Kodein "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kodein "DAK" 3 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 3 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kodein "DAK" 3 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07259
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kodein DAK 3 mg/ml, oral opløsning

codein

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har givet Kodein DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein DAK

3. Sådan skal du tage Kodein DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kodein DAK (herefter kaldet Kodein) virker hostestillende. Det virker ved at hæmme

hosterefleksen. Det har også en smertestillende effekt mod svage smerter.

Lægen kan have givet dig Kodein for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein DAK

Tag ikke Kodein

hvis du er overfølsom over for codein eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Kodein

Tal med lægen, inden du tager Kodein, hvis du har

nedsat lungefunktion

astma

bronkitis med opspyt

hoste med slim

har lever- eller nyresvigt

Længere tids behandling med Kodein kan føre til afhængighed.

Kodein har en sløvende bivirkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

sovemedicin eller beroligende medicin

hjertemedicin (kinidin, antiarytmika, betablokkere)

medicin mod psykiske lidelser

medicin mod depression (SSRI, venlafaxin)

smertestillende medicin (opioider)

medicin mod blærelidelser (tolterodin)

antibiotika (rifampicin)

Medicin til bedøvelse (anæstetika)

Kodein oral opløsning indeholder alkohol.

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage

Kodein uden først at tale med lægen eller apoteket.

Brug af Kodein sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Kodein i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Hvis du drikker alkohol forstærkes Kodeins sløvende bivirkning.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Kodein efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Kodein efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodein virker sløvende,

og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kodein

Kodein indeholder en mindre mængde alkohol (ethanol), mindre end 100 mg per dosis.

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage

Kodein uden først at tale med lægen eller apoteket.

Kodein indeholder sorbitol (E 420). Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Kodein DAK

Tag altid Kodein nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Afmål medicinmængden i vedlagte målebæger.

Den sædvanlige dosis er

Hoste

Voksne

10 – 15 ml 2 – 3 gange daglig.

Børn

6 – 14 år: 5 ml 2 – 3 gange daglig.

2 – 5 år: 2½ ml 2 – 3 gange daglig.

Kodein skal generelt gives med stor forsigtighed til børn. Må ikke gives til børn under 2 år

uden lægens anvisning

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Kodein

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Kodein, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er nedsat bevidsthedsniveau evt. bevidstløshed og

vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, blåfarvning af ansigt og fingre på grund

af iltmangel, lavt blodtryk, små pupiller og maveproblemer.

Ved alvorlige overdoseringer kan følgende symptomer forekomme: uregelmæssig

vejrtrækning med vejrtrækningspauser, chok, lungeskader, påvirkning af hjerterytmen,

muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne,

forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga.

forstyrrelser i hjernen.

Hvis du har glemt at tage Kodein

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Kodein

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Kodein kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Svimmelhed, døsighed, kvalme, opkastning, forstoppelse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og

besvimelse på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock), svækket vejrtrækning,

blåfarvning af læber og negle, kramper.

Ikke alvorlige: Opstemthed, lavt blodtryk, nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter i øvre del af maven og feber på grund af akut

betændelse i bugspytkirtlen, forgiftning af nyren (nefrotoksicitet).

Ikke alvorlige: Allergi, risiko for afhængighed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du

får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er beskrevet i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt

brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Kodein utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Tag ikke Kodein efter den udløbsdato, der står på etiketten.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Kodein DAK 3 mg/ml oral opløsning indeholder:

Det virksomme indholdsstof er codeinphosphathemihydrat. De øvrige indholdsstoffer er

ethanol 0,02 vol% og renset vand. Sødestoffer er saccharinnatrium (E 954) og sorbitol (E

420). Smagsstoffer er levomenthol og solbærsaft. Konserveringsmiddel er kaliumsorbat (E

202).

Udseende og pakningsstørrelser

Kodein

DAK 3 mg/ml oral opløsning er en rødbrun væske med lugt af solbær.

Kodein DAK 3 mg/ml oral opløsning findes i flasker à 200 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma AS

Solbærveien 5

N-2409 Elverum

Seneste indlægsseddel kan ses på: www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2013.

18-7-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, is investigating a multi-state outbreak of Salmonella Sandiego illnesses linked to Spring Pasta Salad sold at Hy-Vee locations in Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, and Wisconsin.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

WEST DES MOINES, Iowa (July 17, 2018) — Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its Hy-Vee Spring Pasta Salad due to the potential that it may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention last night when approximately 20 illnesses in Minnesota, South Dakota, Nebraska and Iowa were potentially linked back to customers consuming the salad. The voluntary recall includes Hy-Vee Spring Pasta Salads in both 1 pound (16 oz.) an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, are investigating a multistate outbreak of Salmonella Mbandaka illnesses that may be linked to Kellogg’s Honey Smacks cereal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-12-2018

Daklinza (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Daklinza (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Daklinza (Active substance: daclatasvir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8758 of Wed, 12 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety