Kloramfenikol "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kloramfenikol "DAK" 1% øjensalve
 • Dosering:
 • 1%
 • Lægemiddelform:
 • øjensalve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kloramfenikol "DAK" 1% øjensalve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07242
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kloramfenikol DAK 1% øjensalve

Chloramphenicol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Kloramfenikol DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol DAK øjensalve er et bakteriehæmmende lægemiddel (antibiotikum) til

behandling af øjenbetændelse.

Lægen kan have givet dig Kloramfenikol DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK

Brug ikke Kloramfenikol DAK hvis du er overfølsom over for chloramphenicol eller et eller

flere af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Kloramfenikol DAK

Tal med lægen, inden du bruger Kloramfenikol DAK, hvis du har en knoglemarvssygdom,

eller nogen i din familie har eller har haft alvorlige blodsygdomme.

Vær opmærksom på, at du:

ikke må bruge Kloramfenikol DAK sammen med kontaktlinser

ikke bør bruge Kloramfenikol DAK længere end 2 uger, da der ellers er risiko for

udvikling af bivirkninger og resistens (medicinen virker ikke)

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det

gælder også lægemidler, som ikke er på recept, lægemidler købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan ændre virkningen af Kloramfenikol DAK, eller Kloramfenikol DAK kan

ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager anden medicin

mod infektion (penicillin, cefalosporiner, gentamicin, tetracyklin, polymyxin B).

Hvis du bruger anden medicin i øjnene, skal du vente ca. 5 minutter, efter du har brugt

Kloramfenikol DAK, før du bruger den næste medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Kloramfenikol DAK under graviditet.

Amning

Du kan bruge Kloramfenikol DAK, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kloramfenikol DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK

Brug altid Kloramfenikol DAK efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Brugsanvisning

Træk ned i det nederste øjenlåg og tryk ½ cm salve ud i lommen mellem øje og øjenlåg.

Luk øjet og fordel salven ved at massere let på øjenlåget.

Selvom der sker en bedring efter få dage, er det vigtigt at fortsætte behandlingen i den

periode, lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.

Voksne og børn: Salven anvendes 3 - 6 gange dagligt, i det antal dage lægen har sagt.

Følg lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt mere Kloramfenikol DAK end

der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har brugt for meget øjensalve, kan du skylle øjet med vand eller saltvand.

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol DAK

Du skal ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Det bedste resultat

opnås, når doseringen følges.

Hvis du holder op med at bruge Kloramfenikol DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Kloramfenikol DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Brændende, sviende fornemmelse og irritation i øjnene, rødme i det hvide

område af øjet, ny infektion (muligvis med bakterier, der ikke kan behandles), allergiske

reaktioner.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Betændelse i synsnerven, der kan medføre blindhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Påvirkning af knoglemarven ved langvarig brug, væskeophobning under huden

især ved læber og hals

Ikke alvorlige: Sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker og

tendens til infektioner, nældefeber, udslæt, øjenbetændelse.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Kloramfenikol DAK utilgængeligt for børn.

En uåbnet tube Kloramfenikol DAK skal opbevares i køleskab ved 2 – 8 ºC.

Efter åbning må Kloramfenikol DAK højst bruges i 1 måned og må ikke opbevares ved

temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Kloramfenikol DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Kloramfenikol DAK 1% øjensalve indeholder

Aktivt stof er chloramphenicol. De øvrige indholdsstoffer er paraffinolie (E 905) og gul, blød

paraffin.

Udseende og pakningsstørrelse

Kloramfenikol DAK øjensalve er en gullig, uklar, tyktflydende salve, der findes i

pakningsstørrelser à 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstiller

Tubilux Pharma S.p.A.

Via Costarica 20/22

00040 Pomezia (RM), Italien

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Revideret november 2011

18-7-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, is investigating a multi-state outbreak of Salmonella Sandiego illnesses linked to Spring Pasta Salad sold at Hy-Vee locations in Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, and Wisconsin.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

WEST DES MOINES, Iowa (July 17, 2018) — Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its Hy-Vee Spring Pasta Salad due to the potential that it may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention last night when approximately 20 illnesses in Minnesota, South Dakota, Nebraska and Iowa were potentially linked back to customers consuming the salad. The voluntary recall includes Hy-Vee Spring Pasta Salads in both 1 pound (16 oz.) an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, are investigating a multistate outbreak of Salmonella Mbandaka illnesses that may be linked to Kellogg’s Honey Smacks cereal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.