LFS Pyraclostrobin+Boscalid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • LFS Pyraclostrobin+Boscalid Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 67 g/kg pyraclostrobin; 267 g/kg boscalid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • LFS Pyraclostrobin+Boscalid Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter i landbrugsafgrøder, 10 meter i buskfrugt og 20 meter i frugtavl fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Ukrudtsmiddel nr. 318-116

Analyse

Boscalid

267 g/kg (26,7% w/w)

Pyraclostrobin

67 g/kg (25%w/w)

Godkendelsesindehaver:

Midlet er et vanddispergerbart granulat. Fast.

Indhold:

kg

1

LFS Kemi

Navervej 4

6600 Vejen

LFS Pyraclostrobin + Boscalid

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe-

sygdomme i gulerødder, persillerod, pastinak, hvid-, rød-,

savoy-, rosen-, og blomkål, broccoli, ærter, bønner, løg,

kirsebær, blommer, jordbær, porrer, salat, spinat, rucola,

solbær, ribs, hindbær, brombær og kartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionielle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

mv.) for at beskytte organismer, der

lever i vand

(SPe3).

Batch nr.: Se emballagen

Udløbsdato: Se emballagen

Skadevolder

Skulpesvamp

Hvidplet

Kålbladplet

Hvidrust

Gulerodsblad-

plet

Cercospora-

bladplet

Meldug

Ærteskimmel

Gråskimmel

Porrebladplet

Purpurskimmel

Løgblad-

gråskimmel

Løgbladplet

Gråskimmel

Knoldbæger-

svamp

Kultur

Kål (hvid-, rød-,

savoj-, og

rosenkål,

broccoli og

blomkål)

Gulerod,

Pastinak

Persillerod

Ærter

Bønner

Porrer

Løg

Salat

Rucola

Max beh.

1 i grønne

ærter

Anvisninger

2-3 ugers intervaller forebyggende eller

hurtigt efter begyndende angreb.

Behandling startes ved første tegn på angreb.

Der følges op efter behov.

Forebyggende behandling opfølgende

behandling i ærter til modenhed efter behov

dog senest ved begyndende bælgsætning.

Ved begyndende angreb opfølgende

behandlinger i 5-10 dages intervaller.

Ved begyndende angreb opfølgende

behandling 5-10 dage senere

Forebyggende behandling med

7-14 dages interval eller i program med

andre produkter.

Dos/ha

1,0 kg

1,0 kg

1,0 kg

1,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

Skadevolder

Skimmel

Kartoffel-

bladplet

Kultur

Spinat til frø

Kartofler

Max beh.

Anvisninger

Forebyggende behandling med opfølgning

ca. 14 dage senere

Ved begyndende angreb oftest i juli/august i

intervaller på 5-10 dage. Da LFS

Pyraclostrobin + Boscalid har begrænset

virkning på kartoffel-skimmel anbefales det

altid at blande med et kartoffelskimmel

Dos/ha

1,5 kg

0,25 kg

Skadevolder

Grå- og gul monilia

Tørresyge

Kirsebær-

bladpletsyge

Gråskimmel

Jordbærsortråd

Meldug

Gråskimmel

Meldug

Skivesvamp

Filtrust

Gråskimmel

Kultur

Kirsebær

Blommer

Jordbær

Solbær

Ribs

Hindbær

Brombær

Max beh.

Anvisninger

Bekæmpelse af grå monilia i blomstring,

tørresyge og bladplet fra blomstring til høst

og gul monilia fra begyndende modning og

indtil høst.

Anvendes forebyggende med første

behandling ved beg. blomstring. Opfølgning

10-14 dage senere. Bekæmpelse af meldug

skal ske forbyggende, gråskimmel under

blomstrings-perioden og jordbærsortråd fra

blomstring og indtil høst.

Fra begyndende blomstring til 3 dage før

høst.

Efter høst.

Fra begyndende blomstring til 3 dage før

Dos/ha

0,75 kg

1,8 kg

1,5 kg

1,0 kg

1,5 kg

Afgrøde

Kålafgrøder

300 l (i tætte afgrøder op til 1000 l)

200 – 500 l

Ærter og bønner

200 – 400 l

300 – 500 l

Kirsebær og blommer

200 – 400 l

Jordbær

300 – 1000 l højest i meget tætte afgrøder

200 – 400 l

Kartofler

200 – 400 l

ikke genbruges.

Resistens

For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampetyper, der er modstandsdygtige

(resistente) over for det aktive stof.

Der er 2 aktivstoffer i LFS Pyraclostrobin+Boscalid: