Leponex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Leponex 25 mg tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Leponex 25 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06433
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Leponex

®

, 25 mg og 100 mg, tabletter

clozapin.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Leponex

Sådan skal du tage Leponex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Leponex er clozapin, som tilhører en gruppe af medicin kaldet antipsykotika (medicin,

der bruges til at behandle psykiske sygdomme, som fx psykoser).

Leponex anvendes til behandling af skizofreni, hvor anden medicin ikke har virket. Skizofreni er en

psykisk sygdom, der påvirker, hvordan du tænker, føler og opfører dig. Du bør kun tage denne medicin,

hvis du allerede har prøvet mindst to andre slags antipsykotisk medicin, herunder en af de nyere

atypiske antipsykotika til behandling af skizofreni, og disse ikke har virket eller ikke kunne tåles pga.

bivirkninger, der ikke kunne behandles.

Leponex anvendes desuden til behandling af svære forstyrrelser i tanker, følelser og opførsel hos

patienter med Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har virket.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Leponex

Tag ikke Leponex:

hvis du er allergisk over for clozapin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

hvis du ikke er i stand til at få foretaget regelmæssige blodprøver

hvis du nogensinde har fået at vide, at du har et lavt antal hvide blodceller (fx leukopeni eller

agranulocytose), særligt hvis medicin var årsag til det. Dette gælder dog ikke, hvis du har haft lavt

antal hvide blodceller pga. kemoterapi

hvis du tidligere har været nødt til at stoppe med at tage Leponex pga. alvorlige bivirkninger (fx

agranulocytose eller hjerteproblemer)

hvis du bliver eller er blevet behandlet med langtidsvirkende indsprøjtninger af antipsykotisk

medicin

hvis du har en sygdom i knoglemarven, eller nogensinde har haft en sygdom i knoglemarven

hvis du lider af ukontrolleret epilepsi (kramper eller anfald)

hvis du lider af en akut psykisk sygdom forårsaget af alkohol eller stoffer (fx narkotika)

hvis du lider af nedsat bevidsthed og voldsom døsighed

hvis du lider af kredsløbssvigt, som kan være forårsaget af alvorligt shock

hvis du lider af en alvorlig nyresygdom

hvis du lider af myokarditis (betændelse af hjertemusklen)

hvis du lider af nogen anden alvorlig hjertesygdom

hvis du har symptomer på en aktiv leversygdom som fx gulsot (gulfarvning af huden og øjnene,

kvalme og appetitløshed)

hvis du lider af en anden alvorlig leversygdom

hvis du lider af blokering af tarmsystemet (din tarm virker ikke ordentligt, og du har svær

forstoppelse)

hvis du tager medicin, der forhindrer, at din knoglemarv fungerer ordenligt

hvis du tager medicin, der nedsætter antallet af hvide blodceller

Fortæl det straks til din læge og tag ikke Leponex, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Leponex må ikke gives til nogen, der er bevidstløse eller i koma.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er meget vigtige. Du skal følge dem for at minimere

risikoen for alvorlige livstruende bivirkninger.

Før du starter behandling med Leponex, så fortæl din læge, hvis du har eller tidligere har haft:

blodpropper eller nogen i familien har haft blodpropper, da lægemidler som dette kan være

forbundet med dannelse af blodpropper

glaukom (forhøjet tryk i øjet)

diabetes. Forhøjede (nogle gange betydeligt) blodsukkerniveauer er forekommet hos patienter med

eller uden sukkersyge i deres sygdomshistorie (se afsnit 4)

problemer med blærehalskirtlen (prostata) eller svært ved at lade vandet

nogen hjerte-, nyre- eller leversygdom

kronisk forstoppelse eller hvis du tager medicin, der kan give kronisk forstoppelse (fx antikolinerg

medicin)

galactoseintolerans, Lapp Lactase Deficiency eller glucose/galactosemalabsorption

kontrolleret epilepsi

sygdomme i tyktarmen

fortæl det til din læge, hvis du nogensinde er blevet opereret i maveregionen

hvis du har haft en hjertesygdom, eller hvis nogen i familien har haft overledningsforstyrrelser i

hjertet (kaldet ”forlængelse af QT-intervallet”)

hvis du er i risiko for at få slagtilfælde, fx hvis du har for højt blodtryk, hjerte-kar-problemer eller

problemer med blodkarrene i hjernen

Fortæl det straks til din læge, inden du tager den næste Leponex-tablet:

hvis du får tegn på forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden

infektion. Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine

symptomer er forbundet med din medicin

hvis du får en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler, som kan føre til

bevidstløshed (neuroleptisk malignt syndrom), da du kan være udsat for en alvorlig bivirkning, som

kræver omgående behandling

hvis du har hurtige og uregelmæssige hjerteslag, selv når du hviler, hjertebanken, åndenød,

smerter i brystkassen eller uforklaret træthed. Din læge vil kontrollere dit hjerte og om

nødvendigt straks henvise dig til en hjertespecialist

hvis du oplever kvalme, opkastning og/eller appetitløshed. Din læge vil kontrollere dine levertal

hvis du har alvorlig forstoppelse. Din læge vil behandle dig for dette for at undgå yderligere

komplikationer

Lægelige undersøgelser og blodprøver

Før du starter med at tage Leponex, vil din læge spørge dig ud om din sygdomshistorie og tage en

blodprøve for at sikre, at dit antal af hvide blodceller er normalt. Det er vigtigt at undersøge dette, da

din krop har brug for hvide blodceller til at bekæmpe infektioner.

Sørg for, at du får taget regelmæssige blodprøver, før du starter behandlingen, under

behandlingen og efter du stopper behandlingen med Leponex.

Din læge vil fortælle dig helt præcist hvor og hvornår, du skal have taget prøverne. Du må kun tage

Leponex, hvis dine blodtal er normale.

Leponex kan forårsage et alvorligt fald i antallet af hvide blodceller (agranulocytose). Kun

regelmæssige blodprøver kan vise din læge, om du er i risiko for at udvikle agranulocytose.

I de første 18 uger af behandlingen, er blodprøver nødvendige hver uge. Derefter er blodprøver

nødvendige mindst én gang om måneden.

Hvis der er et fald i antallet af hvide blodceller, skal du straks stoppe med at tage Leponex. Antallet

af hvide blodceller bør derefter vende tilbage til normalt.

Du skal have taget blodprøver i yderligere 4 uger efter, at du er stoppet med Leponex-behandlingen.

Du skal også til en fysisk undersøgelse hos lægen, før du starter behandlingen. Din læge vil muligvis

lave et elektrokardiodiagram (EKG) for at kontrollere dit hjerte, men kun hvis dette er nødvendigt, eller

du har nogen særlige problemer.

Hvis du har en leversygdom, skal du regelmæssigt have lavet en test af din leverfunktion, så længe du

tager Leponex.

Hvis du har for højt blodsukker (diabetes), vil din læge måske regelmæssigt undersøge dit

blodsukkerniveau.

Leponex kan forårsage ændringer i dit niveau af fedtstoffer i blodet. Leponex kan forårsage

vægtøgning. Din læge vil måske holde øje med din vægt og niveauet af fedtstoffer i dit blod.

Hvis Leponex får dig til at føle dig svimmel, rundtosset eller svag, skal du være forsigtig, når du rejser

dig fra siddende eller liggende stilling.

Hvis du skal have foretaget en operation, eller hvis du af en eller anden grund ikke kan være

oppegående i længere tid, skal du fortælle din læge, at du tager Leponex. Du kan være i risiko for

trombose (blodprop i en blodåre).

Børn og unge under 16 år

Hvis du er under 16 år, bør du ikke tage Leponex, da der ikke er nok information om brug af Leponex

hos denne aldersgruppe.

Ældre (60 år og derover)

Ældre patienter (60 år og derover) kan have større risiko for følgende bivirkninger under behandlingen:

svaghed eller svimmelhed efter ændring af stilling, svimmelhed, hurtig hjerterytme, svært ved at lade

vandet og forstoppelse.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Leponex. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du lider af en tilstand som kaldes demens.

Brug af anden medicin sammen med Leponex

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du skal muligvis tage en anden dosis af din medicin eller tage en anden medicin.

Tag ikke Leponex sammen med medicin, der kan nedsætte knoglemarvsfunktionen og/eller

nedsætte antallet af blodceller, der bliver lavet af kroppen, som fx:

carbamazepin, medicin, der bruges mod epilepsi

visse antibiotika: chloramphenicol, sulfonamider, som fx co-trimoxazol

visse smertestillende midler: pyrazolon analgetika, som fx phenylbutazon

penicillamin, medicin, der bruges mod leddegigt

cytotoksiske midler, medicin, der bruges til kemoterapi

langtidsvirkende depot-injektioner med antipsykotisk medicin

Disse lægemidler øger din risiko for at udvikle agranulocytose (mangel på hvide blodceller).

Hvis du tager Leponex samtidigt med anden medicin, kan det have indflydelse på effekten af

Leponex og/eller effekten af den anden medicin. Fortæl din læge, hvis du planlægger at tage, hvis

du tager (selvom behandlingen næsten er slut), eller hvis du for nylig er stoppet med at tage noget

af følgende medicin:

medicin til behandling af depression, som fx lithium, fluvoxamin, tricykliske antidepressiva, MAO-

hæmmere, citalopram, paroxetin, fluoxetin og sertralin

anden antipsykotisk medicin til behandling af psykiske sygdomme, som fx perazin

benzodiazepiner og anden medicin til behandling af angst eller søvnproblemer

narkotiske stoffer eller anden medicin, som kan påvirke dit åndedræt

medicin, der bruges til at kontrollere epilepsi, som fx phenytoin og valproat

medicin mod for højt eller for lavt blodtryk, som fx adrenalin og noradrenalin

warfarin, medicin til forebyggelse af blodpropper

antihistaminer, medicin mod forkølelse eller allergier, som fx høfeber

antikolinerg medicin, som anvendes mod mavekramper, spasmer og køresyge

medicin mod Parkinsons sygdom

digoxin, medicin til behandling af hjerteproblemer

medicin mod hurtig eller uregelmæssig hjerterytme

visse typer medicin mod mavesår, som fx omeprazol eller cimetidin

visse typer antibiotika, som fx erythromycin og rifampicin

visse typer medicin mod svampeinfektioner (som fx ketoconazol) eller virusinfektioner (som fx

proteasehæmmere, der bruges til behandling af HIV-infektioner)

atropin, medicin, som kan være i nogle øjendråber eller hoste- og forkølelsesmedicin

adrenalin, medicin, der bruges i nødsituationer

hormonel prævention (p-piller)

Denne liste er ikke komplet. Din læge eller apotekspersonalet har mere information om medicin, du

skal være forsigtig med eller undgå at tage sammen med Leponex. De ved også, om den medicin, du

tager, tilhører nogen af de ovenstående medicingrupper. Tal med dem.

Brug af Leponex sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med Leponex.

Fortæl det til din læge, hvis du ryger, og hvor tit du drikker koffeinholdige drikke (kaffe, te, cola).

Pludselige ændringer i dine rygevaner eller i dit sædvanlige koffeinindtag kan ændre virkningen af

Leponex.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Din læge vil diskutere

fordele og mulige risici af at tage medicinen under graviditet med dig. Kontakt straks din læge, hvis du

bliver gravid, mens du er i behandling med Leponex.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Leponex i sidste trimester

(de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed,

ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer

skal du kontakte din læge.

Nogle kvinder, som tager medicin mod psykiske sygdomme, har uregelmæssige eller ingen

menstruation. Hvis dette gælder for dig, så kan din menstruation muligvis vende tilbage, når din

medicin bliver skiftet til Leponex. Det betyder, at du skal bruge sikker prævention.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Leponex. Clozapin, det aktive stof i Leponex, kan

blive udskilt i modermælken og påvirke dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Leponex kan, især i begyndelsen af behandlingen, virke trættende, sløvende og give kramper. Du må

ikke køre bil, motorcykel eller cykle, eller arbejde med værktøj eller maskiner, mens du har disse

symptomer.

Leponex indeholder lactose

Leponex indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Leponex

For at minimere risikoen for lavt blodtryk, krampeanfald og sløvhed, er din læge nødt til at øge din

dosis gradvist. Tag altid lægemidlet nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Det er vigtigt, at du ikke ændrer din dosering eller holder op med at tage Leponex, uden at tale med din

læge først. Fortsæt med at tage tabletterne, så længe din læge siger, du skal. Hvis du er 60 år og

derover, vil din læge måske starte din behandling med en lavere dosis og langsomt øge doseringen, da

du muligvis har en større risiko for at udvikle bivirkninger (se afsnit 2 ’Det skal du vide, før du

begynder at tage Leponex’).

Hvis du ikke kan få den ordinerede dosis med denne styrke, er der andre styrker tilgængelige af dette

lægemiddel, som kan hjælpe dig med at opnå den korrekte dosering.

Behandling af skizofreni

Den normale startdosis er 12,5 mg (en halv 25 mg tablet) én eller to gange daglig den første dag,

efterfulgt af 25 mg én eller to gange daglig den anden dag. Tabletten skal tages sammen med vand. Hvis

du tåler medicinen godt, vil din læge langsomt øge doseringen i trin af 25-50 mg over de næste 2 til 3

uger, indtil en dosering på 300 mg daglig er opnået. Derefter, hvis nødvendigt, kan doseringen øges i

trin på 50-100 mg hver halve uge eller, helst, med ugentlige intervaller.

Den effektive daglige dosering er normalt mellem 200 mg og 450 mg, opdelt i flere individuelle doser

dagligt. Nogle patienter kan have brug for mere. En daglig dosis på op til 900 mg er tilladt. Øgede

bivirkninger (særligt kramper) kan forekomme ved daglige doser på over 450 mg. Tag altid den for dig

lavest effektive dosis. De fleste patienter tager en del af deres dosis om morgenen og en del af deres

dosis om aftenen. Din læge vil fortælle dig nøjagtig, hvordan du skal dele din daglige dosis. Hvis din

daglige dosering kun er 200 mg, kan du tage denne som en enkeltdosis om aftenen. Når du har taget

Leponex med gode resultater i et stykke tid, vil din læge muligvis prøve at sætte din dosis ned. Du skal

tage Leponex i mindst 6 måneder.

Behandling af alvorlige tankeforstyrrelser hos patienter med Parkinsons sygdom

Den normale startdosis er 12,5 mg (en halv 25 mg tablet) om aftenen. Tabletten skal tages sammen med

vand. Din læge vil gradvist øge doseringen i trin af 12,5 mg, ikke hurtigere end to trin om ugen, op til

en maksimum-dosering på 50 mg i slutningen af den anden uge. Stigningerne i dosis bør stoppes eller

udskydes, hvis du føler dig svag, svimmel eller forvirret. For at undgå sådanne symptomer vil dit

blodtryk blive målt i løbet af de første uger af behandlingen.

Den effektive daglige dosis er normalt mellem 25 mg og 37,5 mg, taget som en enkeltdosis om aftenen.

Doser på 50 mg daglig bør kun overskrides i særlige tilfælde. Den maximale daglige dosis er 100 mg.

Tag altid den for dig lavest effektive dosis.

Hvis du har taget for mange Leponex-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Leponex-tabletter end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan fx være:

Døsighed, træthed, manglende energi, bevidstløshed, koma, forvirring, hallucinationer, oprevethed,

usammenhængende tale, stive arme og/eller ben, rystende hænder, kramper, øget produktion af spyt,

store pupiller, sløret syn, lavt blodtryk, kollaps, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme,

vejrtrækningsbesvær eller vejrtrækningssvigt.

Hvis du har glemt at tage Leponex

Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du

snart skal tage den næste dosis tabletter, så spring den glemte dosis tabletter over. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt din læge snarest muligt, hvis du ikke har

taget Leponex i over 48 timer.

Hvis du holder op med at tage Leponex

Hold ikke op med at tage Leponex uden først at spørge din læge, da du i så fald kan få abstinenser.

Disse omfatter sveden, hovedpine, kvalme, opkastning og diarré. Hvis du får nogle af disse

symptomer, skal du straks kontakte din læge. Disse symptomer kan blive fulgt af flere alvorlige

bivirkninger, medmindre du kommer under behandling med det samme. Dine oprindelige

symptomer kan vende tilbage. Hvis du er nødt til at stoppe Leponex-behandlingen, tilrådes en gradvis

nedsættelse af dosis på trin af 12,5 mg over en til to uger. Din læge vil informere dig om, hvordan du

skal nedsætte din daglige dosis. Hvis du er nødt til at stoppe behandlingen med Leponex pludseligt, skal

du undersøges af din læge. Hvis din læge genstarter behandlingen med Leponex, og du fik din sidste

dosis af Leponex for mere end to dage siden, skal din behandling startes med 12,5 mg.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræve omgående lægehjælp:

Fortæl straks din læge, inden du tager næste Leponex-tablet:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

hvis du får alvorlig forstoppelse, skal dette behandles af din læge for at undgå yderligere

komplikationer.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

hvis du oplever tegn på forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller

anden infektion. Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine

symptomer er forbundet med din medicin.

hvis du får krampeanfald.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

hvis du oplever en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler, som kan

føre til bevidstløshed (neuroleptisk malignt syndrom), kan du være udsat for en alvorlig bivirkning,

som kræver omgående behandling.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

hvis du oplever tegn på infektion i de øvre luftveje eller lungebetændelse, som fx feber, hoste,

vejrtrækningsproblemer, besværet åndedræt.

hvis du oplever kvalme, opkastning og/eller nedsat appetit, er din læge nødt til at kontrollere dine

levertal.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter) eller meget sjældne

bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

hvis du har hurtige og uregelmæssige hjerteslag, selv når du hviler, hjertebanken, åndenød,

smerter i brystkassen eller uforklaret træthed. Din læge vil kontrollere dit hjerte og om

nødvendigt straks henvise dig til en hjertespecialist.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

hvis du er en mand og oplever vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Det kaldes priapisme. Hvis

du har en rejsning, der varer mere end 4 timer, kan omgående medicinsk behandling være

nødvendig for at undgå yderligere komplikationer.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de

tilgængelige data):

hvis du oplever dundrende brystsmerter, fornemmelse af, at brystet strammer sammen, trykkende

eller knugende fornemmelse (brystsmerten kan stråle ud i venstre arm, kæbe, nakke og øverste del

af maven), åndenød, svedeture, svaghed, let hovedpine, kvalme, opkastning og hjertebanken

(symptomer på hjerteanfald). Kontakt skadestuen med det samme.

hvis du oplever trykken for brystet, følelsen af tunghed, følelsen af stramhed, knugende, brændende

eller kvælende fornemmelse (symptomer på for lidt blod og ilt til hjertemusklen), skal din læge

undersøge dit hjerte.

hvis du oplever tegn på blodprop i venerne, især i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerte

og rødmen på benene), som kan bevæge sig gennem blodkarrene til lungerne og give brystsmerter

samt åndedrætsbesvær.

hvis du oplever voldsom svedproduktion, hovedpine, kvalme, opkast og diarre (symptomer på

cholinerg syndrom).

hvis du oplever kraftigt nedsat urinproduktion (tegn på nyresvigt).

hvis du får en allergisk reaktion (hævelse hovedsageligt i ansigt, mund og hals, såvel som tungen,

hvilket kan være kløende eller smertefuldt).

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du oplyse det til din læge med det samme, inden du tager

Leponex.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Døsighed, svimmelhed, hurtig hjerterytme, øget produktion af spyt.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Højt antal hvide blodceller (leukocytose), højt antal af en bestemt type hvide blodceller (eosinofili),

vægtøgning, sløret syn, hovedpine, rysten, stivhed, rastløshed, kramper, pludselige ryk/spjæt, unormale

muskelbevægelser, ude af stand til at bevæge sig, ude af stand til at forblive ubevægelig, ændringer i

EKG, for højt blodtryk, svaghed eller svimmelhed ved stillingsskift, pludseligt bevidsthedstab, kvalme,

opkastning, appetitløshed, mundtørhed, mindre anormaliteter ved leverfunktionstests, mistet kontrol

over blæren, svært ved at lade vandet, træthed, feber, øget svedproduktion, øget kropstemperatur,

talebesvær (fx sløret tale).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Mangel på hvide blodceller (agranulocytose), talebesvær (fx stammen).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Lavt antal røde blodceller (blodmangel), rastløshed, rastløs uro, forvirring, febervildelse,

kredsløbskollaps, uregelmæssig hjerterytme, betændelse i hjertemusklen (myokarditis) eller i

hjertesækken (perikarditis), samling af væske omkring hjertemusklen (perikardiel effusion),

synkebesvær (fx mad i den gale hals), højt blodsukkerniveau, sukkersyge, blodprop i lungerne

(thromboembolisme), leverbetændelse (hepatitis), gulsot (huden bliver gul/mørk urin/kløe), betændelse

i bugspytkirtlen, der kan føre til alvorlige smerter i den øvre del af maven, forhøjet niveau af enzymet

kreatinin-phosphokinase i blodet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Øget antal blodplader med mulighed for blodprop i blodkarrene, nedsat antal blodplader, ukontrollable

gentagne bevægelser med munden/tungen og ben eller arme, tvangstanker og tvangshandlinger

(obsessive kompulsive symptomer), hudreaktioner, hævelse foran øret (forstørrelse af spytkirtler),

vejrtrækningsbesvær, komplikationer som følge af ukontrolleret sukkerindhold i blodet (fx koma eller

ketoacidose), meget højt indhold af triglycerider eller kolesterol i blodet, sygdom i hjertemuskulaturen

(kardiomyopati), hjertestop, alvorlig forstoppelse med mavesmerter og mavekramper som følge af

blokering af tarmsystemet (paralytisk ileus), hævet maveregion, mavesmerter, alvorlig leverskade

(fulminant levernekrose), nyrebetændelse, pludselig uforklarlig død.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de

tilgængelige data):

Leversygdomme inkl. fedtlever, døde leverceller, leverskade, leversygdomme, der involverer

udskiftning af normalt levervæv med arvæv, der fører til mistet leverfunktion inkl. levertilfælde, der

fører til livstruende følgevirkninger som fx leversvigt (som kan føre til død), leverskade (skadede

leverceller, galdekanal i leveren, eller begge) og levertransplantation, ændringer i hjernebølge-maskine

(elektroencephalografi/EEG-undersøgelse), diarre, mavegener, halsbrand, mavegener efter et måltid,

muskelsvaghed, muskelkramper, muskelsmerte, tilstoppet næse, natlig sengevædning, pludselig,

ukontrollabel stigning i blodtryk (pseudofæokromocytom), ukontrolleret sidelæns bøjning af kroppen

(pleutotonus), problemer med at få udløsning, da sæden trænger ind i blæren i stedet for ud gennem

penis (tør orgasme eller tilbagegående udløsning), udslæt, purpurrøde pletter, feber eller kløe pga.

betændelse i blodkar, betændelse i tarmen, hvilket kan give diarre, mavesmerter, feber, ændring i

hudfarve, ”sommerfugl udslæt” i ansigtet, ledsmerter, muskelsmerter, feber og appetitløshed (lupus

erythematosus).

Hos ældre mennesker med demens er der rapporteret en lille øgning i dødelighed blandt patienter, der

anvender antipsykotika sammenlignet med patienter der ikke anvender antipsykotika.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Leponex indeholder:

Aktivt stof: clozapin. Hver tablet indeholder 25 mg eller 100 mg clozapin.

Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, povidon K30, talcum, majsstivelse

og lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

25 mg tabletten er en gul, rund, flad tablet med facetslebet kant og delekærv. Tabletten er præget med

”L/O” på den ene side og ”SANDOZ” præget cirkulært på den anden side.

100 mg tabletten er en gul, rund, flad tablet med facetslebet kant og delekærv. Tabletten er præget med

”Z/A” på den ene side og ”SANDOZ” præget lineært på den anden side.

Pakningsstørrelser

Leponex-tabletter fås i PVC/PVDC/Aluminium- eller PVC/PE/PVDC/Aluminium-blisterpakninger med

7, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 60, 84, 98, 100, 500 (10x50) eller 5000 (100x50) tabletter, samt i brune

tabletglas med 100 eller 500 tabletter.

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS medlemslande under følgende navne:

Belgien

Leponex 25 mg tabletten/Leponex 25 mg Tabletten/Leponex 25 mg comprimés og

Leponex 100 mg tabletten/Leponex 100 mg Tabletten/Leponex 100 mg comprimés

Danmark

Leponex

Finland

Leponex 25 mg tabletti og Leponex 100 mg tabletti

Frankrig

Leponex 25 mg comprimé sécable og Leponex 100 mg comprimé sécable

Grækenland

Leponex 25 mg Δισκία og Leponex 100 mg Δισκία

Holland

Leponex 25 mg, tabletten og Leponex 100 mg, tabletten

Island

Leponex 25 mg töflur og Leponex 100 mg töflur

Irland

Clozaril 25 mg tablets og Clozaril 100 mg tablets

Italien

Leponex 25 mg compresse og Leponex 100 mg compresse

Luxembourg

Leponex 25 mg og Leponex 100 mg

Portugal

Leponex 25 mg comprimidos og Leponex 100 mg comprimidos

Spanien

Leponex 25 mg comprimidos og Leponex 100 mg comprimidos

Sverige

Leponex 25 mg tabletter og Leponex 100 mg tabletter

Storbritannien

Clozaril 25 mg tablets og Clozaril 100 mg tablets

Tyskland

Leponex 25 mg Tabletten og Leponex 100 mg Tabletten

Østrig

Leponex 25 mg Tabletten og Leponex 100 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli/2016

29-6-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Oral methotrexate dosing, medicines associated with a risk of neuropsychiatric adverse events, and clozapine and gastrointestinal effects

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.