Lemilvo

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lemilvo 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lemilvo 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54205
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lemilvo 5 mg tabletter

Lemilvo 10 mg tabletter

Lemilvo 15 mg tabletter

Lemilvo 30 mg tabletter

aripiprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lemilvo

Sådan skal du tage Lemilvo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Lemilvo indeholder det aktive stof aripiprazol, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

antipsykotika.

Det bruges til at behandle voksne og unge i alderen 15 år og opefter for sygdom, der er forbundet

med at høre, se eller føle ting, som ikke er der, mistænksomhed, misopfattelse, usammenhængende

tale og opførsel samt nedslået stemningsleje. Mennesker der har disse symptomer kan også føle sig

deprimerede, have skyldfølelse, være angste og anspændte.

Lemilvo bruges til at behandle voksne og unge i alderen 13 år og ældre, som lider af en sygdom, der

er forbundet med symptomer som fx at føle sig "høj", en overdreven mængde energi, behov for

meget mindre søvn end sædvanligt, meget hurtigt tale med et væld af idéer og nogle gange voldsom

irritabilitet. Hos voksne forebygger det også, at tilstanden vender tilbage hos patienter, der har haft

god effekt af behandling med Lemilvo.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE LEMILVO

Tag ikke Lemilvo:

hvis du er allergisk over for aripiprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lemilvo (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Lemilvo, hvis du lider af

højt blodsukker (karakteriseret ved symptomer såsom voldsom tørst, udskillelse af

store mængder urin, øget appetit og svaghedsfølelse) eller arvelig sukkersyge

(diabetes)

krampeanfald

ufrivillige, uregelmæssige muskelsammentrækninger, specielt i ansigtet

hjertekarsygdom, arvelig hjertekarsygdom, slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde,

abnormt blodtryk

blodpropper, eller hvis der er tilfælde af blodpropper i familien, da antipsykotika har

været forbundet med dannelsen af blodpropper

overdreven spilletrang eller tidligere har gjort det

Kontakt lægen, hvis du tager på i vægt, får usædvanlige bevægelser, oplever døsighed, der påvirker

dine normale daglige aktiviteter, får besvær med at synke eller får allergiske symptomer.

Hvis du er ældre og lider af demens (hukommelsestab og tab af andre mentale evner), skal din familie

eller din kontaktperson informere lægen om eventuelle slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Kontakt straks lægen, hvis du får tanker om at ville skade dig selv. Der har været indberetninger om

selvmordstanker og selvmordsadfærd i forbindelse med aripiprazol-behandling.

Kontakt straks lægen, hvis du lider af muskelstivhed eller manglende bøjelighed med feber, sveden,

ændret mental tilstand eller meget hurtig eller uregelmæssige hjerteslag.

Børn og unge

Lemilvo må ikke anvendes til børn og unge under 13 år. Spørg din læge eller apoteket til råds, inden

du tager Lemilvo.

Brug af anden medicin sammen med Lemilvo

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Blodtrykssænkende medicin: Lemilvo kan forstærke virkningen af medicin, der bruges til at sænke

blodtrykket. Kontakt lægen, hvis du tager medicin for dit blodtryk.

Hvis du tager Lemilvo sammen med anden medicin, skal dosis af Lemilvo måske ændres. Det er

især vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager:

medicin, der korrigerer hjerterytmen

medicin mod depression eller naturlægemidler mod depression og angst

medicin mod svampeinfektion

visse former for medicin til behandling af HIV-infektion

medicin mod epilepsi

Medicin, som øger niveauet af serotonin: triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater (såsom

paroxetin og fluoxetin), tricykliske præparater mod depression (såsom clomipramin, amitriptylin),

pethidin, perikon og venlafaxin. Disse typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever du

uventede symptomer, mens du tager et af disse lægemidler sammen med Lemilvo, skal du kontakte

din læge.

Brug af Lemilvo sammen med mad, drikke og alkohol

Lemilvo kan tages uafhængigt af måltider.

Du bør ikke indtage alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte af mødre, som har taget Lemilvo i sidste trimester

(de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, døsighed,

ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at indtage føde. Hvis dit barn får nogle af disse

symptomer, bør du kontakte din læge.

Det er vigtigt, at du straks fortæller det til lægen, hvis du ammer.

Du må ikke amme, hvis du er i behandling med Lemilvo.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, eller arbejde med værktøj eller maskiner, før

du ved hvordan Lemilvo virker på dig.

Lemilvo indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE LEMILVO

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis for voksne er 15 mg én gang dagligt.

Lægen kan dog have ordineret en lavere

eller højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagligt.

Brug til børn og unge

Der kan startes med en lav dosis af dette lægemiddel som oral opløsning. Dosis kan gradvist øges

den anbefalede dosis for unge på 10 mg dagligt

. Lægen kan dog have ordineret en lavere

eller højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagligt.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du mener, virkningen af Lemilvo er for kraftig eller for svag.

Forsøg at tage Lemilvo

på samme tidspunkt hver dag.

Det betyder ikke noget om du tager den

sammen med et måltid eller ej. Tabletterne skal altid tages med et glas vand og synkes hele.

Hvis du holder op med at tage Lemilvo

Selvom du føler du har det bedre,

må du ikke ændre eller lade være med at tage den daglige dosis af

Lemilvo uden først at have kontaktet lægen.

Hvis du har taget for meget Lemilvo

Hvis du tror du har taget flere Lemilvo tabletter end lægen har anbefalet (eller hvis en anden er

kommet til at tage nogle af dine Lemilvo tabletter), skal du straks kontakte lægen. Hvis du ikke kan

få fat i lægen, skal du tage til det nærmeste hospital og medbringe medicinpakningen.

Hvis du har glemt at tage Lemilvo

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den glemte dosis, når du kommer i tanke om det. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Lemilvo

Du må ikke stoppe med din behandling, fordi du føler dig bedre tilpas. Det er vigtigt, at du

fortsætter med at tage Lemilvo, så længe som din læge har ordineret det til dig.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

sukkersyge (diabetes)

søvnbesvær

ængstelse

rastløshed og ude af stand til at være i ro, svært ved at sidde stille

spjættende, rykvise eller vridende bevægelser, der ikke kan kontrolleres, uro i benene

rysten

hovedpine

træthed

døsighed

ørhed

rysten og sløret syn

nedsat antal eller afføringsbesvær

fordøjelsesbesvær

kvalme

øget spytdannelse i munden

opkastning

træthedsfølelse

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

forøget niveau i blodet af hormonet prolaktin

forhøjet sukkerindhold i blodet

depression

ændret eller øget seksuel interesse

bevægelser med munden, tungen og lemmerne, der ikke kan kontrolleres (tardiv dyskinesi)

vridende bevægelser der skyldes en muskellidelse (dystoni)

dobbeltsyn

hurtig hjerterytme

et fald i blodtrykket, når man rejser sig op, som medfører svimmelhed, ørhed eller besvimelse

hikke

Følgende bivirkninger er indberettet efter markedsføringen af oral aripiprazol, men hvor hyppigt de

forekommer, vides ikke:

lavt niveau af hvide blodlegemer

lavt niveau af blodplader

allergisk reaktion (fx hævelse i mund, tunge, ansigt og hals, kløe og udslæt)

start eller forværring af sukkersyge, ketoacidose (ketonstoffer i blod og urin) eller koma

højt blodsukker

for lidt natrium i blodet

appetitløshed

vægttab

vægtstigning

selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord

overdreven spilletrang

aggression

ophidselse

nervøsitet

kombination af feber, muskelstivhed, hurtigere vejrtrækning, sveden, nedsat bevidsthed og

pludselige ændringer i blodtryk og hjerterytme, besvimelse (malignt neuroleptika syndrom)

kramper

serotoninsyndrom (en bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed,

klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens eller muskelstivhed)

taleforstyrrelse

pludselig uforklarlig død

livstruende uregelmæssig hjerterytme

hjertetilfælde

langsommere hjerterytme

blodpropper i venerne, særligt i benene (symptomer omfatter hævelse, smerter og rødme i

benet), der kan vandre gennem blodårerne til lungerne der medfører smerte i brystet samt

vejrtrækningsbesvær (søg straks læge, hvis du bemærker nogle af disse symptomer)

højt blodtryk

besvimelse

fejlsynkning af føde med risiko for lungebetændelse

muskelkramper omkring strubehovedet

betændelse i bugspytkirtlen

synkebesvær

diarré

ubehag fra bughulen

ubehag fra maven

leversvigt

leverbetændelse

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene

indberetninger om unormale leverfunktionsprøver

hududslæt

lysfølsomhed

skaldethed

øget sveddannelse

unormal nedbrydning af muskler som kan føre til nyreproblemer

muskelsmerter

stivhed

ufrivillig vandladning

vandladningsproblemer

abstinenssymptomer hos nyfødte babyer i tilfælde af brug under graviditet

forlænget og/eller smertefuld erektion

problemer med at holde varmen eller med at komme af med varmen

smerter i brystet

opsvulmede hænder, ankler eller fødder

i blodprøver: svingende blodsukker, øget glykosyleret hæmoglobin

Der er blandt ældre, demente patienter indberettet flere dødsfald i forbindelse med brug af

aripiprazol. Derudover er der indberettet slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger

Unge mennesker i alderen 13 år og derover fik bivirkninger, der var sammenlignelige i hyppighed

og type af bivirkninger hos voksne, undtagen for træthed, ukontrollerbare, spjættende eller rykkende

bevægelser, rastløshed og træthed, der blev observeret med hyppigheden ”meget almindelig” (hos

flere end 1 ud af 10 patienter), og mavesmerter i den øverste del af maven, tør mund, øget

hjerterytme (puls), vægtstigning, øget appetit, muskeltrækninger, ukontrollerede bevægelser af arme

og ben samt svimmelhed, specielt ved skift fra liggende eller siddende til oprejst stilling, hvor

hyppigheden var

”almindelig” (flere end 1 ud af 100 patienter).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet eller beholderens etiket og på

kartonen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Blistre:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaringstemperaturer

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Beholder:

Opbevares ved temperaturer under 30

C. Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lemilvo indeholder:

Aktivt stof: aripiprazol. Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol, 10 mg aripiprazol, 15 mg

aripiprazol, 30 mg aripiprazol

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose,

hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Lemilvo 5 mg tabletter er runde, bikonvekse og hvide, 5 mm, præget med ”5” på den ene side og ”ZL” på

den anden side.

Lemilvo 10 mg tabletter er kapselformede, bikonvekse og hvide, 8 mm x 5 mm, præget med ”10” på den

ene side og ”ZL” på den anden side.

Lemilvo 15 mg tabletter er runde, bikonvekse og hvide, 7 mm, præget med ”15” på den ene side og ”ZL”

på den anden side.

Lemilvo 30 mg tabletter er runde, bikonvekse og hvide, 9 mm, præget med ”30” på den ene side og ”ZL”

på den anden side.

Pakningstørrelser

Gennemtrykkelige blisterpakninger

: 14, 28, 30, 56 og 98 tabletter

Beholder med eller uden tørremiddel

: 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant i Danmark

Actavis A/S

Ørnegårdsvej 16

2820 Gentofte

Fremstiller

Actavis Ltd., BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta.

Actavis ehf., Reykjavíkurvegi 78, 220 Hafnarfjördur, Island.

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V.

Appelhof 13, Oudehaske, 8465RX, Holland eller Neptunus 12, Herenveen, 8448CN, Holland

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnarfjördur Island

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Lemilvo

Østrig

Lemilvo 5 mg Tabletten

Lemilvo 10 mg Tabletten

Lemilvo 15 mg Tabletten

Lemilvo 30 mg Tabletten

Bulgarien

Lemilvo

Tjekkiet

Lemilvo 10 mg

Lemilvo 15 mg

Cypern

Lemilvo

Grækenland

Lemilvo 10mg δισκία

Lemilvo 15mg δισκία

Lemilvo 30mg δισκία

Finland

Lemilvo 5 mg, 10 mg, 15 mg,

30 mg tabletti

Ungarn

Lemilvo 10 mg, 15 mg, 30 mg

tabletta

Irland

Lemilvo 5 mg tablets

Lemilvo 10 mg tablets

Lemilvo 15 mg tablets Lemilvo

30 mg tablets

Island

Lemilvo 5 mg, 10 mg, 15 mg,

30 mg

Malta

Lemilvo

Denne indlægsseddel blev senest revideret august 2016

Norge

Lemilvo

Polen

Lemilvo

Rumænien

Lemilvo 10 mg, 15 mg

comprimate

Sverige

Lemilvo

Slovenien

Lemilvo 10 mg, 15 mg tablete

29-8-2018

ABILIFY MAINTENA (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

ABILIFY MAINTENA (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

ABILIFY MAINTENA (Active substance: Aripiprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5780 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2755/R/25

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.)

Abilify (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5681 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/471/T/131

Europe -DG Health and Food Safety