Lisinopril "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lisinopril "Actavis" 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lisinopril "Actavis" 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32403
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lisinopril Actavis

5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter

lisinopril

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lisinopril Actavis til dig personligt. Lad derfor være med

at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril Actavis

Sådan skal du tage Lisinopril Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lisinopril Actavis er et blodtrykssænkede lægemiddel og tilhører den gruppe

af lægemidler, der kaldes ACE-hæmmere. Lisinopril Actavis virker ved at

udvide blodkarrene, så blodtrykket falder.

Lisinopril Actavis anvendes:

til behandling af forhøjet blodtryk

til behandling af nedsat hjertefunktion

som korttidsbehandling efter en blodprop i hjertet

til behandling af nyresygdom hos personer med forhøjet blodtryk og ikke-

insulinkrævende sukkersyge (type 2 diabetes)

Lægen kan have givet dig Lisinopril Actavis for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lisinopril Actavis

Tag ikke Lisinopril Actavis

hvis du er overfølsom over for lisinopril, et af de øvrige indholdsstoffer i

lægemidlet (angivet i pkt. 6) eller over for anden medicin af samme type

(ACE-hæmmere) som Lisinopril Actavis

du tidligere har haft væskeophobning på grund af en allergisk reaktion i

forbindelse med behandling med ACE-hæmmere

du har haft arveligt betingede eller uforklarlige væskeophobninger på grund

af en allergisk reaktion

du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet. (Det er også

bedre at undgå Lisinopril Actavis tidligt i graviditeten - se

afsnittet ”Graviditet og amning”).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et

blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge før du tager Lisinopril Actavis, hvis

du har nedsat lever- eller nyrefunktion

du tager vanddrivende medicin

du tager kaliumtilskud, medicin der øger kaliumindholdet i blodet så som

spironolacton, amilorid, kaliumholdige salttilskud eller er på saltfattig diæt

du har fået at vide, at dine blodkar i den ene eller begge dine nyrer er

forsnævrede, især hvis du har nedsat nyrefunktion

du for nylig har gennemgået en nyretransplantation

du er dialysepatient

du har nedsat hjertefunktion

du har en hjertesygdom, f.eks. problemer med hjerteklapperne eller en

forstørret hjertemuskel

du for nylig har haft en blodprop i hjertet, og dine hjerte- og

kredsløbsproblemer ikke er under kontrol

du lider af nedsat blodgennemstrømning i hjertet eller hjernen

du tidligere har haft angioødem (en allergisk reaktion med hævelser i

ansigtet, af arme og ben, læber, tunge, stemmebånd og/eller strube)

du er i behandling med allergivaccinationer

du er i gang med en behandling, hvor det dårlige kolesterol fjernes fra dit

blod (LDL-aferese)

du har sukkersyge

du tager medicin, der indeholder allopurinol (mod urinsyregigt),

procainamid (mod uregelmæssig hjerterytme) eller lithium (mod mental

sygdom)

du tager medicin, der hæmmer immunforsvaret (for at forhindre afstødning

af transplanterede organer)

du for nylig har lidt af opkastninger eller diarré

du skal opereres eller bedøves. Fortæl kirurgen, narkoselægen eller

tandlægen, at du er i behandling med Lisinopril Actavis

du skal have taget urin- eller blodprøver. Fortæl det medicinske personale,

at du er i behandling med Lisinopril Actavis

du kan få hoste under behandling med Lisinopril Actavis. Hosten er som

regel tør og vil gå væk igen, når du stopper med at tage Lisinopril Actavis

effekten af Lisinopril Actavis kan være nedsat hos personer af afrikansk

afstamning.

hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt

blodtryk:

en angiotensin II-receptorblokker (ARB) (også kendt som

sartaner - f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan.), især hvis du

har nyrerproblemer i forbindelse med sukkersyge

aliskiren

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks.

kalium) i dit blod med jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ” Tag ikke Lisinopril Actavis”.

Du skal fortælle din læge hvis du er (eller planlægger at blive) gravid.

Lisinopril Actavis frarådes tidligt i graviditeten og må ikke tages, hvis du er

mere end tre måneder henne, da det kan forårsage alvorlige skader på dit

barn, hvis det anvendes på dette tidspunkt (se afsnittet ”Graviditet og

amning”).

Brug af anden medicin sammen med Lisinopril Actavis

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller

har gjort det for nylig.

Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre

forholdsregler:

Hvis du samtidig tager en angiotensin II-receptorblokker (ARB) eller aliskiren

(se også information under overskrifterne ”Tag ikke Lisinopril Actavis”

og ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Tal med lægen, hvis du er i behandling med:

vanddrivende medicin (f.eks. spironolactone, amilorid eller triameteren)

kaliumtilskud, kaliumbesparende medicin, kaliumholdige salttilskud

lithium (medicin mod mental sygdom)

visse typer medicin mod smerter og hævelser (NSAID) og acetylsalicylsyre

(i doser på 3 g om dagen eller mere)

guld

anden blodtryksmedicin

bedøvelsesmidler

visse typer medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)

antipsykotika (medicin mod psykoser og skizofreni)

medicin, der påvirker centralnervesystemet (sympatomimetika)

medicin mod sukkersyge (insulin og tabletbehandling)

medicin, der virker hæmmende på immunsystemet såsom ciclosporin

(bruges ved organtransplantationer)

visse typer medicin mod urinsyregigt (allopurinol)

visse typer medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (procainamid)

Graviditet, amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller måske vil blive det).

Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Lisinopril Actavis og

tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder

ud af, at du er gravid.

Du bør ikke tage Lisinopril Actavis tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det,

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn

alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke

tage Lisinopril Actavis, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en

anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især hvis dit barn er nyfødt

eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lisinopril Actavis påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Nogle kan dog opleve svimmelhed eller træthed. Du skal derfor være

opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig, hvis du skal færdes i trafikken

eller arbejde med maskiner.

3. Sådan skal du tage Lisinopril Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Du skal tage tabletten på omtrent samme tidspunkt hver dag. Du kan tage

Lisinopril Actavis i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Lisinopril Actavis med et glas vand.

Den anbefalede dosis er:

Behandling af forhøjet blodtryk

Startdosis: 10 mg en gang dagligt.

Vedligeholdelsesdosis: 20 mg en gang dagligt.

Din læge vil måske justere din dosis indtil dit blodtryk er under kontrol. Den

maksimale dosis er 80 mg dagligt.

Hvis du er i behandling med vanddrivende medicin, vil lægen måske stoppe

eller nedsætte mængden af din vanddrivende medicin før du påbegynder

behandling med Lisinopril Actavis.

Behandling af forhøjet blodtryk hos børn og unge (6 til 16 år)

Lægen vil beregne den korrekte dosis til

dit barn. Dosis afhænger af barnets legemsvægt:

For børn, der vejer mellem 20 kg og

50 kg, er den sædvanlige startdosis 2,5 mg én

gang dagligt, som kan øges til maksimalt 20 mg én gang dagligt.

For børn, der vejer mere end 50 kg, er

den sædvanlige startdosis 5 mg én gang dagligt, hvilket kan øges

til maksimalt 40 mg én gang dagligt.

Lisinopril Actavis anbefales ikke til børn under 6 år eller

til børn med svære nyre problemer.

Behandling af nedsat hjertefunktion

Startdosis: 2,5 mg en gang dagligt. Kan øges gradvist med mindst 2 ugers

interval og med højst 10 mg ad gangen efter aftale med lægen.

Den maksimale dagsdosis er 35 mg.

Korttidsbehandling efter en blodprop i hjertet

Startdosis: 5 mg en gang dagligt i de første to dage. Derefter 10 mg en gang

dagligt.

Ved nyresygdom i forbindelse med ikke-insulinkrævende sukkersyge

(type 2 diabetes) og forhøjet blodtryk

Den anbefalede dosis er 10-20 mg en gang dagligt.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Ældre

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Lisinopril Actavis tabletter

Kontakt omgående lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af

Lisinopril Actavis, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet eller

hvis dit barn ved et uheld har indtaget medicinen.

Symptomer på en overdosering er:

Alvorligt lavt blodtryk, shock, forstyrrelser i væskebalancen, nedsat

nyrefunktion, hyperventilering, hurtig puls, hjertebanken, langsom puls,

svimmelhed, angst og hoste.

Hvis du har glemt at tage Lisinopril Actavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du stopper med at tage Lisinopril Actavis

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med

Lisinopril Actavis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af

denne medicin.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

STOP MED AT TAGE LISINOAPRIL OG KONTAKT DIN LÆGE HVIS DU

OPLEVER FØLGENDE:

hvis du få symtomer på hævelser i ansigtet, arme, ben, læber, tunge,

stemmebånd, og/eller hals med vejrtræknings- og synkebesvær

(angioødem), kontakt din læge øjeblikkeligt. Personer af afrikansk

afstamning har en højere risiko for at udvikle angioødem.

hvis du får symtomer så som feber, generel utilpashed, tilbøjelighed til

inflamation (infektion), hud og slimhinde blødninger, blå mærker, bleg og

træthed, kontakt din læge omgående.

hvis der opstår gulsot (gullig farve af hud og i det hvide i øjnene) kontakt

din læge omgående.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Svimmelhed, hovedpine, lavt blodtryk ved hurtig rejsning fra

liggende/siddende til stående position.

Hoste.

Diarré, opkastning.

Nedsat nyrefunktion.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Humørforandringer, følelsesløshed, prikken og snurren i fingrene,

balanceforstyrrelser, smagsforstyrrelser, søvnforstyrrelser.

Blodprop i hjertet eller hjernen, muligvis som følge af udtalt lavt blodtryk

hos patienter i højrisikogruppe, hjertebanken, hurtig puls, nedsat

blodgennemstrømning af fingre og tæer (Raynaud’s syndrom).

Snue.

Kvalme, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser.

Hududslæt, kløe

Impotens.

Træthed, svaghed.

Forandringer i blodværdierne med hensyn til nyrefunktionen, stigning i

levertal, forhøjet kaliumkoncentration i blodet.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

Nedsatte eller forhøjede blodværdier.

Mentale forstyrrelser, tør mund.

Nældefeber, hårtab, psoriasis.

Hævelse i ansigtet, arme, ben, læber, tunge, svælg og/eller stemmebånd

forårsaget af en allergisk reaktion (angioødem/overfølsomhed)

Akut nyresvigt, øget mængde affaldsstoffer i kroppen på grund af alvorligt

nedsat nyrefunktion.

Uhensigtsmæssig høj produktion af det hormon (antidiuretisk hormon), der

regulerer væskebalancen i kroppen (SIADH)

Unormal forstørrelse af bryster hos mænd.

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

Nedsat funktion af knoglemarven som medfører forandringer af

blodcelledannelse, blødning, blå mærker eller betændelse (som kan

skyldes for få blodlegemer), alvorlig blodmangel.

Hævede/forstørrede lymfekirtler, autoimmun sygdom (en tilstand, hvor

immunsystemet angriber blodcellerne).

Kramper i luftrørenes muskulatur, allergisk betinget betændelse af

endepartierne af de fine luftrørsforgreninger (alveoler) i lungerne.

Betændelse i bugspytkirtel eller lever med gulsot (gulfarvning af hud og

det hvide i øjnene), leversvigt.

Hævelser af tarmene, sveden, lavt blodskukker, betændelse i

galdegangene.

Alvorlige hudsygdomme med blæredannelse og hudrødme (Stevens-

Johnsons syndrom og pemfigus), kraftig afskalning og afstødning af hud

(toksisk epidermal nekrolyse) eller feber, udslæt i ansigtet og på arme og

ben (erythema multiforme).

Psoriasislignende hudreaktioner.

Nedsat eller manglende vandladning.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data):Depressive symptomer, besvimelse

Der er rapporteret et symptomkompleks med feber, muskelsmerter,

ledsmerter, karbetændelse, forhøjet blodsænkning, forandringer i

blodbilledet, hududslæt og/eller lysfølsomhed.

Bivirkninger hos børn synes at være sammenlignelige med dem, der ses hos

voksne.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver

værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Lisinopril Actavis utilgængeligt for børn.

Lisinopril Actavis 5 mg:

Opbevar ikke Lisinopril Actavis ved temperaturer over 25 °C

Lisinopril Actavis 10 mg og 20 mg:

Du kan opbevare Lisinopril Actavis ved almindelig temperatur

Tag ikke Lisinopril Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lisinopril Actavis tabletter indeholder

Aktivt stof: Lisinopril som lisinoprildihydrat

Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, calciumhydrogenphosphatdihydrat,

pregelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Lisinopril Actavis 10 mg indeholder desuden farvestoffet Pigment Blend PB-

24823: Pregelatineret majsstivelse, rød jernoxid, sort jernoxid, gul jernoxid

(E172).

Lisinopril Actavis 20 mg indeholder desuden farvestoffet Pigment Blend PB-

24824: Pregelatineret majsstivelse, rød jernoxid, sort jernoxid, gul jernoxid

(E172).

Udseende

Lisinopril Actavis 5 mg er en rund, hvid, flad, ikke overtrukken, 8 mm tablet

med delekærv på begge sider.

Lisinopril Actavis 10 mg er en rund, lys pink, ikke overtrukken, bikonveks, 7

mm tablet med delekærv.

Lisinopril Actavis 20 mg er en rund, pink, ikke overtrukken, bikonveks, 9 mm

tablet med delekærv.

Pakningsstørrelser

PVC/AI blisterpakninger og/eller PP sikkerhedsbeholdere med

14, 28, 30, 50, 98 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.

Fremstiller

Actavis hf., Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta

Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Schosse Str., Dupnitsa 2600,

Bulgarien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende

navne:

Danmark:

Lisinopril Actavis

Sverige:

Lisinopril Actavis

Denne indlægsseddel blev senest revideret December 2014

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

2-10-2018

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Zoledronic acid Actavis (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6488 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety