Lidokain-noradrenalin "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lidokain-noradrenalin "SAD" 20 mg/ml+5 mikrog/ml injektionsvæske
 • Dosering:
 • 20 mg/ml+5 mikrog/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lidokain-noradrenalin "SAD" 20 mg/ml+5 mikrog/ml injektionsvæske
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16328
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lidokain-noradrenalin SAD injektionsvæske, opløsning

10 mg/5 µg/ml og 20 mg/5 µg/ml

Lidocainhydrochlorid og noradrenalintartrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lidokain-noradrenalin SAD til dig personligt. Lad

derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lidokain-noradrenalin SAD

3. Sådan skal du tage Lidokain-noradrenalin SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lidokain-noradrenalin SAD er et lokalbedøvende lægemiddel.

Kombinationspræparat.

Lidokain-noradrenalin SAD anvendes til lokalbedøvelse.

Du vil få Lidokain-noradrenalin SAD som en indsprøjtning i en muskel eller

under huden af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig Lidokain-noradrenalin SAD for noget andet. Spørg

lægen.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE

LIDOKAIN-NORADRENALIN SAD

Tag ikke Lidokain-noradrenalin SAD

hvis du er allergisk overfor andre lokalbedøvende midler af samme type

(amid-typen) eller overfor et eller flere af hjælpestofferne

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Lidokain-

noradrenalin SAD:

hvis du har en hjertesygdom

hvis du har langsom puls

hvis du har en hjerterytme-forstyrrelse (Wolff-Parkinson-White syn-

drom)

hvis du har forhøjet blodtryk

hvis du har sukkersyge

hvis du har forhøjet stofskifte

hvis du har stofskifte problemer

hvis du har epilepsi

hvis du har grøn stær

hvis du har dårligt fungerende lunger

hvis du har vejrtrækningsproblemer

hvis du er i en tilstand af shock

hvis du har blodmangel

hvis du har ubalance i blodets sammensætning

hvis du har for lavt indhold af kalium i blodet

hvis du har dårligt fungerende nyrer

hvis du har leversygdom

hvis du har en sygdom i nervesystemet (neurologisk sygdom)

hvis du er i en tilstand, hvor kroppen mangler ilt (hypoxi)

hvis du har en infektion i det område, hvor indsprøjtningen skal gives

Lægemidlet skal bruges med forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand

og til børn.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Lidokain-noradrenalin SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Der kan ske utilsigtede skader på læber, tunge, slimhinder i mundhule eller

bløde gummer, når disse er bedøvet. Fødeindtag bør derfor udsættes indtil

normal følelse er vendt tilbage i munden.

Brug af anden medicin sammen med Lidokain-noradrenalin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du:

Inden for de sidste 14 dage er blevet behandlet med med MAO-hæmmere

(midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller tri-

cykliske antidepressive lægemidler

Får visse narkosemidler til inhalation

Får alfa-blokkere (midler mod forhøjet blodtryk og psykoser)

Samtidig får visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron og

propafenon)

Får fluvoxamin (middel mod depression), rifampicin (antibiotikum) og

visse beta-blokkere mod forhøjet blodtryk (propranolol, tertatolol og

metoprolol)

Får medicin mod kramper og epilepsi (phenytoin og fosphenytoin)

Samtidig får visse lægemidler til standsning af blødningen efter fødsel

eller abort

Får propofol (narkosemiddel)

Samtidig får andre lokalbedøvende midler

Får behandling for HIV (nevirapin, ritonavir, amprenavir, fosamprenavir

eller atazanavir)

I forbindelse med narkose får muskelafslappende lægemidler (rocuro-

nium og suxamethonium)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må få Lidokain-noradrenalin SAD, hvis du er gravid. Følg lægens

anvisning.

Amning

Du må få Lidokain-noradrenalin SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lidokain-noradrenalin SAD kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

Ud over den direkte bedøvende effekt kan lægemidlet midlertidigt svække

koordinationsevne og opmærksomhed. Kontakt lægen, før du påtænker at

køre bil eller betjene maskiner.

Lidokain-noradrenalin SAD indeholder natriummetabisulfit (E223)

Denne medicin indeholder natriummetabisulfit (E223), og kan i sjældne

tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

Lidokain-noradrenalin SAD indeholder natrium

Denne medicin indeholder natrium. Lidokain-noradrenalin SAD 10 mg/ml og

20 mg/ml indeholder henholdsvis ca. 0,12 mmol (ca. 2,8 mg) natrium pr. ml

eller ca. 0,08 mmol (ca. 1,8 mg) natrium pr. ml. Hvis du er på saltfattig diæt,

skal du tages hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LIDOKAIN-NORADRENALIN SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Lidokain-noradrenalin SAD findes som injektionsvæske, der indgives i en

muskel eller under huden. Du vil normalt få Lidokain-noradrenalin SAD af en

læge eller sygeplejerske.

Dosering:

Doseringen er individuel og afhænger af hvilke nerver, der skal bedøves.

Hvis du har brugt for meget Lidokain-noradrenalin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Lidokain-noradrenalin SAD, vil din læge eller

sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Lidokain-noradrenalin SAD kan du få symptomer

fra centralnervesystemet som f.eks. følelsesløshed omkring munden

og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, øresusen, synsforstyrrelser,

opstemthed, rysten, kramper og svækket bevidsthed.

Hvis du har glemt at bruge Lidokain-noradrenalin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Lidokain-noradrenalin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. Kvalme.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i

huden. Svimmelhed. Opkastning.

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De/du får meget langsom puls eller

bliver utilpas eller besvimer, skal De/du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget

forhøjet blodtryk er alvorligt.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Påvirkning af centralnervesystemet (følelsesløshed

omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, øresusen,

synsforstyrrelser, opstemthed, rysten, kramper og svækket bevidsthed).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hjertestop. Nerveskader.

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter

til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Ring 112.

Ikke alvorlige: Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.

Overfølsomhedsreaktioner. Smerter og føleforstyrrelser pga.

nervebetændelse. Betændelse i hinderne omkring hjerne og rygmarv.

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

Åndenød og åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Psykoser. Kontakt lægen.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt

hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen. Ring 112.

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige: Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker

(blodglukose).

Angst. Indre uro. Forvirring. Søvnløshed. Irritabilitet. Døsighed. Hovedpine.

Svaghed. Kolde hænder og fødder. Tågesyn. Spytflåd. Hjertebanken.

Nedsættelse af hjerterytmen.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig

puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Lidokain-noradrenalin SAD i køleskab (2-8◦C).

Opbevar Lidokain-noradrenalin SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lidokain-noradrenalin SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der

står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lidokain-noradrenalin SAD injektionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Lidocainhydrochlorid og noradrenalintartrat.

Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumedetatdihydrat, natiummetabisulfit (E

223), natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lidokain-noradrenalin SAD er en klar, farveløs væske.

Lidokain-noradrenalin SAD findes i pakningsstørrelser på:

10 mg/5 mikrog/ml: 10 ml amp. x 10

20 mg/5 mikrog/ml: 10 ml amp. x 10

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

www.produktresume.dk

Vnr. 701557-01

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

26-9-2018

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Active substance: Spinosad) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6323 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2233/T/18

Europe -DG Health and Food Safety