Kuracid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kuracid 300 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Kuracid 300 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 38015
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kuracid 150 mg og 300 mg filmovertrukne tabletter

ranitidin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Kuracid

Sådan skal du tage Kuracid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kuracid tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes H

-receptorblokkere. Denne type

lægemiddelvirker ved at nedsætte dannelsen af mavesyre.

Voksne:

Kuracid anvendes til behandling af:

Mavesår.

Sår på tolvfingertarmen.

Sår, forårsaget af bakterien Helicobacter pylori og som behandles med antibiotika.

Sure opstød, svien, halsbrand eller betændelse i den nederste del af spiserøret, som skyldes

tilbageløb af mavesyre til spiserøret.

Kronisk dannelse af store mængder mavesyre, på grund af celleforandringer i maveslimhinden

(Zollinger-Ellisons syndrom).

Derudover kan Kuracid anvendes ved:

Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse.

Forebyggelse af stressbetonet mavesår hos alvorligt akut syge.

Dette vil typisk være i forbindelse med et hospitalsophold.

Børn (3-18 år):

Kuracid kan anvendes ved:

Mavesår.

Sår på tolvfingertarmen.

Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Kontakt læge, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kuracid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Kuracid:

Hvis du er allergisk over for ranitidin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Kuracid:

Hvis du er ældre og/eller har nedsat nyre- eller leverfunktion.

Hvis du har stofskiftesygdommen porfyri.

Hvis du har mavesår.

Hvis du er ældre, har en kronisk lungesygdom, har diabetes eller har nedsat immunforsvar kan

risikoen for lungebetændelse være øget ved behandling med Kuracid. En undersøgelse har vist, at

brugere af Kuracid og lignende lægemidler har en øget risiko for lungebetændelse.

Gå jævnligt til kontrol hos lægen, hvis du tager gigtmedicin/smertestillende (NSAID).

Børn

Du bør kun bruge Kuracid til børn under 12 år efter aftale med en læge. Børn under 3 år eller en vægt

på under 30 kg må normalt ikke få Kuracid.

Brug af anden medicin sammen med Kuracid

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med:

Blodfortyndende medicin (warfarin)

Svampemidler (ketoconazol)

Hjertemedicin (prokainamid og N-acetylprokainamid)

Tabletter mod diabetes (glipizid)

Medicin mod søvnløshed (triazolam, midazolam)

Midler mod HIV-infektion (atazanavir, delaviridin)

Medicin mod lungecancer (gefitinib)

Optagelsen af Kuracid nedsættes, hvis du samtidig indtager syreneutraliserende medicin og sukralfat

(mod f.eks. mavesår). Du bør tage Kuracid ca. 2 timer før syreneutraliserende medicin eller sukralfat.

Brug af Kuracid sammen med mad og drikke

Du kan tage Kuracid sammen med mad og drikke.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Kuracid efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, bør du ikke tage Kuracid, da det går over i modermælken. Tal med lægen.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kuracid kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Kuracid indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Kuracid

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteketspersonalet.

Kuracid kan tages med eller uden mad. Drik et glas vand sammen med medicinen.

Den anbefalede dosis er:

Voksne og børn og unge fra 12 år:

Sår på tolvfingertarmen samt godartet mavesår:

150 mg 2 gange daglig eller 300 mg ved sengetid i 4-8 uger.

Ved sår på tolvfingertarmen kan dosis øges til 300 mg 2 gange daglig i 4 uger.

Forebyggende behandling af sår på tolvfingertarmen samt godartet mavesår:

150-300 mg ved sengetid.

Mod betændelsestilstand i nederste del af spiserøret (spiserørskatar):

150 mg 2 gange daglig. Dosis kan ved behov øges til 150 mg 4 gange daglig i op til 12 uger.

Forebyggende behandling af sure opstød, svien, halsbrand og betændelsestilstande i den nederste

del af spiserøret, som skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret:

150 mg 2 gange daglig.

Sår forårsaget af bakterien Helicobacter pylori og som behandles med antibiotika:

150 mg 2 gange daglig eller 300 mg ved sengetid sammen med antibiotika. Behandlingen med

Kuracid bør fortsætte 2 uger efter antibiotikabehandlingen er stoppet.

Zollinger-Ellisons syndrom:

150 mg 3 gange daglig. Dosis kan ved behov øges til i alt 6 g daglig (20 Kuracid tabletter á 300 mg).

Forebyggelse af mavesår, som kan opstå ved stressbetonede skader, hos alvorligt akutte syge:

150 mg 2 gange daglig i stedet for injektion, når du kan begynde at spise igen.

Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse:

150 mg aftenen før operation og 150 mg 2 timer før operation.

Brug til børn (fra 3-11 år, over 30 kg):

Kuracid må kun anvendes efter lægens anvisning til børn under 12 år. Dosis afhænger af barnets vægt.

Den sædvanlige dosis er:

Behandling af sår på tolvfingertarmen samt godartet mavesår:

2-4 mg/kg 2 gange daglig i 4 uger (kan forlænges til 8 uger). Den maksimale døgndosis er 300 mg.

Mod halsbrand:

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

2,5-5 mg/kg 2 gange daglig. Dosis kan hæves til max. 600 mg dagligt hos børn, der vejer meget eller

unge med svære symptomer.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget

Kuracid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kuracid, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har glemt at tage Kuracid

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage din næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Kuracid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Overfølsomhedsreaktion med pludseligt hududslæt (nældefeber), feber, åndedrætsbesvær,

brystsmerter, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk, hævelse af tunge, læber og ansigt.

Kontakt straks læge eller skadestue eller ring 112.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

anafylaktisk reaktion. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Influenzalignende symptomer, høj feber, halsbetændelse, træthed, svimmelhed, bleghed, spontane

blødninger og blå mærker pga. forandringer i blodet. Kontakt straks læge eller skadestue.

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin

pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

Mavesmerter, forstoppelse og kvalme (normaliseres som regel ved fortsat behandling).

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Hududslæt.

Forbigående påvirkning af lever- og nyrefunktion. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, kvalme,

opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion, skal du kontakte lægen.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Forvirring, depression, hallucinationer (særligt hos ældre, nyrepatienter eller alvorligt syge

personer). Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue. Disse bivirkninger forsvinder

efter endt behandling.

Nedsat evne til at se skarpt. Denne bivirkning forsvinder efter endt behandling.

Langsom eller hurtig puls (bradykardi eller takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Feber, træthed, sløjhed, blødning i huden pga. betændelse i blodkar. Kontakt lægen.

Hovedpine (undertiden kraftig), svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser.

Diarré.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, hårtab.

Muskel- og ledsmerter.

Impotens, udvikling af bryster hos mænd, mælkesekretion.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Åndenød, kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere information

Kuracid indeholder:

Aktivt stof: Ranitidin 150 mg eller 300 mg som ranitidinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrystallinsk; calciumhydrogenphosphat dihydrat;

majsstivelse; natriumstivelsesglycolat (type A); magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri;

lactosemonohydrat; hypromellose; macrogol 4000; titandioxid (E171); gult jernoxid

(E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

150 mg: Gule, runde, og hvælvede filmovertrukne tabletter, med delekærv på den ene side.

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

300 mg: Gule og aflange filmovertrukne tabletter, med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser:

Kuracid 150 mg: 10, 20 og 60 filmovertrukne tabletter

Kuracid 300 mg: 10 og 30 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 09. maj 2017

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

RANITIDINE Syrup [RedPharm Drug, Inc.]

RANITIDINE Syrup [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed