Lansoprazol "Pensa"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lansoprazol "Pensa" 30 mg enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lansoprazol "Pensa" 30 mg enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48832
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lansoprazol Pensa hårde enterokapsler 15 mg

Lansoprazol Pensa hårde enterokapsler 30 mg

Lansoprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du

kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest opdaterede indlægssedlen for dette lægemiddel er tilgængelig på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lansoprazol Pensa

Sådan skal du tage Lansoprazol Pensa

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive indholdsstof i Lansoprazol Pensa er lansoprazol, der er en protonpumpehæmmer.

Protonpumpehæmmere nedsætter mængden af syre, som din mave danner.

Lægen kan ordinere Lansoprazol Pensa ved:

Sår i tolvfingertarmen og mavesår

Betændelsestilstand i spiserøret (refluksøsofagitis)

Forebyggelse af refluksøsofagitis

Halsbrand og sure opstød

Behandling eller forebyggelse af sår i tolvfingertarmen eller mavesår hos patienter, der kræver

samtidig behandling med NSAID'er (NSAID'er er midler, der anvendes mod smerter eller

betændelsestilstande)

Behandling af Zollinger-Ellisons syndrom

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lansoprazol Pensa

Tag ikke Lansoprazol Pensa

hvis du er allergisk (overfølsom) over for lansoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Lansoprazol Pensa angivet i punkt 6.

hvis du tager medicin, der indeholder det aktive stof atazanavir (anvendes til behandling af

HIV).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Lansoprazol Pensa.

hvis du har en alvorlig leversygdom. Lægen skal måske justere dosis.

hvis du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A)

hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags

som Lansoprazol Pensa, der nedsætter syreindholdet i maven.

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til

lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Omeprazol Pensa. Husk også at nævne andre

negative virkninger såsom ledsmerter.

Din læge kan foretage eller har måske foretaget en yderligere undersøgelse, der kaldes en endoskopi,

for at kunne stille en diagnose og/eller udelukke alvorlig sygdom.

Søg omgående læge, hvis der opstår diarré, mens du tager Lansoprazol Pensa, da Lansoprazol Pensa er

blevet forbundet med en lille stigning i forekomsten af infektiøs diarré.

Hvis lægen har ordineret Lansoprazol Pensa sammen med betændelsesdæmpende medicin til

behandling af smerter eller gigt, skal du læse indlægssedlerne til disse præparater omhyggeligt.

Hvis du har taget Lansoprazol Pensa i længere tid (mere end 1 år), vil din læge sandsynligvis overvåge

dig regelmæssigt. Du skal informere din læge om nye og ualmindelige symptomer og

omstændigheder.

Når du tager protonpumpehæmmere som Lansoprazol Pensa kan din risiko for brud på hofte, håndled

og ryg være øget en smule, især i en periode over et år. Fortæl det til din læge hvis du har osteoporose

eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose).

Brug af anden medicin sammen med Lansoprazol Pensa

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Det er særlig vigtigt at informere lægen eller på apoteket, hvis du tager medicin, der indeholder et eller

flere af de nedennævnte aktive stoffer, da lansoprazol og disse lægemidler kan påvirke hinandens

effekt:

ketoconazol, itraconazol, rifampicin (mod infektioner)

digoxin (mod hjertesygdom)

theophyllin (mod astma)

tacrolimus (efter organtransplantation)

fluvoxamin (mod depression og andre psykiatriske lidelser)

antacider (mod halsbrand eller sure opstød)

sukralfat (mod mavesår)

prikbladet perikum (

hypericum perforatum

) (mod mild depression).

Brug af Lansoprazol Pensa sammen med mad og drikke

Du bør tage Lansoprazol Pensa mindst 30 minutter før indtagelse af mad for at opnå de bedste

resultater af lægemidlet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bivirkninger som for eksempel svimmelhed, vertigo, træthed og synsforstyrrelser kan opstå ved brug

af Lansoprazol Pensa. Disse uønskede reaktioner kan reducere patientens evne til at køre bil eller

betjene maskiner.

Lansoprazol Pensa indeholder saccharose

Lansoprazol Pensa indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3.

Sådan skal de tage Lansoprazol Pensa

Slug kapslerne hele med et glas vand. Hvis du har svært ved at synke kapslerne, kan din læge vejlede

dig i andre måder at tage medicinen på. Knus eller tyg ikke disse kapsler eller indholdet af en tømt

kapsel, da dette vil forhindre medicinen i at fungere korrekt.

Hvis du tager Lansoprazol Pensa én gang dagligt, skal du så vidt muligt tage det på samme tidspunkt

hver dag. Du vil muligvis opnå de bedste resultater, hvis du tager Lansoprazol Pensa som det første

om morgenen.

Hvis du tager Lansoprazol Pensa to gange dagligt, skal du tage den første dosis om morgenen og den

anden dosis om aftenen.

Hvis lægen har ordineret Lansoprazol Pensa mod en anden sygdom eller i en anden dosis, skal du altid

følge lægens anvisninger, når du tager Lansoprazol Pensa. Du bør rådføre dig med lægen, hvis du er i

tvivl om noget.

Den ordinerede dosis Lansoprazol Pensa afhænger af dit tilstand. De normale doser Lansoprazol Pensa

til voksne er angivet nedenfor. Lægen kan sommetider ordinere en anden dosis og vil fortælle dig,

hvor lang tid din behandling vil vare.

Behandling af halsbrand og sure opstød:

1 kapsel (15 mg eller 30 mg) hver dag i 4 uger. Hvis symptomerne varer ved, skal du fortælle det til

din læge. Kontakt lægen, hvis dine symptomer ikke er blevet lindret i løbet af 4 uger.

Behandling af ulcus duodeni:

1 kapsel (30 mg) hver dag i 2 uger.

Behandling af ulcus ventriculi:

1 kapsel (30 mg) hver dag i 4 uger.

Behandling af betændelsestilstand i spiserøret (refluksøsofagitis):

1 kapsel (30 mg) hver dag i 4 uger.

Langtidsforebyggelse af refluksøsofagitis:

1 kapsel (15 mg) hver dag. Lægen kan justere dosis til 1 kapsel (30 mg) hver dag.

Behandling af sår i tolvfingertarmen eller mavesår ved samtidig behandling med NSAID:

1 kapsel (30 mg) hver dag i 4 uger.

Forebyggelse af sår i tolvfingertarmen eller mavesår ved samtidig behandling med NSAID:

1 kapsel (15 mg) hver dag. Lægen kan ændre dosis til 1 kapsel (30 mg) hver dag.

Zollinger-Ellisons syndrom:

Den normale dosis er 2 kapsler (30 mg) hver dag til at begynde med, og derefter afgør lægen, hvilken

dosis der er passende for dig, afhængigt af hvordan du responderer på Lansoprazol Pensa.

Lansoprazol Pensa må ikke gives til børn.

Tag/brug altid Lansoprazol Pensa nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Hvis du har taget for meget Lansoprazol Pensa

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lansoprazol Pensa, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Lansoprazol Pensa

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanker om det, medmindre

det næsten er tid til næste dosis. Hvis dette er tilfældet, skal du springe den glemte dosis over og tage

de resterende kapsler på normal vis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt

kapsel.

Hvis du holder op med at tage Lansoprazol Pensa

Du må ikke stoppe behandlingen før tid, fordi dine symptomer er aftaget. Din tilstand er måske endnu

ikke fuldstændigt helbredt og kan vende tilbage, hvis du ikke gennemfører hele behandlingsforløbet.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

hovedpine, svimmelhed

diarré, forstoppelse, mavesmerter, en følelse af at være syg, opkastninger, luft i maven, tørhed

eller

ondt i mund eller hals

hududslæt, kløe

ændringer i den måde din lever fungerer på (vist ved hjælp af en blodprøve)

træthed

godartede polypper i mavesækken.

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

depression

smerter i muskler eller led

væskeophobning eller hævelser

ændringer i antallet af blodceller

fraktur på hofte, håndled eller rygrad (hvis lansoprazol anvendes i høje doser i længere tid).

Følgende bivirkninger er sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

feber

rastløshed, sløvhed, forvirring, hallucinationer, søvnløshed, synsforstyrrelser, vertigo

ændret smagssans, appetitløshed, betændelse i tungen (glossitis)

hudreaktioner som for eksempel en brændende eller prikkende følelse i huden, blå mærker,

rødmen og kraftig sveden

lysfølsomhed

hårtab

myrekryb (paræstesi), rysten

blodmangel (bleghed)

nyreproblemer

betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis)

leverbetændelse (kan ses ved gul hud eller gule øjne)

hævelse af bryster hos mænd, impotens

candidiasis (svampeinfektion, kan påvirke hud eller slimhinder)

angioødem; kontakt lægen omgående, hvis du oplever symptomer på angioødem som for

eksempel hævet ansigt, tunge eller svælg, synkebesvær, nældefeber og åndedrætsbesvær.

Følgende bivirkninger er meget sjældne (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100.000 patienter):

alvorlige overfølsomhedsreaktioner samt shock. Symptomer på en overfølsomhedsreaktion

kan være feber, udslæt, hævelser og nogle gange et fald i blodtrykket

mundbetændelse (stomatitis)

tarmbetændelse (colitis)

ændringer i analyseværdier af for eksempel natrium-, kolesterol- og triglyceridniveauer

meget alvorlige hudreaktioner med rødmen, blærer, alvorlig betændelse og hudtab

meget sjældent kan Lansoprazol Pensa bevirke et fald i antallet af hvide blodlegemer, og din

modstandskraft mod infektion kan være nedsat. Hvis du oplever en infektion med symptomer

som for eksempel feber og alvorlig svækkelse af din almene tilstand eller feber med lokale

symptomer på infektion som for eksempel ondt i hals/svælg/mund eller

vandladningsproblemer, skal du omgående søge læge. En blodprøve vil blive taget for at

undersøge, om antallet af hvideblodlegemer eventuelt er faldet (agranulocytose).

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

hvis du tager Lansoprazol Pensa i mere end tre måneder, kan koncentrationen af magnesium i

dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige

muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får

nogen af disse symptomer skal du omgående kontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration

kan også føre til en reduktion i kalium- eller calciumkoncentrationen i blodet. Det kan være, at

din læge vil tage regelmæssige blodprøver på dig for at holde øje med

magnesiumkoncentrationen

udslæt, eventuelt med ledsmerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Blister: Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Plastbeholder: Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Hold beholderen tæt tillukket, for at beskytte

mod fugt.

Brug ikke Lansoprazol Pensa efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lansoprazol Pensa indeholder:

Aktivt stof(fer): lansoprazol.

Øvrige indholdsstoffer: Kapsel: hypromellose (E-464), talcum, titandioxid (E 171),

metacrylsyre-etylacrylat copolymer (1:1), triethylcitrat, saccharosekugler (saccharose og

majsstivelse).

Kapselskal:

titandioxid (E171), gelatine, renset vand.

Trykfarve:

shellac og sort

jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Lansoprazol Pensa 15 mg:

Uigennemsigtige, hvide, hårde kapsler

. Hver kapsel har påtrykt betegnelsen

”LAN 15” og indeholder et hvidt/beige granulat med gastroresistent overfladebelægning

Lansoprazol Pensa 30 mg:

Uigennemsigtige, hvide, hårde kapsler

. Hver kapsel har påtrykt betegnelsen

”LAN 30” og indeholder et hvidt/beige granulat med gastroresistent overfladebelægning

Pakningsstørrelser:

15 mg:

100 (2x50) enterokapsler i plastbeholder.

(Pakningsstørrelser ≤ 56 stk. Er håndkøb).

30 mg:

7, 14, 28, 42 og 56 enterokapsler i blisterpakninger

7, 14, 28, 56 (2x28) og 100 (2x50) enterokapsler i plastbeholder.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Pensa Pharma AB

Birger Jarlsgatan 22

114 34 Stockholm

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn:

Lægemidlets navn:

DE, DK, NO, SE:

Lansoprazol Pensa

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2017

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

16-4-2018

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Chain Drug Consortium, LLC]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Chain Drug Consortium, LLC]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

CAREONE LANSOPRAZOLE (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [American Sales Company]

CAREONE LANSOPRAZOLE (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [American Sales Company]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [H.J. Harkins Co., Inc]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [H.J. Harkins Co., Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Apace Packaging, LLC]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Apace Packaging, LLC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [McKesson Corporation]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Protonix vs. Prevacid

Protonix vs. Prevacid

Protonix (pantoprazole sodium) and Prevacid (lansoprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prevacid is also used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Prevacid is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

25-1-2018

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 25, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Bryant Ranch Prepack]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Wockhardt USA LLC.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

LANSOPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [CVS Pharmacy]

LANSOPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

LANSOPRAZOLE (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [Gericare Pharmaceuticals]

LANSOPRAZOLE (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [Gericare Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Cadila Healthcare Limited]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Ajanta Pharma Limited]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Xiromed LLC]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Xiromed LLC]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

PREVACID (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

PREVACID (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Mylan Institutional Inc.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [BluePoint Laboratories]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

Prevacid vs. Nexium

Prevacid vs. Nexium

Prevacid (lansoprazole) and Nexium (esomeprazole magnesium) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers, gastroesophageal reflux disease (GERD), erosive esophagitis (damage to the esophagus from stomach acid), and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. Both Prevacid and Nexium are available over-the-counter (OTC) and in generic form.

US - RxList

27-10-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [American Health Packaging]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

LANSOPRAZOLE 24 HR (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [Lannett Company, Inc..]

LANSOPRAZOLE 24 HR (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [Lannett Company, Inc..]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Lannett Company, Inc..]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Lannett Company, Inc..]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Lifestar Pharma LLC.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Lifestar Pharma LLC.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-9-2017

BASIC CARE LANSOPRAZOLE (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [L. Perrigo Company]

BASIC CARE LANSOPRAZOLE (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [L. Perrigo Company]

Updated Date: Sep 11, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

PREVACID 24 HR (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

PREVACID 24 HR (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-6-2017

PREVACID (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

PREVACID (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jun 20, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

LANSOPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Walgreen Company]

LANSOPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating, Delayed Release [Walgreen Company]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-6-2017

PREVACID (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PREVACID (Lansoprazole) Capsule, Delayed Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jun 2, 2017 EST

US - DailyMed

30-5-2017

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

LANSOPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-4-2017

Lansoprazole

Lansoprazole

Lansoprazole is a prescription and OTC treatment for heartburn. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList