Lansoprazol "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lansoprazol "Mylan" 30 mg enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lansoprazol "Mylan" 30 mg enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37122
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til patienten

Lansoprazol Mylan 15 mg hårde enterokapsler, pakningstørrelser over 56 stk. og 30 mg

lansoprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lansoprazol Mylan

Sådan skal du tage Lansoprazol Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i din medicin er lansoprazol, der er en syrepumpehæmmer. Syrepumpehæmmere

nedsætter mængden af den syre, som din mave danner.

Lansoprazol Mylan anvendes kun til voksne.

Lægen kan ordinere Lansoprazol Mylan til følgende tilstande:

Behandling af sår på den øverste del af tarmen (duodenalt ulcus) eller i maven (gastrisk ulcus)

Behandling af betændelsestilstand i spiserøret (refluksøsofagitis)

Forebyggelse af refluksøsofagitis

Behandling af gastroøsefageal reflukssygdom, der giver halsbrand og sure opstød

Behandling af infektioner, der skyldes bakterien

Helicobacter pylori

, sammen med anden

antibiotisk behandling

Behandling eller forebyggelse af sår på den øverste del af tarmen (duodenalt ulcus) eller i

maven (gastrisk ulcus) hos patienter, der kræver vedvarende behandling med NSAID'er

(NSAID'er er midler, der anvendes mod smerter eller betændelsestilstande)

Behandling af Zollinger-Ellisons syndrom (for meget mavesyre på grund af en svulst i

bugspytkirtlen).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Lansoprazol Mylan

Tag ikke Lansoprazol Mylan:

hvis du er allergisk over for lansoprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lansoprazol Mylan

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lansoprazol Mylan:

hvis du har en moderat eller alvorlig leversygdom. Lægen skal måske justere dosis.

hvis du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags

som lansoprazol, der nedsætter syreindholdet i maven.

hvis du skal have taget en bestemt type blodprøve (kromogranin A).

hvis du har et lavt indhold af B12-vitamin i kroppen eller har en øget risiko for at få lavt

indhold af B12-vitamin i kroppen, og du er i langtidsbehandling med lansoprazol. Som det er

tilfældet med alle syredæmpende midler, kan lansoprazol hæmme optagelsen af B12-vitamin.

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til

lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage lansoprazol. Husk også at nævne

andre negative virkninger såsom ledsmerter.

Din læge kan foretage eller har måske foretaget en yderligere undersøgelse, der kaldes en endoskopi

(kikkertundersøgelse), for at kunne stille en diagnose og/eller udelukke alvorlig sygdom.

Hvis lægen har ordineret lansoprazol sammen med to andre slags medicin (antibiotika) til

behandling af infektion med

Helicobacter pylori

eller sammen med betændelsesdæmpende medicin til

behandling af smerter eller gigt, skal du læse indlægssedlerne til disse præparater omhyggeligt.

Når du tager protonpumpehæmmere som Lansoprazol Mylan, kan din risiko for brud på hofte,

håndled og ryg være øget en smule, især i en periode over et år. Fortæl det til din læge, hvis du har

osteoporose eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose).

Under behandlingen

Søg omgående læge, hvis der opstår diarré, mens du tager lansoprazol, da lansoprazol er blevet

forbundet med en lille stigning i forekomsten af smitsom diarré.

Hvis du har taget Lansoprazol Mylan i længere tid (mere end 1 år), vil din læge sandsynligvis

overvåge dig regelmæssigt. Du skal informere din læge om nye og usædvanlige symptomer og

omstændigheder, når du er ved lægen.

Børn og unge

Lansoprazol Mylan bør ikke gives til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Lansoprazol Mylan

Fortæl altid lægen eller på apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende aktive stoffer, da

Lansoprazol Mylan kan påvirke disse lægemidlers virkning:

hiv-proteasehæmmere som f.eks. atazanavir og nelfinavir (til behandling af hiv)

methotrexat (til behandling af autoimmune sygdomme og kræft)

ketoconazol, itraconazol, rifampicin (til behandling af infektioner)

digoxin (til behandling af hjerteproblemer)

warfarin (til behandling af blodpropper)

theophyllin (til behandling af astma)

tacrolimus (for at forebygge afstødning efter organtransplantation)

fluvoxamin (til behandling af depression og andre psykiatriske lidelser)

antacider (til behandling af halsbrand eller sure opstød)

sucralfat (til behandling af mavesår)

prikbladet perikon (

Hypericum perforatum

) (til behandling af tristhed eller modløshed).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Brugen af lansoprazol frarådes under graviditet.

Amning

Din læge vil afgøre, om du kan tage lansoprazol, hvis du ammer dit barn. Det vides ikke om

lansoprazol kan udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bivirkninger som for eksempel svimmelhed, døsighed og synsforstyrrelser kan nogle gange opstå ved

brug af Lansoprazol Mylan. Hvis du oplever bivirkninger som disse, skal du være forsigtig, da din

reaktionsevne kan være nedsat. Hvis du er påvirket, må du ikke køre eller betjene maskiner.

Lansoprazol Mylan indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Lansoprazol Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den ordinerede dosis Lansoprazol Mylan afhænger af din tilstand. Den anbefalede dosis Lansoprazol

Mylan til voksne er angivet nedenfor. Lægen kan sommetider ordinere en anden dosis og vil fortælle

dig, hvor lang tid din behandling vil vare.

Behandling af gastroøsofageal reflukssygdom, der giver halsbrand og sure opstød:

Den anbefalede dosis er 15 mg eller 30 mg hver dag i 4 uger. Hvis symptomerne varer ved, skal du

fortælle det til din læge. Kontakt lægen, hvis dine symptomer ikke er aftaget i løbet af 4 uger.

Behandling af sår på den øverste del af tarmen (duodenalt ulcus):

Den anbefalede dosis er 30 mg hver dag i 2 uger. Din læge vil muligvis bede dig om at tage samme

dosis i yderligere 2 uger, hvis såret ikke er helet endnu.

Behandling af mavesår (gastrisk ulcus):

Den anbefalede dosis er 30 mg hver dag i 4 uger. Din læge vil muligvis bede dig om at tage samme

dosis i yderligere 4 uger, hvis såret ikke er helet endnu.

Behandling af betændelsestilstand i spiserøret (refluksøsofagitis):

Den anbefalede dosis er 30 mg hver dag i 4 uger. Din læge vil muligvis bede dig om at tage samme

dosis i yderligere 4 uger, hvis såret ikke er helet endnu.

Langtidsforebyggelse af refluksøsofagitis:

Den anbefalede dosis er 15 mg hver dag. Lægen kan justere dosis til 30 mg hver dag, hvis det er

nødvendigt.

Behandling af infektion med Helicobacter pylori:

Den anbefalede dosis er 30 mg sammen med 2 forskellige slags antibiotika om morgenen og 30 mg

sammen med 2 forskellige slags antibiotika om aftenen. Behandlingen vil normalt vare i 7 dage.

Den anbefalede kombination med antibiotika er:

30 mg lansoprazol sammen med 250 til 500 mg clarithromycin og 1.000 mg amoxicillin 2 gange

dagligt

30 mg lansoprazol sammen med 250 mg clarithromycin og 400 til 500 mg metronidazol 2 gange

dagligt

Hvis du behandles for en infektion, fordi du har et mavesår, er det ikke sandsynligt at mavesåret vil

komme igen, hvis infektionen er succesfuldt behandlet. For at give medicinen de bedste muligheder

for at virke, skal du tage den til rette tid og

du må ikke glemme en dosis

Behandling af sår på den øverste del af tarmen (duodenalt ulcus) eller mavesår ved samtidig

behandling med NSAID:

Den anbefalede dosis er

30 mg hver dag i 4 uger. Din læge vil muligvis bede dig om at tage samme

dosis i yderligere 4 uger, hvis såret ikke er helet endnu. Hvis såret stadig ikke er helet, vil lægen

muligvis forlænge behandlingen og/eller øge dosis.

Forebyggelse af sår på den øverste del af tarmen (duodenalt ulcus) eller mavesår ved samtidig

behandling med NSAID:

Den anbefalede dosis er 15 mg hver dag. Lægen kan ændre dosis til en 30 mg hver dag.

Behandling af Zollinger-Ellisons syndrom:

Den anbefalede dosis er 60 mg hver dag til at begynde med, og derefter afgør lægen, hvilken dosis der

er passende for dig, afhængigt af hvordan du reagerer på lansoprazol. Hvis lægen siger, at du skal tage

mere end 120 mg, skal du dele dosis i to daglige doser, en om morgenen og en om aftenen.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har moderate eller alvorlige leverproblemer, vil lægen muligvis ordinere en lavere dosis

lansoprazol til dig og foretage regelmæssige undersøgelser.

Sådan skal du tage denne medicin

Synk kapslerne hele med et glas vand. Hvis du har svært ved at synke kapslerne, kan din læge vejlede

dig i andre måder at tage medicinen på. Du må ikke knuse eller tygge kapslerne, eller indholdet af en

tømt kapsel, da dette vil forhindre medicinen i at fungere korrekt.

Hvis du tager Lansoprazol Mylan én gang dagligt, skal du så vidt muligt tage det på samme tidspunkt

hver dag. Du vil opnå de bedste resultater, hvis du tager Lansoprazol Mylan som det første om

morgenen. Du bør tage medicinen mindst 30 minutter før et måltid.

Hvis du tager Lansoprazol Mylan to gange dagligt, skal du tage den første dosis om morgenen og den

anden dosis om aftenen.

Hvis du har taget for mange Lansoprazol Mylan kapsler

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lansoprazol Mylan, end der

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Hvis du har glemt at tage Lansoprazol Mylan

Tag den næste dosis så snart, du kommer i tanker om det, medmindre det næsten er tid til næste dosis.

Du må

ikke

tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Lansoprazol Mylan

Du må ikke stoppe behandlingen før tid, fordi dine symptomer er aftaget. Din tilstand er måske endnu

ikke fuldstændigt helbredt og kan vende tilbage, hvis du ikke gennemfører hele behandlingsforløbet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal holde op med at tage din medicin og omgående søge læge eller tage til den nærmeste

skadestue, hvis du oplever:

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

hvis du får en infektion med symptomer som f.eks. feber og alvorlig svækkelse af din

almentilstand, eller feber med lokale symptomer på infektion som f.eks. ondt i

hals/svælg/mund eller vandladnings-problemer, skal du omgående søge læge. Der vil blive

taget en blodprøve for at undersøge, om antallet af hvide blodlegemer eventuelt er faldet

(agranulocytose eller leukopeni).

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

betændelse i bugspytkirtlen, som kan give symptomer som f.eks. voldsomme mavesmerter,

appetitløshed, kvalme eller opkastning, oppustet mave (pankreatitis).

leverbetændelse (kan ses ved gulfarvning af huden eller øjnene, lys afføring og mørkfarvet

urin).

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

meget alvorlige hudreaktioner med rødmen af huden med blærer eller afskalning, blærer og

blødning på læber, i øjne, mund, næse og kønsdele, alvorlig betændelse og hudtab. Dette kan

være Stevens-Johnson’s syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse.

fald i antallet af hvide eller røde blodlegemer eller blodplader, som kan medføre træthed,

hyppige infektioner (f.eks. halsbetændelse og sår i munden), eller du kan have nemmere ved

at få blødninger eller blå mærker (pancytopeni).

alvorlige overfølsomhedsreaktioner herunder shock. Symptomer på en

overfølsomhedsreaktion kan være pludselige tegn på allergi som f.eks. feber, hududslæt, kløe

eller nældefeber på huden, hævelse af ansigt, tunge eller svælg, vejrtrækningsbesvær eller

synkebesvær og nogle gange et fald i blodtrykket.

Andre bivirkninger:

Fortæl det til din læge, hvis

du lider af længerevarende eller alvorlig diarré. Din læge vil måske

skifte din medicin ud.

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

hovedpine, svimmelhed,

diarré, forstoppelse, mavesmerter, kvalme, opkastning, luft i maven, tørhed i mund eller hals,

hududslæt, kløe, nældefeber,

ændringer i resultater af leverfunktionsprøver,

træthed,

godartede polypper i mavesækken.

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

depression,

smerter i muskler eller led,

fraktur på hofte, håndled eller rygrad,

væskeophobning eller hævelser,

nedsat antal blodplader, som kan medføre, at du kan have nemmere ved at få blødninger eller

blå mærker (trombocytopeni).

øget antal hvide blodlegemer, som kan ses i en blodprøve (eosinofili).

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

feber,

rastløshed, sløvhed, forvirring, hallucinationer, søvnløshed, synsforstyrrelser, svimmelhed

ændret smagssans, appetitløshed, betændelse i tungen (glossitis),

hudreaktioner såsom en brændende eller prikkende følelse under huden, blå mærker, rødmen og

kraftig sveden,

lysfølsomhed,

hårtab,

myrekryb (paræstesi), rysten,

blodmangel (bleghed),

nedsat eller ingen vandladning, blod eller slim i urinen, smerter i lænden, eventuelt med udslæt,

feber, træthed, opkastning. Dette kan være tegn på en nyresygdom.

svampeinfektion i spiserøret,

hævelse af brysterne hos mænd, impotens.

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

mundbetændelse (stomatitis),

tarmbetændelse (colitis),

nedsat mængde natrium i blodet, som kan ses i blodprøver,

øget mængde fedtstoffer i blodet, som kan ses i blodprøver.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: kan ikke vurderes ud fra de eksisterende

oplysninger

Udslæt, eventuelt med ledsmerter

Hvis du har taget lansoprazol i længere end tre måneder, vil magnesium-koncentrationen i dit

blod muligvis falde. Ved lavt indhold af magnesium i blodet kan man opleve træthed, ufrivillige

muskelsammentrækninger, desorientering, krampeanfald, svimmelhed, øget hjerterytme. Fortæl

det straks til lægen, hvis du får et eller flere af disse symptomer. Lave magnesium-

koncentrationer kan også medføre nedsat indhold af kalium eller calcium i blodet. Din læge vil

muligvis tage blodprøver med jævne mellemrum for at overvåge magnesium-koncentrationen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkort og pakning efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Opbevar Lansoprazol Mylan i original emballage for

at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lansoprazol Mylan indeholder:

Det aktive indholdsstof er lansoprazol. Hver enterokapsel indeholder 15 mg eller 30 mg lansoprazol.

De øvrige indholdsstoffer er enterogranulat indeholdende saccharosekugler (majsstivelse og

saccharose), natriumlaurilsulfat, meglumin, mannitol, hypromellose, macrogol, talcum, polysorbat,

titandioxid (E171) og methacrylsyre–ethylacrylat copolymer 1:1. Kapselskallen indeholder gelatine,

titandioxid (E171) og natriumlaurilsulfat.

15 mg kapslen indeholder desuden quinolingult (E104).

Udseende og pakningstørrelser

15 mg kapslerne er uigennemsigtige, gule. De indeholder hvidt til råhvidt sfærisk mikrogranulat.

30 mg kapslerne er uigennemsigtige, hvide. De indeholder hvidt til råhvidt sfærisk mikrogranulat.

Kapslerne fås i blisterpakninger med 7, 14, 15, 28, 30, 35, 56, 60 og 98 stk. De fås også i

kalenderpakninger med 28 og 98 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Fremstiller

Laboratories Liconsa, S.A.

Avenida Miralcampo 7, Poligono Industrials De Miralcampo,

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Spanien

eller

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories Ltd.

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13

Irland

eller

Doppel Farmaceutici s.r.l.

Via Volturna 4820089 Quinto de’ Stampi

Rozzano (Milano)

Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Lansoprazol Mylan

Irland:

Razolager 15mg gastro-resistant capsules, Razolager 30mg gastro-resistant capsules

Italien:

LANSOPRAZOLO MYLAN GENERICS 15 mg capsule gastroresistenti,

LANSOPRAZOLO MYLAN GENERICS 30 mg capsule gastroresistenti

Sverige:

Lansoprazol Mylan 15 mg enterokapslar, Lansoprazol Mylan 30 mg enterokapslar

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2018

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Information Update - Mylan-Valsartan medications voluntarily recalled as a precaution due to an impurity

Mylan Pharmaceuticals ULC is voluntarily recalling four lots of Mylan-Valsartan tablets (40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strength) after testing found low levels of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA).

Health Canada

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018

Ogivri (Mylan S.A.S.)

Ogivri (Mylan S.A.S.)

Ogivri (Active substance: trastuzumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)8913 of Fri, 14 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4916

Europe -DG Health and Food Safety

7-12-2018

Olanzapine Mylan (Mylan S.A.S.)

Olanzapine Mylan (Mylan S.A.S.)

Olanzapine Mylan (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7622 of Fri, 07 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/961/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Fulphila (Mylan S.A.S.)

Fulphila (Mylan S.A.S.)

Fulphila (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7880 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4915

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Active substance: gefitinib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6406 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4826

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6107 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004429/0000

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5774 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004649/IB/0001

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Active substance: Ribavirin ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5423 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1185/T/29

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Active substance: lopinavir / ritonavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4888 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Active substance: atazanavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3342 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Active substance: prasugrel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3160 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4644

Europe -DG Health and Food Safety