorten,

skal De vaske cremen af, inden De ammer

Deres barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Lipid

påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Locoid Lipid

indeholder cetostearylalkohol

og propylparahydroxybenzoat

• Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt

(f.eks. kontakteksem).

• Propylparahydroxybenzoat kan give allergiske

reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE LOCOID LIPID

Brug altid Locoid Lipid

nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

05/2015

Vask hænder omhyggeligt efter påsmøring,

medmindre De skal behandle hænderne.

Undgå at få Locoid Lipid

i øjnene.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Påsmør et tyndt lag 1-2 gange dagligt.

Brug til børn og unge: Locoid Lipid

må kun

anvendes efter aftale med lægen. Længere tids

behandling af børn bør undgås, da børn kan

være mere følsomme over for Locoid Lipid

voksne.

Hvis De har brugt for meget Locoid Lipid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

De har brugt mere Locoid Lipid

, end der står i

denne information eller mere end lægen har

foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag

pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med

Locoid Lipid

. Dog kan binyrebarkhæmning

forekomme hvis Locoid Lipid

bruges intensivt

under tætsluttende og lufttæt forbinding eller

plaster.

Hvis De har glemt at bruge Locoid Lipid

De må ikke bruge en dobbelt mængde som

erstatning for den glemte påsmøring.

Hvis De holder op med at bruge Locoid Lipid

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

noget, De er i tvivl om. Ændring eller stop med

behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Der kan komme opblussen eller forværring af

Deres hudsygdom, hvis De stopper behandlingen

pludseligt, især hvis De har brugt Locoid Lipid

i lang tid.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Træthed, svækket modstandskraft pga.

nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt

lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

• Ny betændelse på det behandlede område.

Kontakt lægen.

• Tynd hud, der let går i stykker/skær hud.

Kontakt lægen.

• Tydelige små blodkar i huden pga. bristede

blodkar.

• Strækmærker.

• Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/

tynde bløde hår i ansigtet, på krop samt

arme og ben.

• Lyse eller brune pletter på huden (hhv.

mindre eller øget pigment).

• Mindre blødning i hud og slimhinder.

• Rødmen af huden.

• Kontakteksem.

• Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med

rødme, især på hage, næse, kinder og pande

og evt. små knopper eller bumser.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid Lipid

1 mg/g creme

Hydrocortisonbutyrat

113711P001

Locoid

Lipid

registreret

varemærke,

som tilhører Astellas Pharma Europe B.V.

05/2015

• Sløring af betændelse i huden, forværring af

betændelse i huden.

• Forværring af eksem når De stopper

behandlingen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Overfølsomhedsreaktion.

Der er større risiko for, at De får bivirkninger,

hvis De bliver behandlet på store hudområder,

ved langvarig behandling eller hvis De bruger

lufttæt forbinding på det behandlede område.

Indberetning af bivirkninger til

Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med

Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. De eller

Deres pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail sst@sst.dk eller

med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Locoid Lipid

utilgængeligt for børn.

• Opbevar ikke Locoid Lipid

over 25° C.

• Opbevar ikke Locoid Lipid

i køleskab. Frys

ikke Locoid Lipid

og udsæt det ikke for

frost.

• Holdbarheden efter anbrud er 6 måneder.

• Brug ikke Locoid Lipid

efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan De skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må De ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Locoid Lipid

creme indeholder:

Aktivt stof: Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol;

macrogolcetostearylether; paraffin, hvid blød;

paraffinolie, tynd; natriumcitrat, vandfri;

citronsyre, vandfri; propylparahydroxybenzoat

(E216); benzylalkohol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Locoid Lipid

fås i pakningstørrelserne

90 g (3x30) og 100 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

januar 2015.

29-3-2007

New reimbursement status of lipid lowering medicinal products enters into force on 23 April 2007

New reimbursement status of lipid lowering medicinal products enters into force on 23 April 2007

As of 23 April 2007, the reimbursement status of lipid lowering medicinal products will be changed. The decision includes all lipid lowering medicinal products with marketing authorisations in Denmark on 15 March 2007.

Danish Medicines Agency

18-12-2006

Consultation on recommended changes of the reimbursement status of lipid-lowering medicinal products

Consultation on recommended changes of the reimbursement status of lipid-lowering medicinal products

At several meetings, the Reimbursement Committee has discussed the reimbursement status of lipid-lowering medicinal products. In its recommendation of 7 September 2006 for the Danish Medicines Agency, the Committee suggests a change of reimbursement status for these medicinal products.

Danish Medicines Agency

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5047 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2033 (Real Regulatory Limited)

EU/3/18/2033 (Real Regulatory Limited)

EU/3/18/2033 (Active substance: Codon-optimised human ornithine transcarbamylase mRNA complexed with lipid-based nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4178 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/022/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Active substance: Modified mRNA encoding human methylmalonyl-coenzyme A mutase encapsulated into lipid nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3393 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/017/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3397 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety