Lisinopril/Hydrochlorthiazid "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lisinopril/Hydrochlorthiazid "Sandoz" 20+12,5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20+12,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lisinopril/Hydrochlorthiazid "Sandoz" 20+12,5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 33943
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 10 mg/12,5 mg tabletter

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/12,5 mg tabletter

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/25 mg tabletter

lisinopril/ hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Sådan skal du tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz indeholder to aktive stoffer: Lisinopril og hydrochlorthiazid.

Lisinopril tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes ACE-hæmmere (angiotensinkonverterende

enzymhæmmere). Det får blodtrykket til at falde ved at forhindre kroppen i at danne et vist stof, der øger

blodtrykket.

Hydrochlorthiazid er et vanddrivende middel (diuretika). Det øger mængden af salt og vand i urinen. Dette

medfører også et blodtryksfald.

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz anvendes til at sænke blodtrykket.

Lægen kan have givet dig Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Tag ikke Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz:

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for:

Lisinopril, andre ACE-hæmmere, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz (angivet i pkt. 6).

Andre såkaldte ACE-hæmmere.

Lægemidler, der indeholder sulfonamid, såsom co-trimoxazol (anvendes mod visse typer

urinvejsinfektioner).

Hvis du tidligere har haft hævelse af ansigtet, læberne, munden, tungen eller svælget, der forårsagede

synke- eller åndedrætsbesvær (angioødem). Overfølsomhed kan være arveligt eller opstå af ukendte

årsager.

Hvis du lider af svære nyre- eller leverproblemer.

Hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også bedst at undgå

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz tidligt i graviditeten - se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Hvis du lider af manglende urinproduktion.

Tag ikke Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, hvis noget af ovenstående gør sig gældende for dig. Er du i tvivl

så spørg lægen eller apoteket.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz:

Hvis du har hjerteproblemer, såsom nedsat hjertefunktion, hjerte-klapforstyrrelser eller forstørret

hjertemuskel.

Hvis du har nyreproblemer. Det kan medføre øget risiko for bivirkninger, og det kan være nødvendigt at

tilpasse dosis.

Hvis du skal have en nyretransplantation, da der er begrænset erfaring med brug af lægemidlet i denne

forbindelse.

Hvis du tager vanddrivende medicin (diuretikabehandling). Du skal stoppe med at tage diuretika 2-3

dage, før du begynder at tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz. Hvis dette ikke er muligt, kan du ikke

få behandling med Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz. Du kan i stedet få behandling med lisinopril

alene med en dosis på 5 mg.

Hvis du lider af såkaldt ’kollagen vaskulær sygdom’, særligt hvis du har nyreproblemer.

Hvis du har leverproblemer. Det kan medføre øget risiko for alvorlige bivirkninger.

Hvis du er diabetiker. Det kan være nødvendigt, at lægen øger blodsukkerkontrollen og ændrer dosis af

antidiabetika.

Hvis du har en blodkarssygdom, der hedder ’kollagen vaskulær sygdom’. Det kan medføre øget risiko for

alvorlige infektioner. Det øger behovet for at få taget blodprøver hos lægen.

Hvis du har diarré eller opkastning eller er på saltfattig diæt. Det kan medføre, at blodtrykket falder for

meget.

Hvis du har en sygdom i hjernens blodkar. Det kan medføre øget risiko for at få et slagtilfælde.

Hvis du er af sort, kan denne medicin være mindre effektiv, og risikoen for allergiske reaktioner (såkaldt

angioødem) kan være øget (se afsnittet ”Bivirkninger").

Fortæl til lægen, at du tager Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, inden du skal have foretaget følgende indgreb

eller undersøgelser:

Enhver operation eller bedøvelse (også i forbindelse med tandlægebesøg).

Hæmodialyse.

Desensibiliseringsbehandling for at minimere overfølsomhedsreaktioner.

Test af skjoldbruskkirtelfunktionen.

Anti-doping test. Denne medicin kan medføre et positivt resultat.

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3

måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz kan forårsage hoste eller alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig

behandling. Det er meget vigtigt, at du læser afsnit 4 (”Bivirkninger”) og nøje følger anvisningerne, hvis du får

nogen af de symptomer, som er beskrevet.

Hvis du er usikker på, om noget af ovennævnte gør sig gældende for dig, så tal med lægen eller apoteket, inden

du begynder at tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz.

Brug af anden medicin sammen med Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge eller apoteket, hvis du tager:

Lægemidler, der øger virkningen af Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Vanddrivende lægemidler (diuretika) og andre blodtrykssænkende lægemidler. Disse lægemidler kan også

ændre niveauet af salt i dit blod.

Antidepressiva og antipsykotika (lægemidler mod depression og andre mentale lidelser).

Lægemidler, der nedsætter virkningen af Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Sympatomimetika, såsom ephedrin eller adrenalin (lægemidler, der sædvanligvis anvendes til behandling

af astma, hjertelidelser, øjenlidelser eller tilstoppet næse).

NSAID’er (non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler), såsom acetylsalicylsyre (Aspirin), ibuprofen

og diklofenak (smertestillende midler). Disse lægemidler kan også nedsætte urinproduktionen.

Lægemidler, der kan påvirke dit blod

Allopurinol (anvendes mod urinsyregigt).

Procainamid (lægemiddel mod hjerterytmeforsstyrrelser).

Cytostatika (lægemidler til behandling af kræft).

Steroider eller kortikosteroider, såsom prednisolon. Disse lægemidler øger også risikoen for lavt

kaliumindhold i blodet.

Immunsupprimerende lægemidler (anvendes i forbindelse med organ- og knoglemarvstransplantationer).

Disse lægemidler øger også risikoen for forhøjet indhold af kalium i blodet. Dette kan medføre

muskelkramper, diarré, kvalme, svimmelhed eller hovedpine.

Hvis du tager ovennævnte lægemidler sammen med Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, kan det medføre

alvorlige infektioner. Lægen vil tage blodprøver.

Andre lægemidler, der ændrer niveauet af salte i dit blod

Nedennævnte lægemidler kan eksempelvis nedsætte kaliumindholdet i blodet:

Amphotericin B (mod svampeinfektioner).

Carbenoxolon (mod sår og betændelse i spiserøret).

ACTH. Anvendes til at teste din binyrefunktion.

Afføringsmidler.

Kaliumtilskud og kaliumholdige salttilskud.

Calciumsalte og D-vitamin.

Andre lægemidler, du skal give lægen besked om

Colestyramin eller colestipol (anvendes mod forhøjet kolesterol). Disse lægemidler kan påvirke kroppens

optagelse af hydrochlorthiazid. Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz skal tages 1 time før eller 4-6 timer

efter colestyramin eller colestipol.

Blodsukkersænkende medicin (diabetesmedicin). Lægen vil kontrollere dosis.

Digoxin (lægemiddel mod hjerterytmeforstyrrelser eller hjertesvigt). Der er risiko for alvorlige

påvirkninger af hjerterytmen.

Lithium (lægemiddel mod psykiske forstyrrelser). Niveauet af lithium i blodet kan stige og medføre

skadelige bivirkninger.

Sotalol (en betablokker). Der er øget risiko for hjerterytmeforstyrrelser.

Afføringsmidler (laksantia).

Lægemidler, der som bivirkning kan forårsage overledningsforstyrrelser i hjertet, f.eks. lægemidler mod

hjerterytmeforstyrrelser og visse lægemidler mod psykoser.

Lovastatin (lægemiddel mod forhøjet indhold af fedt i blodet).

Trimethoprim (antibiotika).

Tubocurarin (bedøvelsesmiddel). Lisinopril/Hydrochlorthiazid kan forstærke virkningen af dette

lægemiddel.

Injicerbar guld (såsom natriumaurothiomalat) medfører oftere nitritoide reaktioner (symptomer på

karudvidelse, der omfatter rødmen, kvalme, svimmelhed og lavt blodtryk, og som kan være i meget svær

grad), hvis det anvendes sammen med ACE-hæmmere.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af ovennævnte lægemidler.

Brug af Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol kan forstærke den blodtrykssænkende virkning. Du kan blive svimmel, når du rejser dig op.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig

til at stoppe med at tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver

gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give

dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid

Sandoz, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme,

især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz kan give bivirkninger, såsom svimmelhed og træthed, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du får sådanne

bivirkninger, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Indeholder mannitol. Kan have en mild afførende virkning.

3.

Sådan skal du tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Sådan skal du tage tabletten

Tag tabletten med rigeligt vand.

Tag tabletten én gang dagligt på cirka samme tidspunkt hver dag.

Hvis du føler, at virkningen ved Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz er for stærk eller svag, skal du

kontakte lægen.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne – 1 tablet dagligt. Den maksimale dosis er 40 mg lisinopril og 25 mg hydrochlorthiazid dagligt.

Børn – Anbefales ikke til børn på grund af manglende dokumentation for sikkerhed og virkning.

Ældre – Dosisjustering er ikke nødvendig. Hvis du har nyreproblemer, vil du sandsynligvis få en lavere dosis.

Tidligere behandling med vanddrivende midler (diuretika)

Hvis du skifter fra vanddrivende tabletter til Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, vil lægen bede dig stoppe med

at tage de vanddrivende tabletter 2 til 3 dage, inden du begynder at tage denne medicin.

Nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, vil lægen ordinere en lavere dosis og regelmæssigt kontrollere din nyrefunktion. Du

bør ikke tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, hvis du har alvorlige nyreproblemer.

Deling af 20/12,5 mg og 20/25 mg tabletter:

Læg tabletten på en hård, glat overflade med delekærven opad. Tryk med en finger på midten af tabletten,

hvorved tabletten deles i to.

Hvis du har taget for mange Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, end der

står her, eller mere end lægen har foreskrevet. De mest almindelige symptomer på en overdosis er omtågethed

eller svimmelhed (på grund af blodtryksfald) og ændringer i din saltbalance.

I tilfælde af alvorligt blodtryksfald, skal du lægge dig på ryggen med benene oppe.

Hvis du har glemt at tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over og tag den næste dosis som normalt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får en af følgende, alvorlige bivirkninger, skal du straks stoppe med at tage Lisinopril/Hydrochlorthiazid

Sandoz og tage til lægen eller nærmeste skadestue:

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Hjerteanfald – kan medføre stærke brystsmerter.

Slagtilfælde – kan medføre svækkelse eller lammelser af arme, ben og ansigt eller talebesvær.

Følgende bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 behandlede):

Hvis du får rødt og knudret hududslæt, hævelse af øjenlåg, læber, mund, tunge eller svælg, kløe eller

åndedræts- eller synkebesvær eller svimmelhed, kan det skyldes en alvorlig overfølsomhedsreaktion.

Følgende bivirkninger er meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 000 behandlede):

Svært eller kløende hududslæt, særligt hvis der er blisterdannelse eller smerter i øjnene, munden eller

kønsorganerne.

Svære mave- og rygsmerter forårsaget af betændelse i bugspytkirtlen.

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot) – forårsaget af leverproblemer.

Manglende vandladning eller hyppigere vandladning, hvilket også kan opstå ved høj kropstemperatur

(feber), smerter i siden af kroppen eller blodholdig urin. Disse bivirkninger skyldes nyreproblemer.

Konstant eller hyppig forkølelse, tendens til blå mærker og forlænget blødning, bleg hud, svækkelse

eller stakåndethed. Alle disse bivirkninger kan forekomme, hvis du har for få blodlegemer.

Disse bivirkninger er alvorlige og kræver øjeblikkelig behandling.

Andre mulige bivirkninger ved lisinopril:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Lavt blodtryk, svimmelhed og besvimelse, når man rejser sig op, bevidstløshed.

Svimmelhed.

Hoste. Fortæl det til lægen, hvis du har tør hoste i en længere periode.

Diarré, opkastning.

Hovedpine.

Nyreproblemer.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Svækkelse, opkastning.

Hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag.

Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, smagsforstyrrelser, træthed, humørsvingninger.

Hududslæt.

Højt indhold af kalium i blodet, hvilket kan medføre hjerterytmeforstyrrelser.

Øget indhold af kreatinin i blodet. Dette måles ved nyrefunktionstests.

Løbende næse.

Prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i hænder og fødder, svimmelhed (vertigo).

Kløe.

Rejsningsproblemer (impotens).

Dårligt blodomløb, hvilket medfører følelsesløse og blege tæer og fingre.

Leverproblemer. Dette måles ved leverfunktionstest.

Søvnforstyrrelser.

Depression.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 behandlede):

Hududslæt med rødlige skjolder.

Mundtørhed.

Nældefeber, hårtab.

Forvirring.

Blodmangel.

Lavt indhold af natrium i blodet.

Brystforstørrelse hos mænd.

Der er rapporteret om et symptomkompleks, der kan omfatte enkelte eller samtlige af disse symptomer:

Feber, betændelse i blodkarrene, smerter og betændelse i muskler og led, uregelmæssige

blodprøveresultater, hududslæt, lysoverfølsomhed og andre hudlidelser.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 000 behandlede):

Mavesmerter og opkastning pga. tilstoppet tyndtarm.

Halsbetændelse og hæshed, åndedrætsbesvær med pibende vejrtrækning og hoste, bihulebetændelse.

Øget svedtendens.

Lavt sukkerindhold i blodet, hvilket kan medføre opkastning, svækkelse, svimmelhed, øget svedtendens,

rysten, hovedpine.

Lymfekirtelforstyrrelser og nedsat antal blodlegemer. Dette måles ved blodprøver.

Ømhed i munden eller tungen, løbende eller tilstoppet næse, nysen.

Lungeproblemer med stakåndethed eller lungebetændelse.

Nedsat vandladning.

Andre mulige bivirkninger ved hydrochlorthiazid (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Manglende appetit, vægttab, feber, svækkelse.

Rastløshed, depression, søvnforstyrrelser, muskelkramper.

Svimmelhed, prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i hænder og fødder, svimmelhed.

Svimmelhed og besvimelse, når man rejser sig op.

Betændelse i spytkirtlen, mavegener, diarré, forstoppelse.

Midlertidigt sløret syn og synsforstyrrelser (farveløse ting ses i et gulligt skær).

Feber, hoste, åndedrætsbesvær, pibende vejrtrækning pga. lungebetændelse, væske i lungerne.

Betændelse i blodkarrene, ofte med hududslæt.

Lysfølsomhed, hududslæt, udslæt med rødlige skjolder, kløe eller nældefeber.

Nyreproblemer.

Lavt kaliumindhold i blodet, hvilket kan medføre muskelsvækkelse eller –trækninger eller ændret

hjerterytme.

Lavt natriumindhold i blodet, hvilket kan medføre træthed, forvirring, muskeltrækninger, krampeanfald

eller koma.

Højt indhold af sukker, kolesterol, triglycerider eller urinsyre i blodet.

Gigt.

Nedsat antal røde blodlegemer og blodplader.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen

via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 10 mg/12,5 mg må ikke opbevares over 25° C.

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/12,5 mg og 20 mg/25 mg må ikke opbevares over 30° C.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned. Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz indeholder

Aktivt stoffer er lisinopril og hydrochlorthiazid.

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 10 mg/12,5 mg:

Hver tablet indeholder lisinoprildihydrat svarende til 10 mg vandfri lisinopril og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/25 mg:

Hver tablet indeholder lisinoprildihydrat svarende til 20 mg vandfri lisinopril og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/12,5 mg:

Hver tablet indeholder lisinoprildihydrat svarende til 20 mg vandfri lisinopril og 25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer er:

Mannitol

Calciumhydrogenphosphat

Prægelatineret majsstivelse

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat.

Gul jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 10 mg/12,5 mg:

Ferskenfarvede, runde tabletter (diameter 6 mm), som er mærket ”LH” på den ene side.

Lisinopril/Hydrochlorhtiazid Sandoz 20 mg/12,5 mg:

Hvide, runde tabletter (diameter 8 mm) med delekærv, som er mærket “LH” på den ene side.

Lisinopril/Hydrochlorhtiazid Sandoz 20 mg/25 mg:

Ferskenfarvede, runde tabletter (diameter 8 mm) med delekærv, som er mærket ”LH” på den ene side.

Pakningsstørrelser:

Blisterpakninger:

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 10 mg/12,5 mg: 10, 28, 30, 50, 98, 100, 50x1 (perforeret enkeltdosis)

og 100x1 (perforeret enkeltdosis) tabletter.

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/12,5 mg: 10, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 50x1 (perforeret

enkeltdosis), 100x1 (perforeret enkeltdosis) og 500x1 (perforeret enkeltdosis) tabletter.

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/25 mg: 10, 28, 30, 50 og 100 tabletter.

Plastbeholder:

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 10 mg/12,5 mg: 100 tabletter

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/12,5 mg: 100 tabletter

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/25 mg: 100 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelse:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østrig

Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig:

Lisinopril-HCT Sandoz 10 mg/12,5 mg – Tabletten

Lisinopril-HCT Sandoz 20 mg/25 mg – Tabletten

Lisinopril-HCT Sandoz 20 mg/12,5 mg - Tabletten

Danmark:

Lisinopril/Hydrochlorthiazid "Sandoz"

Finland:

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 10 mg/12,5 mg tabletti

Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz 20 mg/12,5 mg tabletti

Holland:

Lisinopril/Hydrochloorthiazide Sandoz 20/12,5

Norge:

Lisinopril/Hydrochlorthiazid "Sandoz" tabletter 10 mg/12,5 mg

Lisinopril/Hydrochlorthiazid "Sandoz" tabletter 20 mg/12,5 mg

Spanien:

Lisinopril/Hidroclorotiazida Sandoz 20/12,5 mg comprimidos EFG

Sverige:

Lisinopril/ Hydrochlorthiazid "Sandoz" 10/12,5 tablett

Storbritannien:

Lisinopril/Hydrochlorothiazide 10/12.5mg Tablets

Lisinopril/Hydrochlorothiazide 20/12.5mg Tablets

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01. marts 2013