Lisinopril "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lisinopril "Sandoz" 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lisinopril "Sandoz" 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30592
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lisinopril Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter

Lisinopril

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lisinopril Sandoz til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril Sandoz

Sådan skal du tage Lisinopril Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Lisinopril Sandoz tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes ACE-hæmmere

(angiotensinkonverterende enzymhæmmere). Lisinopril Sandoz virker ved at udvide dine blodkar, så

dit blodtryk falder, og dit hjerte nemmere kan pumpe blod ud til hele kroppen. Du har fået ordineret

Lisinopril Sandoz af en af følgende grunde:

Du har forhøjet blodtryk (hypertension)

Du har en hjertelidelse, der kaldes symptomatisk hjertesvigt, hvilket betyder, at dit hjerte ikke

kan pumpe tilstrækkeligt blod ud i kroppen.

Du har haft et hjertetilfælde (myokardieinfarkt), hvilket kan svække dit hjerte. Lisinopril

Sandoz hæmmer svækkelsen af dit hjerte.

Du har nyreproblemer på grund af sukkersyge og forhøjet blodtryk.

Lægen kan have givet dig Lisinopril Sandoz for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LISINOPRIL SANDOZ

Tag ikke Lisinopril Sandoz:

Hvis du er gravid i 3. måned eller derover. (Det er også bedst at undgå Lisinopril Sandoz i den

tidlige graviditet – se punktet om graviditet og amning).

Hvis du tidligere er blevet behandlet med medicin fra samme lægemiddelgruppe som Lisinopril

Sandoz (ACE-hæmmere), og du fik en overfølsomhedsreaktion, der medførte hævelse af

hænder, fødder eller ankler, ansigtet, tunge og/eller svælg, ledsaget af synke- eller

åndedrætsbesvær, eller hvis nogen i din familie har haft en lignende overfølsomhedsreaktion.

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for lisinopril eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Kontakt lægen, hvis du er usikker på, om du skal begynde at tage Lisinopril Sandoz.

Vær ekstra forsigtig med at tage Lisinopril Sandoz

Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft andre sygdomme. Det gælder især:

Forsnævring af hovedpulsåren (aortastenose), pulsåren til nyrerne (nyrearteriestenose) eller

hjerteklapperne (mitralklapstenose) eller forstørret hjertemuskel (hypertrofisk kardiomyopati,

”HOCM”) eller sygdom i blodkarrene i hjernen.

Andre helbredsproblemer, såsom:

Hjertelidelser, såsom hjertesvigt

Lavt blodtryk (hvilket kan gøre, at du føler dig svimmel eller omtåget, når du

rejser dig

Nyresygdom eller dialysebehandling

Leversygdom

Sygdom i blodkarrene (kollagen vaskulær sygdom) og/eller behandling med allopurinol

(modt gigt), procainamid (mod uregelmæssigt hjerteslag), immunundertrykkende medicin.

Diarré eller opkastning

Saltfattig diæt eller kaliumtilskud

Hoste: Kontakt lægen, hvis hosten forværres.

Du skal stoppe med at tage Lisinopril Sandoz og straks kontakte lægen, hvis du får et eller flere

af nedennævnte symptomer (på en overfølsomhedsreaktion):

Hvis du får åndedrætsbesvær med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg.

Hvis du får hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, i nogle tilfælde med synkebesvær.

Hvis du får svær kløe i huden (med hævede knuder)

Hvis du er af afro-caribiansk afstamning, er der en øget risiko for, at du får en overfølsomheds-

reaktion, og for at virkningen af lisinopril Sandoz er nedsat.

Fortæl det til lægen, hvis du skal i desensibiliseringsbehandling mod overfølsomhed, f.eks. over

for insektstik. Desensibiliseringsbehandlingen nedsætter bivirkningerne ved overfølsomhed (f.eks. bi-

eller hvepsestik), men hvis du samtidig tager ACE-hæmmere, kan det i nogle tilfælde medføre en

sværere overfølsomhedsreaktion,.

Fortæl det til lægen, hvis du skal opereres. Fortæl lægen eller tandlægen, at du tager Lisinopril

Sandoz, inden du får bedøvelse. Hvis du tager Lisinopril Sandoz sammen med visse

bedøvelsesmidler, kan dit blodtryk falde kortvarigt umiddelbart efter, at du har taget tabletterne.

Fortæl det til lægen, hvis du bruger anden medicin, såsom lithium (mod psykiske forstyrrelser)

eller medicin mod sukkersyge.

Fortæl det straks til lægen, hvis du får en infektion med symptomer såsom feber og alvorlig

forværring af din almene tilstand eller feber med lokale infektionssymptomer såsom ømhed i

halsen/svælget/munden og vandladningsproblemer.

Vær ekstra forsigtig, når du tager den første dosis af Lisinopril Sandoz. Første dosis kan medføre

et større blodtryksfald end det, du vil opleve under den videre behandling. Det kan give symptomer

som svimmelhed eller omtågethed. Det kan hjælpe, hvis du lægger dig ned. Kontakt lægen, hvis du er

bekymret

Giv ikke Lisinopril Sandoz til børn under 18 år. Der er begrænset information om sikkerheden og

effekten af Lisinopril Sandoz hos børn.

Fortæl det til lægen, hvis du tror, du er (eller planlægger at blive) gravid. Det frarådes at tage

Lisinopril Sandoz i den tidlige graviditet, og du må ikke tage medicinen i de sidste seks måneder af

graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det indtages i dette stadium (se

punktet om graviditet).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Nogle lægemidler kan påvirke effekten af andre lægemidler. Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller

flere af følgende lægemidler:

Vanddrivende medicin (vanddrivende tabletter, herunder kaliumbesparende tabletter).

Anden medicin mod forhøjet blodtryk (antihypertensiva).

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDs), såsom indomethacin og høje doser af

acetylsalicylsyre (mere end 3 gram dagligt), der anvendes mod led- og muskelsmerter.

Medicin mod psykiske forstyrrelser, såsom lithium, antipsykotika og tricykliske

depressionsmidler.

Kaliumtabletter eller kaliumholdige salterstatninger.

Medicin mod sukkersyge, såsom insulin eller blodsukkersænkende medicin, der skal indtages

igennem munden.

Medicin, der stimulerer centralnervesystemet (sympatomimetika). Det gælder blandt andet

efedrin, pseudoefedrin og salbutamol, der kan findes i visse slimløsende midler, hoste-

/forkølelsesmedicin og astmamedicin.

Medicin, der undertrykker kroppens immunforsvar (immunosuppressiva), behandling med

allopurinol (mod gigt) eller procainamid (mod uregelmæssigt hjerteslag).

Guld (såsom natriumaurothiomalat). Det kan du få i form af en indsprøjtning. Guld kan give

bivirkninger som rødme, kvalme, svimmelhed og lavt blodtryk. Der er større risiko for sådanne

bivirkninger, hvis du samtidig får en ACE-hæmmer, såsom Lisinopril Sandoz.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Fortæl det til lægen, hvis du tror, du er (eller planlægger at blive) gravid. Lægen vil normalt råde dig

til at stoppe med at tage Lisinopril Sandoz og til at skifte til anden medicin, inden du bliver gravid,

eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke bruge Lisinopril Sandoz i de første tre

måneder af graviditeten, og du må ikke bruge det i de sidste 6 måneder af graviditeten, da det kan

skade dit barn alvorligt, hvis du tager det i de sidste 6 måneder af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller ønsker at amme. Lisinopril Sandoz frarådes i ammeperioden,

og din læge kan ordinere et andet lægemiddel til dig, hvis du ønsker at amme, særligt hvis dit barn er

nyfødt eller for tidligt født.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lisinopril Sandoz kan hos enkelte give bivirkninger, f.eks. svimmelhed og træthed, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, hvis du får sådanne bivirkninger.

Kontakt lægen, hvis du er usikker på, om du skal begynde at tage Lisinopril Sandoz.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LISINOPRIL SANDOZ

Tag altid Lisinopril Sandoz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Dosering

Lægen kan fortælle dig, hvor mange tabletter, du skal tage om dagen. Doseringen er individuel, og det

er vigtigt, at du tager medicinen, som foreskrevet af din læge. Startdosis og vedligeholdelsesdosis af

hænger af, hvilken sygdom du har, og hvilken anden medicin, du eventuelt får. Spørg lægen eller på

apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

Forhøjet blodtryk

Den sædvanlige startdosis er 10 mg én gang daglig.

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er 20 mg én gang daglig.

Symptomatisk Hjertesvigt

Den sædvanlige startdosis er 2,5 mg én gang daglig. Dosis må ikke øges med mere end 10 mg ad

gangen, og der skal gå mindst to uger mellem hver dosisøgning. Den daglige dosis må ikke overskride

35 mg.

Efter hjerteinfarkt

Den sædvanlige startdosis er 5 mg én gang daglig de første 2 dage og derefter 10 mg én gang daglig.

Nyreproblemer på grund af sukkersyge og forhøjet blodtryk

Den sædvanlige dosis er enten 10 mg eller 20 mg én gang daglig.

Indtagelse

Synk tabletten med et glas vand.

Tag helst tabletterne på samme tid hver dag. Du kan tage Lisinopril Sandoz sammen med eller

uden mad.

Selvom du får det bedre, må du ikke holde op med at tage tabletterne, medmindre lægen har

anvist det.

Husk på, at første dosis af Lisinopril Sandoz kan få dit blodtryk til at falde mere, end det vil

gøre under den fortsatte behandling. Hvis du bliver svimmel eller omtåget, kan du få det bedre

ved at lægge dig ned. Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du er bekymret.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af lisinopril Sandoz er for stærk eller for svag, skal du

kontakte lægen eller apoteket så hurtigt som muligt.

Hvis du har taget for mange Lisinopril Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen, eller apoteket, hvis du har taget mere af Lisinopril Sandoz, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (overdosis). De typiske bivirkninger ved

overdosering er: Blodtryksfald, shock, mineralforstyrrelser i blodet, nyresygdom, hurtigt åndedræt,

hurtigt hjerteslag, hjertebanken, langsomt hjerteslag, svimmelhed, angst og hoste.

Hvis du har glemt at tage Lisinopril Sandoz

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage

den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Lisinopril Sandoz kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Vær

ikke bekymret over listen med bivirkninger, det er ikke sikkert, at du får nogen af dem. De fleste

patienter bemærker ingen bivirkninger. Kontakt dog lægen, hvis du får generende bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

Bivirkninger med ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får en af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Lisinopril Sandoz

og straks kontakte lægen eller tage til nærmeste hospital.

Følgende alvorlige bivirkninger er ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

behandlede):

Åndedrætsbesvær med eller uden hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg.

Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, hvilket kan medføre synkebesvær.

Svær kløe i huden (med hævede knuder).

Hjertetilfælde, der kan være ledsaget af stærke brystsmerter.

Slagtilfælde, der kan medføre svækkelse eller lammelser i ben og arme eller ansigtet samt

talebesvær.

Følgende alvorlige bivirkninger er sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

behandlede):

Unormale resultater ved leverfunktionstests, nyrelidelser (akut nyresvigt)

Følgende alvorlige bivirkninger er meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede):

Svært eller kløende hududslæt, særligt i tilfælde af blistere på huden eller ømhed i øjne,

mund eller kønsorganer.

Svære smerter i maven og ryggen på grund af betændelse i bugspytkirtlen.

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot) på grund af leverproblemer.

Vandladningsproblemer i form af færre eller hyppigere toiletbesøg, eventuelt ledsaget af

feber, smerter i siden eller blodholdig urin. Alle disse bivirkninger skyldes nyreproblemer.

Vedvarende eller hyppig forkølelse, uforklarlige blå mærker og forlænget blødningstid,

bleg hud, træthed, svækkelse eller åndenød. Alle disse bivirkninger kan opstå, hvis du har et

lavt antal blodlegemer.

Ovennævnte bivirkninger er alvorlige og kræver øjeblikkelig lægebehandling.

Andre mulige bivirkninger under behandlingen:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hovedpine

Svimmelhed eller omtågethed, særligt når du rejser dig hurtigt

Diarré

Hoste

Opkastning

Lisinopril Sandoz kan påvirke nyrerne, meget nedsat eller manglende vandladning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Humørsvingninger

Farveforandringer (blålighed efterfulgt af rødme) og/eller følelsesløshed eller snurren i fingre

og tæer

Smagsforandringer

Søvnighed, søvnforstyrrelser, usædvanlig drømmeaktivitet

Hurtigt hjerteslag

Snue

Kvalme

Mavesmerter og fordøjelsesbesvær

Udslæt

Kløe

Impotens

Træthed

Kraftesløshed

Ekstremt blodtryksfald hos nogle personer med koronar hjertesygdom eller forsnævring af

hovedpulsåren (aortastenose) eller pulsåren til nyrerne (nyrearteriestenose) eller

hjerteklapperne (mitralklapstenose) eller forstørret hjertemuskel (hypertrofisk kardiomyopati)

Snurren eller følelsesløshed i hænder og fødder

Svimmelhed

Vertigo (kraftig svimmelhed)

Hurtigt hjerteslag

Højt indhold af urinstof, kreatinin eller leverenzymer i blode

For meget kalium i blodet, hvilket kan vise sig som muskelkramper, diarré, kvalme,

svimmelhed, hovedpine (hyperkaliæmi)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Forvirring

Mundtørhed

Hårtab

Psoriasis

Brystforstørrelse hos mænd

I sjældne tilfælde kan der opstå ændringer i blodets sammensætning. Det er muligt, at lægen af

og til vil bede dig om at afgive en blodprøve for at tjekke, om der er ændringer i dit blod. Nogle

gange kan disse ændringer vise sig som træthed eller ondt i halsen eller være ledsaget af feber,

led- og muskelsmerter, led- eller kirtelhævelser eller øget følsomhed over for lys.

Nældefeber

Højt indhold af bilirubin i blodet (leverværdi)

Lavt indhold af natrium i blodet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Uregelmæssigheder i blodet eller lymfekirtlerne

Smerter i bihulerne

Pibende vejrtrækning

Lungebetændelse

Leverforstyrrelser

Leverbetændelse

Overfølsomhedsreaktion i tyndtarmen (intestinalt angioødem)

En plet eller knude på huden, der langsomt bliver større

Øget svedtendens

Lavt blodsukker

Bivirkninger med ukendt hyppighed

Besvimelse

Humørændringer, herunder nedtrykt sindstilstand

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Lisinopril Sandoz utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lisinopril Sandoz efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Lisinopril Sandoz 2,5 mg og 5 mg tabletter: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25˚ C.

Lisinopril Sandoz 10 mg og 20 mg tabletter: Du kan opbevare Lisinopril Sandoz ved almindelig

temperatur.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lisinopril Sandoz 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg indeholder

Aktivt indholdsstof: lisinoprildihydrat.

Øvrige indholdsstoffer:

Mannitol (E421)

Calciumhydrogenphosphatdihydrat

Pregelatineret majsstivelse

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Rød jernoxid (E172)

Sort jernoxid (E172)

Gul jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Lisinopril Sandoz 2,5 mg er en hvid, rund og hvælvet tablet uden filmovertræk (diameter: 6 mm).

Lisinopril Sandoz 5 mg er en hvid, rund flad tablet uden filmovertræk med delekærv på begge sider

(diameter: 8 mm).

Lisinopril Sandoz 10 mg er en lys pink farvet, rund og hvælvet tablet uden filmovertræk med

delekærv (diameter: 7 mm).

Lisinopril Sandoz 20 mg er en pink farvet, rund og hvælvet tablet uden filmovertræk med delekærv

(diameter 9 mm).

Pakningstyper:

PVC-/aluminiumblister og/eller PP-beholdere med tørremiddel.

Pakningsstørrelser:

Lisinopril Sandoz 2,5 mg tabletter: 14, 28, 30, 100 og 100x1 tabletter

Lisinopril Sandoz 5 mg tabletter: 14, 28, 30, 56, 60, 98, 100, 100x1, 250 og 500 tabletter

Lisinopril Sandoz 10 mg tabletter: 28, 30, 100, 100x1 og 250 tabletter

Lisinopril Sandoz 20 mg tabletter: 14, 28, 30, 56, 98, 100, 100x1, 250 og 500 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Østrig

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 23. maj 2011

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety