Lisinopril hydrochlorthiazid "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lisinopril hydrochlorthiazid "Teva" 10+12,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10+12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lisinopril hydrochlorthiazid "Teva" 10+12,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33935
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 10 mg/12,5 mg & 20 mg/12,5 mg

tabletter

Lisinopril (som lisinoprildihydrat) og hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm til Dem personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharms virkning og hvad De skal bruge det til

Det skal De vide, før De begynder at tage Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm

Sådan skal De tage Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm

Bivirkninger

Sådan opbevarer De Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm

Yderligere oplysninger

1.

LISINOPRIL HYDROCHLORTHIAZID

RATIOPHARMS VIRKNING OG HVAD DE

SKAL BRUGE DET TIL

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm hører til gruppen af kombinationsmedicin mod for højt

blodtryk, der omfatter en ACE-hæmmer (ACE = angiotensin I-konverterende enzym). Lisinopril

hydrochlorthiazid ratiopharm indeholder to aktive stoffer, lisinopril og hydrochlorthiazid, der

nedsætter blodtrykket ved hjælp af forskellige mekanismer. Lisinopril forebygger dannelse i kroppen

af stoffer, der øger blodtrykket, og hydrochlorthiazid sænker blodtrykket ved at øge udskillelse af

vand og salt fra kroppen.

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm anvendes til behandling af for højt blodtryk, når det ønskede

resultat ikke kan opnås med et enkelt lægemiddel alene.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR

DE BEGYNDER AT TAGE LISINOPRIL

HYDROCHLORTHIAZID RATIOPHARM

Tag ikke Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm

hvis De er overfølsom (allergisk) over for lisinoprildihydrat, andre ACE-hæmmere, thiazider,

stoffer afledt af sulfonamider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lisinopril hydrochlorthiazid

ratiopharm

hvis De tidligere er blevet behandlet med en ACE-hæmmer og dengang oplevede overfølsom-

hedsreaktioner, der gav sig udslag i f.eks. hævelser i ansigt, læber, tunge og/eller svælg og var

ledsaget af besvær med at synke og trække vejret, eller hvis De har haft en lignende reaktion af

andre årsager

hvis De selv eller nogen i Deres familie har haft angioneurotisk ødem (se afsnit 4: Bivirkninger)

uanset årsag

hvis De har hævelser, der skyldes karsygdom

hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid

hvis De ammer

hvis De har alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion.

Vær ekstra forsigtig

med at tage Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm, og

fortæl det til lægen

der har foreskrevet medicinen, hvis De:

tager vanddrivende midler (diuretika), får saltfattig eller saltfri diæt, eller hvis De aktuelt eller

senere under behandlingen lider af alvorlig diarré eller opkastning

har dårligt hjerte eller blokering af en hjerteklap (mitral- eller aortastenose)

har sygdom i en af hjertets kranspulsårer eller i et blodkar i hjernen

har nedsat nyrefunktion, har blokering af en blodåre der fører til en nyre eller er i dialyse

har blokeringer i blodårerne der fører til begge nyrer, eller i blodåren til en enkelt fungerende

nyre

har diabetes eller bindevævssygdom (kollagenose)

har nedsat leverfunktion eller anden leversygdom

er i behandling for allergi over for insektgifte

har tør og vedvarende hoste i længere tid

Børn

De må ikke give Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm til børn under 18 år. Der er begrænsede

oplysninger om sikkerhed og virkning af Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm hos børn.

Nyrer

Hvis De har nedsat nyrefunktion, er det vigtigt, at De ikke får kaliumtilskud eller kaliumbesparende

vanddrivende midler under behandling med lisinopril og hydrochlorthiazid, da de kan øge kroppens

indhold af kalium betragteligt.

Hvis De skal opereres under behandlingen med Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm, skal De

fortælle lægen, at De bruger Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm, fordi visse bedøvelsesmidler kan

udløse et voldsomt fald i blodtrykket, når de gives sammen med denne medicin.

Mens De tager Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm:

Fortæl det omgående til lægen, hvis De får et eller flere af følgende symptomer:

Hvis De bliver svimmel efter første dosis. Enkelte reagerer på den første dosis eller ved

øgning af dosis med at blive svimle, afkræftede, uklare og få kvalme.

Pludselige hævelser i læber, ansigt og hals og eventuelt også hænder og fødder, hiven efter

vejret eller hæshed. Denne tilstand er et såkaldt angioneurotisk ødem. Det kan opstå når som

helst under behandlingen. ACE-hæmmere medfører flere tilfælde af angioneurotiske ødemer

hos sorte end hos ikke-sorte patienter.

Høj temperatur, ondt i halsen eller mundsår (kan være symptomer på en infektion, der skyldes

et fald i antallet af hvide blodlegemer).

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot), hvilket kan være tegn på leversygdom.

I begyndelsen af behandlingen og/eller i forbindelse med dosisjustering kan der være behov for

hyppigere kontrol hos lægen. Lad være med at springe disse besøg over, selv om De har det godt.

Lægen fastsætter, hvor hyppigt De bør gå til kontrol.

Brug af anden medicin

Samtidig brug af anden medicin kan påvirke sikkerhed og virkning af denne medicin. Omvendt kan

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm påvirke sikkerhed og virkning af anden medicin. Fortæl det

altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer

og mineraler samt kosttilskud. Husk at fortælle lægen om Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm,

hvis De skal have anden medicin under eller umiddelbart efter behandlingen.

Det er særlig vigtigt at fortælle det til lægen, hvis De tager et af følgende lægemidler:

Kalium- eller calciumtilskud eller kosttilskud, der indeholder kalium eller calcium, salttilskud

eller kaliumbesparende vanddrivende midler

Andre midler mod for højt blodtryk

allopurinol (mod podagra/urinsur gigt), procainamid (mod uregelmæssig puls), kortison til

indtagelse gennem munden, kemoterapi (mod kræft) eller medicin der påvirker kroppens

immunsystem (såsom ciclosporin)

lithium (medicin mod maniske og depressive perioder)

medicin mod sindslidelser eller medicin, der stimulerer centralnervesystemet.

medicin mod betændelsestilstande (NSAID)

insulin eller tabletter mod diabetes

lovastatin, colestyramin eller colestipol (til at sænke kolesteroltallet)

trimethoprim (mod urinvejsinfektioner og bronkitis)

digoxin (mod dårligt hjerte)

sotalol (mod uregelmæssig puls)

amphotericin B (mod svampeinfektioner)

carbenoloxolon (mod mavesår)

afføringsmidler (laksantia)

probenecid (mod nyreproblemer)

tubocurarin (muskelafslappende)

Brug af Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm sammen med mad og drikke

De skal tage Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm, hvis De er gravid, da medicinen kan give

fosterskader.

Amning

De må ikke tage Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm, hvis De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm kan hos enkelte medføre svimmelhed eller virke så sløvende,

at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE LISINOPRIL HYDROCHLORTHIAZID RATIOPHARM

Tag altid Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så

spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1-2 tabletter dagligt. Lægen vil normalt fastsætte den tabletstyrke, De skal

have, ud fra Deres tidligere behandling med lisinopril og hydrochlorthiazid taget som separate

præparater.

Dosering ved nedsat nyrefunktion

Deres dosis vil afhænge af graden af nedsat nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Ved forudgående behandling med vanddrivende medicin

De bør stoppe med at tage vanddrivende medicin 2-3 dage før, at De begynder på behandling med

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm. Følg lægens anvisninger.

De må ikke ændre dosis eller holde op med at tage medicinen uden først at tale med lægen.

Hvis De har taget for mange Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm tabletter

Kontakt omgående lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere tabletter, end lægen har

foreskrevet, og De føler Dem utilpas. En overdosis kan give meget lavt blodtryk, og det kan gøre Dem

uklar og svimmel. Desuden kan De få symptomer som åndenød, hurtig eller langsom puls,

hjertebanken, angst eller hoste.

Hvis De har glemt at tage Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Lisinopril

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Svimmelhed

Hovedpine

Lavt blodtryk med symptomer som svimmelhed, svækkelse, uskarpt syn

Tør hoste

Opkastning

Diarré

Nedsat nyrefunktion.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Humørsvingninger

Myrekryb (paræstesier)

Svimmelhed (vertigo)

Smagsforandringer

Søvnforstyrrelser

Hurtig puls

Hjertebanken

Åndenød, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet (myokardieinfarkt).

Ring 112

Slagtilfælde (apopleksi – eventuelt som følge af meget lavt blodtryk hos højrisiko-patienter). Ring

Farveændringer i huden (bleg eller blå efterfulgt af rødme) og/eller snurren/prikken i fingre eller

tæer (Raynauds syndrom)

Snue

Kvalme

Mavesmerter

Forstoppelse

Kløe med/uden udslæt

Udslæt

Impotens

Brystsmerter

Træthed

Kraftesløshed

Forhøjet urinstof i blodet

Forhøjet kreatinin i blodet

Forhøjede levertal

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær, lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme pga. for højt

kalium i blodet. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.

Sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Nedsat antal røde blodlegemer

Fald i hæmoglobin

Sindsforvirring

Mundtørhed

Pludselige voldsomme hævelser i hud og slimhinder i ansigt, arme og ben, læber, tunge, svælg

og/eller stemmebånd (angioneurotisk ødem)

Nældefeber

Psoriasis

Hårtab

Forstyrrelser i nyrefunktionen inklusive nyresvigt

Svært nedsat nyrefunktion (uræmi)

Udvikling af bryster hos mænd

Forhøjet bilirubin

Lavt indhold af natrium i blodet.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Nedsat dannelse af knoglemarv. Kontakt straks læge

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i huden (for få blodplader =

trombocytopeni). Kontakt straks læge

Almen sløjhed, tendens til infektioner – især halsbetændelse og feber – pga. forandringer i blodet

(for få hvide blodlegemer: neutropeni/leukopeni/agranulocytose). Kan blive alvorligt. Hvis De får

feber, skal De straks kontakte læge

Sygdom i lymfekirtlerne

Autoimmun sygdom, hvor kroppen reagerer mod sine egne bestanddele

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

Blodmangel pga. nedbrydning af de røde blodlegemer

Kortåndethed (bronkospasme). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Bihulebetændelse

sinuitis)

Allergisk lungesygdom (alveolitis/Löfflers syndrom)

Betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt straks læge eller skadestue

Allergisk reaktion (angioneurotisk ødem) i tyndtarmen

Nedsat leverfunktion med ophobning af galde i galdegangene og gulsot. Kontakt læge

Leverbetændelse (hepatitis) med vævsdød. Kontakt læge eller skadestue

Svedtendens

Kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse)

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme)

Sygelig rødfarvning af huden (erytrodermi)

Hudreaktioner med blæredannelse

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis).

Kontakt straks læge eller skadestue.

Øget vandladningshyppighed

Nedsat urinudskillelse.

Der er indberettet et symptomkompleks, hvor et eller flere af følgende symptomer kan forekomme:

Feber, karbetændelse (vaskulitis), muskelsmerter (myalgi), ledsmerter/ledbetændelse (artralgi/artritis),

positiv ANA-test for antinukleære antistoffer, forhøjet sænkningsreaktion (ESR), øget antal af bestemt

type hvide blodlegemer (eosinofili) og øget antal hvide blodlegemer generelt (leukocytose), udslæt,

lysfølsomhed eller andre hudproblemer.

Hydrochlorthiazid

Hyppighed ikke kendt:

Betændelse i spytkirtlerne

Almen sløjhed, tendens til infektioner – især halsbetændelse og feber – pga. forandringer i blodet

(for få hvide blodlegemer: neutropeni/leukopeni/agranulocytose). Kan blive alvorligt. Hvis De får

feber, skal De straks kontakte læge

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i huden (for få blodplader =

trombocytopeni). Kontakt straks læge

Svær blodmangel med træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden

(aplastisk anæmi)

Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi). Kontakt straks læge

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet

(knoglemarvsdepression). Kontakt straks læge

Appetitmangel/madlede (anoreksi)

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose)

Udskillelse af sukker i urinen

Forhøjet koncentration af urinsyre i blodet

Forstyrrelser i væske/saltbalancen (herunder for lavt indhold af natrium og kalium i blodet)

Forhøjet indhold af kolesterol og triglycerider i blodet

Rastløshed

Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen

Søvnforstyrrelser

Appetitmangel

Snurren/prikken i huden (paræstesier)

Uklarhed

Gulsyn

Forbigående uskarpt syn

Svimmelhed (vertigo)

Blodtryksfald når man rejser sig (ortostatisk hypotension)

Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue.

Betændelse i blodkar med vævsdød (vaskulitis, kutan vaskulitis)

Vejrtrækningsbesvær (herunder lungebetændelse og lungeødem). Kontakt lægen

Mave-tarmirritation

Diarré

Forstoppelse

Betændelse i bugspytkirtlen

Gulsot (gulsot med hudkløe og leverforstørrelse). Kontakt læge

Lysfølsomhedsreaktioner

Udslæt

Lupus erythematosus-lignende reaktioner: Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og

muskelsmerter. Kontakt læge

Nyt anfald af hudsygdommen lupus erythematosus. Kontakt læge

Nældefeber

Alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi). Ring 112 (kan være livsfarligt)

Kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt straks læge eller

skadestue

Muskelkramper

Alvorligt nedsat nyrefunktion

Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen (interstitiel nefritis). Kontakt læge eller

skadestue

Feber

Svækkelse.

Hold straks op med at tage medicinen og kontakt lægen, hvis De får symptomer på angioneurotisk

ødem såsom hævelser i arme og ben, ansigt, læber, svælg eller slimhinder eller besvær med at synke

eller trække vejret under behandlingen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder

skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

5.

SÅDAN OPBEVARER DE LISINOPRIL HYDROCHLORTHIAZID RATIOPHARM

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25 ºC.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm indeholder:

Aktive stoffer: Lisinopril (som lisinoprildihydrat) og hydrochlorthiazid.

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 10 mg/12,5 mg tabletter

Carsipril 10 mg/12,5 mg

Dihypril 10 mg/12,5 mg

Hver tablet indeholder 10 mg lisinopril (som lisinoprildihydrat) og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 20 mg/12,5 mg tabletter

Carsipril 20 mg/12,5 mg

Dihypril 20 mg/12,5 mg

Hver tablet indeholder 20 mg lisinopril (som lisinoprildihydrat) og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer:

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 10 mg/12,5 mg tabletter

Carsipril 10 mg/12,5 mg

Dihypril 10 mg/12,5 mg

Mannitol, calciumhydrogenphosphatdihydrat, prægelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat, gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 20 mg/12,5 mg tabletter

Carsipril 20 mg/12,5 mg

Dihypril 20 mg/12,5 mg

Mannitol, calciumhydrogenphosphatdihydrat, prægelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat.

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharms udseende og pakningstørrelse

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 10 mg/12,5 mg tabletter

Carsipril 10 mg/12,5 mg

Dihypril 10 mg/12,5 mg

Runde, ferskenfarvede tabletter mærket ‘LH’ på den ene side.

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 20 mg/12,5 mg tabletter

Carsipril 20 mg/12,5 mg

Dihypril 20 mg/12,5 mg

Runde, hvide tabletter med delekærv på den ene side og mærket ‘LH’ på den anden side.

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm tabletter fås i 2 styrker: 10 mg/12,5 mg og 20 mg/12,5 mg.

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 10 mg/12,5 mg tabletter

Carsipril 10 mg/12,5 mg

Dihypril 10 mg/12,5 mg

Fås i PVC/PVDC/aluminium blisterpakninger samt i PP-beholder med LDPE-skruelåg og tørrekapsel.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger:

10, 28, 30, 50, 98, 100, 50x1 (perforerede unit-dose blisterkort), 100x1 (perforerede unit-dose

blisterkort) og 500x1 (perforerede unit-dose blisterkort) tabletter.

PP-beholder: 100 tabletter.

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 20 mg/12,5 mg tabletter

Carsipril 20 mg/12,5 mg

Dihypril 20 mg/12,5 mg

Fås i PVC/PVDC/aluminium blisterpakninger og PP-beholder med LDPE-skruelåg og tørrekapsel.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger:

10, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 50x1 (perforerede unit-dose blisterkort), 100x1 (perforerede unit-dose

blisterkort) og 500x1 (perforerede unit-dose blisterkort) tabletter.

PP-beholder: 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Udfyldes nationalt

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm, skal De

henvende Dem til den lokale repræsentant i Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm

Tlf.: 45 46 06 60

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

DK, NO:

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 10/12,5 mg & 20/12.5 mg

Lisinopril-ratiopharm comp. 10/12,5 mg & 20/12.5 mg

Lisinopril and Hydrochlorothiazide 10/12.5 mg & 20/12.5 mg

Lisinopril comp.- ratiopharm

10 mg/12,5 mg & 20/12,5 mg

Co-Lisinopril-ratiopharm 20/12,5 mg

Lisinopril hydrochlorthiazid ratiopharm 20/12,5 mg

Lisinopril/Hydrochloorthiazide ratiopharm 20 mg/12,5 mg

Lisinopril e Hidroclorotiazida ratiopharm 20 mg e 12,5 mg

Lisinopril/Hidroclorotiazida ratiopharm 20/12,5 mg

Denne indlægsseddel blev senest revideret den september/2008