Lamotrigin "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lamotrigin "Teva" 200 mg tabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lamotrigin "Teva" 200 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38714
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lamotrigin Teva 25 mg, 50 mg, 100 mg og 200 mg tabletter

lamotrigin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin Teva

Sådan skal du tage Lamotrigin Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lamotrigin Teva tilhører en gruppe af medicin, der kaldes

antiepileptika

. Det anvendes til behandling af to

tilstande –

epilepsi

bipolar sygdom

Lamotrigin Teva

behandler epilepsi

ved at blokere for de signaler i hjernen, der udløser epileptiske anfald.

Lamotrigin Teva kan anvendes alene eller sammen med anden medicin til behandling af epilepsi hos

voksne og børn fra 13 år og derover. Lamotrigin Teva kan også anvendes sammen med anden medicin til

behandling af de anfald, der opstår i forbindelse med sygdommen Lennox-Gastauts syndrom.

Lamotrigin Teva kan anvendes med eller uden anden medicin til behandling af disse sygdomme hos børn

mellem 2 og 12 år. Det kan anvendes alene til behandling af en type epilepsi, der kaldes typisk absence-

epilepsi.

Lamotrigin Teva virker også mod bipolar sygdom

Personer med bipolar sygdom (også kaldet maniodepressiv sygdom) har voldsomme humørsvingninger med

maniske perioder (opstemthed eller eufori), som veksler med perioder med depression (dyb nedtrykthed eller

modløshed). Lamotrigin Teva kan anvendes alene eller sammen med andre lægemidler til forebyggelse af de

perioder med depression, der opstår ved bipolar sygdom, hos voksne i alderen 18 år og derover. Det vides

endnu ikke, hvordan Lamotrigin Teva udløser denne effekt i hjernen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lamotrigin Teva

Tag ikke Lamotrigin Teva

hvis du er allergisk

over for lamotrigin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lamotrigin Teva

(angivet i punkt 6).

Hvis dette gælder for dig:

Kontakt lægen

og lad være med at tage Lamotrigin Teva.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lamotrigin Teva

:

hvis du har nyreproblemer

hvis du nogensinde har fået udslæt

, efter du har taget lamotrigin eller anden medicin til behandling af

bipolar sygdom eller epilepsi

hvis du nogensinde har fået meningitis, efter du har taget lamotrigin

(læs beskrivelsen af disse

symptomer i afsnittet ”Andre bivirkninger” under punkt 4)

hvis du allerede tager medicin, der indeholder lamotrigin

Hvis noget af dette gælder for dig:

Kontakt lægen

, som kan nedsætte din dosis eller beslutte, at Lamotrigin Teva ikke er en hensigtsmæssig

behandling til dig.

Vigtig information om potentielt alvorlige reaktioner

Få patienter, der tager Lamotrigin Teva, får en allergisk reaktion eller en potentiel alvorlig hudreaktion, som

kan udvikle sig til et mere alvorligt problem, hvis det ikke behandles. Disse kan omfatte Stevens-Johnsons

syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) eller lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og

systemiske symptomer (DRESS). Du skal kende de symptomer som du skal holde øje med, mens du tager

Lamotrigin Teva.

Læs beskrivelsen af symptomerne i punkt 4 i denne indlægsseddel

under overskriften ”Mulige

livstruende bivirkninger: søg lægehjælp med det samme”.

Tanker om at skade dig selv eller selvmord

Antiepileptika anvendes til behandling af flere sygdomme, herunder epilepsi og bipolar sygdom. Patienter

med bipolar sygdom kan sommetider have tanker om at skade sig selv eller begå selvmord. Hvis du har

bipolar sygdom, kan du have disse tanker:

når du starter behandlingen

hvis du tidligere har haft tanker om at skade dig selv eller om at begå selvmord

hvis du er under 25 år.

Hvis du har foruroligende tanker eller oplevelser, eller hvis du bemærker, at du får det værre eller udvikler

nye symptomer, mens du tager Lamotrigin Teva:

Søg straks lægehjælp, eller tag på det nærmeste hospital for at få hjælp.

En lille andel af de personer, der behandles med epilepsimedicin, såsom Lamotrigin Teva, har haft

selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker,

skal du straks kontakte din læge.

Hvis du tager Lamotrigin Teva til behandling af epilepsi

Nogle typer af epileptiske anfald kan i nogle tilfælde blive værre eller forekomme oftere, mens du tager

Lamotrigin Teva. Nogle patienter kan få voldsomme epileptiske anfald, der kan give alvorlige

helbredsproblemer. Hvis du oftere får dine anfald, eller hvis du får et voldsomt anfald, mens du tager

Lamotrigin Teva:

Søg straks lægehjælp.

Børn og unge

Lamotrigin Teva må ikke gives til børn og unge under 18 år til behandling af bipolar sygdom

Medicin til behandling af depression eller andre psykiske problemer øger risikoen for selvmordstanker og

selvmordsadfærd hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Lamotrigin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager andre lægemidler mod epilepsi eller psykiske problemer. Dette

skal du gøre for at være sikker på, at du får den rigtige dosis af Lamotrigin Teva. Disse lægemidler omfatter:

oxcarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat

eller

zonisamid

, der

anvendes til behandling af

epilepsi

lithium

olanzapin eller aripiprazol

der anvendes til behandling af

psykiske problemer

bupropion,

der anvendes til behandling af

psykiske problemer

eller til

rygeafvænning

Kontakt lægen,

hvis du tager nogen af disse lægemidler.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Lamotrigin Teva eller gøre det mere sandsynligt, at man får

bivirkninger. Disse omfatter:

valproat

, der bruges til behandling af

epilepsi

psykiske problemer

carbamazepin

, der bruges til behandling af

epilepsi

psykiske problemer

phenytoin, primidon

eller

phenobarbital

, der bruges til behandling af

epilepsi

risperidon

, der bruges til behandling af

psykiske problemer

rifampicin

, som er et

antibiotikum

medicin, der anvendes til behandling af hiv-infektion (en kombination af lopinavir og ritonavir eller

atazanavir og ritonavir)

hormonelle præventionsmidler

, såsom p-piller (

se nedenfor

Kontakt lægen,

hvis du tager eller begynder eller stopper med at tage nogle af disse lægemidler.

Hormonelle præventionsmidler (såsom p-piller) kan påvirke Lamotrigin Tevas virkning

Din læge kan anbefale, at du anvender en bestemt type hormonelt præventionsmiddel eller en anden type

prævention, såsom kondomer, pessar eller spiral. Hvis du tager et hormonelt præventionsmiddel som f.eks.

p-piller, vil din læge muligvis tage blodprøver for at kontrollere niveauet af lamotrigin i dit blod. Hvis du

anvender et hormonelt præventionsmiddel, eller hvis du har planer om at begynde at tage et hormonelt

præventionsmiddel:

Kontakt lægen

, som vil fortælle dig om egnede præventionsmidler.

Lamotrigin Teva kan også påvirke de hormonelle præventionsmidlers virkning, selvom det er usandsynligt,

at det skulle gøre dem mindre effektive. Hvis du tager et hormonelt præventionsmiddel, og du bemærker

ændringer i menstruationsmønsteret, som f.eks. gennembrudsblødning eller pletblødning mellem

menstruationer:

Kontakt lægen

. Det kan være tegn på, at Lamotrigin Teva påvirker virkningen af dit præventionsmiddel.

Graviditet og amning

Graviditet

Der kan være en øget risiko for medfødte defekter hos spædbørn, hvis mødre har taget Lamotrigin Teva

under graviditeten. Disse medfødte defekter inkluderer læbe- eller ganespalte. Din læge vil muligvis

anbefale, at du skal tage ekstra

folinsyre

, hvis du planlægger at blive gravid, og mens du er gravid.

Graviditet kan også ændre Lamotrigin Tevas virkning, så din læge vil muligvis tage blodprøver og eventuelt

ændre din dosis af Lamotrigin Teva.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke

stoppe behandlingen uden at have talt med din læge.

Dette er især vigtigt, hvis du har epilepsi.

Amning

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager dette lægemiddel, hvis du ammer eller har

planer om at amme.

Det aktive stof i Lamotrigin Teva passerer over i modermælken og kan påvirke dit

barn. Din læge vil fortælle dig om fordele og ulemper ved amning, mens du tager Lamotrigin Teva, og vil

undersøge dit barn ind imellem, hvis du vælger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamotrigin kan forårsage svimmelhed og dobbeltsyn.

Du må ikke føre motorkøretøj og betjene maskiner, medmindre du er sikker på, at du ikke er

påvirket.

Hvis du har epilepsi, skal du tale med din læge om at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Lamotrigin Teva indeholder lactose

Lamotrigin tabletter indeholder små mængder af en sukkerart, der kaldes lactose. Kontakt lægen, før du tager

denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Kontakt lægen,

og stop med at tage Lamotrigin Teva.

Lamotrigen Teva 100 mg indeholder Orange Yellow S (E110)

Lamotrigin Teva 100 mg tabletter indeholder farvestoffet Orange Yellow S (E110), som kan forårsage

allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Lamotrigin Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning

. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Hvor meget Lamotrigin Teva skal du tage

Det kan tage et stykke tid at finde frem til den optimale dosis af Lamotrigin Teva til dig. Din dosis afhænger

din alder

om du tager Lamotrigin Teva sammen med anden medicin

om du har problemer med nyrerne eller leveren.

I første omgang vil lægen ordinere en lav dosis og herefter gradvist øge denne dosis i løbet af nogle få uger,

indtil du når en dosis, der passer til dig (kaldet den

effektive dosis

Tag aldrig mere Lamotrigin Teva, end

lægen har foreskrevet.

Brug til børn og unge

Den normale effektive dosis af Lamotrigin Teva til voksne og børn over 13 år og derover ligger mellem 100

mg og 400 mg dagligt.

Anvendelse af Lamotrigin Teva frarådes til børn under 2 år.

Til børn i alderen 2-12 år afhænger den effektive dosis af deres kropsvægt. Det er normalt mellem 1 mg og

15 mg for hvert kilo, barnet vejer. Den maksimale vedligeholdelsesdosis er 200 mg dagligt.

Sådan skal du tage Lamotrigin Teva

Du skal tage Lamotrigin Teva 1 eller 2 gange om dagen, som foreskrevet af din læge. Lamotrigin Teva kan

tages med eller uden mad.

Din læge kan også bestemme, at du skal begynde eller stoppe med at tage anden medicin, afhængigt af

hvilken sygdom du behandles for, og hvordan du reagerer på behandlingen.

Synk tabletterne hele.

Du må ikke brække, tygge eller knuse dem.

Tag altid den fulde dosis,

som din læge har foreskrevet. Du må aldrig kun tage en del af en tablet.

Hvis du har taget for meget Lamotrigin Teva

Kontakt straks lægen eller skadestuen

, hvis du har taget flere Lamotrigin Teva tabletter, end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Om muligt skal du vise lægen pakningen med

Lamotrigin Teva.

Hvis du har taget for meget

Lamotrigin Teva, er der større risiko for, at du får alvorlige bivirkninger,

der kan være livsfarlige.

En overdosis kan give følgende symptomer:

hurtige, ufrivillige øjenbevægelser

klodsethed og manglende koordinationsevne, der påvirker balancen

ændringer i hjerterytmen (kan normalt ses ved ekg)

bevidstløshed, krampeanfald eller koma.

Hvis du har glemt at tage Lamotrigin Teva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis til sædvanlig tid.

Hvis du holder op med at tage Lamotrigin Teva



Spørg lægen til råds om, hvordan du skal fortsætte behandlingen.

Det er vigtigt, at du gør dette.

Du må

ikke stoppe

med at tage Lamotrigin Teva uden først at konsultere din læge.

Tag Lamotrigin Teva så længe, din læge anbefaler det. Du må ikke stoppe, medmindre din læge siger, at du

skal.

Hvis du tager Lamotrigin Teva til behandling af epilepsi

Hvis du skal stoppe med at tage Lamotrigin Teva,

er det vigtigt, at din dosis reduceres gradvist

i løbet af

ca. 2 uger. Hvis du stopper med at tage Lamotrigin Teva pludseligt, kan din epilepsi komme tilbage eller

blive værre.

Hvis du tager Lamotrigin Teva til behandling af bipolar sygdom

Det kan tage lidt tid, før Lamotrigin Teva virker, så du vil sandsynligvis ikke få det bedre med det samme.

Hvis du holder op med at tage Lamotrigin Teva, er det ikke nødvendigt at nedsætte dosis gradvist. Du skal

dog stadig rådføre dig med lægen først, hvis du ønsker at holde op med at tage Lamotrigin Teva.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mulige livstruende bivirkninger: søg lægehjælp med det samme.

En lille andel af de personer, der tager Lamotrigin Teva, får allergiske reaktioner eller hudreaktioner, der kan

være livstruende, og som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke behandles.

Der er størst sandsynlighed for, at disse symptomer forekommer i løbet af behandlingens første måneder,

især hvis begyndelsesdosis er for høj, eller hvis dosis er blevet forøget for hurtigt, eller hvis Lamotrigin Teva

tages sammen med et lægemiddel, der hedder

valproat

. Nogle af disse symptomer er mere almindelige hos

børn, så forældre skal være opmærksomme på at holde øje med eventuelle symptomer.

Symptomer på disse reaktioner omfatter:

hududslæt eller rødme

, som kan udvikle sig til livstruende hudproblemer, herunder udbredt udslæt med

blæredannelse og afskalning af huden, især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene, omfattende

afskalning af huden (mere end 30 % af legemsoverfladen-

toksisk epidermal nekrolyse

) eller omfattende

udslæt med påvirkning af lever, blod og andre organer (

DRESS

sår i munden, halsen, næsen eller på kønsdelene

ømhed i munden eller røde eller hævede øjne

høj feber

, influenzalignende symptomer eller døsighed

hævelse i ansigtet

eller

hævede kirtler

i halsen, armhulerne eller lysken

uventet blødning eller blå mærker

, eller at dine fingre bliver blå

ondt i halsen

eller flere infektioner (såsom forkølelse) end normalt

forhøjet niveau af leverenzymer i blodprøver

forhøjet niveau af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofile celler)

forstørrede lymfeknuder

påvirkning af kroppens organer, herunder lever og nyrer.

I mange tilfælde er disse symptomer tegn på mindre alvorlige bivirkninger,

men du skal være klar over, at

de muligvis kan være livstruende og kan udvikle sig til mere alvorlige problemer

, såsom organsvigt,

hvis de ikke behandles. Hvis du bemærker nogle af disse symptomer:

Kontakt straks lægen.

Din læge kan beslutte at undersøge din lever, dine nyrer eller dit blod, og du får

muligvis at vide, at du skal stoppe med at tage Lamotrigin Teva. Hvis du har alvorlige hudproblemer, må du

aldrig begynde at tage Lamotrigin Teva igen.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

hovedpine

hududslæt.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

aggression eller irritabilitet

søvnighed eller døsighed

svimmelhed

rysten eller skælven

søvnbesvær

ophidselse

diarré

mundtørhed

kvalme eller opkastning

træthed

smerter i ryggen eller led eller andre steder.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

klodsethed og manglende koordinationsevne

dobbeltsyn eller sløret syn.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

livstruende hudproblemer med udslæt, blæredannelse og afskalning af huden

:

Se også informationen i

begyndelsen af punkt 4

en gruppe af symptomer, herunder:

feber, kvalme, opkastning, hovedpine, nakkestivhed, overfølsomhed over for skarpt lys. Dette kan

skyldes en betændelsestilstand i hjernen og rygsøjlen (

meningitis

). Disse symptomer forsvinder som

regel, når behandlingen bliver stoppet.

Kontakt lægen

, hvis symptomerne fortsætter eller bliver værre

hurtige, ukontrollerede øjenbevægelser

kløende øjne med flåd og skorper på øjenlågene.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

en livstruende hudreaktion med omfattende afskalning af huden: Se også informationen i begyndelsen af

punkt 4

høj feber: Se også informationen i begyndelsen af punkt 4

hævelser i ansigtet eller hævede kirtler på halsen, i armhulerne eller i lysken: Se også informationen i

begyndelsen af punkt 4

ændringer i leverfunktionen, hvilket kan ses i blodprøver, eller leversvigt: Se også informationen i

begyndelsen af punkt 4

alvorlige problemer med blodets størkningsevne, hvilket kan give uventede blødninger eller blå mærker:

Se også informationen i begyndelsen af punkt 4

ændringer, der muligvis kan ses i blodprøver, herunder fald i antallet af røde blodlegemer, fald i antallet

af hvide blodlegemer, fald i antallet af blodplader, fald i antallet af alle disse typer celler samt en

knoglemarvslidelse

hallucinationer (du ser og hører ting, som ikke er virkelige)

forvirring

usikkerhed på benene ved bevægelse

ukontrollerede kropsbevægelser (

tics

), ukontrollerede muskelspasmer i øjne, hoved og overkrop eller

andre unormale kropsbevægelser som spjæt, rystelser eller stivhed

hyppigere anfald hos personer med epilepsi

forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom hos personer med denne lidelse

lupus-lignende reaktioner (symptomer kan inkludere: ryg- eller ledsmerter der sommetider kan være

ledsaget af feber og/eller generelt dårligt helbred).

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger er set hos en lille andel patienter, men frekvensen er ukendt:

Der er rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og

knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med

epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.

DRESS

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet, æsken eller beholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsforhold.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamotrigin Teva indeholder

Aktivt stof: lamotrigin 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, prægelatineret stivelse, povidon

K-30, kolloid vandfri silica, natriumstivelsesglykolat (type A) og magnesiumstearat.

Herudover

indeholder tabletter med 100 mg lamotrigin også Orange Yellow S (E110), og tabletter med 200 mg

lamotrigin også indigo carmine (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Lamotrigin Teva 25 mg tabletter er hvide til råhvide, rombeformede tabletter, præget med tallet “93” på den

ene side og med delekærv mellem de to tal, og præget med “39” på den anden side af tabletten. Tabletten kan

deles i to lige store doser.

Lamotrigin Teva 50 mg tabletter er hvide til råhvide, runde tabletter, præget med tallet “50” på den ene side

og “LT” på den anden side af tabletten.

Lamotrigin Teva 100 mg tabletter er ferskenfarvede, rombeformede tabletter, præget med tallet “93” på den

ene side og med delekærv mellem de to tal, og præget med “463” på den anden side af tabletten.

Lamotrigin Teva 200 mg tabletter er blå, rhombeformede tabletter, præget med tallet “93” på den ene side og

med delekærv mellem de to tal, og præget med “7248” på den anden side af tabletten. Tabletten kan deles i

to lige store doser.

Lamotrigin Teva 25 mg tabletter fås i pakningsstørrelser med 14, 21, 30, 42, 56, 60, 90 og 100 tabletter.

Kalenderpakninger: 21 og 42 tabletter.

Lamotrigin Teva 50 mg tabletter fås i pakningsstørrelser med 14, 21, 30, 42, 56, 60, 90, 100 og 200 tabletter.

Kalenderpakninger: 21 og 42 tabletter.

Lamotrigin Teva 100 mg og 200 mg tabletter fås i pakningsstørrelser med 21, 30, 42, 56, 60, 90, 100 og 200

tabletter.

Kalenderpakninger: 21 og 42 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

13 Pallagi Str, Debrecen

H-4042, Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Lamotrigin Teva

Irland: Lameutral

Italien: Lamotrigina Teva Pharma B.V.

Polen: Lamilept

Portugal: Lamotrigina Teva Comprimidos

Sverige: Lamotrigin Teva

Storbritannien: Teva Lamotrigine

Tyskland: Lamotrigin-TEVA®

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 06/2017.

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-5-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA warns of serious immune system reaction with seizure and mental health medicine lamotrigine (Lamictal)

FDA Drug Safety Communication: FDA warns of serious immune system reaction with seizure and mental health medicine lamotrigine (Lamictal)

The Food and Drug Administration (FDA) is warning that the medicine lamotrigine (Lamictal) for seizures and bipolar disorder can cause a rare but very serious reaction that excessively activates the body’s infection-fighting immune system.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-4-2018

Lamictal (lamotrigine): Drug Safety Communication - Serious Immune System Reaction

Lamictal (lamotrigine): Drug Safety Communication - Serious Immune System Reaction

The FDA is warning that the medicine lamotrigine (Lamictal) for seizures and bipolar disorder can cause a rare but very serious reaction that excessively activates the body’s infection-fighting immune system. This can cause severe inflammation throughout the body and lead to hospitalization and death, especially if the reaction is not diagnosed and treated quickly. As a result, we are requiring a new warning about this risk be added to the prescribing information in the lamotrigine drug labels. The immun...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-11-2018

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Teva B.V.)

Clopidogrel ratiopharm (Active substance: clopidogrel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7602 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Teva B.V.)

Irbesartan / Hydrochlorothiazide Teva (Active substance: irbesartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 6974 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Teva B.V.)

Lamivudine Teva Pharma B.V. (Active substance: Lamivudine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6476 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Teva B.V.)

Docetaxel Teva (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6463 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6466 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Teva B.V.)

Cinqaero (Active substance: reslizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6218 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3912T/18

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Teva B.V.)

Temozolomide Teva (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5214 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Teva B.V.)

Rasagiline ratiopharm (Active substance: rasagiline) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5108 of Mon, 30 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Active substance: imatinib) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3008 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Teva B.V.)

Trisenox (Active substance: Arsenic trioxide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2778 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety