Locoid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Locoid 0,1% creme
 • Dosering:
 • 0,1%
 • Lægemiddelform:
 • creme
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Locoid 0,1% creme
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52745
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Locoid

®

1 mg/g creme

hydrocortisonbutyrat

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har

flere spørgsmål.

Lægen har ordineret Locoid

til dig personligt. Lad

derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selv om de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en

bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid

3. Sådan skal du bruge Locoid

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Locoid

indeholder hydrocortisonbutyrat.

Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid),

som hæmmer irritation i huden.

Du kan bruge Locoid

til behandling af eksem, irriteret

hud og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT

BRUGE LOCOID

®

Brug ikke Locoid

®

hvis du er overfølsom (allergisk) over for

hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis din hudsygdom er betændt med bakterier eller

svampe. I så fald skal du også have medicin mod

betændelsen.

mod virussygdomme, der giver udbrud på huden,

f.eks. forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.

mod rosacea, der er en betændelsesagtig

hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede

blodkar.

mod betændt eksem eller irritation i huden omkring

munden.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Locoid

®

Vær opmærksom på følgende:

Hvis cremen ikke hjælper i løbet af kort tid, kan din

hudsygdom være betændt med bakterier eller

svampe. Tal med lægen.

Du må ikke bruge cremen i længere tid, end lægen

har fortalt dig.

Hvis du har brugt cremen i lang tid, må du ikke

stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din

hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.

Du må kun bruge cremen i ansigtet, hvis lægen har

fortalt dig det. Pas på, at cremen ikke kommer i

øjnene.

Du må ikke sætte plaster på behandlingsstedet,

dække det med plastic eller på anden måde pakke

det ind, da de øger risikoen for bivirkninger. Tal evt.

med lægen.

Længere tids behandling af børn bør undgås.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Der er ikke kendskab til problemer med brug af

Locoid

sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger

nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Locoid

efter

aftale med lægen.

Amning

Du kan bruge Locoid

, selvom du ammer. Hvis du

smører Locoid

på brystet eller brystvorten, skal du

vaske det af, inden du ammer dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Locoid

Locoid

creme indeholder cetostearylalkohol, som kan

give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Indeholder også propylparahydroxybenzoat og

butylparahydroxybenzoat, som kan give allergiske

reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE LOCOID

®

Brug altid Locoid

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Vokse:

Smør Locoid

på de angrebne steder i et tyndt lag 1 –

2 gange daglig.

Vask hænderne omhyggeligt eller påsmøringen, med

mindre det er hænderne, som du behandler. Pas på,

at cremen ikke kommer i øjnene.

Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt

dig.

Locoid

creme, 1. udgave

Senest revideret marts 2014

Børn

Du må kun bruge Locoid

til børn efter aftale med

læge.

Hvis du har brugt for meget Locoid

®

1 mg/g creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

brugt mere Locoid

1 mg/g creme, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke sæt tilfælde af overdosering med Locoid

1 mg/g creme.

Intensiv brug under dækkende plaster kan medføre

binyrebarkhormonhæmning.

Hvis du har glemt at bruge Locoid

®

Hvis du har glemt en dosis, så smør den på så snart

du kommer i tanke om det.

Hvis du holder op med at bruge Locoid

®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Der kan komme opblussen eller forværring af din

hudsygdom, hvis du stopper behandlingen pludseligt,

især hvis du har brugt Locoid

i lang tid.

4. BIVIRKNINGER

Locoid

kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

Nedsat dannelse af binyrebarkhormoner. Tal med

lægen.

Ikke alvorlig bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med

lægen.

Tydelige små blodkar i huden, mindre blødning i

hud og slimhinder, strækmærker, rødmen af huden.

Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med

rødme og evt. små knopper eller bumser.

Irritation eller betændelse med røde knopper

omkring næse og mund (perioral dermatit).

Kontakteksem, allergisk kontakteksem,

pigmentforandringer, skægvækst.

Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst / tynde

bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.

Betændelseslignende hudsygdom i ansigtet, med

rødme, især på hage, næse, kinder og pande.

Sekundær infektion (ny infektion der støder til inden

den første infektion er afsluttet, og som en

foregående infektion har bidraget til).

Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når

du stopper behandlingen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter.

Overfølsomhedsreaktion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Locoid

ved temperaturer over 25 °C.

Locoid

må ikke opbevares koldt eller fryses.

Brug ikke Locoid

efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE

OPLYSNINGER

Locoid

®

1 mg/g creme indeholder:

Aktivt stof: Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol;

macrogolcetostearylether; paraffinolie, tynd; paraffin,

hvid blød; propylparahydroxybenzoat (E216);

butylparahydroxybenzoat; natriumcitrat, vandfri;

citronsyre, vandfri; vand, renset.

Pakningsstørrelse

Locoid

fås i tuber med 30 g og 100 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N.

Locoid

er et registreret varemærke, der tilhører

Astellas Pharma Europe B.V.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety