KVIK Ukrudtsbekæmpelse klar til brug

Primær information

 • Handelsnavn:
 • KVIK Ukrudtsbekæmpelse klar til brug Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 15 g/l fedtsyrer (C8-C18, hovedfraktion: decansyre); 15 g/l fedtsyrer (C8-C10, hovedfraktion: nonansyre (40%))
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • KVIK Ukrudtsbekæmpelse klar til brug Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Hurtigt og

effektivt

resultat

Også til

ukrudt

under

hækken

Naturlige

fedtsyrer

Rækker til ca. 1800 ukrudtsplanter

750 ml

Klar til brug

K

V

I

K

U

k

r

u

d

t

s

b

e

k

æ

m

p

e

l

s

e

klar-til-brug

707883

011073

Brugsanvisning

KVIK Ukrudtsbekæmpelse bekæmper de fleste enårige

ukrudtsplanter.

Ukrudtet

bekæmpes

dække

planten grundigt med sprøjtningen. Få timer efter ud-

bringning vil ukrudtet visne og dø. Planter med kraftige

rødder bekæmpes dog ikke og genbehandling kan i visse

tilfælde være nødvendigt. KVIK kan også anvendes til be-

kæmpelse af ukrudt under træer, hække, buske m.v. Hvis

bladene ved et uheld rammes, vil de blot svides.

Denne flaske rækker til ca. 1800 ukrudtsplanter (svarer

til 16m

ukrudtsplanter).

Bedst effekt opnås ved temperaturer over 10°C og når

ukrudtet er 5-10 cm stort. Undgå at ramme planter som

ønskes bevaret. Undgå at sprøjte med udsigt til regn og

sprøjt ikke i blæsevejr.

Der kan efter 2 dage genplantes på behandlede arealer.

Bemærk: Samme areal må max. behandles 4 gange pr

vækstsæson og med minimum 21 dages mellemrum.

Opbevaring & bortskaffelse

Produktet skal opbevares frostfrit.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagreno-

vationen.

Emballagen må ikke genbruges.

WWW.ECOSTYLE.DK

Tlf.: 70 22 70 67

Distributør: ECOstyle A/S,

Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV

02/16 · Varenr. 1107

KVIK Ukrudtsbekæmpelse klar-til-brug

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for

ikke at bringe menneskers sund-

hed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående

særligt

fremhævede

forskrifter

kan medføre straf: Må kun an-

vendes til ukrudtsbekæmpelse i

private haver på indkørsler, for-

tove, havegange, terrasser, udyr-

kede arealer og på arealer med

træer eller buske.

Brugsanvisningens doseringsan-

givelser

ikke

overskrides.

Undgå forurening af vandmiljø-

et med produktet eller med be-

holdere, der har indeholdt pro-

duktet

(SP1).

Opbevares

utilgængeligt

for

børn

(P102).

ikke

opbevares

sammen

med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Førstehjælp: Kommer midlet i

øjnene

skylles

grundigt

vand.

Deklaration

Ukrudtsmiddel nr. 424-25. Omfattet af

Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-

middelforordningen 1107/2009.

Pelargonsyre 16,9 g/l (1,7% w/w)

Caprinsyre 17,9 g/l (1,8% w/w)

Nettoindhold: 750 ml.

Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Holdbar 5 år efter produktionsdato. Produkti-

onsdato og batchnr. er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver:

Woodstream, c/o Exponent Int. Ltd.,

The Lenz, Hornbeam Business Park, GB-HG2

8RI Harrogate, Storbritannien

Nettoindhold: 750 ml Klar til brug

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver på indkørsler, fortove, havegange, terrasser,

udyrkede arealer og på arealer med træer eller buske.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.