Kodimagnyl Ikke-stoppende "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kodimagnyl Ikke-stoppende "DAK" 500+9,6 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500+9,6 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kodimagnyl Ikke-stoppende "DAK" 500+9,6 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07264
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kodimagnyl

®

Ikke-stoppende DAK

500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter

Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Kodimagnyl

uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Kodimagnyl

.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodimagnyl

3. Sådan skal du tage Kodimagnyl

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kodimagnyl

er et smertestillende lægemiddel mod svage smerter f.eks. hovedpine,

menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE KODIMAGNYL

®

IKKE-

STOPPENDE DAK

Tag ikke Kodimagnyl

®

Ikke-stoppende DAK hvis du:

er overfølsom over for acetylsalicylsyre, codein, magnesiumoxid eller et eller flere af de

øvrige indholdsstoffer

tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende

medicin (af typen NSAID eller salicylater)

har frisk blødning fra mave-tarmkanalen (blodigt opkast og/eller sort afføring)

har tendens til blødning f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt

antal blodplader

har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion

er gravid i 7. - 9. måned

Giv ikke Kodimagnyl

til børn under 15 år med feber.

Vær ekstra forsigtig med at tage Kodimagnyl

®

Ikke-stoppende DAK

Tal med lægen inden du tager Kodimagnyl

hvis du:

har astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim eller

allergiske lidelser

har tendens til smerter og ubehag fra maven f.eks. mavesår

har sygdom i mave-tarmslimhinden

har nedsat lever- eller nyrefunktion

skal vaccineres mod skoldkopper

har en stofskiftesygdom (mangel på enzymet glucose-6-phosphat dehydrogenase)

tager blodfortyndende medicin

Overskrider du den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis du har

mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

Kodimagnyl

må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis du er ældre, bør du undgå langvarig brug af Kodimagnyl

på grund af risiko for

blødning i mave-tarmkanalen.

Hvis du skal opereres, skal du stoppe behandlingen med Kodimagnyl

nogle dage før

operationen. Spørg din læge.

Kodimagnyl

kan påvirke resultatet af en blod- og urinprøvekontrol.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive

værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge

hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Kodimagnyl

Brug af anden medicin

Anden medicin kan ændre virkningen af Kodimagnyl

, eller Kodimagnyl

kan ændre

virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager:

medicin mod for megen mavesyre

medicin mod depression

medicin mod hyppig vandladning (tolterodin)

medicin (tabletter) til behandling af sukkersyge

blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, eptifibatid, heparin)

visse typer hjertemedicin (betablokkere, calciumantagonister, ACE-hæmmere)

vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton)

smertestillende medicin (NSAID, opioider)

medicin mod infektion (rifampicin, tetracyclin, flourquinoloner)

medicin mod urinsur gigt (probenecid)

medicin mod visse former for gigt og kræft (methotrexat)

medicin mod højdesyge og grøn stær (acetazolamid)

medicin mod epilepsi (valproat, acetazolamid)

vaccine mod skoldkopper

naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba

binyrebarkhormoner

beroligende medicin eller sovemedicin

Vær opmærksom på at samtidig indtagelse af alkohol kan give øget, sløvende virkning.

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det

gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Kodimagnyl

®

Ikke-stoppende DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Kodimagnyl

i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Vær opmærksom på at samtidig indtagelse af alkohol kan virke sløvende.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Kodimagnyl

, hvis du er gravid i 7. – 9. måned. I de første 6 måneder af

graviditeten kan du tage Kodimagnyl

i lavest mulige dosis efter lægens anvisning.

Amning

Du må gerne tage Kodimagnyl

, når du ammer. Kontakt dog lægen ved længerevarende

brug.

Kvinder der planlægger at blive gravide

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under

længerevarende behandling med Kodimagnyl

kan have sværere ved at blive gravid. Din

behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kodimagnyl

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KODIMAGNYL

®

IKKE-STOPPENDE DAK

Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan eventuelt dele eller knuse tabletterne.

Voksne: 1 - 2 tabletter højst 4 gange daglig.

Giv ikke Kodimagnyl

til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Giv aldrig Kodimagnyl

til børn under 15 år med feber.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis. Tal med lægen.

Hvis du har svært nedsat lever- eller nyrefunktion, må du ikke anvende Kodimagnyl

Hvis du har taget for mange Kodimagnyl

®

Ikke-stoppende DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Kodimagnyl

, end der

står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering kan være svimmelhed, tinnitus, døvhed, øget svedtendens, uro,

kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hurtig vejrtrækning, rastløshed, feber, i svære

tilfælde risiko for hjertesvigt, akut nyresvigt, alvorlig nedsættelse af blodsukkeret hos børn.

Derudover kan der opstå bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af

vejrtrækning, muskelinfiltrationer, kramper og sløvhed (især hos børn), døsighed, udslæt,

hævelser i ansigt, kløe, blåfarvning af huden, koma.

Hvis du har glemt at tage Kodimagnyl

®

Ikke-stoppende DAK

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Kodimagnyl

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Blodet er længere tid om at størkne; mavesmerter; halsbrand; sure opstød.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær hos astmatikere.

Ikke alvorlige: Tendens til blødninger; hovedpine; søvnløshed; kvalme; irritation samt

smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen; opkast; forstoppelse; diaré;

nældefeber.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion), kan være livsfarligt. Skjulte indre

blødninger; blodigt opkast, sort afføring på grund af blødning i mave-tarmkanalen.

Ikke alvorlige: Svimmelhed; sløvhed; tinnitus; astma; udslæt; svedtendens; løbende

næse; træthed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hjerneblødning; kraftige blødninger fra den øvre del af mave-tarmkanalen eller

hul på tarmen; åndenød; forstyrrelse i nyrefunktionen; allergisk reaktion med

væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals; gulsot pga. nedbrydning af

røde blodlegemer hos patienter med medfødt glucose-6-phosphat dehydrogenase;

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.

Ikke alvorlige: Bleghed og træthed pga. blodmangel efter langvarig behandling;

dosisrelateret forbigående tab af hørelsen; forhøjede levertal; lavt blodsukker; lavt

blodtryk; opstemthed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Sår og alvorlige betændelsestilstande i mave-tarmkanalen; voldsomme smerter

og feber pga. akut betændelse i bugspytkirtlen; Reyes syndrom hos børn udtrykt ved

feber, opkastninger og sløret bevidsthed; ændring i blodets sammensætning, som viser sig

ved for eksempel almen sløjhed, tendens til betændelse (især halsbetændelse) og feber

eller blødning fra hud og slimhinder og blå mærker; Blæreformet udslæt og betændelse af

huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber; kraftig

afskalning af huden.

Ikke alvorlige: Mundbetændelse; mindre blødning i hud og slimhinder; feber, udslæt i

ansigt og på arme og ben; dosisrelateret mild, forbigående leverbetændelse (gulsot) i

forbindelse med nogle virussygdomme; risiko for afhængighed.

Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Kodimagnyl

utilgængeligt for børn.

Kodimagnyl

Ikke-stoppende DAK i 10 og 20 stk. pakninger skal opbevares under 25 ºC.

Brug ikke Kodimagnyl

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Kodimagnyl

Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter

indeholder:

De virksomme indholdsstoffer er: 500 mg acetylsalicylsyre, 9,6 mg codeinphosphat og 150

mg magnesiumoxid.

Øvrige indholdsstoffer er: hypromellose (E464), kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E

470b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520) og talcum

(E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Kodimagnyl

Ikke-stoppende DAK er hvide, ovale, filmovertrukne tabletter med delekærv.

Kodimagnyl

Ikke-stoppende DAK findes i pakningsstørrelser à 10, 20, 50, 100 og 250 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstillere

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Nycomed Oranienburg GmbH

Lehnitzstrasse 70 - 98

DE-16515 Oranienburg

Tyskland

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2011