Lidoplyin Dental Adrenalin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lidoplyin Dental Adrenalin 20 mg+12,5 mikrog/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mg+12,5 mikrog/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lidoplyin Dental Adrenalin 20 mg+12,5 mikrog/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55260
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide før du begynder at bruge Lidoplyin

Dental Adrenalin

Sådan skal du bruge Lidoplyin Dental Adrenalin

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lidoplyin Dental Adrenalin er et bedøvelsesmiddel med

lokal virkning, der bruges som bedøvelse ved

tandbehandling eller tandoperationer. Lidoplyin Dental

Adrenalin indeholder lidocain som forhindrer

nervesignalerne og adrenalin der har en

karsammentrækkende effekt, hvilket gør at bedøvelsen

forbliver i tandkødet. Effekten af bedøvelsen træder

hurtigt i kraft, og forbliver i cirka 60 minutter.

2.

Det skal du vide før du begynder at bruge Lidoplyin

Dental Adrenalin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Lidoplyin Dental Adrenalin:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for lidocain

eller adrenalin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

denne medicin (se afsnit 6)

hvis du har en skjoldbruskkirtelsygdom eller alvorlig

hjertesygdom

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lidoplyin Dental

Adrenalin

Tal med din tandlæge hvis du her en hjertesygdom, højt

blodtryk, blodmangel, diabetes, nyre eller leversygdom

eller nedsat almen tilstand da dette kræver særlig

opmærksomhed.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til tandlægen eller lægen , hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, der ikke er købt på recept.

Lidoplyin Dental Adrenalin kan påvirke eller påvirkes af

nogle lægemidler mod hjerterytmelidelser, højt blodtryk

og depression, samt af nogle anæstetika.

Brug af Lidoplyin Dental Adrenalin sammen med mad

og drikke

Du bør ikke spise før bedøvelsen har aftaget grundet

risikoen for at skade dig selv i form af at bide dig selv i

læber og tunge.

Graviditet og amning

Lidoplyin Dental Adrenalin kan anvendes til gravide.

Lidocain udsondres i brystmælk.

Lidoplyin Dental Adrenalin kan anvendes i

ammeperioden. Ved gentagen anvendelse af større

doser Lidoplyin Dental Adrenalin kan der opstå risiko for

bivirkninger hos det ammede barn.

Det er ikke kendt hvorvidt adrenalin udsondres i

brystmælk.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din tandlæge eller læge til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lidoplyin Dental Adrenalin kan eventuelt have en

forbigående påvirkning på din bevægelighed og

koordinationsevne. Du er selv ansvarlig for at vurdere

hvorvidt du er i stand til at føre motorværktøjer eller

lave arbejde der kræver en skærpet opmærksomhed.

Lægemiddel kan påvirke din evne at køre bil grundet des

effekter og/eller bivirkninger. Beskrivelsen af disse

effekter og bivirkninger findes i afsnit 4. Bivirkninger.

Således er det altid en god idé at læse all information i

denne indlægssedel for vejledning. Spørg din læge eller

personale ved apoteket hvis der er noget du er usikker

på.

Lidoplyin Dental Adrenalin indeholder

natriummetabisulfit

Natriummetabisulfit k

an i sjældne tilfælde medføre

overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

3.

Sådan skal du bruge Lidoplyin Dental Adrenalin

Lidoplyin Dental Adrenalin bliver brugt af tandlæger.

Dosis vil blive justeret efter alder, vægt og din generelle

helbredstilstand.

Hvis du har taget for meget Lidoplyin Dental Adrenalin

Hvis du har fået en overdosis af Lidoplyin Dental

Adrenalin kan disse symptomer komme til udtryk: Uro,

kvalme, opkastning, kløe eller prikkende følelse i

ansigtet, følelsesløshed i læber, tunge og i munden,

svimmelhed, uklarhed, sensitiv til lyde, tinnitus,

synsforstyrrelser, kramper, åndedrætsbesvær i svære

tilfælde, varmefølelese, svedeture, hjertebanken,

migrænelignende hovedpine, blodtrykstigning,

hjertekrampe, høj, lav eller uregelmæssig puls,

hjertestop.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere Lidoplyin Dental Adrenalin, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet og du føler dig utilpas.

Fortæl din læge umiddelbart hvis du kan genkende

nogle af de ovenstående symptomer eller andet ubehag

i løbet af din behandling. Kontakt din læge eller sygehus

hvis du oplever nogle af disse symptomer når du er

kommet hjem.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring dette

lægemiddel, kontakt tandlæge eller personalet ved

apoteket.

4.

Bivirkninger

Lidoplyin Dental Adrenalin kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan Forekomme hos op

til 1 ud af 10 patienter)

Kvalme

Lavt blodtryk

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud

af 100 patienter):

Langsom puls

følelse af brændende, følelsesløshed, prikken eller

kløe

svimmelhed

opkastning

Højt blodtryk

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 1.000 patienter):

Kramper

prikken eller kløe i ansigtet

følelsesløshed i læber, tunge og i munden

sensitiv til lyde

tinnitus

synsforstyrrelser

bevidstløshed

rysten

eufori

taleforstyrrelser

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af

10.000 patienter):

hjertestop

uregelmæssig hjerterytme

nerveskader

inflamation i rygmarven

dobbeltsyn

Indlægssedel: Information til brugeren

Lidoplyin Dental Adrenalin 20mg/ml + 12,5 mikrogram/ml

injektionsvæske, opløsning

Lidocainhydrochlorid + adrenalin

055225.01.01 02.2015

Læs denne indlægssedel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg tandlægen eller lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med tandlægen eller lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

vejrtrækningsbesvær

allergiske reaktioner, allergisk shock

Følgende bivirkninger er rapporteret, men hyppigheden

kendes ikke:

overledningsblok

sænket hjertefrekvens (ved høje doser)

hjertebanken

hjerneblødning

døsighed

hovedpine

kolde fingre og tæer

svaghed

tågesyn

åndenød

vand i lungerne

højt blodsukker

angst

indre uro

forvirring

Sjældne bivirkninger (optræder hos mindre end 1 af

1,000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner,

hjertestillestand, bevidstløshed, kramper, følelsesløshed

og andre følelsesforstyrrelser.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med

almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).

Brug ikke Lidoplyin Dental Adrenalin efter den

udløbsdato, der står på den ydre pakning. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Lidoplyin Dental Adrenalin 20mg/ml + 12,5 mikrogram/

ml injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktive stof: lidocainhydrochlorid og adrenalin. 1 ml

indeholder 20mg lidocainhydrochlorid og 12,5

mikrog adrenalin.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid,

natriummetabisulfat (antioxidant) og vand for

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lidoplyin Dental Adrenalin opløsning til injektion

”leveres” i cylinderampuller for engangsbrug. Hver

cylinderampull indeholder 1,8ml opløsning.

Pakningsstørrelse: 100 cylinderampuller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

New Neopharm B.V.

Wismarweg 22a

NL- 9723 HB Groningen

Holland

Ompakket og frigivet af:

New Neopharm B.V.

Wismarweg 22a

NL- 9723 HB Groningen

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02.2015.

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-10-2018

Xylitol and Your Dog: Danger, Paws Off

Xylitol and Your Dog: Danger, Paws Off

This sugar substitute, found in some human foods and dental products, can be poisonous to your dog.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-5-2018

Do You Vape? See These Tips on How to Keep E-Liquids Away from Children

Do You Vape? See These Tips on How to Keep E-Liquids Away from Children

Accidentally touching or drinking e-liquids can be dangerous and even deadly for young children. So it’s important to handle and store these products carefully, to teach children to stay away from these products, and to be prepared for emergencies. Consider these tips.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-4-2018

EpiPen 300 mcg adrenaline auto-injector

EpiPen 300 mcg adrenaline auto-injector

Medicine shortages

Therapeutic Goods Administration - Australia

17-3-2017

Withdrawal of a batch of EpiPen® 300 micrograms

Withdrawal of a batch of EpiPen® 300 micrograms

MEDA recalls a batch of the adrenaline product EpiPen® 300 micrograms/dose, which is used for sudden allergic reactions. There is a risk that the auto-injector does not work. The withdrawal concerns product number 578818 with batch number: 5FA665B and expiry date 03/2017.

Danish Medicines Agency

14-6-2018

Find out more information about Dental Unit Waterlines at: https://go.usa.gov/xQesx  #FDA #MedicalDevice

Find out more information about Dental Unit Waterlines at: https://go.usa.gov/xQesx  #FDA #MedicalDevice

Find out more information about Dental Unit Waterlines at: https://go.usa.gov/xQesx  #FDA #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration