Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Teva" 100+25+200 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100+25+200 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Levodopa/Carbidopa/Entacapone "Teva" 100+25+200 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53321
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 125 mg/31,25 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 175 mg/43,75 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg filmovertrukne tabletter

levodopa/carbidopa/entacapon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Sådan skal du tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva indeholder tre virksomme stoffer (levodopa, carbidopa og

entacapon) i én filmovertrukken tablet. Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva bruges til behandling af

Parkinsons sygdom.

Parkinsons sygdom skyldes lavt indhold i hjernen af et stof, der kaldes dopamin. Levodopa øger

mængden af dopamin og nedsætter herved symptomerne på Parkinsons sygdom. Carbidopa og

entacapon forbedrer levodopas antiparkinson-virkning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE

LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA

Tag ikke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva:

hvis du er allergisk over for levodopa, carbidopa eller entacapon eller et af de øvrige

indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du har snævervinklet grøn stær (glaukom - en øjensygdom).

hvis du har en svulst i binyrerne.

hvis du tager visse lægemidler mod depression (kombination af selektive MAO-A og MAO-B-

hæmmere eller ikke-selektive MAO-hæmmere).

hvis du tidligere har haft malignt neuroleptikasyndrom (MNS – dette er en sjælden reaktion

over for lægemidler, som bruges til behandling af alvorlige mentale lidelser).

har haft ikketraumatisk rabdomyolyse (en sjælden muskellidelse).

har en alvorlig leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, hvis du

har eller tidligere har haft:

et hjertetilfælde eller anden sygdom i hjertet, herunder forstyrrelse i hjerterytmen, eller en

sygdom i blodårerne.

astma eller anden lungesygdom.

problemer med leveren, da det i givet fald kan være nødvendigt at justere dosis.

nyre- eller hormonrelaterede sygdomme.

mavesår eller mavekramper.

hvis du får længerevarende diarré. Kontakt lægen, da det kan være tegn på betændelse i

tyktarmen.

en alvorlig mental lidelse, som fx en psykose.

kronisk åbenvinklet grøn stær (glaukom), da det i givet fald kan være nødvendigt at justere

dosis og kontrollere trykket i dine øjne.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod psykoser (antipsykotika)

medicin, der kan bevirke, at du får lavt blodtryk, når du rejser dig fra siddende eller liggende

stilling. Du skal være opmærksom på, at Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva kan forværre

dette.

Tal med din læge, hvis du under behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva:

bemærker, at dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, eller hvis du begynder at

ryste, bliver ophidset, forvirret, får feber, høj puls eller store forandringer i blodtrykket. Hvis

det sker,

skal du kontakte din læge øjeblikkeligt.

føler dig deprimeret, har selvmordstanker eller oplever andre unormale forandringer i din

adfærd.

pludselig falder i søvn, eller hvis du føler dig meget søvnig. Hvis det sker, må du ikke køre bil

eller betjene maskiner (se afsnittet ”Trafik- og arbejdssikkerhed”).

får ukontrollerbare bevægelser, eller disse forværres, efter du begyndte at bruge

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva. Hvis det sker, bør du kontakte din læge, fordi der kan

være behov for at justere dosis af din medicin mod Parkinsons sygdom.

får diarré: Du anbefales at holde øje med din vægt for at undgå muligt overdrevent vægttab.

oplever stigende grad af appetitmangel, almen svækkelse (kraftesløs, udmattet) og vægttab

inden for en relativt kort periode. I så fald bør det overvejes at foretage en generel medicinsk

undersøgelse, som bør omfatte leverfunktionen.

føler behov for at holde op med at bruge Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, se afsnittet

”Hvis du holder op med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva”.

Fortæl det til din læge, hvis du eller din familie/behandler bemærker, at du udvikler en stærk trang

eller adfærd, der er usædvanlig for dig, eller hvis du ikke kan modstå lysten eller fristelsen til at udføre

bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne form for opførsel kaldes sygelige

vane- og impulshandlinger og kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge,

unormalt stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.

Der kan være behov for, at din

læge ændrer din behandling.

Din læge vil måske tage regelmæssige blodprøver, hvis du får behandling med

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva i længere tid.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva er ikke egnet til behandling af symptomer i nervebanerne

(f.eks. ufrivillige bevægelser, rysten, muskelstivhed og muskeltrækninger), der er forårsaget af andre

typer medicin.

Børn og unge

Der er kun begrænset erfaring med levodopa, carbidopa og entacapone til patienter under 18 år. Derfor

frarådes det at anvende Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva til børn.

Brug af anden medicin sammen med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

ag ikke Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, hvis du tager visse lægemidler mod depression

(kombinationer af selektive MAO-A og MAO-B-hæmmere eller ikke-selektive MAO-hæmmere).

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva kan øge virkningen og bivirkningerne af visse lægemidler.

Disse er:

medicin, der bruges til behandling af depression, f.eks. moclobemid, amitriptylin, desipramin,

maprotilin, venlafaxin og paroxetin

rimiterol og isoprenalin, som bruges til behandling af sygdomme i luftvejene

adrenalin, som bruges mod alvorlige allergiske reaktioner

noradrenalin, dopamin og dobutamin, som bruges til behandling af hjertesygdomme og lavt

blodtryk

alfamethyldopa, som bruges til behandling af forhøjet blodtryk

apomorphin, som bruges til behandling af Parkinsons sygdom.

Virkningen af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva kan svækkes af visse lægemidler. Disse er:

dopamin-antagonister, som bruges til behandling af mentale lidelser, kvalme og opkastning

phenytoin, som bruges til at forebygge kramper

papaverin, som bruges til at afslappe musklerne.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva gør det vanskeligere at fordøje jern. Tag derfor ikke

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva og jerntilskud samtidigt. Efter du har indtaget ét af

præparaterne, skal du vente mindst 2-3 timer, før du tager det andet.

Brug af Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva sammen med mad og drikke

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva kan tages med eller uden mad. Hos nogle patienter optages

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva dårligt, hvis tabletten tages sammen med eller kort tid efter

proteinrig mad (så som kød, fisk, mælkeprodukter, kerner og nødder). Hvis du synes, dette passer på

dig, skal du kontakte din læge.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke amme, når du er i behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva kan sænke blodtrykket, og du kan føle dig ør og svimmel. Du

skal derfor være specielt forsigtig, når du kører bil eller bruger værktøj og maskiner.

Hvis du føler dig meget søvnig, eller hvis du mærker, at du pludselig falder i søvn, skal du vente med

at køre bil, til du er helt vågen. Det samme gælder, hvis du skal lave andet, der kræver fuld

opmærksomhed. Ellers risikerer du at være til fare for dig selv og andre.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Kun for Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

100 mg/25 mg/200 mg:

Indeholder allura red AC (E129)

Allura red AC (E129) kan forårsage en allergisk reaktion.

Kun for Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg:

Indeholder Azorubin (camoisin) (E122)

Azorubin (carmoisin) (E122) kan forårsage en allergisk reaktion.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE TEVA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Voksne og ældre:

Din læge vil fortælle dig, nøjagtigt hvor mange Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva-

tabletter du skal tage hver dag.

Tabletterne er ikke beregnet til at deles eller knuses.

Du skal kun tage én tablet ad gangen.

Afhængigt af hvordan behandlingen virker på dig, kan lægen foreslå en højere eller lavere

dosis.

Hvis du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75

mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg,

må du ikke tage flere end 10 tabletter om dagen.

Hvis du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 175 mg/43,75 mg/200 mg, må du ikke

tage flere end 8 tabletter af denne styrke om dagen.

Hvis du tager Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg, må du ikke tage

flere end 7 tabletter af denne styrke om dagen.

Du bør tale med din læge eller apotekspersonalet, hvis du mener, at virkningen af

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva er for kraftig eller for svag, eller hvis du får mulige

bivirkninger.

Hvis du har taget for mange Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Kontakt straks lægen eller apoteket, hvis du ved et uheld har taget flere

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva-tabletter, end du burde. I tilfælde af en overdosis kan du blive

forvirret eller urolig, din puls kan blive hurtigere eller langsommere end normalt, eller farven på din

hud, din tunge, i dine øjne eller din urin kan ændres.

Hvis du har glemt at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis der er mere end 1 time til næste dosis:

Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, og tag den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis der er mindre end 1 time til næste dosis:

Tag én tablet, så snart du kommer i tanker om det, vent 1 time, og tag så en ny tablet. Herefter kan du

fortsætte som normalt.

For at undgå eventuelle bivirkninger skal der altid være mindst én time mellem

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva-tabletterne.

Hvis du holder op med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Du må ikke holde op med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva, medmindre din læge har

givet dig besked på det. For at få kontrol over dine symptomer kan det i et sådant tilfælde være

nødvendigt, at lægen justerer dosen af den anden medicin, du tager mod Parkinsons sygdom, specielt

levodopa. Hvis du pludselig stopper med at tage Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva og anden

medicin mod Parkinsons sygdom, kan der opstå bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Mange

bivirkninger kan mindskes ved at justere dosis.

Hvis du under behandling med Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva bemærker følgende

symptomer, skal du

kontakte din læge øjeblikkeligt

Dine muskler bliver meget stive eller rykker kraftigt, du begynder at ryste, bliver ophidset,

forvirret, får feber, høj puls eller store udsving i dit blodtryk. Dette kan være symptomer på

malignt neuroleptikasyndrom (MNS, en sjælden og alvorlig bivirkning af medicin, der

anvendes til behandling af forstyrrelser i centralnervesystemet) eller rhabdomyolyse (en

sjælden og alvorlig muskelsygdom).

Allergisk reaktion. Tegnene på dette kan omfatte nældefeber, kløe, udslæt og hævelse af

ansigt, læber, tunge eller svælg. Dette kan medføre vejrtræknings- eller synkebesvær.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

- ukontrollerbare bevægelser (dyskinesier)

- kvalme

- harmløs rødbrun misfarvning af urinen

- muskelsmerter

- diarré.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer)

- ør i hovedet eller besvimelse på grund af for lavt blodtryk, højt blodtryk

- forværring af Parkinson-symptomer, svimmelhed, søvnighed

- opkastning, smerter og ubehag i maven, halsbrand, mundtørhed, forstoppelse

- søvnproblemer, hallucinationer, forvirring, unormale drømme (herunder mareridt), træthed

- mentale forandringer - herunder problemer med hukommelsen, angst og depression (evt. med

selvmordstanker)

- hjerte- eller karsygdomme (f.eks. smerter i brystet), uregelmæssig puls eller hjerterytme

- øget faldtendens

- åndenød

- øget svedtendens, udslæt

- muskelkramper, hævede ben

- sløret syn

- blodmangel

- nedsat appetit, vægttab

- hovedpine, ledsmerter

- urinvejsinfektion.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer)

- hjerteanfald

- blødning fra tarmen

- nedsat antal blodplader, hvilket kan medføre blødning, unormale leverfunktionsprøver

- kramper

- følelse af uro

- psykotiske symptomer

- betændelse i tyktarmen

- andre misfarvninger end af urinen (f.eks. hud, negle, hår, sved)

- synkebesvær

- vandladningsbesvær.

Følgende bivirkninger er også indberettet:

- leverbetændelse

- kløe.

Du kan opleve følgende bivirkninger:

- Manglende evne til at modstå trangen til at gøre noget som kan være skadeligt, hvilket kan være:

Sygelig spilletrang på trods af alvorlige personlige eller familiære konsekvenser

Ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, der skaber bekymring for dig eller andre, for

eksempel øget sexlyst

Ukontrolleret og overdreven shopping eller brug af penge

Spiseorgie (spiser store mængder mad på meget kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere

mad end normalt eller mere end der skal til for at gøre dig mæt).

Fortæl din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer; Lægen vil diskutere måder at reducere og

kontrollere disse symptomer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Holdbarhed efter første åbning af beholderen: 175 dage.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva indeholder:

Aktive stoffer i Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva: levodopa, carbidopa, entacapon.

Hver

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg

filmovertrukken tablet

indeholder 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose,

lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, povidon (K-30), kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

Ingredienserne i filmovertrækket er titandioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul

jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172) og magnesiumstearat.

Hver

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg

filmovertrukken tablet

indeholder 75 mg levodopa, 18,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose,

lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, povidon (K-30), kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

Ingredienserne i filmovertrækket er titandioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul

jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), og magnesiumstearat.

Hver

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg

filmovertrukken tablet

indeholder 100 mg levodopa, 25 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose,

lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, povidon (K-30), kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

Ingredienserne i filmovertrækket er titandioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), polysorbat

80, allura red AC aluminiumlak (E129), carmin (E120) og magnesiumstearat.

Hver

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 125 mg/31,25 mg/200 mg

filmovertrukken tablet

indeholder 125 mg levodopa, 31,25 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose,

lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, povidon (K-30), kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

Ingredienserne i filmovertrækket er titandioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul

jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), carmin (E120) og magnesiumstearat.

Hver

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg

filmovertrukken tablet

indeholder 150 mg levodopa, 37,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose,

lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, povidon (K-30), kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

Ingredienserne i filmovertrækket er titandioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), polysorbat

80, rød jernoxid (E172), azorubin (carmoisin) aluminiumlak (E122) og magnesiumstearat.

Hver

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 175 mg/43,75 mg/200 mg

filmovertrukken tablet

indeholder 175 mg levodopa, 43,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose,

lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, povidon (K-30), kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

Ingredienserne i filmovertrækket er titandioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul

jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172) og magnesiumstearat.

Hver

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg

filmovertrukken tablet

indeholder 200 mg levodopa, 50 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

De andre indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, vandfri lactose,

lavsubstitueret hydroxypropylcellulose, povidon (K-30), kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

Ingredienserne i filmovertrækket er titandioxid (E171), hypromellose, glycerol (E422), gul

jernoxid (E172), polysorbat 80, rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg:

rund, bikonveks, lysebrun

filmovertrukken tablet, præget med ”50” på den ene side og uden prægning på den anden side.

Størrelse: ca. 14 mm i diameter.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 75 mg/18,75 mg/200 mg:

oval, bikonveks, lys orange

filmovertrukken tablet, præget med ”75” på den ene side og uden prægning på den anden side.

Størrelse: ca. 16x10 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 100 mg/25 mg/200 mg:

aflang, bikonveks, lyserød

filmovertrukken tablet, præget med “100” på den ene side og uden prægning på den anden side.

Størrelse: ca. 17x9 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 125 mg/31,25 mg/200 mg:

rund, bikonveks, gulligbrun

filmovertrukken tablet, præget med “125” på den ene side, uden prægning på den anden side.

Størrelse: ca. 14 mm i diameter.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 150 mg/37,5 mg/200 mg:

oval, bikonveks, mørkerød

filmovertrukken tablet, præget med “150” på den ene side og uden prægning på den anden side.

Størrelse: ca. 16x10 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 175 mg/43,75 mg/200 mg:

ellipseformet, bikonveks,

lysebrun filmovertrukken tablet, præget med “175” på den ene side og uden prægning på den anden

side. Størrelse: ca. 17x10 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 200 mg/50 mg/200 mg:

aflang, bikonveks, brun

filmovertrukken tablet, præget med “200” på den ene side og uden prægning på den anden. Størrelse

ca. 17x9 mm.

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva fås i pakninger med 10, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 130, 150,

175, 200 eller 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva Denmark A/S

Parallelvej 10-12

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private

Limited Company)

H-4042 Debrecen, Pallagi út 13,

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75

mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37.5

mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg filmomhulde

tabletten

Cypern

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75

mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5

mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg επικαλυμμένα με

λεπτό υμένιο δισκία

Danmark

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Estland

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Frankrig

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50/12,5/200 mg, 75/18,75/200 mg,

100/25/200 mg, 125/31,25/200 mg, 150/37,5/200 mg, 175/43,75/200 mg,

200/50/200 mg, comprimé

Grækenland

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75

mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5

mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg επικαλυμμένα με

λεπτό υμένιο δισκία

Holland

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Irland

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75

mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37.5

mg/200 mg, 175 mg/43.75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg Film-coated

Tablets

Italien

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Letland

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 100 mg/25

mg/200 mg, 125mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 200 mg/50

mg/200 mg apvalkotās tabletes

Litauen

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50/12.5/200 mg, 75/18.75/200 mg,

100/25/200 mg, 125/31.25/200 mg, 150/37.5/200 mg, 200/50/200 mg plėvele

dengtos tabletės

Luxembourg

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18,75

mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37,5

mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg comprimés

pelliculés

Rumænien

Levodopa/Carbidopa/Entacaponă Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75

mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5

mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg comprimate

filmate

Slovakiet

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Slovenien

Levodopa/karbidopa/entakapon Teva 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75

mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5

mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg filmsko obložene tablete

Spanien

Levodopa/Carbidopa/Entacapona Teva 50/12.5/200 mg, 75/18.75/200 mg,

100/25/200 mg, 125/31.25/200 mg, 150/37.5/200 mg, 200/50/200 mg

comprimidos recubiertos con película EFG

Storbritannien

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Sverige

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva

Tyskland

Levodopa /Carbidopa/Entacapon AbZ 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75

mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5

mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg Filmtabletten

Ungarn

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Teva 50mg/12,5mg/200 mg,

75mg/18,75mg/200 mg, 100mg/25mg/200 mg, 125mg/32,5mg/200 mg,

150mg/37,5mg/200 mg, 175mg/43,75mg/200 mg, 200mg/50mg/200 mg

filmtabletta

Østrig

Levodopa/Carbidopa/Entacapon ratiopharm 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75

mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150

mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg

Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2016.

7-8-2018

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Impax Laboratories Ireland Limited)

Numient (Active substance: levodopa / carbidopa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5418 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2611/T/5

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety