Locoid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Locoid 0,1% kutanopløsning
 • Dosering:
 • 0,1%
 • Lægemiddelform:
 • kutanopløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Locoid 0,1% kutanopløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 05994
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

Locoid

®

0,1% kutanopløsning

Hydrocortisonbutyrat

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis De har flere spørgsmål.

Lægen har ordineret Locoid til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse

Virkning og anvendelse

Vigtig information, som De skal læse, før De bruger Locoid

Sådan skal De bruge Locoid

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere information

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Locoid indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som

hæmmer irritation i huden.

De kan bruge Locoid ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

VIGTIG INFORMATION SOM DE SKAL LÆSE, FØR DE BRUGER LOCOID

Brug ikke Locoid hvis

De er overfølsom over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid.

Deres hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal De også have medicin mod

betændelsen.

Brug ikke Locoid mod

virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.

rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.

betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.

Særlige forholdsregler

Hvis kutanopløsningen ikke hjælper i løbet af kort tid, kan Deres hudsygdom være betændt med

bakterier eller svampe. Tal med lægen.

De må ikke bruge kutanopløsningen i længere tid, end lægen har fortalt Dem.

Hvis De har brugt kutanopløsningen i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det

kan få Deres hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.

De må kun bruge kutanopløsningen i ansigtet, hvis lægen har fortalt Dem det. Pas på, at

kutanopløsningen ikke kommer i øjnene.

De må ikke sætte plaster på behandlingsstedet, dække det med plastik eller på anden måde pakke

det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.

Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Locoid. Fortæl lægen, at De

bliver behandlet med Locoid, hvis De får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal

opereres.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det

gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke

vitaminer og mineraler.

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før De tager nogen form for medicin.

Graviditiet:

De må kun bruge Locoid efter lægens anvisning.

Amning:

De kan amme, selv om De bruger Locoid.

Hvis De smører kutanopløsningen på brystet eller brystvorten, skal De vaske kutanopløsningen af,

inden De ammer Deres barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DE BRUGE LOCOID

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apoteket.

Dosering

Voksne:

Smør Locoid på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig.

Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som De behandler.

Pas på, at kutanopløsningen ikke kommer i øjnene.

Brug ikke kutanopløsningen i længere tid, end lægen har fortalt Dem.

Børn:

De skal følge lægens anvisning.

De må kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Der kan komme

opblussen eller forværring af Deres hudsygdom, hvis De stopper behandlingen pludseligt, især hvis De

har brugt Locoid i lang tid.

Har De brugt for meget Locoid?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Locoid, end der står her, eller mere

end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Det sker normalt kun, hvis De har brugt Locoid

på store områder igennem lang tid.

Har De glemt at bruge Locoid?

Smør Locoid på, så snart De kommer i tanke om det.

4.

BIVIRKNINGER

Locoid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De må kun smøre Locoid i hudfolder, på store hudarealer eller dække den behandlede hud med en tæt

forbinding efter aftale med Deres læge, da det øger risikoen for bivirkninger. Det gælder også ved

hyppig behandling eller behandling gennem lang tid.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne - meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Nedsat dannelse af binyrebarkhormoner, se særlige forholdsregler.

Overfølsomhedsreaktion.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Tynd hud, der let går i stykker.

Udvidelse af de små blodkar i huden med rødme og hævelse. Små blodudtrædninger. Lyse streger

i huden. Ændring i pigmentet i huden (f.eks. lyse pletter).

Irritation eller betændelse i huden ved munden eller andre steder. Rødme af huden. Bumser

(akne). Kontakteksem.

Skægvækst. Tynde, bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.

Rødme og hævelse, især på næsen, på kinderne og i panden.

Hudsygdommen kommer igen eller bliver værre, når De stopper behandlingen.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan

blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger

kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder

skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/

5.

OPBEVARING

Opbevar Locoid utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Locoid ved over 25

Brug ikke Locoid efter den udløbsdato, som står på pakningen.

Efter åbning bør flasken bruges inden 8 uger. Det kan være en hjælp at skrive datoen, hvor du

åbnede flasken, på kartonen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. De må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

YDERLIGERE INFORMATION

Locoid indeholder

Det aktive stof er hydrocortisonbutyrat. 1 g kutanopløsning indeholder 1 mg

hydrocortisonbutyrat.

De øvrige indholdsstoffer er glycerol; povidon K90; vandfri natriumcitrat; vandfri citronsyre;

isopropylalkohol; renset vand.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende: Klar, farveløs opløsning.

Pakningsstørrelser: Flaske 30 ml og 100 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring og fremstilling

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Astellas Pharma a/s

Kajakvej 2

2770 Kastrup

Danmark

Fremstiller

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

eller

Temmler Italia S.R.L.

Via delle Industrie 2

20061 Carugate (MI)

Italien

Revideret oktober 2014

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety