Lidoplyin Dental Adrenalin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lidoplyin Dental Adrenalin 20 mg+12,5 mikrog/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 20 mg+12,5 mikrog/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lidoplyin Dental Adrenalin 20 mg+12,5 mikrog/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 55260
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide før du begynder at bruge Lidoplyin

Dental Adrenalin

Sådan skal du bruge Lidoplyin Dental Adrenalin

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lidoplyin Dental Adrenalin er et bedøvelsesmiddel med

lokal virkning, der bruges som bedøvelse ved

tandbehandling eller tandoperationer. Lidoplyin Dental

Adrenalin indeholder lidocain som forhindrer

nervesignalerne og adrenalin der har en

karsammentrækkende effekt, hvilket gør at bedøvelsen

forbliver i tandkødet. Effekten af bedøvelsen træder

hurtigt i kraft, og forbliver i cirka 60 minutter.

2.

Det skal du vide før du begynder at bruge Lidoplyin

Dental Adrenalin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Lidoplyin Dental Adrenalin:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for lidocain

eller adrenalin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

denne medicin (se afsnit 6)

hvis du har en skjoldbruskkirtelsygdom eller alvorlig

hjertesygdom

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lidoplyin Dental

Adrenalin

Tal med din tandlæge hvis du her en hjertesygdom, højt

blodtryk, blodmangel, diabetes, nyre eller leversygdom

eller nedsat almen tilstand da dette kræver særlig

opmærksomhed.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til tandlægen eller lægen , hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, der ikke er købt på recept.

Lidoplyin Dental Adrenalin kan påvirke eller påvirkes af

nogle lægemidler mod hjerterytmelidelser, højt blodtryk

og depression, samt af nogle anæstetika.

Brug af Lidoplyin Dental Adrenalin sammen med mad

og drikke

Du bør ikke spise før bedøvelsen har aftaget grundet

risikoen for at skade dig selv i form af at bide dig selv i

læber og tunge.

Graviditet og amning

Lidoplyin Dental Adrenalin kan anvendes til gravide.

Lidocain udsondres i brystmælk.

Lidoplyin Dental Adrenalin kan anvendes i

ammeperioden. Ved gentagen anvendelse af større

doser Lidoplyin Dental Adrenalin kan der opstå risiko for

bivirkninger hos det ammede barn.

Det er ikke kendt hvorvidt adrenalin udsondres i

brystmælk.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din tandlæge eller læge til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lidoplyin Dental Adrenalin kan eventuelt have en

forbigående påvirkning på din bevægelighed og

koordinationsevne. Du er selv ansvarlig for at vurdere

hvorvidt du er i stand til at føre motorværktøjer eller

lave arbejde der kræver en skærpet opmærksomhed.

Lægemiddel kan påvirke din evne at køre bil grundet des

effekter og/eller bivirkninger. Beskrivelsen af disse

effekter og bivirkninger findes i afsnit 4. Bivirkninger.

Således er det altid en god idé at læse all information i

denne indlægssedel for vejledning. Spørg din læge eller

personale ved apoteket hvis der er noget du er usikker

på.

Lidoplyin Dental Adrenalin indeholder

natriummetabisulfit

Natriummetabisulfit k

an i sjældne tilfælde medføre

overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

3.

Sådan skal du bruge Lidoplyin Dental Adrenalin

Lidoplyin Dental Adrenalin bliver brugt af tandlæger.

Dosis vil blive justeret efter alder, vægt og din generelle

helbredstilstand.

Hvis du har taget for meget Lidoplyin Dental Adrenalin

Hvis du har fået en overdosis af Lidoplyin Dental

Adrenalin kan disse symptomer komme til udtryk: Uro,

kvalme, opkastning, kløe eller prikkende følelse i

ansigtet, følelsesløshed i læber, tunge og i munden,

svimmelhed, uklarhed, sensitiv til lyde, tinnitus,

synsforstyrrelser, kramper, åndedrætsbesvær i svære

tilfælde, varmefølelese, svedeture, hjertebanken,

migrænelignende hovedpine, blodtrykstigning,

hjertekrampe, høj, lav eller uregelmæssig puls,

hjertestop.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere Lidoplyin Dental Adrenalin, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet og du føler dig utilpas.

Fortæl din læge umiddelbart hvis du kan genkende

nogle af de ovenstående symptomer eller andet ubehag

i løbet af din behandling. Kontakt din læge eller sygehus

hvis du oplever nogle af disse symptomer når du er

kommet hjem.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring dette

lægemiddel, kontakt tandlæge eller personalet ved

apoteket.

4.

Bivirkninger

Lidoplyin Dental Adrenalin kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan Forekomme hos op

til 1 ud af 10 patienter)

Kvalme

Lavt blodtryk

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud

af 100 patienter):

Langsom puls

følelse af brændende, følelsesløshed, prikken eller

kløe

svimmelhed

opkastning

Højt blodtryk

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 1.000 patienter):

Kramper

prikken eller kløe i ansigtet

følelsesløshed i læber, tunge og i munden

sensitiv til lyde

tinnitus

synsforstyrrelser

bevidstløshed

rysten

eufori

taleforstyrrelser

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af

10.000 patienter):

hjertestop

uregelmæssig hjerterytme

nerveskader

inflamation i rygmarven

dobbeltsyn

Indlægssedel: Information til brugeren

Lidoplyin Dental Adrenalin 20mg/ml + 12,5 mikrogram/ml

injektionsvæske, opløsning

Lidocainhydrochlorid + adrenalin

055225.01.01 02.2015

Læs denne indlægssedel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg tandlægen eller lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med tandlægen eller lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

vejrtrækningsbesvær

allergiske reaktioner, allergisk shock

Følgende bivirkninger er rapporteret, men hyppigheden

kendes ikke:

overledningsblok

sænket hjertefrekvens (ved høje doser)

hjertebanken

hjerneblødning

døsighed

hovedpine

kolde fingre og tæer

svaghed

tågesyn

åndenød

vand i lungerne

højt blodsukker

angst

indre uro

forvirring

Sjældne bivirkninger (optræder hos mindre end 1 af

1,000 patienter): Overfølsomhedsreaktioner,

hjertestillestand, bevidstløshed, kramper, følelsesløshed

og andre følelsesforstyrrelser.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med

almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).

Brug ikke Lidoplyin Dental Adrenalin efter den

udløbsdato, der står på den ydre pakning. Udløbsdatoen

(Exp) er den sidste dag i nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Lidoplyin Dental Adrenalin 20mg/ml + 12,5 mikrogram/

ml injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktive stof: lidocainhydrochlorid og adrenalin. 1 ml

indeholder 20mg lidocainhydrochlorid og 12,5

mikrog adrenalin.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid,

natriummetabisulfat (antioxidant) og vand for

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lidoplyin Dental Adrenalin opløsning til injektion

”leveres” i cylinderampuller for engangsbrug. Hver

cylinderampull indeholder 1,8ml opløsning.

Pakningsstørrelse: 100 cylinderampuller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

New Neopharm B.V.

Wismarweg 22a

NL- 9723 HB Groningen

Holland

Ompakket og frigivet af:

New Neopharm B.V.

Wismarweg 22a

NL- 9723 HB Groningen

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02.2015.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

7-3-2018

Levaquin vs. Keflex

Levaquin vs. Keflex

Levaquin (levofloxacin) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat several types of bacterial infections. Keflex is also used before dental procedures in patients identified with certain heart-related conditions to prevent bacterial infections of the heart known as endocarditis. Levaquin and Keflex belong to different antibiotic drug classes. Levaquin is a fluoroquinolone antibiotic and Keflex is a cephalosporin antibiotic.

US - RxList

12-2-2018

DENTAL C-PATCH (Menthol, Camphor) Patch [NeoBiotech Global Corporation]

DENTAL C-PATCH (Menthol, Camphor) Patch [NeoBiotech Global Corporation]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Flagyl vs. Keflex

Flagyl vs. Keflex

Flagyl, Flagyl ER, and Flagyl Injection (metronidazole) and Keflex (cephalexin) are antibiotics used to treat bacterial infections. Keflex is also used before dental procedures in patients identified with certain heart-related conditions to prevent bacterial infections of the heart known as endocarditis. Flagyl and Keflex are different types of antibiotics. Flagyl is a nitroimidazole antibiotic and Keflex is a cephalosporin antibiotic.

US - RxList

23-1-2018

PLAK SMACKER (Stannous Fluoride) Gel [Young Dental Manufacturing Co 1, LLC.]

PLAK SMACKER (Stannous Fluoride) Gel [Young Dental Manufacturing Co 1, LLC.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

18-1-2018

Dental Abscess

Dental Abscess

Dental Abscess

US - eMedicineHealth

10-1-2018

ENAMELON (Stannous Fluoride) Paste, Dentifrice [Premier Dental Products Company]

ENAMELON (Stannous Fluoride) Paste, Dentifrice [Premier Dental Products Company]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

AMMONIA INHALANTS Inhalant [YOUNG DENTAL MANUFACTURING CO 1, LLC]

AMMONIA INHALANTS Inhalant [YOUNG DENTAL MANUFACTURING CO 1, LLC]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

MONSELS SOLUTION (Ferric Subsulfate) Paste [Premier Dental Products Company]

MONSELS SOLUTION (Ferric Subsulfate) Paste [Premier Dental Products Company]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-1-2018

Grape Seed Extract

Grape Seed Extract

Grape seed extract suggested uses include for atherosclerosis, attention deficit disorder, cancer (prevention), chronic venous insufficiency, collagen breakdown (prevention), dental caries (cavities) prevention, macular degeneration, peripheral vascular disease, poor night vision, retinopathy, varicose veins, and endometriosis. Grape seed extract is effective in relieving symptoms of circulatory disorders.

US - RxList

22-12-2017

BURKHART (Stannous Fluoride) Gel [Burkhart Dental Supply Inc]

BURKHART (Stannous Fluoride) Gel [Burkhart Dental Supply Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BURKHART NEUTRAL PH (Sodium Fluoride) Gel [Burkhart Dental Supply Inc]

BURKHART NEUTRAL PH (Sodium Fluoride) Gel [Burkhart Dental Supply Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BURKHART (Sodium Fluoride) Gel [Burkhart Dental Supply Inc]

BURKHART (Sodium Fluoride) Gel [Burkhart Dental Supply Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BURKHART (Stannous Fluoride ) Concentrate [Burkhart Dental Supply Inc]

BURKHART (Stannous Fluoride ) Concentrate [Burkhart Dental Supply Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

MEPIVACAINE (Mepivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Benco Dental]

MEPIVACAINE (Mepivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Benco Dental]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DENTAL KITS 2 (Sodium Fluoride) Kit [Buzz Export Services Pty., Ltd.]

DENTAL KITS 2 (Sodium Fluoride) Kit [Buzz Export Services Pty., Ltd.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DENTAL KITS 1 (Sodium Fluoride) Kit [Buzz Export Services Pty., Ltd.]

DENTAL KITS 1 (Sodium Fluoride) Kit [Buzz Export Services Pty., Ltd.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BENCOCAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Benco Dental]

BENCOCAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Benco Dental]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

IRIS 60 SECOND APF (Sodium Fluoride) Gel [Benco Dental]

IRIS 60 SECOND APF (Sodium Fluoride) Gel [Benco Dental]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

SENSICAINE TM EXTRA TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

SENSICAINE TM EXTRA TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC PINA COLADA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC PINA COLADA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC CHERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC CHERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC MINT (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC MINT (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC BANANA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC BANANA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC RASPBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC RASPBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC BUBBLE GUM (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC BUBBLE GUM (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC STRAWBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC STRAWBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PURELIFE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [PureLife Dental]

PURELIFE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [PureLife Dental]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PURELIFE APF (Sodium Fluoride) Gel [PureLife Dental]

PURELIFE APF (Sodium Fluoride) Gel [PureLife Dental]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

Health Tip: Dental Association Supports Fluoridated Water

Health Tip: Dental Association Supports Fluoridated Water

Title: Health Tip: Dental Association Supports Fluoridated WaterCategory: Health NewsCreated: 12/14/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/14/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

15-12-2017

BREATHRX WITH ZYTEX (Sodium Fluoride) Paste, Dentifrice [Discus Dental, LLC]

BREATHRX WITH ZYTEX (Sodium Fluoride) Paste, Dentifrice [Discus Dental, LLC]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

PLAK SMACKER (Sodium Fluoride) Paste, Dentifrice [Dental Technologies, Inc]

PLAK SMACKER (Sodium Fluoride) Paste, Dentifrice [Dental Technologies, Inc]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ALPHA-DENT HOME CARE FLUORIDE (Stannous Fluoride) Gel [Dental Technologies, Inc.]

ALPHA-DENT HOME CARE FLUORIDE (Stannous Fluoride) Gel [Dental Technologies, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

HOME CARE FLUORIDE (Stannous Fluoride) Gel [Dental Technologies, Inc.]

HOME CARE FLUORIDE (Stannous Fluoride) Gel [Dental Technologies, Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

PEARSON MEPIVACAINE (Mepivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Pearson Dental]

PEARSON MEPIVACAINE (Mepivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Pearson Dental]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

IQ DENTAL MEPIVACAINE (Mepivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [IQ Dental]

IQ DENTAL MEPIVACAINE (Mepivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [IQ Dental]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

MEPIVACAINE (Mepivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Darby Dental Supply, LLC]

MEPIVACAINE (Mepivacaine Hydrochloride) Injection, Solution [Darby Dental Supply, LLC]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

AVAGARD D (Alcohol) Lotion [3M ESPE Dental Products]

AVAGARD D (Alcohol) Lotion [3M ESPE Dental Products]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

Dental Implants

Dental Implants

Title: Dental ImplantsCategory: Procedures and TestsCreated: 1/31/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/21/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-11-2017

PERIDEX (Chlorhexidine Gluconate) Rinse [3M ESPE Dental Products]

PERIDEX (Chlorhexidine Gluconate) Rinse [3M ESPE Dental Products]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

CLINPRO 5000 (Sodium Fluoride) Paste, Dentifrice [3M ESPE Dental Products]

CLINPRO 5000 (Sodium Fluoride) Paste, Dentifrice [3M ESPE Dental Products]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

Dental (Oral) Health Quiz: Test Your Dental Hygiene IQ

Dental (Oral) Health Quiz: Test Your Dental Hygiene IQ

Title: Dental (Oral) Health Quiz: Test Your Dental Hygiene IQCategory: MedicineNet QuizCreated: 4/22/2011 5:41:00 PMLast Editorial Review: 11/1/2017 3:58:46 PM

US - MedicineNet

4-10-2017

ADRENALIN (Epineprine) Injection [General Injectables And Vaccines, Inc.]

ADRENALIN (Epineprine) Injection [General Injectables And Vaccines, Inc.]

Updated Date: Oct 4, 2017 EST

US - DailyMed